Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekHazai és nemzetközi KFI hírek
Személyi költségek elszámolása a Horizont Európa programban – milyen változások jönnek?
Horizont Európa: személyi költségek elszámolása
2020. november 12.
Módosítás: 2020. november 12.
Olvasási idő: 3 perc
Horizont Európa néven indul 2021-től az EU új kutatási és innovációs keretprogramja, amelyben az eddigiekhez képest több ponton módosulnak a pénzügyi elszámolási szabályok. Míg az idei Green Deal Call keretében támogatott projektek költségeire még a Horizont 2020 elszámolási szabályait kell alkalmazni, az új keretprogramban induló projektek már új szabályokra készülhetnek. Cikkünkben áttekintjük a változásokat, amelyek a Horizont Európa jogszabálycsomag elfogadását követően válnak véglegessé.

Megmarad a főszabály szerinti (projektfüggetlen) és a projektalapú bérezés közötti különbségtétel;
Megszűnik az additional remuneration (8.000 EUR/évben meghatározott bónusz).

Óradíj helyett napidíj lesz a személyi költségek számításának alapja.

Mit jelent a napidíj szerinti kalkuláció a főszabály szerinti projektfüggetlen bérezésben részesülő munkatárs esetén (vagyis olyan munkatárs esetén, aki a kalkuláció szerinti évben sem hazai, sem uniós projekt terhére nem részesült bérkiegészítésben)?

Adott évben a projektre elszámolható személyi költség = az adott évre számolt napidíj * projekten töltött napok száma az adott évben.
Napidíj = aktuális év elszámolhatónak minősülő személyi költsége (eligible personnel cost) / 215.

Napidíjat tehát naptári évenként kell megállapítani. Nem lezárt év esetén az osztót arányosítani kell (pl. ha októberrel zárul a beszámolási időszak, akkor az osztó 215/12*10 = 179)

 • Óranyilvántartás (timesheet) helyett havi nyilatkozatot kell vezetni a projekten töltött napok számáról (egész vagy fél napot lehet regisztrálni a kerekítés szabályainak figyelembe vételével). A nyilatkozathoz rendelkezésre fog állni formanyomtatvány.
 • Megszűnik a választási lehetőség az éves és havi kalkuláció, valamint a sztenderd és egyéni produktív óraszám között, így a továbbiakban nem kell ügyelni a lezárt pénzügyi év szabályára, mindig az adott év aktuális adataiból kell kiindulni.
 • Azon kedvezményezettek, amelyek egyébként más okból (pl. informatikai rendszerük miatt) óranyilvántartást vezetnek, a nyilatkozat helyett továbbra is folytathatják a timesheet vezetését, azonban a személyi költségek kiszámításához a leigazolt órákat át kell váltaniuk napokra.
 • Az átváltáshoz három opció közül lehet választani:
  1. Szerződés szerinti ledolgozandó munkaórák számának figyelembe vétele.
   Pl. ha a szerződésben 30 munkaóra/hét szerepel, akkor az átváltás értéke 30 / 5 = 6 óra = 1 nap.
  2. Munkáltató által kalkulált sztenderd éves munkaórák számának figyelembe vétele (ha az min. 1548 óra).
   Pl. ha a munkáltató intézményi szinten 1.800 munkaórát kalkulált, akkor az átváltás értéke 1.800 / 215 = 8,37.
  3. Amennyiben a fenti módszerek egyike sem alkalmazható, az átváltás értéke 8.

Hogyan változnak a projektalapú bérezés szabályai?

 • Óraalapú ráta helyett napi rátát összehasonlítva kell alátámasztani, hogy a keretprogramban elszámolt projektalapú bérezés nem haladja meg a hazai projektek projektalapú bérezését.
  Horizon Europe napi ráta = a projekt terhére elszámolt éves személyi költség / az adott évben a projekten töltött napok száma
 • A hazai napi ráta alapja csak olyan intézményi szabályzat lehet, amely egységesen és konkrét összegben határozza meg a projektek keretében kifizetendő projektalapú bérezés szintjét (pl. az órabér 5.000 Ft azokra a munkaórákra, amikor a munkatárs projekten dolgozik).
  Hazai napi ráta = az adott évre hatályos, a fenti feltételeknek megfelelő intézményi szabályzat alapján kiszámolt havi projektalapú bér * 12 / 215
 • Amennyiben az intézménynek nincs megfelelő szabályzata (pl. az csak a kifizetés plafon értékét határozza meg vagy sávos megközelítést alkalmaz), a hazai napi ráta képlete a következő:
  adott évet megelőző évben kifizetett személyi költség (levonva az uniós projektekre fizetett személyi költséget) / 215 (levonva az uniós projekteken töltött napok számát)

  Arról még nincs döntés, hogy az uniós projektek alatt csak a közvetlen programok projektjeit kell-e érteni vagy ide tartoznak az uniós társfinanszírozású projektek is (pl. operatív programok projektjei).

A Horizont Európával bevezetésre kerülő további módosításokról (belső számlázással kapcsolatos könnyítés, a rendszeraudit előnyei, projekt eredmények hasznosításával kapcsolatos erőfeszítések, nyílt hozzáférés előmozdítása) tájékozódjon az Európai Bizottság dedikált honlapjáról vagy kérdezze a jogi és pénzügyi területért felelős NCP kollégáinkat.

Utolsó módosítás: 2020. november 12.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?