Itt jár Ön: Hírek, események >> Hírek >> A Hivatal hírei
Hírek, események
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
FIEK: új pályázati felhívás ígéretes vállalati-egyetemi kutatásfejlesztési programok megvalósítására
A sikeres piacorientált fejlesztésekre törekvő vállalatok és a kiváló kutatási potenciállal rendelkező felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése céljából a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok keretében új pályázati koncepció megvalósítását kezdeményezte.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen az NKFI Hivatal által kiadott támogató KFI szempontú szakpolitikai véleménnyel, amelyhez 2016. február 1-től 2016. március 21-ig lehet benyújtani a dokumentumokat.

A most közzétett „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírás szerint a következő négy évben 25 milliárd forint fordítható valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítására az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel való együttműködésben.

A program keretében elsősorban a már több éve eredményeket felmutató, stabil ipari és egyetemi partnerségre épülő pályázati konzorciumok számíthatnak támogatásra, aminek eredményeképpen országszerte várhatóan négy-hat felsőoktatási és ipari együttműködési központ (FIEK) alakulhat.

A létrejövő felsőoktatási és ipari együttműködési központokkal szemben elvárás a fenntartható intézményi működés kialakítása, illetve az innovációs projektek piaci szemléletű megvalósítása. A vállalati-ipari kutatási bázisok megerősítése egyben a nagyvállalatok hazai kutatásfejlesztési kapacitásbővítését is szolgálja.

A felsőoktatási intézmények a pályázat keretében vállalják az alkalmazott kutató-fejlesztő munkatársak létszámának növelését, valamint vállalást tesznek a kutatómunkába bevont doktoranduszok, a publikációk, az iparjogvédelmi eljárások, továbbá az intézményből kiinduló spin-off vállalkozások számát illetően is. A program ösztönzi a kutatás-fejlesztés különböző fázisainak, valamint a kutatási és fejlesztési eredmények összehangolását, mivel a pályázat részeként felfedező kutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés egyaránt megvalósítható.

A támogatás feltétele, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor rendelkezzen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal KFI szempontú szakpolitikai támogató véleményével, valamint programja illeszkedjen a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A pályázatok KFI szempontú szakpolitikai véleményezése során elsősorban a támogatást igénylő konzorciumi tagok szakmai kiválóságát, a projektjavaslat tudományos-műszaki újdonságtartalmát és technológiai minőségét, valamint a projektjavaslat potenciális gazdasági-társadalmi hasznát és jelentőségét, várható hatásait veszik figyelembe a bírálók.

A felhívásra csak konzorciumi formában nyújtható be pályázat, a konzorciumvezető kizárólag felsőoktatási intézmény lehet. Az ország különböző pontjain létrejövő felsőoktatási és ipari együttműködési központok rektori irányítású intézményi központok lesznek, amelyek működését szakmai testület felügyeli, és amelyekben helyet kapnak az alapító konzorcium és a költségvetést biztosító partnerek képviselői. A konzorciumi tagok székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének a Közép-Magyarország régió területén kívül kell lennie.

A Közép-Magyarország régió intézményei a hasonló koncepcióval tervezett, 4 milliárd forintos keretösszegű felhívásra nyújthatnak be pályázatot.

További információ: Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – GINOP-2.3.4-15

Utolsó módosítás: 2016. február 19.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500