Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetekSzakpolitikai együttműködésekInnovációs Ügynökségek Európai Hálózata (TAFTIE)
Innovációs Ügynökségek Európai Hálózata (TAFTIE)
Innovációs Ügynökségek Európai Hálózata (TAFTIE)
2018. január 10.
Utolsó módosítás: 2018. január 10.
Olvasási idő: 2 perc

Cél:

  • a nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs programokat menedzselő európai intézmények együttműködésének erősítése;
  • a nemzeti innovációs programok megvalósításával kapcsolatos jó gyakorlatok elemzése, cseréje;
  • a vállalatok (elsősorban KKV-k) nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben való részvételének fokozása;
  • nemzeti technológiai platformok erősítése és nemzetközi szintre emelése.

A tevékenység bemutatása:

Az Innovációs Ügynökségek Európai Hálózatának (TAFTIE) Európa 28 országából 30 szervezet a tagja. Elnökségét minden évben más tagszervezet látja el, 2017-ben a Cseh Köztársaság Technológiai Ügynöksége (Technology Agency of the Czech Republic, TA CR) az elnök, melyet 2018-ban a litván Tudományos, Innovációs és Technológiai Ügynökség (Agency for Science, Innovation and Technology, MITA) követ majd.

A TAFTIE fő szervei az Igazgatótanács (Board) mint fő döntéshozó szerv, valamint az Irányító Munkacsoport (Executive Working Group), amelyekbe minden tagszervezet delegál egy-egy tagot.

Ezeken a szerveken kívül a TAFTIE különböző Task Force és ad-hoc munkacsoportokat működtet, amelyeknek célja egy-egy időszerű téma megvizsgálása, elemzése és az ügynökségek ezzel kapcsolatos tapasztalatainak, véleményének megosztása. Az elmúlt években a következő témákban működött Task Force: állami támogatások; az innovációs ügynökségek által megvalósított szakpolitikai eszközök benchmarkingja, hatása, hatékonysága; kompetencia-központok; projektkiválasztási folyamatok. 2016–17-ben két új Task Force indult: a „Magas potenciállal rendelkező KKV közössége”, melynek célja a nagy innovációs potenciállal rendelkező KKV-k felkutatása, mentorálása, valamint a „Soft Power Task Force”, amely azzal a céllal jött létre, hogy elemezze az Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council, EIC) létrehozásával kialakuló új innováció-finanszírozási helyzetet, és az innovációs ügynökségeket felkészítse az ebből fakadó új kihívásokra. Ez utóbbinak az NKFI Hivatal is tagja. A munkacsoportokban való részvétel önkéntes alapon történik.

A TAFTIE képzéseket és workshopokat is szervez tagszervezetei számára a „TAFTIE Academy” keretében olyan témákban, mint pl. a kompetencia-központok működése, a pénzügyi eszközök, a kutatás-fejlesztés és innovációs rendszerek irányítási kérdései, értékelési eljárások stb.

A belépés éve: 2009

A tagdíj mértéke: 10000 euró/év

A tagságból származó előny, haszon:

  • európai szintű érdekérvényesítés a jelentős, kutatás-fejlesztési és az innovációs szakpolitikához kapcsolódó témákban, ügyekben;
  • részvételi lehetőség a Task Force-ok munkájában, egy-egy időszerű téma megvizsgálása;
  • európai KFI irányok, aktuális ügyek, tendenciák megismerése, a hazai felkészülés segítése;
  • lehetőség más innovációs ügynökségek programjainak, pályáztatási módszereinek, bevált gyakorlatainak megismerésére;
  • lehetőség új kapcsolatok, együttműködések kialakítására.

Honlap: http://taftie.org/

Utolsó módosítás: 2018. január 10.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?