Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaKFI szakpolitikaKFI szakpolitikai koordinációKutatói kiválóság és utánpótlásKutatói Charta és Kódex
A Kutatók Európai Chartájáról (European Charter for Researchers) és a Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexéről (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) szóló ajánlás
2006. március 01.
Módosítás: 2018. május 21.
Olvasási idő: 5 perc
2005. március 11-én az Európai Bizottság ajánlás formájában elfogadta a Kutatók Európai Chartáját (European Charter for Researchers) és a Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexét (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers), melyek kötelező hatállyal nem bírnak, betartásuk önkéntes. Mindkét dokumentum a vonzó, nyitott és fenntartható európai kutatói munkaerőpiac kialakításához kíván hozzájárulni.

A dokumentumok teljes szövege letölthető:

A kutatás-fejlesztésben rendelkezésre álló, jól képzett humán erőforrás elengedhetetlenül fontos a technológiai fejlődéshez, a tudományos ismeretek fejlődéséhez valamint ez európai, és a nemzeti versenyképesség növeléséhez. Egyes kulcsfontosságú tudományágak területén azonban jelentős kutatóhiány tapasztalható, ami nemcsak az EU, de például Magyarország innovációs erejére, tudáskapacitására és versenyképességére is hatással van. A kutatói pályának sokkal vonzóbbá kell válnia ahhoz, hogy minél több fiatal válassza ezt a hivatást. Ehhez – a Kutatók Európai Chartájában foglaltak szerint – elengedhetetlenül szükségesek az alábbiak:

  • a kutatók karrierkilátásainak javítása, folyamatos szakmai fejlődésük biztosítása
  • a nemzetközi és interszektorális mobilitás ösztönzése és elismerése a kutatói életpályán történő előrelépéshez,
  • a női kutatók részvételének erősítése azáltal, hogy megteremtik számukra a család és munka összeegyeztetésének lehetőségét,
  • egységes értékelési rendszer kialakítása, amely figyelembe veszi a kutatók teljes kutatási tevékenységét és kutatási eredményeit, benne a publikációik, szabadalmaik számát, a nemzeti és nemzetközi együttműködéseiket, képzésüket, mobilitásukat.

Az ajánláshoz csatlakozó felsőoktatási intézmények önként vállalják, hogy

  • a különböző karrierszinten álló kutatók számára karrierfejlesztési stratégiát dolgoznak ki,
  • a nemzetközi és/vagy interszektorális mobilitási tapasztalatot teljes mértékben beépítik a karrierfejlesztési stratégiába, azt elismerik a kutatói értékelési rendszerben, valamint a kiválasztási eljárás során is,
  • biztosítják a kutatók számára – a kutatási karrierjük kezdetén lévő kutatókat is beleértve – a társzerzőkként való elismerést, illetve azt, hogy kutatási eredményeiket a témavezetőjüktől függetlenül is közzétehessék,
  • a kutatók és a kutatói pályára visszatérők felvételére vonatkozó világos előírásokkal átlátható és korrekt felvételi rendszert dolgoznak ki.

Az ajánláshoz a Nyilatkozat aláírásával csatlakozó intézményeket az Európai Bizottság az EURAXESS portálon teszi közzé, valamint a lista az NKFI Hivatal honlapján is megjelenik. Az aláírt Nyilatkozatot Jeney Nóra részére szükséges megküldeni (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.).

Aláíró intézmény
Cím
Aláíró
Aláírás időpontja
Debreceni Egyetem
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
prof. Dr. Nagy János
2006. március 7.
Budapesti Kommunikációs Főiskola
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
Dr. Vass László
2006. március 7.
Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.
Prof. dr. Tulassay Tivadar
2006. március 8.
Közlekedéstudományi Intézet Kht.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Dr. Ruppert László
2006. április 5.
BME Információstársadalom és Trendkutató Központ
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II/2.
Dr. Nagy Ádám
2006. május 30.
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Dr. Szabó Gábor
2006. június 8.
Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Prof. Dr. Rudas Imre
2006. június 9.
Budapesti Zsigmond Király Főiskola
1039 Budapest, Kelta u. 2.
 
2006. szeptember.13.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Dr. Hudecz Ferenc
2007. május 18.
eXcenter Kutatóközpont Alapítvány
1067 Budapest, Hunyadi tér 11.
Dr. Nagy Ádám
2009. január 12.
MIND CAMPUS Research Institute
1135 Budapest, Hun u. 2.
Somogyi Levente
2009. szeptember 21.
Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Dr. Gábriel Róbert
2010. január 25.
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Dr. Mészáros Tamás
2010. október 25.
Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Prof. Szekeres Tamás
2013. január 22.
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Dr. Jenes Barnabás
2014. április 1.
Bay Zoltan Nonprofit Ltd. for Applied Research
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Skultéty Tamás
2014. április 14.
MTA Wigner
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Dr Lévai Péter József
2014. június 27.

Utolsó módosítás: 2018. május 21.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?