Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokHorizont 2020 kapcsolatrendszerInnovatív KKV-k támogatása (EUROSTARS)
EUROSTARS - Az innovatív KKV-k támogatása
Innovatív KKV-k támogatása (EUROSTARS)
2015. január 30.
Módosítás: 2019. január 15.
Olvasási idő: 6 perc

Mi a EUROSTARS 2 program?

A EUROSTARS 2 az EUREKA-tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatását tűzte ki célul a 2014-2020 közti időszakban. A program a 2007-2013 között futó rendkívül sikeres EUROSTARS program folytatása.

A program minden technológiai terület felé nyitott. Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, a EUROSTARS programhoz csatlakozott államban működő független intézmény (kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, nonprofit intézmény) együttműködésében valósulnak meg, továbbá amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.

A programban részt vevő országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország,  Írország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország (társult tagok: Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Kanada). Az EUREKA-tagállamok hozzájárulása a program költségvetéséhez mintegy 861 millió euró, míg az Európai Bizottság társfinanszírozása 287 millió euró.

Kiknek szól?

Az EUROSTARS program elsősorban olyan jelentős növekedési potenciállal rendelkező vállalatoknak kíván könnyen elérhető támogatást biztosítani, amelyek az EU meghatározása alapján kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozásnak minősülnek. Ebbe a kategóriába olyan – az EU kis- és középvállalatokról szóló definíciójának megfelelő – kkv-k tartoznak (250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások, amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 43 millió eurót), amelyek éves forgalmuk legalább 10%-át kutatás-fejlesztésre fordítják, vagy teljes állású alkalmazottaik 10%-a kutató-fejlesztő tevékenységet folytat.

Az alkalmazottakra vonatkozó 10%-os kritérium helyett elfogadható az is, ha:

 • a 100 vagy kevesebb főt foglalkozató kkv-k esetén legalább 5 teljes állású alkalmazott kutató-fejlesztő tevékenységet folytat; vagy
 • a 100 főnél többet foglalkoztató kkv-k esetén legalább 10 teljes állású alkalmazott (FTE) kutató-fejlesztő tevékenységet folytat.

Az EUROSTARS-projekt vezetését a kutató-fejlesztő kkv-nak kell vállalnia, emellett legalább egy, másik EUROSTARS-tagállamban működő intézményt (kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) is be kell vonnia a megvalósításába. A projekt összköltségének 50%-át a kutató-fejlesztő kkv-nak kell viselnie.

Mik a EUROSTARS program előnyei?

 • Nemzetközi konzorcium.
 • A projektek elbíráltatását nemzetközi független értékelő panel végzi.
 • Piacszemléletű projektek.
 • Bottom-up megközelítés – bármely technológiai területen lehet projektet indítani.
 • Egyszerű adminisztráció, könnyen kitölthető pályázati űrlap.
 • Harmonizált pályázati kiírások a részt vevő országokban.
 • A projektek finanszírozását a részt vevő országok pénzügyi kötelezettségvállalása biztosítja oly módon, hogy minden tagállam saját nemzeti résztvevőit támogatja.
 • Gyors, a projektek beadási határidejét követő 14 héten belüli támogatási döntés.
 • Az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulása a projektekhez.

A programban való részvétel feltételei:

 • A projektkoordinátor K+F tevékenységet folytató kkv (definíciót lásd fent).
 • A konzorcium a projektkoordinátorból és legalább egy, másik EUROSTARS-tagállamban működő független intézményből áll (KKV, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet vagy nonprofit intézmény).
 • A projektben részt vevő valamennyi kkv megfelel az EU kkv-definíciójának.
 • A projektben szereplő kutató-fejlesztő kkv-k a projektben megvalósuló kutatás-fejlesztés költségeinek legalább 50%-át viselik (alvállalkozói költségek nélkül).
 • Kiegyensúlyozott partnerség valósul meg a konzorciumon belül – egyik projektpartner vagy ország sem viselheti a projekt összköltségének több mint 75%-át.
 • A projekt megfelel az EUREKA programban alkalmazott alapkritériumoknak (polgári célokat szolgál; eredményeként termék, eljárás, szolgáltatás jön létre; legalább két EUREKA-tagállam intézményei közti együttműködésben valósul meg).
 • A projekt futamideje legfeljebb 3 év.
 • A projektek eredményeképp piacképes termék jön létre a projekt zárását követő két éven belül.
 • A projektpartnerek jogi személyiséggel rendelkező intézmények.
 • A projektpartnerek nem állnak büntetőeljárás alatt.
 • A projektpartnerek nem állnak felszámolás vagy csődeljárás alatt.

A pályázat benyújtásának menete

A EUROSTARS program megvalósítása során a pályázatok benyújtása, értékelése, a rangsor kialakítása nemzetközi szinten, míg a finanszírozás és a szerződéskötés nemzeti szinten történik.

A programban való részvétel és a pályázatok benyújtásának szabályait bemutató útmutatókat (Guidelines for completing an application; EUROSTARS Eligibility Guidelines) a központi – az EUREKA-EUROSTARS Iroda által fenntartott – EUROSTARS weboldalon lehet megtalálni, előzetes regisztráció után a pályázati űrlapokat is innen lehet letölteni. A pályázatok elektronikus benyújtása ugyancsak a EUROSTARS weboldalon keresztül történik.

A pályázatok elkészítésének fázisában a pályázóknak mindenképpen érdemes kapcsolatba lépniük a EUROSTARS Nemzeti Projekt koordinátorral, aki elvégzi a projekt előzetes vizsgálatát, információval segíti a pályázókat a pályázatok elkészítésével kapcsolatban, és tájékoztat a rendelkezésre álló, a program finanszírozására felhasználható nemzeti pénzügyi forrásokról, támogatási intenzitásokról, a projektben elszámolható költségekről.

A pályázatok benyújtása folyamatos, évente kétszer (tavasszal és ősszel) szerveznek projektértékelést.

Nemzetközi beadási határidők a 2019. évben: február 28. 20 óra és szeptember 12. csütörtök 20 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázatok értékelése és a támogatási döntés

A pályázatok értékelése két lépcsőben történik:

 1. Technikai értékelés: a brüsszeli EUREKA-EUROSTARS Irodába beérkező pályázatokat független, nemzetközi szakértők bírálják el.
 2. Független Értékelő Bizottság (Independent Evaluation Panel, IEP): a pályázatok végső rangsorát a technikai értékelés eredményeire támaszkodva a hattagú bizottság állítja fel.

Az értékelés főbb szempontjai

 1. alapértékelés (projektstruktúra, partnerek és menedzsment, költség- és finanszírozási struktúra, alkalmazott módszertan, munkaterv);
 2. technológia és innováció (technológiai kockázat, az innováció foka);
 3. piac- és versenyképesség (piaci potenciál, üzleti vonatkozások).

A Független Értékelő Bizottság által támogatásra javasolt projektek rangsorát a tagállamok küldötteiből álló EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoport (High-Level Group – HLG) hagyja jóvá.

Az értékelés eredményeit a brüsszeli EUROSTARS-EUREKA Iroda a pályázatok benyújtásától számított 14 hét múlva teszi közzé.

Finanszírozás, szerződéskötés

A Független Értékelő Bizottság által támogatásra javasolt és a tagállamok küldötteiből álló EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoport által jóváhagyott projekteket minden EUREKA-tagállam maga finanszírozza saját nemzeti jogszabályainak és rendelkezésre álló pénzügyi forrásainak megfelelően. A nemzeti források kiegészítéseként az Európai Bizottság is hozzájárul a program megvalósításához, a nemzeti támogatás összegének max. 33%-áig.

Magyarország részvétele a EUROSTARS programban

Magyarország 2008-tól, a EUROSTARS-1 program indulásától tagja az együttműködésnek. Jelenleg 10 magyar részvételű projekt fut, 496.932.139 forint NKFI hivatali támogatással, 7.957.839 eurós összköltségvetésű projektek tagjaiként.

Képviselet és további információ:

Mészáros Gergely
EUREKA-EUROSTARS
Nemzeti Projekt Koordinátor
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel: +36 1 896 3741
E-mail: gergely.meszaros@nkfih.gov.hu
Honlap: http://www.nkfih.gov.hu 

EUROSTARS Magas Szintű Képviselőcsoport tag:

Csuzdi Szonja főosztályvezető (e-mail: szonja.csuzdi@nkfih.gov.hu)

A EUROSTARS program hivatalos honlapja: http://www.eurostars-eureka.eu/

Utolsó módosítás: 2019. január 15.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?