Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólSzervezeti felépítésTestületek, bizottságokOpen Science Szakértői Bizottság
Open Science Szakértői Bizottság
Open Science Szakértői Bizottság
2018. április 03.
Utolsó módosítás: 2018. június 07.
Olvasási idő: 4 perc
Az Open Access és az Open Science kérdésköréhez kapcsolódó szakpolitikai-stratégiai feladatok nemzeti szintű megoldási javaslatainak kidolgozásához Pálinkás József, a Hivatal elnöke Open Science Szakértői Bizottság létrehozását kezdeményezte az OECD és az EU Open Science törekvéseivel összhangban. A 2017. október 31-én megalakult Open Science Szakértői Bizottság javaslatokat, koncepciót dolgoz ki a következő tématerületeken: jogalkotási, kormányzati szakpolitikai, stratégiai, finanszírozási, szervezési, kommunikációs és tudományértékelési tennivalók.

A Open Science Szakértői Bizottság elnöke Prof. Dr. Makara B. Gábor.

A Bizottság tagjai:

  • Prof. Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes (Semmelweis Egyetem)
  • Prof. Dr. Csirik János (Szegedi Tudományegyetem)
  • Dr. Cziráki Szabina (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
  • Dr. Grad-Gyenge Anikó (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
  • Holl András (MTA Könyvtár és Információs Központ)
  • Prof. Dr. Hunyady László (Semmelweis Egyetem, Magyar Rektori Konferencia)
  • Karácsony Gyöngyi igazgató (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)
  • Prof. Dr. Monok István igazgató (MTA Könyvtár és Információs Központ)
  • Dr. Szigeti Gyula Péter elnökhelyettes (NKFI Hivatal).

A nyílt hozzáférés (Open Access) egy olyan online hozzáférést biztosító gyakorlat, mely a felhasználó számára ingyenesen elérhetővé és újrafelhasználhatóvá teszi az információkat (www.open-access.hu/hu/mi-az-open-access). Ez magában foglalja az adatok olvasását, terjesztését, másolását, letöltését és nyomtatását is – pénzügyi, jogi vagy technikai akadályok nélkül. A kutatás-fejlesztés (K+F) területén a tudományos információkhoz való nyílt hozzáférés két fő kategóriája értelmezhető: egyrészt a tudományos publikációk (elsősorban tudományos folyóiratokban publikált kutatási cikkek), másrészt a tudományos kutatási adatok (publikációk alapjául szolgáló adatok és / vagy egyéb adatok, például validált, de nem publikált adatkészletek vagy nyers adatok).

Magyarország az első öt tagállam egyikeként támogatta a progresszív változást igénylő, úgynevezett „arany utas” nyílt hozzáférést, azaz hogy a jelenleg előfizetéssel olvasható tudományos publikációkhoz mindenki szabadon hozzájusson.  

A közpénzből finanszírozott kutatási eredmények nyílt hozzáférésére és újrahasznosítására való törekvések átalakítanák a kutatási szokásokat és a tudományszervezést, megváltoztatnák az évtizedes kutatástámogatási elveket.  A támogatási döntéseket meghatározó tudományos teljesítményértékelésnek ugyanis a szabadon hozzáférhető publikációkon kell alapulnia, ez azonban csak a kutatási intézmények, a kormányzat és az egyes tagállamok kutatásfinanszírozó szervezeteinek együttes erőfeszítésével valósulhat meg.

Míg a folyóiratok többsége online jelenik meg (sok esetben kizárólagosan), ezek gyakran csak olyan személyek számára érhetők el, akik magánszemélyként vagy intézményükön keresztül előfizetnek rá. A kutatók a munkáikat kétféle módon is szabadon hozzáférhetővé tehetik: elhelyezik a már közölt publikációik nyílt hozzáférésű változatát egy tudástárban (repozitóriumban), vagy olyan folyóiratban teszik közzé a munkájukat, amely nyílt hozzáférésűvé teszi a publikációkat.

A kutatási eredmények hozzáférhetősége minden társadalmi szereplő számára hozzájárul a jobb és hatékonyabb tudományhoz, valamint az innovációhoz a köz- és a magánszférában egyaránt. Az Open Access minél szélesebb körű elterjedésével lehetőség nyílhat arra, hogy a középiskola szintjétől kezdve az innovatív vállalatokig, szinte mindenki hozzáférhessen a tudományos információkhoz.

Az Európai Bizottság emiatt is támogatja a nyílt hozzáférést európai (keretprogramjaiban), tagállami és nemzetközi szinten is: http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=openaccess.

Az „open science” (nyílt tudomány) fejlődésének elősegítésére az Európai Bizottság az elmúlt évben létrehozta a nyílt tudomány elterjesztését támogató szakpolitikai platformot (Open Science Policy Platform), aminek a legfontosabb célkitűzése, hogy kialakuljon egy egységes tagállami álláspont a tudományos eredmények nyílt hozzáférhetőségével kapcsolatban.

Az NKFI Hivatal Open Access tudástára itt érhető el.

TOVÁBBI ÁBRÁK ÉS LINKEK AZ OPEN ACCESS GYAKORLATRÓL

Arany út:

Opan Access - arany út

 
Zöld út:

OpenAccess - zöld út

 
Hagyományos publikálási útvonal:

OpenAccess - hagyományos publikálási útvonal

További információ: https://aoasg.org.au/what-is-open-access/

Folyamatábra a különböző Open Access utakról 

Az ábrák és további információk magyarul megtalálhatók: http://www.open-access.hu/hu/oa-kotelezettseg

További információ: http://commons.suny.edu/openaccess

4. Érvek és ellenérvek az Open Access gyakorlattal kapcsolatban


Utolsó módosítás: 2018. június 07.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?