Ön itt áll: PályázóknakPályázatokHORIZONT 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15)
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat
Meghirdetés dátuma: 2015. november 06.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. december 15.
2017. december 15.
Postára adás határideje: Támogatási keret kimerüléséig
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
100 000 000 Ft
Pályaművek száma
25
Igényelhető támogatás
4 MFt
Pályázat futamideje
legfeljebb 6 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal


MÓDOSÍTÁS

2016.12.23: Módosulások a KKV_15 pályázati felhívásban

------------------------------------------

Végső beadási határidő: A keret kimerüléséig.

Értékelési határnapok:

 • 2015. december 4.,
 • 2016. február 28.,
 • 2016. május31.,
 • 2017. március 16.,
 • 2017. június 15.,
 • 2017. szeptember 15.,
 • 2017. december 15.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal több eszközzel segíti a kis- és középvállalkozások versenyképességének, nemzetközi forrásbevonási képességének javítását. Ez a felhívás azokat a kis és középvállalkozásokat kívánja támogatni, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. Ezeknek a cégeknek a 2. fázison történő sikeres szerepléséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat benyújtásának határideje

Pályázatok a keret kimerüléséig – illetve a keret kimerüléséről szóló közleményt követő 3. napig – adhatók be. A beérkezett pályázatok értékelése szakaszos elbírálással, negyedévente történik, az adott értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

A pályázati felhívás célja

Jelen rásegítő pályázaton nyertes KKV-knak a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása után pályázatot kell benyújtaniuk a Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 2. fázisára, amely az innovatív fejlesztés végrehajtását, tehát a már működőképes megoldásaik kész termékké, eljárássá, szolgáltatássá fejlesztését célozza. A támogatás révén felgyorsul a nemzetközi szinten piacképes termékek, szolgáltatások kifejlesztése és piacra juttatása, ezáltal nő a KKV-k nemzetközi versenyképessége, bevétele és nyereségessége.

A pályázók köre

Pályázhat egyénileg vagy konzorciumi formában:

 • magyarországi székhelyű mikro-, kis-, és középvállalkozás, amely kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaság
 • EGT székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozás magyarországi fióktelepe

További feltétel, hogy a pályázó a Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázat 1. fázisára beadott pályázata a nemzetközi értékelés során elérte a 13 pontos szakmai bejutási küszöböt, de nem kapott támogatást.

A támogatható célkitűzések köre

A Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 2. fázisán való induláshoz szükséges, üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése támogatható.

A támogatás egyéb fő feltételei

 • Kötelező vállalások: üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány, valamint a KKV fejlesztési eszköz pályázat 2. fázisára benyújtott pályázat 
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre. 
 • A projekt fizikai zárásának időpontja a Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 2. fázisára készülő pályázat benyújtásának dátuma.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére összesen 100 millió forint keretösszeget biztosít. Pályázónként maximum 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 100%.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosulások a KKV_15 pályázati felhívásban
A Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15) módosított felhívása és útmutatója letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumot használják, illetve a korábban már letöltött verziót a megadott helyről frissítsék.

A pályázati felhívás 2. pontjában történt változás:

A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása) címe.

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint.

A 7.2 pontban történt változás:

Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

7.3. pontban történt változás:

Értékelési határnapok:

 • 2017. március 16.
 • 2017. június 15.
 • 2017. szeptember 15.
 • 2017. december 15.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a KKV_15 pályázati felhívás

A KKV_15 pályázati felhívás módosított dokumetuma letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumot használják, illetve ha a pályázati felhívás szövegét korábban már letöltötték, azt  a megadott helyről frissítsék.

A felhívás szövegében az alábbi változások történtek.

A 4.4.3. pont két új értékelési határnappal egészült ki:

 • 2016.09.15.
 • 2016.11.30.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a KKV_15 pályázat kitöltőprogramja
A KKV_15 pályázati felhívás módosított kitöltőprogramja letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként.
Kérjük a pályázókat, hogy a pályázatuk benyújtása előtt a korábban letöltött kitöltőprogramot a megadott helyről frissítsék.

A pályázati felhívásról további információk: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/horizon2020-kkv/kkv-15

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15), 8. forduló
A felhívás azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását célozza, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. A pályázók a termékötlettel kapcsolatos üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására kaphatnak vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból, ami hozzásegítheti őket a H2020-pályázat 2. fázisán történő sikeres szerepléshez.

A nyolcadik értékelési fordulóban 2017.június 16. és 2017. szeptember 15. között 6 pályázat érkezett be, összesen mintegy 24 millió forintos támogatási igénnyel. Ezek közül 5 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat nemzetközi szakértői csoport értékelte az adott program nemzetközi értékelési rendszere szerint. Ezt követően az Innovációs Testület a felállított rangsor és az értékelések ismeretében öt pályázatot javasolt támogatásra az NKFI Hivatal elnökének.

Ezt megelőzően az 1-2. értékelési körben 9 projekt mintegy 35,6 millió forint támogatást, a 3. értékelési körben 4 projekt 16 millió forint támogatást, a 4. értékelési körben 1 projekt közel 4 millió forint támogatást, az 5. értékelési körben 2 projekt 8 millió forint támogatást, a 6. értékelési körben 2 projekt 8 millió forint támogatást, a 7. értékelési körben 5 projekt mintegy 20 millió forint támogatást nyert.

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (8. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. december 7.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

KKV_15-1-2017-0009
GG Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. 
Preciziós növényvédelmi technológia kifejlesztése mezőgazdasági felhasználásra
3 990 000
3 990 000
KKV_15-1-2017-0011
Gyógylézer Család Kft. 
Három az egyben (TriCombi) sebészeti és terápiás fogászati lézer kezelőrendszer
4 000 000
4 000 000
KKV_15-1-2017-0012
Dolphio Technologies Kft.
SpotNZoom intelligens kamera rendszer fejlesztési projektre vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
3 985 371
3 985 371
KKV_15-1-2017-0014
Swappear Kft.
SWAPPEAR - Augmented Product Placement in any video fejlesztési projektre vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
3 983 787
3 983 787
KKV_15-1-2017-0015
OzonExtrade Kft. 
PureGrain-Gabonafélék gazdaságos és környezetbarát mikotoxin mentesítése szeparálással kombinált ózonkezeléssel
3 980 442
3 980 442
Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15), 7. forduló

felhívás azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását célozza, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. A pályázók a termékötlettel kapcsolatos üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására kaphatnak vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból, ami hozzásegítheti őket a H2020-pályázat 2. fázisán történő sikeres szerepléshez.

A hetedik értékelési fordulóban 2017. március 17. és június 15. között 6 pályázat érkezett be, összesen 24 millió forintos támogatási igénnyel. Ezek közül 5 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat nemzetközi szakértői csoport értékelte az adott program nemzetközi értékelési rendszere szerint. Ezt követően az Innovációs Testület a felállított rangsor és az értékelések ismeretében mind az öt pályázatot támogatásra javasolta az NKFI Hivatal elnökének.

Ezt megelőzően az 1-2. értékelési körben 9 projekt mintegy 35,6 millió forint támogatást, a 3. értékelési körben 4 projekt 16 millió forint támogatást, a 4. értékelési körben 1 projekt közel 4 millió forint támogatást, az 5. értékelési körben 2 projekt 8 millió forint támogatást, a 6. értékelési körben pedig 2 projekt szintén 8 millió forint támogatást  nyert.

A hetedik forduló döntéseivel együtt a KKV_15 felhívás teljes keretösszegéből 36% került felhasználásra, tehát 64 millió forint keretösszeg továbbra is folyamatosan pályázható.

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (7. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. augusztus 24.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

KKV_15-1-2017-0003
Vein Device Kutatási és Fejlesztési Kft. 
Interactive physical monitoring and adaptive Drug Therapy technology fejlesztési projektre vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése
3 987 875
3 987 875
KKV_15-1-2017-0008
Glacces.com Kft. 
Glacces - Beszélt nyelv valós idejű jeltolmácsolása
3 976 823
3 976 823
KKV_15-1-2017-0007
Labmagister Kft. 
ProMastit - A tejtermelő tehenek tőgygyulladásáról adódó gazdasági veszteségek csökkentése új típusú védőoldással
3 981 862
3 981 862
KKV_15-1-2017-0004
TACMON Szenzor és Aktuátor Technológiai Kft. 
TPad: A vakok és gyengénlátók a munka és az oktatás világába történő jobb beilleszkedését segítő, kedvező árú, nagy méretű taktilis kijelző kifejlesztése. Rásegítő pályázat.
3 998 820
3 998 820
KKV_15-1-2017-0006
Kinepict Health Kft. 
Új fluoroszkópiás és angiográfiás képalkotó eljárást alkalmazó szoftver gazdasági hasznosítása
4 000 000
4 000 000


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15), 6. forduló

felhívás azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását célozza, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. A pályázók a termékötlettel kapcsolatos üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására kaphatnak vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból, ami hozzásegítheti őket a H2020-pályázat 2. fázisán történő sikeres szerepléshez.

Az újabb fordulóban két hazai kft. projektjavaslata nyert 4-4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást a fenti célra.

2017-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (6. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. május 10.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

KKV_15-1-2017-0001
Smart Digital Kft.
SAGE - Okosszemüveg alapú megoldás az idősödő autóvezetők támogatására. A kifejllesztendő termék célja, hogy segítse az idősebb autó vezetőket, a megnövekedett reakcióidő és csökkentett látási képességekből adódó hiányosságok kiküszöbölésébe
4 000 000
4 000 000
KKV_15-1-2017-0002
KAP-IN-FOOD Kft.
CATHY - Catering rendszerek higiéniai ellenőrzése
4 000 000
4 000 000


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15), 5. forduló

A felhívás azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását célozza, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. A jelen felhíváson nyertes cégek a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása után a 2. fázison történő sikeres szerepléséhez kaptak vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból az alábbiak szerint.

Az újabb fordulóban két hazai kft. projektjavaslata nyert közel 4-4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást a fenti célokra.

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (5. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. január 31.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
KKV_15-1-2016-0013
Hunify Laboratories Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Zsebben hordható kis méretű gyógynövény inhalátor
4 000 000 
4 000 000
KKV_15-1-2016-0014
ECON Consulting Informatikai és Tanácsadó Kft.
Digital Underwater Map for Anglers projektre vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
3 999 999
3 999 999


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15), 4. forduló

A felhívás azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását célozza, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. A jelen felhíváson nyertes cégek a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása után a 2. fázison történő sikeres szerepléséhez kaptak vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból az alábbiak szerint.

Az újabb fordulóban egy hazai kft. projektjavaslata nyert közel 4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást a fenti célokra.

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (4. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. november 30.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

KKV_15-1-2016-0012
Promedin Kontroll Kft.
"ODCAM - Kóros szájüregi elváltozások detektálására alkalmazható medikai képalkotó eszköz és telemedicinális szűrési szolgáltatás fejlesztése" című projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
3 985 150
3 985 150


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15), 3. forduló

A felhívás azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását célozza, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. A jelen felhíváson nyertes cégek a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása után a 2. fázison történő sikeres szerepléséhez kaptak vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból az alábbiak szerint.

Az újabb fordulóban 4 hazai kft. projektjavaslata nyert összesen 16 millió Ft vissza nem térítendő támogatást a fenti célokra.

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. augusztus 22.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás (Ft)
Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
KKV_15-1-2016-0008
Aximmetry Technologies Kft.
AXIMMETRY STUDIO LIGHT - virtuális stúdió
4 000 000
4 000 000
KKV_15-1-2016-0009
Zászlóshajó Kulturális és Kereskedelmi Kft.
StageCompass - koncert és rendezvényszervező megoldás
4 000 000
4 000 000
KKV_15-1-2016-0010
ELSNER System Kft.
Az Elsner System Kft. VARIO termékcsaládja gyártásának bővítése új üzleti modell segítségével – megvalósíthatósági tanulmány készítése
4 000 000
4 000 000
KKV_15-1-2016-0011
Q PHARMA Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tej alapú hosszan eltartható táplálékkiegészítő ital fejlesztése orvosi felhasználásra
4 000 000
4 000 000


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15), 1-2. forduló

Ez a felhívás azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását célozza, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. A jelen felhíváson nyertes cégek a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása után a 2. fázison történő sikeres szerepléshez kaptak vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból az alábbiak szerint.

Az első fordulóban 6 hazai kft. 5 projektjavaslata nyert összesen csaknem 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatást a fenti célokra.

A második benyújtási szakaszban 4 projektjavaslat jutott összesen több mint 15,6 millió Ft támogatáshoz a Horizont KKV fejlesztési eszköz pályázat 2. fázisán történő induláshoz.

A 2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal

Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016.03.18.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
KKV_15-4-2015-0001
Carbotech Magyarország Kft.
A CarboPhos projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése a Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz pályázat 2. fázisának benyújtása érdekében
4 000 000
4 000 000
KKV_15-4-2015-0002
Development Mátyus Kft.
SolarCellCo - Innovatív, kombinált napenergia hasznosító eszköz fejlesztése elektromos áram és melegvíz együttes előállítására című projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
3 997 661
3 997 661
KKV_15-4-2015-0003
Ordit Hungary Kft.
Az Ordit innovatív info-kommunikációs technológián alapuló ételrendelési rendszer üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
2 550 000
2 550 000
LogiNet Systems Informatikai és Fejlesztő Kft.
1 440 000
1 440 000
KKV_15-4-2015-0004
Eminens 97 Kft.
Megvalósíthatósági tanulmány italos karton teljes körü feldolgozására vonatkozóan.
3 995 875
3 995 875
KKV_15-4-2015-0005
Red Steed Studios Kft.
COBAVIMF - okos, biztonságos, átlátható felhő alapú e-pénz rendszer
4 000 000
4 000 000

 

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal

Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016.05.03.


Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
KKV_15-1-2016-0002
UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szennyvíziszap kezelése során értékes tápanyagok és illó zsírsavak (VFA) visszanyerése a technológia optimalizálásával és ezen termékek minőségének fejlesztése
4 000 000
4 000 000
KKV_15-1-2016-0003
PISZKEI ÖKO Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Speciális kisgabonák lisztmixei előállításának és feldolgozásának technológiái különleges diéták igényeinek kielégítése és a kisgabonák iránti túlkereslet enyhítése érdekében
3 963 250
3 963 250
KKV_15-1-2016-0005
AREND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"DeHal - Folyamatos üzemű berendezés kifejlesztése poliklórozott aromás vegyületek dehalogénezésére és a halogénmentes termék hasznosítására" című projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
3 997 661
3 997 661
KKV_15-1-2016-0006
Lyme Diagnostics Korlátolt Felelősségű Társaság
A Lyme borreliosis új szűrővizsgálati módszerének klinikai vizsgálata - Felkészítő pályázat
3 700 000
3 700 000

Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
(1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021 (Mrd Ft)

VNT VT
GINOP Plusz
(2021-2027)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
NKFI Alap
(2021-2027)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
182,292
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. 11 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

VNT VT

GINOP Plusz, ITM
2021-2027

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6 -
Innovációs Alaprész
2021

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
50 -
KKV Start program KKV Start Innováció 8 -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 -
Nemzetközi programok 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) 4,5 -
Piacravitel
Piacravitel 1 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 -
Kutatási Alaprész
2021

Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 -
Új Nemzeti Kiválóság Program Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
0,60 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
-
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
13 -
Mecenatúra pályázat Tudományos Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 -
Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása
1 -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3 -
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2021
8,762 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?