Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaKFI szakpolitikaKFI szakpolitikai koordinációUniós szakpolitika és képviseletMagyar részvétel az uniós döntéshozatalban
Magyar részvétel az uniós döntéshozatalban
2004. január 17.
Módosítás: 2019. június 20.
Olvasási idő: 3 perc

Tagállami működés, Versenyképességi Tanács


Tárcaközi bizottságok és szakértői csoportok

Az uniós döntéshozatali folyamatok során az egységes magyar álláspont kialakítása elsősorban az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) és a szakértői csoportok szakmai munkáján alapul. Az EKTB feladata az európai uniós ügyek kormányzati koordinációja, ezen belül az európai uniós tagságból fakadó feladatok szakmai előkészítésének és végrehajtásának koordinációja és ellenőrzése, valamint a tárgyalási álláspontok előkészítése és összehangolása. A leglényegesebb feladat az Európai Unió Tanácsának üléseit előkészítő Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) napirendjén vitás kérdésként szereplő uniós tervezetekkel valamint a tanácsi munkacsoport napirendjén szereplő módosult tartalmú vagy vitás uniós tervezetekkel kapcsolatos – a szakértői csoportok által jóváhagyott – tárgyalási álláspont-javaslatok meghatározása és továbbítása Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletének (ÁK). A tárgyalási álláspont-javaslatok meghatározott eljárásrend szerint, a közösségi politikát folyamatosan figyelemmel kísérve, tárcaközi egyeztetések eredményeként születnek.

Tanácsi munkabizottságok, munkacsoportok

A teljes tanácsi munka központi előkészítő szerve a két szinten működő COREPER (Állandó Képviselők Bizottsága), amelyen különböző összetételben az Állandó Képviselet hivatalos képviselői vesznek részt. A COREPER I foglalkozik többek között a Versenyképességi Tanácsot érintő kérdésekkel, illetve a nemzetközi KFI együttműködésekre vonatkozó (továbbá mezőgazdasági, munka- és szociális, közlekedési, oktatási stb.) témák döntés-előkészítésével. A COREPER II a bel- és igazságügyek, valamint az általános és pénzügyek előkészítő fóruma.

Az uniós kutatás-fejlesztési politika elsődleges fóruma a Versenyképességi Tanács kutatási napja, ahol a versenyképességet erősítő témákat miniszteri szinten tárgyalják. A Versenyképességi Tanács által megvitatott témákkal szakértői szinten a Kutatási és nukleáris közös munkacsoport valamint a Kutatási Munkacsoport foglalkozik, amelyeknek az ülésein általában az Állandó Képviselet tudományos és technológiai szakdiplomatája (TéT attasé) vesz részt, a csoportok munkáját ő kíséri figyelmemmel.

Ugyancsak a Tanács mellett működő, K+F kérdésekkel foglalkozó szakértői csoport és stratégiai tanácsadó testület az Európai Kutatási Térség Bizottsága (ERAC). Az ERAC véleményével segíti a Tanács, a Bizottság és a tagállamok kutatás-fejlesztési és innovációs politikájának alakítását, hozzájárulva ezzel az Európai Kutatási Térség (ERA) létrehozásához és fejlesztéséhez. Az ERA- testületek munkája az Európa 2020 stratégia zászlóshajó kezdeményezését jelentő Innovációs Unióhoz, valamint az stratégiai prioritások meghatározásához kapcsolódik, annak végrehajtását, illetve – figyelembe véve az átláthatóság, hozzáférhetőség

Eljárásrend

Miniszterelnökség Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkársága

EKTB 31. Tudomány és Kutatás szakértői csoport vezetője (NKFI Hivatal főosztályvezető)

Szakértői csoporton belüli egyeztetés

Tárgyalási álláspont rögzítése

További egyeztetés

Tagállami álláspont benyújtása az EKTB-nek

EKTB jóváhagyás

Kutatási Munkacsoport vagy Közös Kutatási/ Atomkutatási Munkacsoport
Research Working Party; Joint Working Party on Research/Atomic Questions

COREPER I.

Versenyképességi Tanács, kutatási nap


 

Képviseleti rend a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó fórumokon


1) Képviseleti rend a hazai európai integrációs fórumokon, bizottságokban:

Fórum
Képviselő
31. "Tudomány és kutatás" szakértői csoport
Munkacsoport vezetője: Csuzdi Szonja
Jeney Nóra; Kápli Balázs István; dr. Lorencz Kinga
TéT diplomáciai képviselet
(Brüsszeli Állandó Képviselet)
dr. Lakos Eszter, TéT-szakdiplomata, Brüsszel

 

2) Képviseleti rend az Európai Unió fórumain:

Fórum
Képviselő
Versenyképességi Tanács
(kutatási formáció) EB: DG Research
Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter
Közös Kutatási/ Atomkutatási Munkacsoport (Joint Working Party on Research/Atomic Questions)
Kutatási Munkacsoport (Research Working Party)
dr. Lakos Eszter, TéT-szakdiplomata, Brüsszel
ERAC (European Research Area Committee)
Nikodémus Antal, Digitális Gazdaság és Innovációs Főosztály főosztályvezető, Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kapcsolat:

Kápli Balázs István
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
balazs.kapli@nkfih.gov.hu


 

Utolsó módosítás: 2019. június 20.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?