Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
KFI versenypályázati tükör - a Horizont 2020 keretprogram pályázói-értékelői fóruma
KFI versenypályázati tükör - a Horizont 2020 keretprogram pályázói-értékelői fóruma
2017. június 12.
Utolsó módosítás: 2019. június 27.
Olvasási idő: 9 perc
Hogyan hasznosíthatók az értékelői tapasztalatok a későbbi pályázatok során? Melyek a sikeres pályázat sajátosságai a több száz projektjavaslatot értékelő szakértők szerint? Mely szempontokból fejleszthetőek elsősorban a hazai pályázatok? Ezeket a kérdéseket is érintették a Horizont 2020 keretprogramról folytatott kerekasztal-beszélgetés résztvevői.

Az eseményen Pálinkás József és Csuzdi Szonja az Európai Bizottság Horizont 2020 keretprogram félidei értékelésének tanulságait mutatták be előadásaikban.

Az Európai Unió 2014-2020 év közötti kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramja, a Horizont 2020 eddigi eredményes pályázóit, a program második félidejében pályázni kívánó kutatók, fejlesztők, intézmény- és vállalatvezetők, valamint a keretprogram pályázatainak értékelésében részt vevő hazai szakértők számára szervezett 2017. június 14-én fórumot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

FELVÉTEL AZ ELŐADÁSOKRÓL ÉS A KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSRŐL

LETÖLTHETŐ ELŐADÁSOK:

Pálinkás József, Csuzdi Szonja: KFI Versenypályázati tükör - Horizont 2020 Pályázói - Értékelői Fórum PDF (1 984 KB)

KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

A fórumon elhangzott kérdések és válaszok szerkesztett összefoglalója a kapcsolódó háttérinformációkkal letölthető itt (PDF 474 KB).

 

Eddig több mint 140 millió eurót, azaz 42 milliárd forintot meghaladó támogatási összeget nyertek el a hazai intézmények, vállalkozások az unió kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában, a Horizont 2020 programban. További részletek a félidei jelentésről szóló beszámolónkban: A magyar kutatók a régiós élmezőnyben a Horizont 2020 program félidei értékelése szerint

Az EU 13-mak részvétele az előző keretprogramhoz, FP7 keretprogramhoz képest kis mértékben javult a programban, a nyertes pályázatokban résztvevő szervezetek mindössze 8,5%-a származik EU13 országból, amelyek támogatások 4,4%-át nyerik el. A teljes EU13 ország-csoportra jellemző kisebb sikerarány számos okra vezethető vissza, köztük strukturális jellegűekre is, mint például a K+F ráfordítások alacsonyabb szintje. A nemzetközi konzorciumokba való bekapcsolódáshoz elengedhetetlen kapcsolatrendszer és hálózati beágyazottság általában gyenge és az intézmények nem is fordítanak elég erőforrást ennek megerősítésére. Az angol nyelv kizárólagossága is sok helyen jelent még mindig akadályt.

Ezeket látják főbb kihívásnak az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetés (a beszélgetés a rendezvény felvételének 58. percénél kezdődik) résztvevői is (Ürge-Vorsatz Diána, a CEU Éghajlat- és Fenntartható Energiapolitikai Kutatóközpont igazgatója, Lenkeyné Bíró Gyöngyvér, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. Mérnöki Divíziójának igazgatója, Horváth Erzsébet, az Evopro Systems Engineering Kft. osztályvezetője, Erdő Sándor, az Erdő Pharma Kft. ügyvezető igazgatója, Stépán Gábor, a BME Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszékének vezetője), akik értékelőként és pályázóként egyaránt részt vesznek a Horizont 2020 keretprogramban. Az értékelői munka során több száz innovatív kezdeményezéssel és az értékelési mechanizmussal is megismerkednek a szakértők, ezért egyetértés volt abban, hogy ezekre a tapasztalatokra építeni lehet a későbbi eredményes pályázatok során. A beszélgetés főbb következtetései voltak:

 • Az értékelők toborzása kihívást jelent és hazai értékelők még mindig kis számban vesznek részt a keretprogramban, ezért javasolt a kutatói, fejlesztői közösség tagjainak szerepet vállalniuk a programokban.
 • A pályázat tartalma valódi újítást és a szakterületen jelentős változást eredményező hatást ígérjen, megfelelően alátámasztva és az iparjogvédelmi hátteret is körbejárva.
 • Ne feltételezze a pályázó, hogy az értékelők a szakterületet hozzá hasonló részletességgel ismerik. A fejlesztés indokoltsága, a szakirodalmi kutatás, a módszertan és a várható hatások ismertetésekor lényegre törően, de átfogóan, minden részletre kiterjedően kell a projektet ismertetni.
 • Az EU13 országok pályázói az angol nyelv használata során még mindig hátrányban vannak egyes EU15 tagállamokkal szemben. Ez a kiválósági kritériumoknak való megfelelésre is kihat, hiszen az egyetemi évektől folyamatos angol nyelvű publikációk közzététele a Horizont 2020 pályázatok benyújtásakor jelentős előnyt jelent. Intézményi szinten javasolt ennek kezelése, akár már a felsőoktatási képzésekben.
 • A fejlesztés piacának tervezésekor javasolt legalább uniós piacban gondolkozni és mindenképpen a régiós piaci perspektíván túl is áttekinteni, hogy van-e valós piaci igény a tervezett megoldásra, valamint a konzorciumépítés során érdemes EU15 tagállamokból is partnert választani.
 • Ne pusztán felosszák egymás között a feladatokat az intézmények a konzorciumi együttműködés jegyében. A konzorciumi tagok együttműködése valós legyen, azaz az egyes partnerek különböző szakterületekről hozzanak tudást és legyen világos, mely területeken komplementer a szakértelmük.
 • A Horizont 2020 pályázatok sikere a hosszú távú, folyamatos építkezés eredménye. Ez mind a konzorciumépítéshez szükséges kapcsolatépítésre, mind a pályázatok megfelelő kidolgozásának módjára is igaz. Az elutasítások ellenére is rendszeres pályázás és az értékelői közreműködés tapasztalatai hozhatják meg a sikert és a nyertes pályázatot.

A Horizont 2020 részvétel ösztönzésének fontos eszköze az NKFI Hivatal által koordinált Nemzeti Kapcsolattartó Hálózat, amelynek munkatársai a Horizont 2020 kereptrogram egyes alprogramjaihoz kapcsolódva szakértői segítséget nyújtanak a potenciális pályázók számára. Emellett az NKFI Hivatal pályázati konstrukciói a pályázókat, illetve – a mobilitás ösztönzésével – a nemzetközi tapasztalatcserén alapuló felkészülést is segítik:

 • Az NKFI Hivatal felhívást dolgozott ki az ERC-pályázatokon a második pályázati körbe jutott, de végül forráshiány miatt nem finanszírozott kutatási program áthidaló finanszírozására (ERC-pályázók számára elérhető áthidaló finanszírozás – korábbi felhívás információi: ERC_15). Ezen a pályázaton az első és a második fordulóban többek közt génkutató, biológus, matematikus és nyelvész is nyert már támogatást
 • ERC mobilitiási program (ERC_16_MOBIL): Az NKFI Alap 200 millió forintos keretösszegű felhívása lehetőséget ad az ERC-pályázatra készülő kutatók számára, hogy kutatómunka és tapasztalatszerzés céljából három vagy négy hónapot tölthessenek el egy olyan kutatócsoportnál, amelynek vezetője már ERC támogatást nyert.
 • Konzorciumépítő pályázat (EU_KP_16) a Horizont 2020, ECSEL, AAL, EUROSTARS felhívásokra való felkészülést támogatja, 84,6 millió forint keretösszeggel.
 • A 100 millió forintos keretösszegű KKV_15 pályázat célja a Horizont 2020 program KKV eszköz pályázat 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő, de EU-s támogatást nem nyert pályázók támogatása
 • A 865 millió forint keretösszegű NEMZ_16 pályázat ECSEL, AAL, EUROSTARS felhívásokon nyertes nemzetközi konzorciumok magyar tagjainak támogatása
 • Az ERA-NET programok nyertes hazai résztvevőinek támogatása

KÉPEK A RENDEZVÉNYRŐL

 

Dr. Pálinkás József, elnök (NKFI Hivatal)
Pálinkás József, elnök (NKFI Hivatal)

Csuzdi Szonja, főosztályvezető (NKFI Hivatal)
Csuzdi Szonja, főosztályvezető (NKFI Hivatal)közönség
KFI versenypályázati tükör - a Horizont 2020 keretprogram pályázói-értékelői fóruma

kerekasztal beszélgetés
kerekasztal beszélgetésErdő Sándor, ügyvezető igazgató (Erdő Pharma Kft.)
Erdő Sándor, ügyvezető igazgató (Erdő Pharma Kft.)

Ürge-Vorsatz Diána, igazgató (CEU Éghajlat- és Fenntartható Energiapolitikai Kutatóközpont)
Ürge-Vorsatz Diána, igazgató (CEU Éghajlat- és Fenntartható Energiapolitikai Kutatóközpont)Stépán Gábor, tanszékvezető (BME Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszék)
Stépán Gábor, tanszékvezető (BME Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszék)

Horváth Erzsébet, osztályvezető (Evopro Systems Engineering Kft.)
Horváth Erzsébet, osztályvezető (Evopro Systems Engineering Kft.)Lenkeyné Bíró Gyöngyvér, igazgató (Bay Zoltán Nonprofit Kft. Mérnöki Divízió)
Lenkeyné Bíró Gyöngyvér, igazgató (Bay Zoltán Nonprofit Kft. Mérnöki Divízió)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

kommunikacio@nkfih.gov.hu

Az NKFI Hivatal 2016 februári, a felfedező kutatási és innovációs pályázati programok tapasztalatait ismertető KFI versenypályázati tükör rendezvényeinek előadásai és a kérdések-válaszok összegzése az alábbi oldalakon érhető el:
KFI versenypályázati tükör – innováció (GINOP, VEKOP, NKFIA)
KFI versenypályázati tükör – felfedező kutatás (K_16, PD_16)

Utolsó módosítás: 2019. június 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?