Belépés
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
A regisztrációval hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a megadott személyes adatait kezelje. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.

Írja be a képen látható karaktereket:
RSS English Nagyobb betű Nagyobb kontraszt Alapértelmezett színséma
Ön itt áll:
Közérdekű adatigénylés
2018. január 23.
Utolsó módosítás: 2020. május 13.
Olvasási idő: 4 perc

A közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatása

Közérdekű adat igénylése


A közérdekű adat megismerésére az NKFI Hivatalnál bárki igényt nyújthat be:

  1. A közérdekű adat megismerésére a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál szóban (1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.), illetve írásban (postai levélben a 1077 Bp., Kéthly Anna tér 1. címen vagy elektronikus úton a nkfihivatal@nkfih.gov.hu email-címen) és az e-Papír felületen bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
  2. Az NKFI Hivatal a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket az Elnöki Titkárság Kommunikációs Osztályán keresztül fogadja. A más szervezeti egységhez érkezett kérelmet haladéktalanul meg kell küldeni a Kommunikációs Osztálynak, továbbá a személyesen érdeklődőt a Kommunikációs Osztályhoz kell irányítani.
  3. Ha a kérelem nem az NKFI Hivatal által kezelt és tevékenységére vonatkozó vagy feladatellátása során keletkezett közérdekű adatokra irányul, akkor azt a kérelmező egyidejű értesítése mellett meg kell küldeni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek vagy személynek, amennyiben e szerv/személy egyértelműen megállapítható. A továbbküldésről a kért adattal kapcsolatban szakmai kompetenciával bíró szervezeti egység vezetője a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjével együttesen dönt. Véleményeltérés esetén a továbbküldésről az NKFI Hivatal elnöke határoz. Amennyiben az illetékes szerv/személy nem állapítható meg, e tényről a kérelmezőt értesíteni kell.
  4. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Kommunikációs Osztály az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget, ami indokolt esetben (ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az NKFI Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár) – az igénylő előzetes, 15 napon belüli tájékoztatása mellett – egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.
  5. Ha a kérelem olyan adatra irányul, amelyet az NKFI Hivatal jogszabály vagy az Adatvédelmi szabályzat alapján már közzétett, az igény teljesíthető a nyilvános forrás megjelölésével is.
  6. Az adatigénylésnek az NKFI Hivatal nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban nem állt be változás. Továbbá akkor sem köteles az NKFI Hivatal eleget tenni az adatigénylésnek, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
  7. Adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
  8. Amennyiben a közérdekű adatokra vonatkozó kérelem nem teljesíthető, úgy a kérelem megtagadásáról – annak indokaival, illetve a jogorvoslati lehetőségek feltüntetésével együtt – a Kommunikációs Osztály a közzétételi egységek alapján felelős (illetékes) szervezeti egység közreműködésével az igénylőt 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben megadta az elektronikus levelezési címét – elektronikus levélben értesíti. A kérelem teljesítésének megtagadásáról a kért adattal kapcsolatban szakmai kompetenciával bíró szervezeti egység vezetője a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjével együttesen dönt. Véleményeltérés esetén az NKFI Hivatal elnöke határoz.
  9. A közérdekű adatok iránti kérelmekről, azok teljesítéséről vagy elutasításáról, valamint az elutasítás indokairól a Kommunikációs Osztály nyilvántartást vezet, amelyről minden év január 31-ig az NKFI Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjének felhatalmazása alapján a belső adatvédelmi felelős tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
  10. A közérdekű adatok iránti kérelem elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; ugyfelszolgalat@naih.hu).
Belső adatvédelmi felelős: dr. Tarbaj Nóra.
Utolsó módosítás: 2020. május 13.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?