Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetekSzakmai együttműködések, programokEurópai piacorientált KFI együttműködés (EUREKA)
Európai piacorientált kutatás-fejlesztési együttműködés (EUREKA)
Európai piacorientált kutatás-fejlesztési együttműködés (EUREKA)
2003. február 16.
Módosítás: 2022. november 16.
Olvasási idő: 6 perc
EurekaAz együttműködés célja: fokozni Európa globális versenyképességét az ipari, technológiai kutatások nemzetközi koordinálása révén a nemzetközi együttműködésben, döntően vállalati részvétellel megvalósuló kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek innovatív termék, eljárás, szolgáltatás létrehozásához vezetnek.
Szakmai együttműködés/program rövid neve EUREKA
Angol név European market oriented R&D cooperation
Magyar név Európai piacorientált K+F együttműködés
Hivatalos honlap www.eurekanetwork.org;
www.eurostars-eureka.eu
Alapítás éve 1985
Tagországok száma 40 ország és az Európai Bizottság
Részt vevő országok az EU 27 tagállama, Chile, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Észak-Macedónia, Izland, Izrael, Kanada, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia, Norvégia, Oroszország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szingapúr, Törökország, Ukrajna
Magyarország csatlakozása 1992
Államigazgatási képviselő

Csuzdi Szonja
EUREKA-EUROSTARS High-Level Group képviselő
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3758
E-mail: szonja.csuzdi@nkfih.gov.hu

Mészáros Gergely
EUREKA-EUROSTARS Nemzeti Projekt Koordinátor
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3741
E-mail: gergely.meszaros@nkfih.gov.hu

Szakmai képviselő
Tagdíjbefizetések alakulása 2015: 29 096 EUR (≈ 9,1 millió HUF)
2016: 29 470 EUR (≈ 9,2 millió HUF)
2017: 29 845 EUR (≈ 9,3 millió HUF)
2018: 30 168 EUR (≈ 9,3 millió HUF)
2020: 30 834 EUR (≈ 10,2 millió HUF)
2021 31 374 euró (cca. 11,3 millió forint)
2022 32 455 euró (cca. 11,7 millió forint)

A szakmai együttműködés/program rövid bemutatása

 • Az ipari, technológiai kutatások koordinálása révén hozzájárul Európa globális versenyképességének növeléséhez.
 • A támogatott projektek a piacra lépéshez közeli K+F szakaszra irányulnak.
 • Minden technológiai terület felé nyitott, ezzel tág teret enged a pályázó vállalkozások innovatív ötleteinek.
 • Rugalmas rendszere jó platform a kétoldalú vagy regionális alapon szerveződő közös pályázati aktivitásoknak.
 • A résztvevők főként vállalatok, profitorientált intézmények, kkv-k, valamint kutatóhelyek (egyetemek és kutatóintézetek).
 • Az együttműködés keretében működő EUROSTARS program kifejezetten a kutató-fejlesztő kkv-kat támogatja.

A tagságból származó hazai előnyök, haszon

 • Lehetőséget nyújt a kkv-knak nemzetközi konzorciumokban megvalósuló innovatív projektek elindítására témamegkötés nélkül.
 • Belépési lehetőség élvonalbeli kutatócsoportok, meghatározó európai nagyvállalatok által vezetett konzorciumokba.
 • Az EUROSTARS-projekteknek nyújtott hazai finanszírozás legfeljebb 30%-át Magyarország uniós társfinanszírozásként visszakapja.
 • A csatlakozás óta magyar vállalkozások és kutatási intézmények mintegy 100 EUREKA-projektben vettek részt.
 • Jelenleg több mint 30 EUREKA- és több mint 20 EUROSTARS-projekt zajlik magyar részvétellel.
 • A hazai EUREKA-pályázatok átlagos sikeraránya 30%, a nemzetközi beadású, hazai részvételű EUROSTARS-pályázatok átlagos sikeraránya 20%.

A tevékenység bemutatása

Az 1985-ben létrehozott EUREKA együttműködés Európa világpiaci versenyképességét hivatott erősíteni a nemzetközi együttműködésben megvalósuló, piacorientált kutatási, fejlesztési és innovációs projektek koordinálása és támogatása révén. Az EUREKA-projektek döntően vállalati részvétellel valósulnak meg (a résztvevők 70%-a vállalkozás), de partnerként egyetemek és kutatóintézetek is aktívan bekapcsolódnak a programba. Megalakulása óta az EUREKA keretében több mint 6000 projekt valósult meg, mintegy 37 milliárd euró költségvetéssel.

Az EUREKA keretében támogatott projektek a piacközeli K+F szakaszra irányulnak, innovatív termékek, eljárások, szolgáltatások létrehozását célozzák. Az EUREKA sajátsága az alulról építkező (bottom-up) jelleg, amely nem definiál előre kutatási-fejlesztési irányokat, technológiai területeket; a kezdeményező vállalkozások és kutatási intézmények döntésén és a piaci igényeken múlik, hogy milyen területen indítanak projektet. Az EUREKA együttműködés tagja a 28 EU-tagállam, valamint Izland, Izrael, Monaco, Norvégia, Oroszország, San Marino, Luxemburg, Svájc, Szerbia, Törökország, Macedónia és Ukrajna. Összesen 40 ország és az Európai Bizottság, társult tagként pedig Chile, a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea és Kanada.

Finanszírozás

Az EUREKA nem rendelkezik központi pénzkerettel, a kutatások költségeit a résztvevők saját forrásaikból fedezik, illetve – tagállamonként változó feltételekkel – állami támogatásra is pályázhatnak. Az egyes tagállamok támogatási lehetőségeiről bővebb információ: https://www.eurekanetwork.org/countries/hungary/

Az EUREKA eszközei (együttműködési formái)

Az EUREKA együttműködés tradicionális (Network), stratégiai klaszter- és EUROSTARS-projekteken, ernyő- (Umbrella) hálózatokon, valamint az E!Innovest programon keresztül valósul meg.

 • A tradicionális (Network) projektek kisebb futamidejű, 2-3 éves pályázati együttműködések, melyekben legalább két különböző EUREKA-tagállam két, egymástól független résztvevője vesz részt. A cél piac-közeli kutatás, fejlesztés és innováció (termék, szolgáltatás, eljárás jelentős hasznosítható eredménnyel) létrehozása. A résztvevők száma általában 2–4. http://www.eurekanetwork.org/network-projects
 • A klaszterprogramok olyan stratégiai kezdeményezések, amelyek hosszú, illetve középtávú kutatási, fejlesztési és innovációs projekteket támogatnak az élenjáró technológiai szektorokban. Nagyszámú résztvevővel, vezető európai nagyvállalatok bevonásával formálódnak a partnerségek, az európai versenyképesség szempontjából kulcsfontosságú generikus technológiák fejlesztésére fókuszálva. A résztvevők száma általában 10 feletti.
  https://www.eurekanetwork.org/countries/hungary/clusters/
 • A EUROSTARS program az EUREKA-tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely 2008 óta támogatja az innovatív kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozások nemzetközi együttműködését - részben tagállami, részben uniós finanszírozással.
  https://www.eurekanetwork.org/countries/hungary/eurostars/
 • Az E!Innovest program az EUREKA- és EUROSTARS-projektek keretében támogatott vállalkozások befektetésre való alkalmasságát erősíti képzések, tréningek segítségével, valamint segíti a befektetőkkel való kapcsolatépítést.
  https://www.eurekanetwork.org/programmes/Investment-readiness/

Szervezeti keretek

Az EUREKA központi koordináló intézménye a brüsszeli székhellyel működő EUREKA Titkárság, amelynek feladata, hogy szolgáltatásaival támogassa a tagállamok EUREKA-együttműködéseit, illetve a EUROSTARS program központi menedzsmentjét is ellátja (közös pályázati felhívás meghirdetése, menedzsmentje, pályázatok értékelése, projektek nyomon követése).

Az EUREKA program elnökségét évente más tagállam tölti be önkéntes alapon

Az EUREKA legfelsőbb döntéshozó szerve a Miniszteri Konferencia (Ministerial Conference, MC), amely kétévente tartja ülését. Tagjai a tagállamok ipari fejlesztésért és kutatásért felelős miniszterei. Az MC összegzi az előző konferencia óta eltelt időszak eredményeit, illetve kijelöli a következő időszak stratégiai feladatait. A miniszteri konferenciák közötti időben az irányító, „politikai” döntéshozó szervezet a Felső Vezetők Csoportja (High Level Group, HLG). A gyakorlati munka a Nemzeti Projekt Koordinátorok (National Project Coordinator, NPC) szintjén folyik. Az évente 3-4 alkalommal ülésező NPC- és HLG-találkozók feladata az operatív tennivalók meghatározása, illetve a szakmapolitikai kérdések megvitatása.

A magyar EUREKA Nemzeti Projekt Koordinátor feladatai:

 • összefogja és operatívan irányítja a magyar EUREKA-tevékenységet;
 • folyamatosan tartja a kapcsolatot a többi EUREKA-tagország NPC-jeivel, az EUREKA-ban részt vevő magyar intézményekkel és kutatókkal;
 • megszervezi a hazai kutató-fejlesztő társadalom folyamatos informálását az EUREKA-projektekben való részvétel lehetőségeiről és a futó projektekről;
 • állandó kapcsolatot tart, és feladatot egyeztet (például a finanszírozást érintő magyar kötelezettségvállalás lehetőségéről) egyrészt a HLG magyar tagjával, másrészt az egyes szakterületek külső munkatársaival;
 • szervezi, gondozza az induló projekteket, ellátja adminisztratív feladataikat;
 • szervezi és koordinálja a külföldi és magyarországi EUREKA-rendezvényeket.

Pályázati segédletek:

Utolsó módosítás: 2022. november 16.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?