Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetekNemzetközi kutatási infrastruktúrákEurópai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)CERN LHC ALICE kísérlet (A Large Ion Collider Experiment)
CERN LHC ALICE kísérlet (A Large Ion Collider Experiment)
2018. január 05.
Módosítás: 2024. február 27.
Olvasási idő: 5 perc

CERN LHC AliceAz ALICE a Nagy Hadronütköztető (LHC) négy óriáskísérletének egyike.

Az ALICE (Nagy Ion Ütköztető Kísérlet) detektor tömege közel 10 000 tonna, több, mint az Eiffel-toronyé; magassága 16 m, hossza 26 m. 40 ország, közel 170 intézetének, mintegy 2000 fizikusa és mérnöke dolgozik a kísérlethez kapcsolódó nemzetközi együttműködésben.

Az ALICE több mint 25 éves múltra tekint vissza, Magyarország a kezdetektől képviseltette magát az együttműködésben. A kísérlet célja az Univerzum korai állapotának, a forró, sűrű „kvarkleves” (kvark-gluon plazma) előállítása és tanulmányozása, amely az Ősrobbanás (Nagy Bumm) után első milliomod-másodpercekben létezett. A kvark-gluon plazma létrehozásához közel fénysebességre gyorsított ólom atommagokat ütköztetünk össze a detektor középpontjában 5,5 TeV (azaz 5 500 000 000 000 eV) energiával. A Magyar ALICE Csoport célja ennek az extrém energiasűrűségű, erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása.

Kutatási infrastruktúra rövid neve CERN LHC ALICE kísérlet
Angol név A Large Ion Collider Experiment
Magyar név A Nagy Ionütköztető Kísérlet
Hivatalos honlap CERN ALICE: https://alice-collaboration.web.cern.ch/
Magyar ALICE-csoport: http://alice.wigner.hu
Alapítás éve 1993
ESFRI projekt/landmark landmark
Kutatási infrastruktúra székhelye Svájc, Genf
Tagországok száma 40
Részt vevő országok Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Azerbajdzsán, Banglades, Brazília, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, India, Indonézia, Japán, Kína, Korea, Kuba, Lengyelország, Magyarország, Málta, Mexikó, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Pakisztán, Peru, Románia, Svédország, Svájc, Szlovákia, Thaiföld, Törökország, Ukrajna
Magyarország csatlakozása 1996 és 2005
Magyarországi partnerintézmények HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont
HUN-REN Atommagkutató Intézet (ATOMKI),
Budapesti Műszaki Egyetem (BME)
Cerntech Kft.
Szakmai képviselő Barnaföldi Gergely Gábor
HUN-REN Wigner FK RMI Elméleti Fizika Osztály
Tagdíjbefizetések alakulása 2019: 46 513CHF (≈ 15,3 millió HUF)
2020: 46 319 CHF (≈ 15,3 millió HUF)
2021: 47 136 CHF (≈ 15,9 millió HUF)
2022: 47 681 CHF (≈ 19,7 millió HUF)
2023: 46 629 CHF (≈ 18 millió HUF)

A szakmai együttműködés/program rövid bemutatása

 • Az ALICE kísérletben 40 ország 170 kutatóintézetének mintegy 2000 kutatója áll szoros nemzetközi tudományos kapcsolatban.
 • Ez idáig 60 hazai kutató és mérnök vett részt a kutatásokban, ebből jelenleg 27 aktív.
 • A Magyar ALICE Csoportnak ezidáig 8 külföldi kutatója és 12 vendégkutatója volt.

 • A Magyar ALICE Csoport tevékenysége a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban:

  Alapkutatási projektek:
  • A kvark-gluon plazma keletkezésének kísérleti vizsgálata: a nagyenergiás atommag-atommag ütközésekben végbemenő folyamatok leírása és elméleti modellezése, részecskezáporok (jetek) analízise, ultrarelativisztikus nagy energiájú atommag-atommag ütközésekben a nukleáris effektusok vizsgálata.
  • Korrelációs és jetszerkezeti vizsgálatok: inkluzív és azonosított hadronok korrelációs mérései az ALICE kísérlet TPC és ITS detektora segítségével; A jetek szerkezetének multiplicitásfüggő vizsgálata kis rendszerekben.
  • Nehéz kvarkok keletkezésének vizsgálata az ALICE kísérletben.
  • Nagyenergiás nukleáris effektusok vizsgálata: a nagyenergiás proton-proton és proton-atommag ütközésekben végbemenő folyamatok elméleti modellezése, a kollektív (szoft) és kemény (hard) folyamatok szétválasztása.
  • Nagy impulzusú, azonosított könnyű és nehéz hadronok vizsgálata, adatanalízis: a HMPID aldetektorral, valamint az időprojekciós kamrával (TPC).
  • Nehézion-fizikai modellezés: A HIJING++ Monte Carlo szimulációs kód fejlesztése az ALICE AliROOT keretrendszerében

  Kutatás-fejlesztési projektek:
  • Az ALICE adatgyűjtő és adattovábbító rendszerének fejlesztése a O2 DAQ projektben, kapcsolódva a ITS3, az FoCal K+F projektekhez, valamint az ALICE3 RICH és MID előtanulmányokhoz.
  • Részvétel az ALICE Inner Tracking System (ITS2 és ITS3) detektorfejlesztésekben: DAQ és hűtés tervezése.
  • Részvétel a CERN következő generációs detektorának az ALICE3 kutatásfejlesztésében.
  • Orvostechnikai kutatási projekt: Bergen Proton CT Együttműködés: proton-nyalábbal történő képalkotó berendezés kutatásfejlesztése hadrontherápiás kezelésekhez .
  • Az ALICE Analysis Facility berendezés megépítése és működtetése a Wigner Adatközpont, Wigner Scientific Computational Laboratory (WSCLAB) laboratóriumában.
  • ALICE TPC detektor K+F: az ALICE időprojekciós kamrájának (TPC) fejlesztése GEM-technológiával, a GEM-laborban jelenleg a REGARD és az Innovatív Gázdetektortok Lendület Csoporttal együttműködve GEM és sokszálas gáztöltésű detektorok fejlesztése és építése (2016-2021).
  • Az LHC Interface Project (LHC_IF) biztosítja az adatáramlást a Nagy Hadronütköztető (LHC) és az ALICE között és ezzel a kísérlet biztonságos működését (2016-2022).
  • A HMPID detektor CsI fotokatód-hatásfokának vizsgálata: a folyamatosan rögzített adatok alapján. (2008–2022).
  • A VHMPID detektor K+F: nagyon nagy impulzusú részecskék azonosítása (2005–2014).
  • Az ALICE detektor adatgyűjtő, adattömörítő és adattovábbító rendszere (DAQ): az ALICE detektor adatait 2008-tól az MTA KFKI RMKI és a CERN közösen kifejlesztett, a Cerntech Kft. által készített adatgyűjtő rendszere gyűjtötte (2008–2019); a jelen fejlesztés egy új, 4 TBps sávszélességű adattovábbító rendszer a 2. Long Shutdown (LS2) időszakban a 2020 utáni adatgyűjtésekhez.
  • ALICE WLCG LHC GRID: adatok analízise, programfejlesztés, a CERN Tier-2 központ üzemeltetése (1300 CPU, 850 TB, 2009-2021).
  • ALICE Analysis Facility (Wigner_AF) K+F: Nagyskálájú és nagy adatsűrűségű, adatintenzív számítási kapacitású specializált hibrid (GPU és FPGA alapú) elemzőrendszer kutatásfejlesztése, a Wigner GPU Laboratóriummal és a Wigner Adatközponttal közösen (2021-)

A tagságból származó hazai előnyök, haszon

 • Részesedés a kísérlet tudományos eredményeiből, kiemelkedő tudományos publikációs teljesítmény.
 • Hozzáférési jog nagyenergiás ütközési adatokhoz és komplex adatelemző szoftverekhez, amelyeket kizárólag az LHC infrastruktúrája tud biztosítani.
 • Részvétel detektorfejlesztési programokban, nemzetközi tudományos hálózatokban és pályázatokban.
 • A Worldwide LHC Computing Grid elosztott számítógépes erőforrás-hálózat használata.
 • Magyar kis- és közepes vállalkozások bevonásának lehetősége csúcstechnológiai projektekbe.
 • Technológiatranszfer: újítások alkalmazott kutatásokban való felhasználása.
 • Lehetőség a CERN diákprogramjaiban és ösztöndíjprogramjaiban való részvételre.
 • Részvétel a CERN ALICE tudománynépszerűsítő programjában.
 • Hazai tudomány-népszerűsítés: http://alice.wigner.hu/sajtoszemle
 • PhD-, MSc-, BSc-hallgatók nemzetközi környezetben, a világ vezető kutatóintézetében szerezhetnek versenyképes tudományos és technológiai kutatási és fejlesztési tapasztalatot.
 • Utánpótlás-nevelés TDK projektek.
 • Pályázati támogatások: K135515 (2020-2024), 2021-4.-1.2-NEMZ_KI-2022-00018, 2021-4.-1.2-NEMZ_KI-2022-00009,  2021-4.-1.2-NEMZ_KI-2022-00007 (2022-2023), FK131979 (2019-2023), 2019-2.1.11-TÉT-2019-00050 (2020-2023), 2019-2.1.11-TÉT-2019 -00078 (2020-2023), 2019-2.1.6-NEMZ_KI-2019-00011 (2020-2023), K120660 (2016-2020), NK106119 (2012-2016), NK 77816 (2009-2013), CK 77815 (2009-2013), H07-C 70464 (2007-2010), IN 71374 (2007-2008), NK 62044 (2006-2009).

Az ALICE-ről közérthetően

A CERN LHC bemutatása


Utolsó módosítás: 2024. február 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?