Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA) pályázatai
Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Forrása a gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék, valamint annak költségvetési kiegészítése.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs források szakpolitikailag megalapozott koordinációjáért, célszerű, hatékony és átlátható felhasználásáért felelős intézmény, amely versenypályázatok keretében finanszíroz értékteremtő kutatási, fejlesztési és innovációs programokat az alapból.

 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP (NKFIA) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI
2016

Pályázati felhívás az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP_16)
A Felhívás célja, hogy ösztönözze a magyar pályázókat az EU kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában (Horizont 2020 program), közös programjaiban (ECSEL, AAL, EUROSTARS) és regionális együttműködéseiben (Duna Régió Stratégiához kapcsolódó együttműködés) való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször vállaljanak koordinátor szerepet ezekben a programokban.
A Felhívásban elnyerhető támogatással a kedvezményezetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy a nemzetközi pályázatok beadási határidejét megelőző időszakban felépítsék a sikeres pályázat benyújtásához szükséges nemzetközi konzorciumukat, illetve előkészítsék a konzorciumi megállapodást és a pályaművet.

Koreai-osztrák-magyar együttműködésben végzett alapkutatás megvalósítását célzó pályázat (KNN_16)
A National Research Foundation of Korea (NRF), az Austrian Science Fund (FWF) és az NKFI Hivatal az alapkutatások minden tudományterületére kiterjedő pályázatot hirdet két- vagy háromoldalú együttműködésen alapuló kutatási projektek támogatására.

Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)
A felhívás célja olyan stratégiai jelentőségű, Magyarország versenyképességét növelő kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása, amelyek felsőoktatási intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, valamint hazai vállalkozások együttműködésében hoznak létre jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes terméket, szolgáltatást, technológiát az alábbi területek valamelyikén.

Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_16)
A pályázat a tehetséges fiatal kutatók támogatásával a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A pályázati felhívás legfontosabb célja a kiszámítható hazai posztdoktori rendszer kialakítása és fenntartása, ezáltal a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése.

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_16)
A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP (NKFIA) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI
2015

Magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési co-funding együttműködési pályázat (TÉT_15_IL)
Pályázat a magyar-izraeli együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési együttműködések támogatására.

ERA-NET E-Rare-3 Joint Transnational Call 2016
Az NKFIH részvételével megjelent az ERA-NET E-Rare-3 program második nemzetközi konzorciális kutatási pályázati fordulójának felhívása

ERA-NET Infect-ERA Joint Transnational Call 2016
Az NKFIH részvételével megjelent az ERA-NET Infect-ERA program negyedik nemzetközi konzorciális kutatási pályázati fordulójának felhívása.

Magyar-indiai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_15_IN)
Pályázat a magyar-indiai együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési együttműködések támogatására.

Magyar-kínai kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása (TÉT_15_CN)
A magyar-kínai tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.

Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása (EUREKA_15)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívása magyar intézmények részvételét támogatja a nemzetközi együttműködésben megvalósuló EUREKA projektekben a részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával.

Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal több eszközzel segíti a kis- és középvállalkozások versenyképességének, nemzetközi forrásbevonási képességének javítását. Ez a felhívás azokat a kis és középvállalkozásokat kívánja támogatni, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. Ezeknek a cégeknek a 2. fázison történő sikeres szerepléséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

Magyar-francia kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása (TÉT_15_FR)
A magyar-francia tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.

Magyar-montenegrói kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása (TÉT_15_MN)
A magyar-montenegrói tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.

Magyar-argentin kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása (TÉT_15_AR)
A magyar-argentin tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.

Magyar-török kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása (TÉT_15_TR)
A magyar-török tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.

Magyar-osztrák kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása (TÉT_15_AT)
Nemzetközi projektek előkészítéséhez vagy megvalósításához nyújt kiegészítő jellegű, elsősorban a kutatói szakembercserét és kapcsolatépítést támogató finanszírozást a kétoldalú tudományos és technológiai együttműködéseket ösztönző pályázat, amelyet 2015. október 20-val kezdődően az NKFI Hivatal több relációban is meghirdet. Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 300 millió forint keretösszeget biztosít.

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)
Pályázat a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatására. Magánszemélyek és a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve intézmények szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységét támogat a pályázat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)
A pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

  • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (programkód: AAL); 
  • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (programkód: ECSEL); 
  • EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)

Pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások tárgyú pályázathoz (ERC_HU_15)
A pályázati kiírás célja, hogy az ERC által meghirdetett támogatási programokban (Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) és Advanced Grant (AdG)) részt vett, a nemzetközi zsűri által színvonalasnak ítélt, a második pályázati körbe jutott, de ott támogatást nem nyert kutatók és befogadó intézményeik számára támogatást nyújtva elősegítse a kutatási program magyarországi megvalósulását, a pályázó szakmai fejlődését, és későbbi sikeres pályázását az ERC által meghirdetett támogatási programokban.

„V4-Japán Közös Kutatási Program” első pályázati felhívása
A V4-es országok és Japán kutatási együttműködéseinek ösztönzésére 2015. január 22-én első alkalommal került meghirdetésre a Nemzetközi Visegrádi Alap, valamint a V4-es országok támogatásfinanszírozó intézményeinek és a Japán Tudományos és Technológiai Ügynökség együttműködésével kialakított Közös Kutatási Program. A „V4-Japán Közös Kutatási Program” a V4-es országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) és Japán közötti multilaterális együttműködéseket támogatja konkrét kutatási projektek keretében.

Utolsó módosítás: 2016. április 19.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500