Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetekSzakmai együttműködések, programokEurópai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén (COST)
Európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén (COST)
Európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén (COST)
2003. február 16.
Módosítás: 2023. október 31.
Olvasási idő: 4 perc

COSTCélja európai szinten összhangba hozni a nemzeti forrásokból támogatott műszaki és tudományos alapkutatásokat.

Szakmai együttműködés/program rövid neve COST
Angol név European Cooperation in Science and Technology
Magyar név Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés
Hivatalos honlap www.cost.eu
Alapítás éve 1971
Tagországok száma 41 tagország, 1 együttműködő ország, 1 partnerország
Részt vevő országok az EU 27 tagállama, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Georgia, Izland, Moldova, Montenegró, Norvégia, Svájc, Szerbia, Törökország, Ukrajna + Izrael (együttműködő ország), Dél-Afrika (partnerország)
Magyarország csatlakozása 1991
Államigazgatási képviselő

Képviselet, COST Titkárság
Tóth Orsolya
COST CSO magyar képviselő, COST nemzeti koordinátor
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3744
E-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu

A szakmai együttműködés/program rövid bemutatása

  • Az Európai Bizottság támogatásával a Horizont Európa keretprogram költségvetéséből is részesedik.
  • Nemzeti kutatóintézetek, egyetemek, ipari vállalatok kutatási tevékenységét összehangoló akciók.
  • Az akciók témáit alulról szerveződő kezdeményezések formájában maguk a kutatók határozzák meg.
  • A legfőbb kritérium a tudományos kiválóság.
  • Magyar részvétel COST-akciókban.

A tagságból származó hazai előnyök, haszon

  • Jó lehetőség a fiatal kutatók bekapcsolódására a nemzetközi tudományos vérkeringésbe.
  • Hozzáférés a legfrissebb kutatási eredményekhez; a közös kutatás eredményeit a részt vevő országok általában szabadon felhasználhatják.
  • 2022-ben 398 magyar kutató vett részt COST-akciókban, több mint 50%-uk volt fiatal kutató, a futó akciók 78%-ában vettek részt magyar kutatók; a költségvetésből 414371.47 EUR jutott Magyarországra.
  • Kutatóink tipikusan az alábbi területeken nyernek támogatást: informatika, közlekedés, telekommunikáció, anyagtudomány, környezetvédelem, erdészet és erdészeti termékek, agrártudomány és biotechnológia, élelmiszer-technológia, társadalomtudomány, orvosi kutatások, általános mérnöki tudományok, kémia, meteorológia, fizika.

Csatlakozás COST akcióhoz

Egy adott COST akcióhoz történő csatlakozáshoz az alábbi nyilatkozatot kell kitöltve, aláírvaa COST nemzeti koordinátor részére elküldeni.

Nyilatkozat

Kérjük, hogy csatlakozás előtt a kutatók vegyék fel a kapcsolatot az akció vezetőjével (Action Chair), és az akció vezetőjével folytatott egyeztetés után küldjék meg a nyilatkozatot a COST nemzeti koordinátor részére.

Finanszírozás

A COST a Management Committee ülésekre való kiutazáshoz, workshopokon, akciókhoz kapcsolódó konferenciákon való részvételhez, kutatói mobilitáshoz (short-term scientific missions, STSM), illetve az akciók eredményeihez kapcsolódó disszeminációs tevékenységekhez nyújt támogatást. A COST-akciók kutatási költségeit a résztvevők maguk teremtik elő saját intézményi forrásaikból, elkülönített központi keret a kutatás finanszírozására nincs.

A COST együttműködés érvényben lévő szabályai szerint – a keretprogram költségvetéséhez hozzájáruló COST-tagországok kutatói (így a magyar kutatók is) az igazgató bizottsági és a munkacsoportüléseken való részvételük költségeinek utólagos megtérítését kérhetik a COST-tól.

2023. november elsejétől újra részt vehetnek magyar alapítványi egyetemek kutatói COST akciókban!
A COST Association 2023. július 4-én tájékoztatta a COST akciók résztvevőit, hogy a 2022/2056 számú tanácsi végrehajtási határozat értelmében a magyar alapítványi egyetemek kutatói a továbbiakban nem vehetnek részt COST akciók tevékenységeiben, és ez a már futó akciókra is vonatkozott, nem csak a határozat dátuma után indulókra. Az NKFI Hivatal a döntésre reagálva július 5-én és július folyamán több hivatalos levelet küldött a COST Association igazgatójának, melyben jeleztük, hogy a COST által hozott határozat nincs összhangban a tanácsi határozattal, hiszen az a részvételt társult tagként továbbra is engedélyezi az alapítványi egyetemeknek, csak a velük való pénzügyi kötelezettségvállalást tiltja. Kértük közreműködésüket a tanácsi határozatnak megfelelő feltételrendszer kialakításában és abban, hogy a helyzetet világos, fair és inkluzív kommunikáció övezze.

Kérelmünk alapján a COST új határozatot fogadott el, melynek értelmében 2023. november 1-től a Horizont Európa szabályoknak megfelelően vehetnek részt magyar alapítványi egyetemek kutatói COST akciókban, azaz közvetlen támogatást nem kaphatnak, Grant Holderek és ún. Local Organiserek nem lehetnek, de részt vehetnek az akciók tevékenységeiben. Az akciókban való részvételhez szükséges pénzügyi támogatást a Kormányzati Önerő Alap biztosítja.

A pénzügyi támogatás igénybevételével és a kormányzati önerő alappal kapcsolatos részletes információk a következő linken érhetők el: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/kormanyzati-onero-alap

Kapcsolattartó: COST-pályázatokkal kapcsolatban Tóth Orsolya Önerő Alappal kapcsolatban: Kápli Balázs

Utolsó módosítás: 2023. október 31.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?