Ön itt áll: PályázóknakPályázatokDokumentumtárSzakmai beszámoló2012-ben és azt követően meghirdetett pályázatok
2012-ben és azt követően meghirdetett pályázatok
2012-ben és azt követően meghirdetett pályázatok
2016. február 17.
Módosítás: 2019. május 15.
Olvasási idő: 2 perc
2012.01.01. után - nem EPTK rendszerben benyújtott - támogatásban részesült, az NKFI Alapból finanszírozott projektek szakmai rész- és záró beszámolójához, valamint a fenntartási jelentésekhez kapcsolódó dokumentumai.

SZAKMAI RÉSZ- ÉS ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

A szakmai beszámoló elkészítése feltételezi a (konzorciumi tagonként elkészített) pénzügyi elszámolást. Csak az elszámolásban ténylegesen szereplő pénzügyi tételekre, összegekre lehet hivatkozni a szakmai munka leírása, indoklása során.

Minden munkaszakasz befejezésekor szükséges beadni egy a munkaszakasz tevékenységét összegző beszámolót, valamint a projekt munka zárásakor külön a projekt több éves tevékenységére vonatkozó összefoglaló szakmai anyagot.

Felhívjuk figyelmüket a következőkre:

  • Standard elbírálású projekt esetében projektzáráskor az utolsó munkaszakasz szakmai részbeszámolóját is be kell nyújtani a záró szakmai beszámoló mellett.
  • Egyszerűsített elbírálású projektek esetében, elegendő csak az Egyszerűsített szakmai beszámoló elnevezésű dokumentumot benyújtani.

Amennyiben a pályázati kiírás a projekt munka zárását követően projekt fenntartási időszakot ír elő, kötelező évente fenntartási jelentés benyújtása.

A szakmai beszámoló(k) az alábbi sablonok kitöltésével készíthetők el:

Tájékoztatók:

A szakmai beszámolót kérjük a megadott karakterhatárokon belüli méretre elkészíteni. Bármilyen egyéb szakmai anyagot, a projekt munkát, annak eredményét alátámasztó dokumentumot (írott, kép, hang, video anyagot) mellékelni kell a szakmai beszámolóhoz strukturált elektronikus adathordozón (pl. CD, DVD) , részfeladatonként elkülönítve.

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK, BESZÁLLÍTÓK VÁLTOZÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Amennyiben a projekt megvalósítása során a tervezett beszerzésekkel vagy külső megbízásokkal kapcsolatban változtatási igény merül fel a Kedvezményezett részéről, akkor kérjük, az alábbiak dokumentumokat szíveskedjenek használni.

Utolsó módosítás: 2019. május 15.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?