Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaKFI szakpolitikaKFI szakpolitikai koordinációKutatói kiválóság és utánpótlás
Kutatói kiválóság és utánpótlás
Marie Skłodowska-Curie Akciók (MSCA)
A Horizont 2020 Kiváló Tudomány pillérjének második legnagyobb költségvetéssel, több mint 6 milliárd euróval rendelkező programja a Marie-Skłodowska Curie Akciók (MSCA). Az MSCA az EU 7. Keretprogramjában indított „Emberek” („People”) című program folytatása, célja a kiváló és innovatív kutatói képzés elősegítése, vonzó karrierlehetőség és tudáscsere biztosítása a határokon átnyúló és interszektorális kutatói mobilitás támogatásával.
Kutatói Charta és Kódex
A Kutatók Európai Chartájáról (European Charter for Researchers) és a Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexéről (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) szóló ajánlás
A kutatói mobilitási központok hálózata (EURAXESS)
Az Európai Bizottság által működtetett EURAXESS hálózat által nyújtott szolgáltatások célja, hogy segítse a kutatók mobilitását, a külföldi kutatói tapasztalatszerzést.