Itt jár Ön: A Hivatal
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) alapján alakult meg azzal a céllal, hogy „létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását”.

A KFItv. a korábbi Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és az Országos Kutatási Alapprogramok kvázi jogutódjaként létrehozta az egységes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot (NKFI Alap), amely „a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerint elkülönített pénzalap.”  A KFItv. alapján a NKFI Alap kezelője a NKFI Hivatal.

Az NKFI Hivatal létrehozása és az NKFI Alap forrásainak felhasználása Magyarország tudományos és gazdasági versenyképességét, az Európai Kutatási Térbe való eredményes bekapcsolódását és a gazdaság növekedését szolgálja.

Az NKFI Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján 2015. január 1-jei hatállyal megkezdte működését.

Az NKFI Hivatal a magyar tudományos kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) szakpolitikai és finanszírozó intézménye.  A KFI szakpolitika tekintetében a Kormány részére az elsődleges javaslattevő,  a KFI pályázati finanszírozásának pedig fő intézménye.

Küldetés

A Hivatal küldetése hogy a kiváló tudományos kutatások támogatásával és az innováció ösztönzésével Magyarország célszerűen használja fel a KFI forrásokat, és ezáltal növelje versenyképességét. Ennek érdekében alakítja ki az ország kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikáját.

Megbízatás

A Hivatal a Kormány részére előkészíti a tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiát, kezeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot, nemzetközi és európai KFI szervezetekben képviseli Magyarország Kormányát és a magyar KFI közösséget.

Célkitűzés

A Hivatal célja, hogy a legjobb nemzetközi normáknak megfelelő KFI finanszírozó intézménnyé váljon, nemzetközi szinten is vonzó KFI környezetet hozzon létre hazánkban, és erős kapcsolatot teremtsen a KFI, a gazdaság és a társadalom között, ezzel segítve a gazdasági növekedést és a jólétet.

Értékek

  • Kiválóság
  • Átláthatóság
  • Elfogulatlanság
  • Bizalom
Utolsó módosítás: 2017. december 03.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500