Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetekEurópai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)
Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)
2018. január 05.
Utolsó módosítás: 2018. április 27.
Olvasási idő: 3 perc

Cél:

Az intézmény fő profilja a fizikai alapkutatás: megismerni az univerzum építőköveit és működését.

A tevékenység bemutatása:

A világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a világ részecskefizikusainak fele dolgozik CERN-kísérleteken.

Az anyag elemi részecskéinek tanulmányozására különleges eszközök állnak rendelkezésre: részecskegyorsítók és detektorok (a gyorsítók nagy energiákra gyorsítják fel a részecskenyalábokat, mielőtt azok egymásnak vagy álló célpontoknak ütköznének, a detektorok pedig megfigyelik és rögzítik az ütközéseket).

A Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) a legnagyobb kapacitású részecskegyorsító a világon.

Szervezeti keretek:

A CERN legfőbb döntéshozó szerve a CERN Council (Tanács). A Council döntés-előkészítő szervezete a Finance Committee (Pénzügyi Bizottság), amely financiális kérdéseket tárgyal (többek között a tenderek odaítélését), illetve azokban hoz döntéseket. A Council tanácsadó testülete a CERN Tripartite Employment Conditions Forum, amely munkaügyi és szociális kérdéseket tárgyal.

A belépés éve: 1992.

A tagdíj mértéke (2017): 6747400 svájci frank.

A tagságból származó előny, haszon:

  • hazai kutatók hozzáférése egy nemzetközileg egyedülálló, költséges kutatási nagyberendezéshez;
  • új eredmények, felfedezések lehetősége a fizikai alapkutatásban, amelyek később fejlesztésekhez szolgálhatnak alapul;
  • évente mintegy 80 magyar kutató részvétele a különböző kísérletekben folyó kutatásokban (ALICE – 30 fő, CMS – 40 fő, ASACUSA – 3 fő, NA61 – 3 fő, TOTEM – 4 fő);
  • ipari beszállítások magyar szereplőktől: 2011-ben 1710000 CHFsvájci frank, 2012-ben 2988000 svájci frank, 2013-ban 5140000 svájci frank, 2014-ben 3515000 svájci frank, 2015-ben 3597619 svájci frank értékű megrendelés (a tagdíjrészesedés arányában Magyarország „well-balanced country”);
  • a CERN magyar alkalmazottainak (staff member) a tagdíjrészesedés arányához képest magas létszáma (kb. 10 fő);
  • ösztöndíj évi 4-5 magyar fiatal kutatónak; szakmai tanulmányút lehetősége 40-50 fizikatanár számára (a látogatóközpont programjai jelenleg is hozzáférhetők);
  • a CERN Tier-0 szintű számítógépközpontjának működtetése az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Wigner Adatközpontjában, amelyre 2019-ig van érvényes szerződése.

Képviselet:

A CERN Council magyar tagja Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, a tudományos küldött Lévai Péter, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, tanácsadóként pedig Kolossváryné Dr. Juhász Györgyi vesz részt az üléseken. A Finance Committee és a TREF testületeiben Kolossváryné Dr. Juhász Györgyi látja el a képviseletet.

Kolossváryné Dr. Juhász Györgyi
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 795 2115
E-mail: gyorgy.juhasz@nkfih.gov.hu

További információk:

CERN LHC ALICE kísérlet (A Large Ion Collider Experiment)

CERN LHC CMS kísérlet (Compact Muon Solenoid)

Utolsó módosítás: 2018. április 27.

CERN LHC ALICE kísérlet (A Large Ion Collider Experiment)
Az ALICE nehézion-detektor az LHC egyik kísérlete. Az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg.
CERN LHC CMS kísérlet (Compact Muon Solenoid)
A CMS az LHC általános célú detektora.
Széles fizikai programja a standard modell (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig terjed.