Ön itt áll: PályázóknakPályázatokÉrtékelési rendszerÉrtékelő testületekSzakterületi kollégiumokBölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma, szakértői csoportok
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma, szakértői csoportok - 2018
2018. június 02.
Utolsó módosítás: 2018. június 08.
Olvasási idő: 4 perc

Dr. Prószéky Gábor

 

Prószéky Gábor
elnök


nyelvész, programozó és programtervező matematikus
MTA doktora
igazgató, MTA Nyelvtudományi Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2020-12-31

név
végzettség, szakterület, munkahely
tagság
Arató Krisztina
PhD
politológus
egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Bollobás Enikő
MTA doktora
irodalomtörténész, nyelvész
egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2020-12-31
Czagány Zsuzsa
PhD
zenetudós
tudományos főmunkatárs
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Czakó Erzsébet
PhD
szociológus, közgazdazdász
egyetemi tanár, intézetigazgató
Budapesti Corvinus Egyetem, GTK, Vállalatgazdaságtan Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Czigler István
MTA doktora
pszichológus
professor emeritus
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Cser András
MTA doktora
nyelvész
egyetemi tanár
PPKE Bölcsészettudományi Kar

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Csíkos Csaba
PhD
neveléstudós
egyetemi docens /dékánhelyettes
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Dévényi Kinga
PhD
arabista, nyelvész
egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi tanulmányok Intézete

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Fülemile Ágnes
PhD
etnográfus, művészettörténész
tudományos főmunkatárs, osztályvezető
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Hargittay Emil
MTA doktora
irodalomtörténész
intézetvezető egyetemi tanár
PPKE, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2020-12-31
Margitay Tihamér
MTA doktora
filozófus, gépészmérnök
egyetemi tanár
BMGE Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2020-12-31
Mikó Árpád
MTA doktora
művészettörténész
igazgató
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Péli Gábor
MTA doktora
szociológus
Főigazgató-helyettes
MTA Társadalomtudományi kutatóközpont

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Sik Endre
MTA doktora
szociológus
professor emeritus/vezető kutató
ELTE TáTK/TÁRKI

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Szabadfalvi József
MTA doktora
jogász
egyetemi tanár
Debreceni Egyetem, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
Veszprémy László
MTA doktora
történész
igazgató
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2020-12-31
Vida Tivadar
PhD
régész
inzétezigazgató helyettes
ELTE BTK Régészettudományi Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31

 

csoport
név
végzettség, szakterület, munkahely
tagság
ÁJP
Koller Boglárka
elnök
politológus, közgazdász
PhD
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
GAZD
Városiné Prof. Demeter Krisztina
elnök
közgazdász
MTA doktora
egyetemi tanár, tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2020-12-31
IROD
Kulcsár-Szabó Zoltán
elnök
irodalomtörténész
MTA doktora
egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2020-12-31
KULT
Kuti Klára
elnök
etnográfus
PhD
projektmenedzser, Magyar Nemzeti Múzeum

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
NYELV
Laczkó Tibor
elnök
nyelvész
MTA doktora
habilitált egyetemi docens, intézetvezető, Debreceni Egyetem

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
PSZINEV
Fülöp Márta
elnök
pszichológus
MTA doktora
tudományos tanácsadó/egyetemi tanár, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és  Pszichológiai Intézet/ELTE PPK Pszichológiai Intézet

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
RÉG
Bálintné Dr. Tóth Ágnes
elnök
régész
PhD
egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
TÁRS
Albert Fruzsina
elnök
szociológus
PhD
tudományos főmunkatárs/főiskolai tanár, tanszékvezető, MTA Szociológiai Intézet/Károli Gáspár Református Egyetem

tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2018-12-31
TÖRT
Hermann Róbert
elnök
történész
MTA doktora
a parancsnok tudományos helyettese/tanszékvezető egyetemi tanár, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum/Károli Gáspár Református Egyetem
tagság kezdete: 2018-01-01
tagság vége: 2020-12-31

Utolsó módosítás: 2018. június 08.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?