Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokHorizont 2020 kapcsolatrendszer
Horizont 2020 kapcsolatrendszer
Tevékeny és Önálló Életvitel program (AAL)
Az idősek életvitelének segítése infokommunikációs eszközök és szolgáltatások kifejlesztése révén, valamint EU-társfinanszírozásban, nemzetközi konzorciumban zajló projektek indítása a program céljait elősegítő piacképes termékek és szolgáltatások létrehozására.
Innovatív KKV-k támogatása (EUROSTARS)
A EUROSTARS 2 az EUREKA-tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul a 2014-2020 közti időszakban. A program a 2007-2013 között futó rendkívül sikeres EUROSTARS program folytatása.
Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI)
A Közös Technológiai Kezdeményezés (Joint Technology Initiative) egy gyakori implementációja a PPP intézményesített formájának. Olyan új, egyedi mechanizmus, melyet a 7. Keretprogram vezetett be azzal a céllal, hogy lehetővé váljon koherens, nagyméretű európai kutatási struktúrák kialakítása, partnerség létrehozásával a köz- és a magánszféra (PPP) között.
Európai Kutatási Térség hálózat (ERA-NET)
A 6. keretprogramban bevezetett, a 7. keretprogramban és a Horizont 2020 programban is sikeresen folytatódó ERA-NET programok legfőbb célja a nemzeti és regionális szinten végrehajtott közfinanszírozású kutatási programok koordinációjának fejlesztése, a nemzeti és regionális kutatási tevékenységek hálózatba szervezése, illetve a nemzeti és regionális szintű kutatási programok kölcsönös megnyitása.
Közös Programozás (JPI)
A közös programozás arra irányul, hogy néhány területen fokozza a tagállamok közfinanszírozású kutatási programjai közötti határokon átnyúló együttműködést, a koordinációt és az integrációt.
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Az EIT az EU oktatási (felsőoktatási), kutatási és innovációs intézménye, amely egy-egy szakterületen az oktatást, az ipari, üzleti tevékenységet és a kutatást hangolja össze az európai tudásalapú gazdaság előmozdítását, a versenyképesség növelését célozva.
Közös Kutatóközpont (JRC)
A Közös Kutatóközpont (JRC: Joint Research Centre) az Európai Bizottság házon belüli tudományos szolgáltató szerve. Elsődleges célja a tudományos háttér biztosítása az EU szakpolitikák kidolgozásához, végrehajtásához és monitoring tevékenységéhez. Ezen felül a JRC egyben az Unió tudományos és technológiai referencia intézete is.