Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokKétoldalú kapcsolatokTéT szakdiplomata-hálózatA hálózat bemutatása
A tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata hálózat
A tudományos és technológiai szakdiplomata hálózat
2003. február 05.
Módosítás: 2022. október 11.
Olvasási idő: 4 perc

Magyarország tudománypolitikai szempontból legfontosabb partnerországaiban tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomaták teljesítenek szolgálatot. A szakdiplomaták legfontosabb feladata a kétoldalú TéT kapcsolatok ápolása, a partnerország kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitkájáról való tájékozódás és a hazai KFI törekvésekről való tájékoztatás, a magyar kutatási és innovációs eredmények népszerűsítése, a partnerország technológiai eredményeinek hazai gazdasági hasznosításának segítése, a magyar és partnerország KFI szervezetei közti kapcsolatépítés és együttműködések elindításának támogatása.

A hálózat létrehozása, célja, szerepe

A TéT szakdiplomáciai hálózat a kormányzat kutatási és technológiafejlesztési törekvéseivel összhangban a magyar tudományos közösség egészének érdekében működik. Tevékenysége kiterjed a természettudományos kutatás, a műszaki tudományok, a technológia- és termékfejlesztés, valamint az innováció területének képviseletére. A szakdiplomatáknak egyszerre kell szolgálniuk a magyar tudományos kutatás és a magyar tudományszervezés intézményeit, valamint a teljes magyar kutatóközösséget.

A hálózat irányítása, finanszírozása, működtetése

A szakdiplomáciai hálózat irányítása és a diplomaták kiválasztása

A hálózat működtetése az NKFI Hivatal és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) közös feladata. A szakmai irányítást az NKFI Hivatal biztosítja, miközben a TéT szakdiplomaták szervesen illeszkednek az egységes, integrált külképviseletek és rajtuk keresztül a KKM hivatali rendjébe, így a helyszínen a többi diplomatához hasonlóan közvetlenül a külképviseletet vezető nagykövetnek vagy főkonzulnak vannak alárendelve. A szakdiplomaták kiválasztása nyílt pályázat útján, az NKFIH és a KKM által közösen szervezett kiválasztási eljárást követően történik.

A szakdiplomáciai hálózat finanszírozása

A hálózat működtetése a KKM „Külképviseletek igazgatása” költségvetési fejezetének terhére valósul meg. A szakdiplomaták külszolgálatával összefüggő kiadások a külképviseletek gazdálkodási rendjének megfelelően, a külképviselet-vezetők utalványozása mellett, a külképviseleti gazdasági vezetők révén valósul meg. Úgynevezett elkülönített előirányzatokkal viszont maguk a szakdiplomaták is rendelkeznek. A feladataik ellátásához szükséges kiküldetések és reprezentációs tevékenységek költségkeretével önállóan gazdálkodnak.

A TéT szakdiplomaták feladatai

 • Információszerzés: Figyelemmel kísérik és jelentésekben elemzik a fogadó ország tudománypolitikájának alakulását. Tevékenységükkel segítik a hazai tudománypolitikai döntések előkészítését.
 • Tájékoztatás: Részt vesznek a magyar tudománypolitika eredményeinek népszerűsítésében. Tájékoztatást adnak a magyar tudomány- és technológiapolitikáról, annak eredményeiről és az együttműködési lehetőségekről.
 • Kapcsolatépítés: Magyar intézmények és szervezetek kapcsolatépítésének elősegítésével aktív résztvevői a magyar kutatás európai és nemzetközi integrációjának.
 • Közvetítés: Képviselik a magyar szakmapolitikai érdekeket külföldön. Érdekegyeztető tevékenységükkel közvetítő szerepet töltenek be a fogadó ország és Magyarország között.

A TéT szakdiplomaták részletes feladatairól a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítás rendelkezik.

A TéT szakdiplomáciai hálózat működésének jogi háttere

A TéT szakdiplomáciai hálózat működését az alábbi jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szabályozzák:

 • 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
 • 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről
 • 1/2006. KüM-NKTH együttes utasítás a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos közös feladatokról [PDF 93 KB]
 • 2/2012. (II. 16.) KüM utasítás a kormánytisztviselők, ügykezelők és munkavállalók tartós külszolgálatának egyes kérdéseiről
 • A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
 • A szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
 • A tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítás
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Továbbá számos, a Külgazdasági és Külügyminisztérium működését szabályozó KKM és korábban KüM rendelet, utasítás és irányelv a diplomáciai és konzuli rangok használatáról, a külszolgálati ellátmányok összegéről, a kiküldetést teljesítők költségtérítéséről, a külképviseletek gazdálkodási rendjéről, a hivatali gépkocsik és mobiltelefonok használatáról stb. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete tekintetében MvM rendelet és utasítás is irányadó.

A TéT szakdiplomaták állomáshelyei

Jelenleg az alábbi 15 állomáshelyen szolgál TéT szakdiplomata:

TéT szakdiplomáciai rendezvények a tudományos közélet tájékoztatására

A TéT szakdiplomáciai rendszer nyitottságát jelzik az évi attaséi beszámolók és a kétévente megrendezett TéT szakdiplomáciai konferenciák.

A 2017-es tudománydiplomáciai konferenciáról itt olvashatnak:
http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/meggyozo
http://tdf.kormany.hu/a-tudomanydiplomaciai-munka-tapasztalatai-pozitivak

Utolsó módosítás: 2022. október 11.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?