Ön itt áll: PályázóknakPályázatokÉrtékelési rendszerKFI szakpolitikai véleményezés
Tájékoztató versenypályázatok KFI szempontú szakpolitikai véleményezéséről (2014-2020-as programozási időszak)
Tájékoztató versenypályázatok KFI szempontú szakpolitikai véleményezéséről
2015. szeptember 04.
Módosítás: 2021. július 27.
Olvasási idő: 7 perc
A kutatási, fejlesztési és innovációs célú hazai és uniós források felhasználásának alapja a stratégiailag megalapozott, társadalompolitikai célokat szolgáló, értéket teremtő, a hosszú távú versenyképességet hatékonyan erősítő innovációs környezet kialakítása.

A fenti célok versenypályázati támogatási rendszerben való érvényesítésére, a KFI célú források nem csak szabályszerű, de célszerű, koordinált, átlátható felhasználásának ösztönzésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Irányító Hatóságával külön megállapodás alapján rögzített pályázati felhívások esetében 2015-2018 között a pályázatok beadásához az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú támogató szakpolitikai véleménye (KFI szempontú szakpolitikai vélemény) szükséges az alábbiak szerint. A KFI szempontú szakpolitikai vélemény szükségességéről az Irányító Hatóság által meghirdetett egyes pályázati felhívások rendelkeznek.

Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

A VÉLEMÉNYKÉRÉS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázó a projekt KFI szempontú szakpolitikai támogathatóságára vonatkozó véleményt kizárólag az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen keresztül kérhet.

A pályázó a projekt KFI szempontú szakpolitikai támogathatóságára vonatkozó véleményt kizárólag az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen keresztül kérhet (a továbbiakban: véleménykérés).

A felületen történő regisztrációt követően – a visszaigazoló e-mail üzenetben küldött link elfogadása után – válik elérhetővé a véleménykéréshez kitöltendő adatlap.

A véleménykérés adatlapjának egyes oldalai akkor véglegesíthetők, ha a pályázó minden kötelező mezőt hiánytalanul kitöltött, illetve csatolta a szükséges dokumentumokat. (projektvezető szakmai életrajza, projektben meghatározó résztvevők életrajza, a véleménykérő szervezet részéről az aláírásra jogosult személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a véleménykérés benyújtásáról tudomása van, annak tartalmát támogatja.)

Benyújtott véleménykérésnek az elektronikus felületen véglegesített adatlap minősül.

Az NKFI Hivatal a benyújtott véleménykéréssel kapcsolatban nem végez formai ellenőrzést. A véglegesített véleménykérés a beküldött adatok alapján kerül értékelésre, hiánypótlásra, a véleménykérés kiegészítésére nincs lehetőség.

A véleménykérés adatlapjának kitöltése előtt kérjük, vegye figyelembe és tanulmányozza át az adott GINOP felhívásokhoz készült Kérelem adatlap kitöltési útmutatóban foglaltakat. A kitöltési útmutatók a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon érhetők el a véleménykérők számára.

A VÉLEMÉNYKÉRÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

 • GINOP 2.3.1-20 Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése 2. kör
  kérelmek benyújthatók 2020. szeptember 18. – 2020. október 5. 12.00

A benyújtott kérelmek értékelésének ütemezése:

2018. október 18. – 2018. december 31. között benyújtott kérelmek esetében várhatóan 2019. január 31-ig születik döntés

2019. január 2. – 2019. február 28. között benyújtott kérelmek esetében várhatóan 2019. április 1-ig születik döntés

2019. március 1. – 2019. április 30. között benyújtott kérelmek esetében várhatóan 2019. május 31-ig születik döntés

2019. május 2. – 2019. június 28. között benyújtott kérelmek esetében várhatóan 2019. július 31-ig születik döntés

2019. július 1. – 2019. augusztus 30. között benyújtott kérelmek esetében a várhatóan 2019. szeptember 30-ig születik döntés

2019. szeptember 2. – 2019. október 15. között benyújtott kérelmek esetében a várhatóan 2019. november 15-ig születik döntés

Az értékelés ütemezésében megadott időpontok a benyújtott kérelmek számától függően, valamint a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg kimerülése esetén módosulhatnak.

Az alábbi felhívásokra benyújtott projektjavaslatok KFI szempontú szakpolitikai véleményezése lezárult:

 • GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram
  kérelmek benyújthatók: folyamatos beadási határidővel
 • GINOP-2.3.3-15 - Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
  kérelmek benyújthatók: 2015. október 1. - 2015. november 15.
  kérelmek benyújthatók: 2016. május 6. - 2016. június 13.
 • GINOP-2.3.2-15 - Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
  kérelmek benyújthatók: 2015. október 15. - 2015. november 22.
  kérelmek benyújthatók: 2016. május 6. - 2016. június 6.
 • GINOP-2.2.1-15 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
  kérelmek benyújthatók: 2016. július 19. – 2016. szeptember 30.
 • GINOP-2.3.4-15 - Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási Infrastruktúra fejlesztése
  kérelmek benyújthatók: 2016. február 1. - 2016. március 21
 • VEKOP-2.3.2-16 - Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
  kérelmek benyújthatók: 2016. július 22. - 2016. szeptember 15.
 • VEKOP-2.3.3-15 - Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
  kérelmek benyújthatók: 2016. július 22. - 2016. szeptember 15.
 • GINOP-2.1.5-15 - Innovációs ökoszisztéma
  kérelmek benyújthatók: 2016. február 22. - 2016. április 25.
 • VEKOP-2.2.1-16 Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
  kérelmek benyújthatók: 2016. december 22. - 2017. január 26.
 • GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
  kérelmek benyújthatók: 2017. január 25. - 2017. június 20.
 • GINOP-2.3.1-20 Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
  kérelmek benyújthatók: 2020. május 25. 16.00 óráig.

A KFI SZEMPONTÚ SZAKPOLITIKAI VÉLEMÉNY KIADÁSA

A pályázati projektek szakmai véleményezése az NKFI Hivatal feladatkörében eljáró szakértők közreműködésével történik. A véleménykérés elektronikus benyújtását követően az NKFI Hivatal azokat szakmai értékelőkhöz rendeli.

A KFI szempontú szakpolitikai vélemény kiadása eljárásrendjének részletes szabályait Az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai véleménye kialakításának eljárásrendjéről szóló 18/ 2017. sz. elnöki utasítás tartalmazza. 

KFI szempontú szakpolitikai vélemény kialakításának általános szempontjai:

 • a projekt vezetőjének szakmai tapasztalatai,
 • a támogatást igénylő szervezet(ek) szakmai kiválósága,
 • a támogatást igénylő szervezet(ek) erőforrásainak megfelelősége,
 • a projekt szakmai tartalma,
 • a projekt költségvetésének megalapozottsága,
 • közvetett vagy közvetlen illeszkedés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A projektek szakmai véleményezését végző szakértők számra készült értékelési szempontrendszer részletes útmutatója letölthető (az alábbi felhívásokra benyújtott projektjavaslatok KFI szempontú szakpolitikai véleményezése lezárult): 

IRÁNYÍTÓ TESTÜLET

Az NKFI Hivatal eljárásában az NKFI Hivatal által felkért Irányító Testület a véleménykéréseket a kapcsolódó szakértői értékelő vélemények alapján megvizsgálja, és javaslatot tesz azok KFI szempontú szakpolitikai támogathatósága tárgyában.

Az Irányító Testület a véleménykéréseket az alábbi kategóriákba sorolja:

 1. KFI szempontú szakpolitikai támogató vélemény megadása
 2. Nem támogató KFI szempontú szakpolitikai vélemény kiadása, indoklással 

Az NKFI Hivatal által kiadott KFI szempontú szakpolitikai vélemény vagy a hiányosan benyújtott véleménykérésről kiadott tájékoztatás ellen kifogás benyújtására nincs lehetőség, az adott projektjavaslat KFI szempontú szakpolitikai véleményezésére azonban - hiánypótlást, kiegészítést követően - a következő értékelési fordulóra újból benyújtható a véleménykérés.

Felhívjuk a véleménykérők figyelmét, hogy az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú szakpolitikai támogató véleményének megléte nem jelent automatikusan pozitív támogatói döntést.

Az érintett felhívások esetében a projektjavaslatnak az Irányító Hatósághoz (NGM) való benyújtásához a pályázónak már rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú szakpolitikai támogató véleményével, ugyanakkor javasoljuk, hogy a véleménykérésnek az NKFI Hivatalhoz történő benyújtásával párhuzamosan kezdjék meg a projektjavaslat adatainak kitöltését a kitöltő program használatával. A KFI szempontú szakpolitikai vélemény hivatalos kézhezvételét követően az adatlap a kitöltő programban véglegesíthető, majd benyújtható a Pályázati Felhívásban meghatározott módon az Irányító Hatóság részére. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (NGM)

E-mail-ben: nkfihivatal@nkfih.gov.hu

Telefonon: NKFI Hivatal Ügyfélszolgálat: +36 (1) 795 9500

Utolsó módosítás: 2021. július 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?