Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaKFI szakpolitikaNemzetközi KFI képviseletA Hivatal nemzetközi feladatai
Az NKFI Hivatal nemzetközi feladatai röviden
Az NKFI Hivatal nemzetközi feladatai röviden
2018. január 10.
Módosítás: 2018. június 07.
Olvasási idő: 4 perc
Az NKFI Hivatal nemzetközi vonatkozásban ellátja a kutatás-fejlesztés és innováció területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatait, részt vesz a Magyarországnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú felhasználásában és koordinálásában, közreműködik a Horizont 2020 keretprogram (az Európai Unió átfogó kutatási, fejlesztési és Innovációs stratégiája) végrehajtásában,jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat,versenyképességük növelése érdekében elősegíti a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét, ösztönzi kijutásukat a globális piacra, nyomon követi és értékeli a nemzetközi vonatkozású támogatási programokat, valamint támogatja a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák, szakkiállítások, kiadványok megjelentetését, elektronikus információs adatbázisok és könyvtárak fejlesztését és kutatás-fejlesztési és innovációs célú díjak adományozását.

A 2014. évi LXXVI. törvénnyel összhangban a Hivatal nemzetközi tevékenysége a következőkre terjed ki:
   

6. Az NKFI Hivatal feladatai

10. § (1) Az NKFI Hivatal…

(4) Az NKFI Hivatal a kutatás-fejlesztési és innovációs politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés kialakítása és erősítése keretében a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben

a) szakmailag segíti a Kormány nemzetközi tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét,

b) kezdeményezi az érintett szervekkel együttműködve kormányközi tudományos és technológiai egyezmények megkötését, részt vesz ezek előkészítésében és koordinálja végrehajtásukat,

c) közreműködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek szakmai irányításában,

d) közreműködik az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységben,

e) az európai uniós tagságból eredő jogok és kötelezettségek keretében szakterületi felelősséggel rendelkezik a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő kormányzati feladatok körében,

f) képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben, kezdeményezésekben,

g) feladatkörében együttműködik Magyarország külképviseleteivel, kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel, különös tekintettel az Európai Unió hivatalos intézményeire.

 

A nemzetközi tevékenységek részletesen

Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések

Magyarország jelenleg 36 országgal tart fenn kormányközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést, illetve további 10 országgal írt alá intézményközi TéT megállapodást.

Az államközi TéT együttműködési megállapodások az aláíró partnerországok kutatóinak, innovációs közösségeinek kapcsolatépítését, hálózatépítését, tapasztalatcseréjét és a közös projektekben megvalósuló tevékenységét támogatják. Általában egy keretrendszert jelentenek, amelyben számos területen irányoznak elő közös tevékenységeket, így szakembercserét, információ- és tapasztalatcserét, az egymás kutatási berendezéséhez való hozzáférés elősegítését, közös konferenciák, szemináriumok, tréningek szervezését, közös projektek indítását.

A nemzetközi TéT kapcsolatokat 10 reláció és 11 állomáshely (Berlin, London, Moszkva, New York, Párizs, Peking, Tel-Aviv, Tokió, San Francisco, Szöul, Új-Delhi) esetében a kihelyezett TéT attasék munkája is segíti. Az NKFI Hivatal a Külügyminisztériummal közösen működteti a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó TéT attaséi hálózatot, ellátva annak szakmai irányítását is. Az attasék állomáshelyükön nyomon követik az egyes országok KFI trendjeit, segítséget nyújtanak a bilaterális egyezmények megkötésében, a két ország kutatói közötti kapcsolatok kiépítésében és a partnerkeresésben.

Magyarország uniós tagságához kapcsolódó tevékenységek

Az uniós tagállami működés közreműködőjeként az NKFI Hivatal részt vesz az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikai jogalkotás feladataiban így koordinálja a hazai álláspont kialakításáért felelős, 31. számú „Tudomány és Kutatás” szakértői csoport munkáját az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban. A koordinált álláspont képviselete érdekében álláspontokat és háttéranyagokat dolgoz ki az uniós tanácsi döntéshozatali rendszer megfelelő testületeibe delegált hazai képviselők számára: a Kutatási Munkacsoport (Research Working Party), a COREPER I. és a Versenyképességi Tanács kutatási napirendjei esetében.

Emellett szorosan együttműködik a Magyarország EU Melletti Állandó Képviseletére delegált tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomatákkal, akiknek szakmai irányítását a Miniszterelnökséggel együtt végzi.

A NKFI Hivatal ellátja a EU kutatási és innovációs keretprogramjaival (jelenleg: Horizont 2020 program) kapcsolatos kormányzati koordinációs feladatokat, működteti a hazai pályázókat támogató információterjesztési és pályázati tanácsadói feladatokat ellátó Nemzeti Kapcsolattartói Hálózatot, és összefogja a keretprogram stratégiai döntéshozó testületeiben képviseletet ellátó programbizottsági tagok munkáját.

Egyéb nemzetközi képviseleti feladatok

A Hivatal számos multilaterális nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésben (NATO Kutatási és Technológiai Szervezete, COST, EUREKA, ICGEB, EMBO stb.) is részt vesz, és képviseli Magyarország érdekeit, valamint biztosítja a kutatási infrastruktúrákat koordináló European Strategy Forum on Research Infrasrtuctures (ESFRI) és munkacsoportjai munkájában való részvételt. Koordinálja továbbá az egyes konkrét nemzetközi kutatási infrastruktúrákkal (ITER, CERN, XFEL, ESS stb.) kapcsolatos szakmai feladatokat, hazai képviseletet, valamint a szakértői munkafolyamatokat.

Az NKFI Hivatal részt vesz a KFI területtel kapcsolatos szakpolitikai megalapozást, valamint a stratégiai tervezést végző szervezetek (OECD-szakbizottságok, TAFTIE) munkájában is.

Utolsó módosítás: 2018. június 07.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?