Ön itt áll: PályázóknakPályázatokÉrtékelési rendszerÉrtékelő testületekSzakterületi kollégiumokArchívum
Tudományterületek és szakértői csoportok (2015-2017)
Tudományterületek és szakértői csoportok (2015-2017)
2016. január 18.
Utolsó módosítás: 2018. május 30.
Olvasási idő: 5 perc

Bölcsészet- és Társadalomtudományok - kollégium, szakértői csoportok
 

Kollégium: Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma

Szakértői csoportok:

 

Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok - kollégium, szakértői csoportok
 

Kollégium: Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma

Szakértői csoportok:

 • Informatikai–Villamosmérnöki (IVM)
  Anyagtudomány és Technológia (Elektronika), Automatizálás és Számítástechnika, Elektronikus Eszközök és Technológiák, Elektrotechnika, Informatika, Távközlés
 • Fizika (FIZ)
  Anyagtudomány és Technológia (fizika), Csillagászat, Fizika, Szilárdtestfizika, Biológiai fizika, Részecskefizika, Magfizika, Asztrofizika
 • Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki (GÉK)
  Közlekedéstudomány, Műszaki Mechanika, Településtudomány, Vízgazdálkodás, Építészettörténet és Elmélet, Építészettudomány, Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat), Energetika, Gépszerkezettan, Metallurgia, Szál- és Rosttechnológa, Áramlás és Hőtechnika
 • Kémia 1 (KM1)
  Analitikai Kémia, Szervetlen Kémia, Szerkezetvizsgáló módszerek, Fizikai kémia és Elméleti kémia, Anyagtudomány (Kémia)
 • Kémia 2 (KM2)
  Makromolekuláris Kémia, Szerves Kémia (Biomolekuláris Kémia), Biokémia és Élelmiszerkémia, Műszaki Kémia
 • Matematika–Számítástudomány (MAT)
  Matematika, Operációkutatás, Számítástudomány
 • Posztdoktori pályázatok (PD_MFKMTK)

 

Orvosi és Biológiai Tudományok - kollégium, szakértői csoportok
 

Kollégium: Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma

Szakértői csoportok:

 • Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia (BIOIN)
  Biofizika, Bioinformatika, Biológiai rendszerek modellezése és rendszerbiológia, Biostatisztika, Molekuláris evolúció, Populációgenetika, Szerkezeti biológia, Genomika és kapcsolódó területek
 • Idegtudomány (IDEGT)
  Érzékszervi tudományok, Funkcionális képalkotó eljárások (sejt és egész agy szintű), Kísérletes pszichológia, Kognitív és rendszer idegtudományok, Neuroanatómia, Neurobiológia, idegi fejlődésbiológia, Neuroendokrinológia, Neurofiziológia, Neurokémia, neurofarmakológia, Neurológiai és pszichiátriai betegségek biológiai alapjai, Viselkedésbiológia
 • Infraindividuális Biológia (INFRA)
  Általános pro- és eukarióta sejtbiológia, Immunológia, Immunológiai betegségek biológiai alapjai, Mikrobiológia: baktériumok, vírusok, paraziták biológiája, Növényélettan, Orvosi mikrobiológia, Toxikológia
 • Kísérletes Orvostudomány (KISOR)
  Anyagcsere kutatások, Betegségek etiológiája és pathomechanizmusának kutatása, Kísérletes endokrinológia, Kísérletes farmakológia, Kísérletes pathológia, Orvosi toxikológia, Összehasonlító élettan, Sejtélettan, Szervélettan
 • Klinikai Orvostudomány (KLINO)
  Diagnosztikai eljárások, Onkológia, Orvosi etika, Preventív orvostudomány, népegészségügy, epidemiológia, Regeneratív orvostudomány, Transzlációs őssejt kutatások
 • Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók (MOLBI)
  Biomolekulák bioszintézise, modifikációja és lebontása, Enzimológia, Fejlődésbiológia és differenciálódás, Génműködés-szabályozás, Molekuláris és sejtgenetika, Őssejt kutatások, Sejtosztódás, sejtciklus és apoptózis, Szignál transzdukció
 • Posztdoktori pályázatok (PD_OBTK)

 

Agrár-, Ökológia, Környezet- és Földtudomány - kollégium, szakértői csoportok
 

Kollégium: Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma

Szakértői csoportok:

 • Agrártudomány 1 (AGR1)
  Agrárökonómiai tudományok, Dísznövény-kutatás, Földművelés, Gyepgazdálkodás, Gyógynövény- és drogkutatás, Haszonnövény genomika, Kertészet, Klasszikus és molekuláris növénynemesítés, Növényi biotechnológia, Növényi génbanki alapkutatások, Növényi szaporodásbiológia, Növénynemesítés,  Növénytermesztés, Pomológia, Szőlészet, Termesztett növények élettana, Virágzásbiológia
 • Agrártudomány 2 (AGR2)
  Állat-szaporodásbiológia, Állatbiotechnológia, Állatélettan, Állati génbanki alapkutatások, Állatjólét, Állatorvos-tudomány, Állattenyésztés és annak ökonómiája és agrárműszaki vonatkozásai, Élelmiszerbiztonság, Haltenyésztés, halászat, Haszonállat genomika, Járványtan és állatorvosi mikrobiológia, Parazitológia,  Takarmányozás-élettan, Vadgazdálkodás, Zoonózisok
 • Agrártudomány 3 (AGR3)
  Agrárműszaki tudományok, Agrokémia, Erdészeti botanika, genetika, biotechnológia, Erdészeti növénykórtan, rovartan, Herbológia, Klímaváltozás hatásai az agráriumra, Növény-mikroba kölcsönhatások, Növényi kórélettan, Növénykórtan, Növénytáplálás, Növényvédelmi állattan, Precíziós növénytermesztés,  Rezisztencia- és stresszbiológia, Talajbiológia, Talajtan, Vízgazdálkodás és melioráció
 • Földtudomány 1 (FT1)
  Földtan, Geofizika, Hidrológia, Hidrogeológia, Ásványtan és Geokémia, Őslénytan, Bányászat
 • Földtudomány 2 (FT2)
  Földrajz, Geodézia, Meteorológia, Regionális tudomány, Kartográfia
 • Szupraindividuális Biológia (SUPRA)
  Antropológia, Botanika, Evolúciókutatás (nem molekuláris), Hidrobiológia, Ökológia, Természetvédelmi biológia, Zoológia
 • Posztdoktori pályázatok (PD_AKÖFK)
Utolsó módosítás: 2018. május 30.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?