Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaStratégia-alkotásNemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3)
Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) – 2021-2027
2020. január 20.
Módosítás: 2021. július 26.
Olvasási idő: 3 perc
Az Intelligens Szakosodási Stratégia (Smart Specialization Strategy, S3) egy szakpolitikai eszköz, amelyet az Európai Unióban a 2014-2020-as időszak óta alkalmaznak. A 2021-2027 közötti uniós pénzügyi tervezési ciklusban az intelligens szakosodási stratégiák felé elvárás, hogy végrehajtásukkal járuljanak hozzá az EU „Intelligensebb Európa” szakpolitikai célkitűzéséhez, továbbá a regionális gazdaságok fejlesztéséhez és az ipari átalakuláshoz, digitializációhoz történő strukturális alkalmazkodás erősítéséhez.

Az Európai Unióban Magyarország jelenleg a feltörekvő innovátorként jegyzett tagországok csoportjába tartozik az Európai Bizottság által évente felállított Európai Innovációs Eredménytábla (European Innovation Scoreboard, EIS) alapján. A Kormány célja, hogy az innovációs ökoszisztéma értékteremtő képessége és a vállalati szektor termelékenységének erőteljes növelése révén 2030-ra Európa jelentős innovátorai közé zárkózzunk fel.

Az ambiciózus cél eléréséhez komplex gazdaságfejlesztési koncepcióra van szükség: a sikerhez a források folyamatos növelésén túl az EU-s és a hazai támogatások eredményorientált, hatékonyabb tervezése és felhasználása is szükséges.

A 2021-ben kezdődő hétéves időszakban az S3 ennek a kormányzati célnak az eléréséhez a nemzeti erősségeink beazonosításával és az ún. intelligens szakosodási prioritások kijelölésével járul hozzá.

A 2021-2027 évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) kialakítása az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakmai felügyelete mellett, az NKFI Hivatal koordinálásával 2019 végén kezdődött meg. Az előző stratégiához képest változás, hogy az új S3 tervezésében az innovációs szakterület mellett ezúttal az infokommunikációért, valamint a vállalkozásfejlesztésért felelős kormányzati szakterület is tevékeny részt vállalt. Az ITM három szakterületi helyettes államtitkársága a stratégia megvalósítása során is folyamatosan együtt fog egymással működni.

Az S3 prioritások kiválasztása az EU módszertani ajánlásaival összhangban az ún. “vállalkozói tényfeltárás” (entreprenuial discovery process, - EDP) alkalmazásával, az érdekelt szereplők széleskörű bevonásával kezdődött meg.

  • A hazai EDP egyik eszköze egy országos szintű kérdőíves felmérés volt, amelynek keretében az intelligens szakosodással kapcsolatos tapasztalatokat, javaslatokat és igényeket mérte fel a NKFI Hivatal országos szinten az innovációs ökoszisztéma résztvevői között.
  • A vállalkozói tényfeltárás másik fontos lépése az NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett, az egyetemi központok bázisára épülő Területi Innovációs Platformok (TIP) hálózat létrehozása volt. A platformok nagy szerepet fognak játszani a stratégia megvalósításának nyomon követésében és értékelésében is.

A 2021-2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiát (S3) a Kormány a 1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozattal fogadta el.

Az S3-ban nyolc nemzetgazdasági prioritás jelöli ki azokat az intelligens szakosodási irányokat, amelyek esetében az erőforrások koncentrációja és a KFI fejlesztések ösztönzése jelentős versenyelőnyt képes biztosítani hazánk számára.

Az S3-ban továbbá két horizontális prioritás fogalmazza a készségek fejlesztésére és az üzleti környezet modernizálására vonatkozó célokat, amelyek a nemzetgazdasági prioritások hatékony megvalósítását támogatják. A prioritások céljaihoz a 2021-2027-es programozási ciklusban a támogatásban részesülő pályázatoknak hozzá kell járulnia.

Nemzetgazdasági prioritások - S3


Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt bízta meg az S3 végrehajtásának és nyomon követésének irányításával a stratégia megvalósítási időszakában.

Az S3 az EU-s források lehívásának egyik feltétele a 2021-2027-es időszakban, ezért a tervdokumentum az Európai Bizottság számára is megküldésre kerül.

A Kormány által elfogadott S3 végleges változata letölthető: Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) 2021-2027 PDF (4 546 KB)

Utolsó módosítás: 2021. július 26.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?