Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaKFI szakpolitikaNemzetközi KFI képviseletKapcsolódás nemzetközi szervezetekhez
Kapcsolódás nemzetközi szervezetekhez
2018. május 21.
Módosítás: 2018. május 21.
Olvasási idő: 21 perc
A szervezet, program neve
A szervezet, program célja, fő tevékenysége
A szervezet, program operatív és stratégiai, döntéshozó testületei
A testület feladatai
Hazai képviselő

Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI) - Public Private Partnerships


ECSEL
Nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködések támogatása a komplex, beágyazott rendszerek területén, a Horizont 2020, az EU tagállamok és az ipari szereplők finanszírozásával.
Governing Board (GB)
Stratégiai kérdések megvitatása és döntéshozatal
Csuzdi Szonja
Public Authorities Board (PAB)
A programban résztvevő nemzeti finanszírozó hatóságok testülete (PAB) mely közreműködik a pályázat előkészítésében és nemzetközi döntéshozatalt megelőző egyeztetésekben
Divinyi Ágnes
Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2)
Új generációs vakcinák, antibiotikumok és gyógyszerek nemzetközi együttműködésben való kifejlesztésének támogatása új és hatékonyabb diagnózis és gyógymódok, új antimikrobiális kezelések bevezetése érdekében a H2020 program és vezető gyógyszeripari cégek finanszírozásával.
State Representative Group
Tagállami álláspont képviselete, kapcsolattartás
Dr. Horváth Klára
Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU)
Biológiai úton lebomló hulladékok bioalapú termékké és bioüzemanyaggá alakítását célzó nemzetközi fejlesztések támogatása, új és versenyképes bioalapú értékláncok kialakításának érdekében a H2020 program és vezető gyógyszeripari cégek finanszírozásával.      
State Representative Group
Tagállami álláspont képviselete, kapcsolattartás
Rátzné dr. Ludányi Ágnes

Közös Programok (EUMSz 185. cikkelye alapján indított kezdeményezések)


Active and Assisted Living (AAL)
Az idősek életvitelének segítése infokommunikációs eszközök és szolgáltatások kifejlesztése révén.  A projektek nemzetközi konzorciumban (kutatóhelyek, vállalkozások, végfelhasználó szervezetek bevonásával) zajlanak, piacképes termékek és szolgáltatások létrehozását célozva, a Horizont 2020 és a résztvevő tagállamom forrásait használva.
General Assembly
Stratégiai kérdések megvitatása és döntéshozatal
Csuzdi Szonja
Nemzeti Kapcsolattartók csoportja
Az AAL program operatív menedzsmentjével kapcsolatos témák megvitatása, közös pályázati felhívások előkészítése és menedzsmentje és a nemzeti támogatási döntések előkészítése.
Divinyi Ágnes
EUROSTARS
A kutató-fejlesztő, gyors növekedésű kis- és középvállalkozások nemzetközi együttműködésének támogatása piacközeli innovatív projektek megvalósítása érdekében a H2020 program és a résztvevő tagállamok finanszírozásával.
EUROSTARS High-Level Group
Stratégiai kérdések megvitatása és döntéshozatal.
Csuzdi Szonja
Eurostars Advisory Group
A EUROSTARS program operatív menedzsmentjével kapcsolatos témák megvitatása, közös pályázati felhívások előkészítése és menedzsmentje és a nemzeti támogatási döntések előkészítése.
Mészáros Gergely

Közös Programozás (Joint Programming Initiatives)


Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND)
A neurodegeneratív betegségek nemzetközi együttműködésben való kutatásának támogatása.
Governing Board
Tagállami álláspontok képviselete, nemzeti kapcsolattartás, pályázati információk
Dr. Horváth Klára

Az Európai Kutatási Térség Bizottsághoz kapcsolódó testületek, munkacsoportok


 
 
European Research Area and Innovation Committee (ERAC); Európai Kutatási Térség Bizottság
Az ERAC stratégiai tanácsadó bizottság, amely véleményével hozzájárul a Tanács, a Bizottság és a tagállamok kutatás-fejlesztési és innovációs politikájának alakításához, valamint a közös Európai Kutatási Térség kialakításának és fejlesztésének folyamatához.
Spaller Endre
 
 
GPC (High Level Group for Joint Programming); Közös Programozásért felelős Magas Szintű Csoport
 A Közös Programozásért felelős Magas Szintű Csoport feladata az európai szintű közös programozási folyamat elemzése: tématerületek kiválasztása; a Versenyképességi Tanács döntéseire, vitáira történő szakértői elemzések készítése; a közös programozási területek kidolgozásának és végrehajtásának felügyelete
Kápli Balázs,
helyettes: Lakos Eszter (brüsszeli TéT-szakdiplomata)
 
 
ERAC Knowledge Transfer Working Group
A munkacsoportot az Európai Bizottság IPR managementre és tudás-transzfer tevékenységekre vonatkozó ajánlásainak gyakorlati érvényesülését kívánja elősegíteni
Rátzné dr. Ludányi Ágnes
 
 
ERAC Knowledge Transfer Working Group
A munkacsoportot az Európai Bizottság IPR managementre és tudás-transzfer tevékenységekre vonatkozó ajánlásainak gyakorlati érvényesülését kívánja elősegíteni
Dr Németh Gábor
 
 
ERA Steering Group on Human Resources and Mobility (SGHRM)
A kutatói karrierfejlesztés és mobilitás kérdéseivel, valamint a kutatói álláshelyekhez kapcsolódó átlátható felvételi eljárásokra vonatkozó uniós ajánlások érvényesítésének ügyeivel foglalkozik
Jeney Nóra
 
 
ERAC SFIC (Strategic Forum for International S&T Cooperation)
 Az SFIC stratégiai fórumként és tanácsadó testületként segíti a Tanács és a Bizottság munkáját a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködések kapcsán kialakításra kerülő Európai Partnerségek esetében.
Lakos Eszter
 
 
ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)
A kutatási infrastruktúrák európai stratégiai fórumának tagjai a részes tagállamok kutatási miniszterei által kinevezett szakértők, akik előkészítik, javaslatot tesznek a vonatkozó tagállami döntéshozatali folyamatban. A mandátumuk két évre szól. Az ESFRI testületébe tagállamonként két szakértőt kell delegálni, egyet államigazgatási oldalról (az illetékes minisztérium részéről) és egyet tudományos oldalról
Dr. Lévai Péter (MTA Wigner)
helyettes: Tóthné Vizkelety Barbara
 
 
ESFRI Social and Cultural Innovation Strategy Working Group
A kutatási infrastruktúrák európai stratégiai fóruma a szervezet stratégiai menetrendjének biztosítása érdekében létrehozott két munkacsoportot és öt stratégiai tematikus munkacsoportot, ezek egyike a Társadalmi és Kulturális Innovációs Stratégiai Munkacsoport, amely a megoldásokat keres a társadalom nagy kihívásaira, például az egészségügy, a demográfiai változások és a Horizont 2020 III. pillérében található Biztonságos Társadalmak területein.
Dr. Kenesei István (MTA NYTI)
 
 
Helsinki Group on Gender in Research and Innovation
Az Európai Bizottság Tanácsadó Testülete, feladata a gender prioritás érvényesülésének elősegítése és nyomon követése a KFI területen
Prof. Aczél Petra
 
 
Digital ERA Forum
 
Kneisz Ferenc (NFM), Bálint Lajos (NIIFI)
 
 
Digitális Egységes Piaci Stratégia (Digital Single Market)
Az EU Bizottság a szabad és biztonságos digitális egységes piac megteremtését és az EU digitális gazdaságának kiterjesztését célul kitűző munkájukhoz kért hazai szakértőket a NFM-től és a ME-től, illetve a ME az NKFI Hivataltól
Németh Edina;
Bacsa László (BME);
Vityi Péter (IVSZ);
Vicze Gábor (Innomine Group)
 
 
Research Policy Group
Kutatáspolitikai vitafórum az EU tagállamai és az Európai Bizottság részvételével
Monszpart Zsolt      

Egyéb programok testületek


 
 
European Institute of Innovation and Technology (EIT) Member State Configuration
Évenkénti párbeszéd az EIT és az EU tagállamai között
Monszpart Zsolt
Research Fund for Coal and Steel (RFCS)  
Kutatási projektek megvalósítását támogatja a szén- és acéliparban.
Coal and Steel Committee (COSCO)
Az EU tagállamok képviselőiből álló testület az Európai Bizottságot segíti a program általános menedzsment kérdéseiben.
Dr. Lorencz Kinga

A kutatási infrastruktúra neve
A kutatási infrastruktúra fő tevékenysége
Testületei
A testület feladatai
Hazai képviselő
 
 
ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)
A kutatási infrastruktúrák európai stratégiai fórumának tagjai a részes tagállamok kutatási miniszterei által kinevezett szakértők, akik előkészítik, javaslatot tesznek a vonatkozó tagállami döntéshozatali folyamatban. A mandátumuk két évre szól. Az ESFRI testületébe tagállamonként két szakértőt kell delegálni, egyet államigazgatási oldalról (az illetékes minisztérium részéről) és egyet tudományos oldalról
Dr. Lévai Péter
(MTA Wigner)
helyettes: Tóthné Vizkelety Barbara
 
 
ESFRI Social and Cultural Innovation Strategy Working Group
A kutatási infrastruktúrák európai stratégiai fóruma a szervezet stratégiai menetrendjének biztosítása érdekében létrehozott két munkacsoportot és öt stratégiai tematikus munkacsoportot, ezek egyike a Társadalmi és Kulturális Innovációs Stratégiai Munkacsoport, amely a megoldásokat keres a társadalom nagy kihívásaira, például az egészségügy, a demográfiai változások és a Horizont 2020 III. pillérében található Biztonságos Társadalmak területein.
Dr. Kenesei István (MTA NYTI)
CERN
A világ legnagyobb részecskefizikai kutatólaboratóriuma.
CERN Finance Committee
 A Finance Committee financiális kérdéseket - többek között a tenderek odaítélését  - tárgyal, illetve azokban  hoz döntéseket
Tóthné Vizkelety Barbara
CERN Tripartite Employment Conditions Forum TREF
Háromoldalú – CERN management, Staff Association és Tagországok – egyeztető fóruma, munkaügyi, szociális kérdéseket tárgyal, a Council tanácsadó testülete
Tóthné Vizkelety Barbara
CERN Council
A CERN legfőbb döntéshozó testülete
Pálinkás József
CERN Council
A CERN legfőbb döntéshozó testülete
Dr. Lévai Péter (MTA Wigner)
CERN Council
A CERN legfőbb döntéshozó testülete
Tóthné Vizkelety Barbara
CERN Finance Committee, Council
 
 
CERN-MS Knowledge Transfer Thematic Forum

Ujvári Balázs
CERN LHC ALICE kísérlet
Az ALICE (A Large Ion Collider Experiment) nehézion detektor az LHC (Large Hadron Collider) egyik kísérlete, melyet az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozására terveztek, és ahol az anyag egy új fázisa, a quark-gluon plasma jelenik meg.      
 

Barnaföldi Gergely (MTA Wigner FK)
A CMS ( Compact Muon Solenoid) az LHC általános célú detektora, melynek széles fizikai programja a Standard Model (beleértve a Higgs bozont) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék  kutatásáig tart.
 

Siklér Ferenc  (MTA Wigner FK)
Pásztor Gabriella (ELTE)
Molnár József (MTA ATOMKI)Trócsányi Zoltán (DE)
European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) ERIC
Európai tudományos partnerek és hálózatok összehangolása, nemzetközi együttműködések ösztönzése a klinikai kutatások területén; tanácsadás, menedzsment támogatás a klinikum területén
tagok közgyűlése; főigazgató; igazgatási bizottság
 
Dr. Vadadi-Fülöp Csaba
European Spallation Source (ESS)
Az Európai Neutronkutató Központ (European Spallation Source, rövidítve ESS) egy kutatási célú nagyenergiájú részecskegyorsító, az Európai Unió egyik legnagyobb kutatási infrastruktúra beruházása.
ESS ERIC Council
Az ESS ERIC legfőbb döntéshozó szerve
Dr. Rosta László (MTA Wigner FK)
Administrative and Finance Committee (AFC)
Az AFC tanácsot ad az ESS ERIC Councilnak adminisztratív, jogi kérdésekkel és a pénzgazdálkodással kapcsolatban.
Rajkai Balázs (EMMI)Kápli Balázs
In-Kind Review Committee (IKRC)
Az IKRC feladata, hogy általános felelősséget vállaljon a természetbeni hozzájárulási javaslatok értékeléséhez, és ajánlásokat tegyen az ESS ERIC Councilnak.
Csanády Dániel (MTA Wigner FK)
Scientific Advisory Committee (SAC)
A SAC tanácsot ad az ESS ERIC Councilnak az ESS tudományos és egyéb fontos kérdéseiben.
nincs magyar képviselő
Technical Advisory Committee (TAC)
A TAC tanácsot ad az ESS ERIC Councilnak az ESS technikai és egyéb fontos kérdéseiben.
Török Szabina (MTA EK)
European Research Infrastructure for Heritage Sceince) (E-RIHS)
Az E-RIHS egy pán-európai infrastruktúra, a “heritage science” egy viszonylag új terminus a kulturális és természeti örökségünkkel kapcsolatos kutatások megnevezésére. Ismereteket biztosít kulturális és természeti örökségünk megfelelő kezeléséhez, konzerválásához, interpretációjához és dokumentálásához
Preparatory Phase Project Stakeholders Advisory Board (SAB)
A SAB az E-RIHS PP fő kapcsolata a projektben részt vevő országok döntéshozatali szintjével. A minisztériumok és más nemzeti finanszírozó testületek képviselőiből áll, akik az E-RIHS konzorcium alapító tagjai.
Szikszai Zita (MTA Atomki)
European Social Survey ERIC
 
 
 
Szabó Fanni
ITER
Az ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor (nagyméretű tudományos kísérlet, melynek célja megmutatni a fúziós energiából nyerendő kereskedelmi hasznosítású energia létrehozásának lehetőségét.
ITER ORGANISATION/(ITER Council az irányító testület) ITER a világ népességének a fele képviseltetve van – Európai Unió, Oroszoroszág, Japán, Kína, India,D-Korea, és USA
Az ITER Organization feladata a Tagok együttműködésének biztosítása és elősegítése.
European Atomic Energy Community (Euratom) illetve F4E Fusion for Energy
ITER/ Fusion for Energy
Az ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor (nagyméretű tudományos kísérlet, melynek célja megmutatni a fúziós energiából nyerendő kereskedelmi hasznosítású energia létrehozásának lehetőségét.
F4E Fusion for Energy /Governing Board Irányító testület/ melynek munkáját a Technical Advisory Panel (TAP) segíti

Governing Board
A GB a felelős testület amely az F4E tevékenységeinek végrehajtását felügyeli. Ajánlásokat ad és döntéseket hoz az F4E működését érintő kérdésekben, többek között:

 • Kinevezi az Igazgatót
 • Jóváhagyja a szervezeti struktúrát
 • Elfogadja a pénzügyi szabályzatot 
 • Elfogadja az éves és az ötéves munkaprogramot és költségvetést
 • Elfogadja a belső és külső (ITER és BA felé) személyzeti politikát 
 • Kinevezi a Közbeszerzések és Szerződések Bizottságának tagjait és elnökét 
 • Megalapítja a Technikai Tanácsadó Testületet (Technical Advisory Panel (TAP)) és kinevezi a tagjait 2 évre
 • Jóváhagyja az éves elszámolást és az éves jelentést
 • Elfogadja a székhelyet adó Spanyolországgal való együttműködéseket érintő kérdéseket
 • Elfogadja az iparpolitikai, iparjogvédelmi és szellemi tulajdon jogokat, az információk kommunikálását egyetértésben az Európai Bizottsággal 
 • óváhagyja a harmadik országgal vagy harmadik országbeli partnerrel és nemzetközi szervezetekkel való egyezményeket

Országonként 2 tag (szakmai és kormányzati.
szakmai: Dr. Veres Gábor (MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont),
k ormányzati: Dr. Lorencz Kinga (NKFI Hivatal)
European XFEL GmbH
Az X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) a világ legnagyobb és Európa első keményröntgen-szabadelektronlézere lesz, mely GmbH (Kft.) formában épül és fog működni a DESY (Deutsches Elektronen-Synchroton) kutatási központban, Németországban, Hamburg közelében
XFEL Admin. and Finance Committee
Adminisztratív és pénzügyeket tárgyal, javaslataival támogatja a Council döntéshozó munkáját
Tóthné Vizkelety Barbara
XFEL Council
A European XFEL GmbH üzletrész tulajdonosainak legfőbb döntéshozó testülete
Nagy Dénes Lajos (MTA Wigner)
XFEL In-kind Committee
Az in-kind beszállításokat ellenőrző, kezelő testület
Faigel Gyula (MTA Wigner)
Common Language Resources and Technologies Infrastructure (CLARIN ERIC)
A CLARIN ERIC olyan kutatási infrastruktúra, amely korszerű nyelvtechnológiai támogatást nyújt elsősorban a bölcsész- és társadalomtudományok számára.  A CLARIN ERIC három nyelvtechnológiai témájú ESFRI kezdeményezés egyesüléséből keletkezett.
CLARIN ERIC General Assembly
A Közgyűlés képviseli a CLARIN ERIC tagjait, teljes döntéshozatali jogkörrel.
Dr. Váradi Tamás (MTA Nyelvtudományi Intézet)
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
Az ESRF egy speciális röntgensugár-forrás.  Az ESRF tudományos tevékenysége sokrétű, igen széles területet fed le: a kémia, a biológia, az anyagtudomány, a nanotechnológia, a szilárdtest-fizika, az orvostudomány, a gyógyszerészet, a földtudományok, a környezettudomány, de még a régészet is kiterjedten használja a röntgensugárzáson alapuló méréstechnikákat.  A világon számos szinkrotronforrás működik, azonban az ESRF a legjobb ilyen forrás, mind a próbanyaláb paramétereit illetően, mind a megtalálható mérési technikák számában, mind felszereltségében és a mérőcsatornák számában egyaránt.
ESRF Council
Az ELIXIR legfőbb döntéshozó testülete
nincs magyar képviselő
European life-sciences Infrastructure for biological Information (ELIXIR)
Az ELIXIR Európában a legszélesebb körű hálózat, amely élettudományi adatbázisokat köt össze. Az ELIXIR legfontosabb célkitűzése, a meglévő (és jövőbeli) biológiai adatforrások létrehozása, fejlesztése és biztosítása. Az ELIXIR projekt lehetővé teszi a biológiai információk optimális tárolását, integrálását és elemzését az európai kutatói közösségek számára.
ELIXIR Board
Az ESRF legfőbb döntéshozó testülete
Patthy László (MTA Természettudományi Kutatóközpont)Dr. Tóth Gábor

A szervezet neve
A szervezet célja, fő tevékenysége
A szervezet operatív és stratégiai, döntéshozó testületei
A testület feladatai
Hazai képviselő

Programalapú együttműködések


COST European Cooperation in Science and Technology
(Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés)

A nemzeti forrásokból támogatott műszaki és tudományos alapkutatások összehangolása európai szinten.
COST CSO (Committee of Senior Officials)
Stratégiai kérdések megvitatása és döntéshozatal
Tóth Orsolya
COST Nemzeti Koordinátorok csoportja
A program operatív menedzsmentjével kapcsolatos ügyek megvitatása.
Tóth Orsolya
Európai piacorientált K+F együttműködés (EUREKA)
Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innovatív projektek támogatása, döntően vállalati részvétellel, az európai ipar versenyképességének erősítése érdekében.
EUREKA Magas Szintű Képviselők Csoportja (High-Level Group)
A HLG az EUREKA program magasszintű stratégiai döntéshozó szerve.
Csuzdi Szonja
EUREKA Nemzeti Projekt Koordinátorok (EUREKA National Project Coordinator) csoportja
Az EUREKA program operatív menedzsmentjével kapcsolatos témák megvitatása, közös pályázati felhívások előkészítése és menedzsmentje és a nemzeti támogatási döntések előkészítése.
Mészáros Gergely
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)
Magas színvonalú molekuláris biológiai és biotechnológiai kutatások elősegítése, valamint kutatói együttműködések ösztönzése ösztöndíjprogramok által, különös tekintettel a világ iparilag kevésbé fejlett régióinak igényeire.
Board of Governors
A program stratégiai kérdéseinek megvitatása, döntéshozatal.
Dr. Szigeti Gyula
Group of Liaison officers
A program operatív, tagállami szintű menedzsmentjének kérdései.
Jeney Nóra
European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
Az EMBL Európa élettudományokkal foglalkozó vezető államközi kutatási szervezete, melynek központi szerepe van az európai élettani kutatások integrálásában.
Council
Stratégiai kérdések megvitatása és döntéshozatal
Dr. Szigeti Gyula Péter,
Dr. Nagy Ferenc (MTA rendes tagja)
von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI)
A VKI egy non-profit nemzetközi oktatási és tudományos szervezet, mely három karból áll:  űrrepülés és űrhajózás, környezeti és alkalmazott folyadékdinamika, forgógépek és hajtások. A VKI-ban kiterjedt kutatásokat végeznek a gáz és folyadékáramlás kísérleti, számítástechnikai és elméleti aspektusai során a karok mérnökei vezetésével, főként kormányzati és nemzetközi ügynökségek, valamint az ipar támogatásával.   
Board of Directors
Stratégiai kérdések megvitatása és döntéshozatal
 Dr. Vad János (BMGE)

Szakpolitikai munkát segítő együttműködések


TAFTIE
A nemzeti K+F+I technológiai programokat menedzselő európai intézmények, ügynökségek szervezete. A tagszervezetek együttműködnek, tapasztalatcserét folytatnak a jó gyakorlatok kialakításában, a kormányzati feladatok megoldása, a támogatási programok menedzselése, az ügyfeleknek/pályázóknak nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése területén.
Board
Stratégiai kérdések megvitatása és döntéshozatal
Monszpart Zsolt
Executive Working Group
Operatív szintű testület
Jeney Nóra
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
Támogatja a tagállamok kormányait a minél hatékonyabb gazdasági és szociális szakpolitka kialakításában.
OECD Global Science Forum
A nemzetközi tudományos együttműködések területén lehetőséget biztosít vezető tudománypolitikai tisztviselők tanácskozására, melynek eredményei intézkedési terv javaslatok kiemelt fontosságú tudománypolitikai kérdésekben, melyek nemzetközi együttműködést igényelnek, valamint nagyobb tudományos együttműködési lehetőségeket nevez meg
Dr. Szigeti Gyula Péter
OECD Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies (BNCT)
A munkacsoport a bio-, nano –és konvergáló- technológiák területével kapcsolatos szakpolitikával foglalkozik. Célja, hogy átfogó elemzésekkel és javaslatokkal támogassa az úttörő, szakpolitikai döntések meghozatalát
Dr. Abrankó-Rideg Nóra
OECD Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP)
Innovációs ország tanulmányokat készít és jelentet meg a tagországok és a partner országok nemzeti innovációs rendszereiről. . Az országtanulmány célja, hogy egy független, átfogó elemzés alapján értékelje az adott ország innovációs rendszerének teljesítményét, és annak javításához javaslatokat dolgozzon ki a kormányzati politika számára az OECD országok tapasztalatai alapján.
Dr. Szigeti Gyula
OECD Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship (CIIE)
Az OECD iparért, vállalkozásokért és termelékenységért felelős bizotságának (CIIE) célja, hogy az ezeken a területeken felmerülő gazdasági kihívások megoldásához, a globális trendek meglovagolásához szakpolitikai tanácsokkal, legjobb gyakorlatokkal és naprakész adatbázisokkal segítse a kormányok munkáját. A bizottság saját – és munkacsoportjainak – munkája során azonosítja a megfelelő szakpolitikai és strukturális reformokat, annak érdekében, hogy előmozdítsa és segítse a fenntartható növekedést, ösztönzze a munkahelyteremtést és támogassa az innovációt.
Spaller Endre
OECD National Experts on Science adn Technology (NESTI)
Nyomon követi a legjobb nemzetközi gyakorlatokat, lehetőséget teremt a tapasztalatok átadására, a módszertani fejlesztésekre. Az elmúlt években a NESTI legfontosabb feladata a Frascati Kézikönyv átdolgozása volt.
Gombos László
OECD Working Party on Technology and Innovation Policy (TIP)
Feladata elemző kutatások végzése az innováció és növekedés közti kapcsolatokról, ideértve a termelékenységet és a munkahelyteremtést továbbá, hogy értékelje a nemzeti tudományos és technológiai rendszereket annak érdekében, hogy elősegítse a teljesítményértékelést és a helyes gyakorlatok meghatározását.
Sóvágó Krisztina
 
Utolsó módosítás: 2018. május 21.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?