Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Az Európai Bizottság Funding and Tenders portálon keresztül a Horizont projektek koordinátorainak megküldött tájékoztatójának helyes értelmezése
Az EB Funding and Tenders portálon keresztül a Horizont projektek koordinátorainak megküldött tájékoztatójának helyes értelmezése
2023. május 03.
Módosítás: 2023. május 04.
Olvasási idő: 5 perc
Az Európai Bizottság április 13-án automatikus értesítést küldött az elektronikus pályázatkezelő felületén (Funding and Tenders Portal) keresztül a Horizont kutatási és innovációs keretprogram futó projektjeinek koordinátorai számára, figyelmeztetve a konzorciumokat arra, hogy a hazai közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézményeket az uniós finanszírozásból kizáró tanácsi határozat hatással lehet a már folyamatban levő projektek végrehajtására.

Az üzenet a Bizottság előzetes biztosi szintű tisztázó ígérete ellenére csak félreértéseket és zavart okozott mind a hazai szervezetek, mind külföldi partnereik körében. Az NKFI Hivatal ezért rövid időn belül megkereste az Európai Bizottságot, jelezve számára a már észlelt értelmezési problémákat, valamint javaslatot tett a szöveg pontosítására, magyarázó kiegészítésére. Az Európai Bizottság – hivatkozva arra, hogy a tanácsi határozat értelmezésével kapcsolatban közzétett „gyakran ismételt kérdések” elérhetőségére is, mely megfelel az NKFIH által kért tisztázó pontoknak, az üzenetet nem módosította.

 A Bizottsági tájékoztató célja nem az, hogy kizárja, akadályozza a már futó projektek hazai kedvezményezettjeit a projekt megvalósítása során, pusztán felhívja a figyelmet arra, hogy olyan harmadik felek, amelyek a tanácsi határozattal érintettek, nem vonhatók be 2022. december 15-ét követően (ezen dátumot követően nem köthet velük szerződést az uniós támogatás terhére a futó projekt kedvezményezettje).

Az  Európai Bizottság megerősített értelmezése szerint az üzenet célja az, hogy felhívja a figyelmet arra a már márciusban publikált értelmezésre, miszerint futó projektek kedvezményezettjei – akár hazai, akár más tagállami szervezetről van szó – nem vállalhatnak 2022. december 15-ét követően további uniós finanszírozást érintő jogi kötelezettséget (alvállalkozói, szolgáltatási szerződés kötése, uniós támogatás továbbadása) a tanácsi határozattal érintett harmadik felekkel.

Mindez azt is jelenti, hogy azon modellváltó egyetemek, amelyek a 2022. december 16. előtt megkötött támogatási szerződésű projektek konzorciumaiban kedvezményezettként vesznek részt, továbbra is folytathatják a projekt megvalósítását, elszámolhatják az azzal kapcsolatos költségeiket, sőt, a támogatási szerződés is módosítható részvételükkel, azt jelenlegi státuszuk nem blokkolja.

A tájékoztató legfőképpen pedig nem értelmezhető akként, hogy a tanácsi határozattal érintett intézmények ne pályázhatnának kedvezményezetti státuszt tervezve, hiszen erre vonatkozóan az Európai Bizottság már januárban egyértelműen leszögezte, majd a gyakran ismételt kérdések között is megerősítette, hogy a tanácsi határozat sem a pályázat benyújtását, sem az értékelés folyamatát nem befolyásolja.
Fontos leszögezni, hogy a tanácsi határozattal nem érintett hazai kedvezményezettek státuszát a konzorciumon belül nem érinti a bizottsági iránymutatás, az üzenet kizárólag a konzorcium tagjai által igénybe vehető harmadik felek körét szűkíti.

Végül felhívjuk figyelmüket arra, hogy a magyar Kormány döntésének köszönhetően az uniós finanszírozásból kizárt, de a Horizont Európa, illetve további közvetlen uniós finanszírozású KFI relevanciájú támogatási program konzorciális projektjeiben társult partnerként a megvalósításban részvételt vállaló egyetemek számára a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 5 milliárd forint keretösszeggel helyettesítő finanszírozás áll rendelkezésre. A Kulturális és Innovációs Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a forrás lehívását annak érdekében, hogy a fenti összeg emeléséről időben döntés születhessen, ezáltal pedig biztosítható legyen, hogy a korlátozó intézkedésekkel sújtott 21 magyar egyetem továbbra is aktív résztvevője maradhasson a Horizont Európa, illetve további közvetlen uniós finanszírozású KFI relevanciájú támogatási program projektjeinek.

Az Európai Bizottság koordinátoroknak megküldött üzenete:

Europa / Funding & Tenders Portal notification

Dear coordinator,

This is to inform you that Council Implementing Decision 2022/2506 might directly impact the implementation of your EU grant. This Decision stipulates that legal commitments must not be entered into with any public interest trusts established on the basis of the Hungarian Act IX of 2021 or any entity maintained by such a public interest trust. This applies as of 16 December 2022 for as long as the measures are in place. This means that it is prohibited to enter into legal commitments with such entities involving Union funding. This prohibition applies to the entire chain of Union financing.

As concerns your grant, this means that no further legal commitments involving Union funding can be entered into by you or any other beneficiaries (or affiliated entities) in your grant with third parties concerned by this decision. This concerns legal commitments involving Union funding related to e.g.: the purchase of goods, works or services; subcontracting; financial support to third parties; equipment renting or leasing; personnel seconded against payment. In case that these measures would hinder the implementation of the actions under your grant you must immediately inform the granting authority. In this case please turn to your Project Officer without delay.

Please check also the related list of Frequently Asked Questions. It is progressively updated as soon as further guidance is available. You can find an indicative – non-exhaustive – list of affected entities (i.e. public interest trusts and entities maintained by them) under this link.

Please inform immediately all beneficiaries and affiliated entities in your grant, to ensure that no EU funding goes to concerned Hungarian entities. We will inform you once there is a decision on the end of these measures.

Thank you very much for your help.

If you want to change the frequency of receiving notifications with importance "Normal", you can do it in the Funding & Tenders Portal > My Notifications > Preferences
Utolsó módosítás: 2023. május 04.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?