Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetekEurópai Védelmi AlapMi az Európai Védelmi Alap
Az Európai Védelmi Alap (EDF)
2021. november 15.
Módosítás: 2021. november 15.
Olvasási idő: 4 perc

Mi az Európai Védelmi Alap?

 • Az Európai Védelmi Alap (European Defence Fund – EDF) az európai védelmi ipar kutatás-fejlesztés támogatására, versenyképességének növelésére és a többnemzeti védelmi ipari együttműködés élénkítésére szolgáló európai uniós ösztönző kezdeményezés és pénzügyi eszköz, mely az Európai Unió (EU) Többéves Pénzügyi Keretéből mintegy 8 milliárd euróval részesedik.
 • Az EDF fő célkitűzése az EU tagállamai közös biztonságának növelése az európai védelmi piac integrációjának és hatékonyságának fokozásával, elsősorban a párhuzamosságok redukálásával, az együttműködés intenzívebbé tételével, valamint Európa védelmi ipari függőségének csökkentésével.
 • Az EDF fontos eleme a határon átnyúló tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások (2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének 2. cikke -KKV), valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalkozások (nem KKV, és amely alkalmazottainak létszáma – a személyzet létszámát a 2003/361/EK ajánlás mellékletének 3–6. cikke szerint számítva – legfeljebb 3 000 fő) kiemelt támogatása.

Az EDF főbb céljai

 • Együttműködésre képes határon átnyúló projektek támogatása a kutatás és fejlesztés (K+F) terén a védelmi technológiák és képességek fejlesztése érdekében.
 • Hozzájárulás az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB) versenyképességéhez és innovációs képességéhez a KKV-k, valamint a védelmi iparban kevésbé aktív szereplők részvételének ösztönzésével.
 • Hozzájárulás Európa védelmi és ipari széttöredezettségének csökkentéséhez.
 • A védelmi célú ráfordítások növelésének előmozdítása azon elv mentén, hogy mennél több forrást mennél jobban lehessen közösen felhasználni.
 • Európa ellenálló képességének és védelmi autonómiájának erősítése egyebek mellett azáltal, hogy fokozatosan csökkenjen Európa technológiai függősége harmadik országoktól.
 • Hozzájárulás az éghajlati szempontoknak az uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint azon általános célkitűzés megvalósításához, hogy az uniós költségvetési kiadások 30 %-a éghajlat politikai célok elérését támogassa.

Az EDF működésének alapelvei

 • Az EDF felhasználása során főleg a tagállami elvárásoknak kell megfelelni.
 • Érvényesíteni kell a szelektivitást.
 • Komplementaritás és konzisztencia azokkal a prioritásokkal, amelyeket EU tagállamai közösen, más védelmi kezdeményezések kapcsán, valamint az Észak Atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Organisation – NATO) keretében felállítottak.
 • Fókuszálás azokra projektekre, amelyek valós stratégiai és gazdasági előnyökkel járnak Európára nézve, amelyek csak együttesen valósíthatóak meg, s amelyek az európai fegyveres erők reagáló képességét fokozzák.
 • Folytonosság biztosítása a már támogatott és befejezett cselekvésekkel.
 • Inkluzivitás: azaz tisztességes bekapcsolódási lehetőségek biztosítása az EDF-be bármilyen méretű, bármely tagállamból, vagy társult országból (Norvégia) pályázó cég számára.
 • Az innováció ösztönzése: az EDF 4-8%-a forradalmi technológiák fejlesztésére fordítandó.
 • Szinergia teremtés: (i) más EU-s programokkal egyrészt a szükségtelen kettős forrásbiztosítás megelőzése, másrészt a keresztfinanszírozás kiváltása révén, (ii) a polgári célú és katonai célú K+F-ek közt.
 • Az EDF nem járulhat hozzá a nemzetközi jog által tiltott védelmi képességek, valamint halált okozó autonóm fegyverek kifejlesztéséhez.

Az EDF kapcsolódása más programokhoz és kezdeményezésekhez

 • Képességfejlesztési Terv (Capability Development Plan - CDP): fontos az összhang a tagállamok által közös egyetértéssel elfogadott prioritásokkal.
 • Koordinált Éves Védelmi Szemle (Coordinated Annual Review on Defence - CARD): lehetőség az összhangteremtésre az EDF keretében megvalósuló K+F-el.
 • Állandó Strukturált Együttműködés (Permanent Structured Cooperation - PESCO) projektek: lehetőség az összhangteremtésre az EDF keretében megvalósuló K+F-el.
 • Átfogó Stratégiai Kutatási Menetrend (Overarching Strategic Research Agenda – OSRA): közös védelmi kutatási célok rögzítése.
 • Szinergia más Európai Uniós programokkal, illetve ezek kiegészítése. Pl.: InvestEU Alap pénzügyi eszközei, költségvetési biztosítékai.

Az Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council – EIC)

Az Európai Bizottság legfontosabb eszköze az Európai (polgári és katonai felhasználási célú) Innovációs Ökoszisztéma erősítésére az EIC. Az EIC küldetése, hogy azonosítsa, fejlessze és alkalmazza a magas kockázatú innováció valamennyi fajtáját. Az áttörésre, a piacteremtésre, valamint az ún. deep tech-re fókuszál. Az EIC nyitva áll valamennyi a Horizon Europe-ban résztvevő ország számára. Az EIC megvalósítását szolgáló eszközök szervesen kapcsolódnak a formálódó DIANA-hoz (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), valamint a NATO Innovációs Alapjához.

Utolsó módosítás: 2021. november 15.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?