Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokHorizont 2020 kapcsolatrendszerKözös Kutatóközpont (JRC)
Közös Kutatóközpont (JRC)
Közös Kutatóközpont (JRC)
2015. január 30.
Módosítás: 2018. április 26.
Olvasási idő: 5 perc

A Közös Kutatóközpont (JRC: Joint Research Centre) az Európai Bizottság házon belüli tudományos szolgáltató szerve. Elsődleges célja a tudományos háttér biztosítása az EU szakpolitikák kidolgozásához, végrehajtásához és monitoring tevékenységéhez. Ezen felül a JRC egyben az Unió tudományos és technológiai referencia intézete is.

A tagállamok közös érdekeit képviseli, miközben független marad a nemzeti vagy piaci érdekektől.

A Közös Kutatóközpont hét kutatóintézettel rendelkezik, öt nyugat-európai városban: Ispra (Olaszország), Karlsruhe (Németország), Sevilla (Spanyolország), Petten (Hollandia) és Geel (Belgium), az alábbi szakterületi elosztásban:

 • Referencia Anyagok és Mérések Intézete (IRMM) – Geel
 • Állampolgárok Védelme és Biztonsága Intézet (IPSC) – Ispra
 • Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Intézet (IES) – Ispra
 • Fogyasztóvédelmi és Egészségügyi Intézet (IHCP) – Ispra
 • Prospektív Technológiai Tanulmányok Intézete (IPTS) – Sevilla
 • Energia és Közlekedés Intézet (IET) – Petten, Ispra
 • Transzurán Elemek Intézete (ITU) – Karlsruhe, Ispra

A JRC emberi erőforrásai

A JRC kutatóintézeteiben, illetve a főigazgatóság munkavállalójaként összesen kb. 2800 tudományos és kisegítő munkatárs dolgozik.

A JRC tevékenysége (és annak dokumentálása)

A JRC kétéves munkaprogramja elsősorban a JRC számára meghatározott projekteket tartalmazza. Ezek jelentős részét „házon belüli” kutatások során valósítják meg.

A JRC hírlevelében rendszeresen közzéteszi elért eredményeit, amely a JRC honlapján elérhető.

Referencia Anyagok és Mérések Intézete (IRMM: Institutes for Reference Materials and Measurements)

Kutatási témakörei:

 • referencia anyagok kifejlesztése és előállítása hiteles laboratóriumi mérésekhez,
 • elemzési módszerek kidolgozása, allergének, élelmiszer adalékok hatásvizsgálatára, élelmiszerbiztonság,
 • környezetvédelmi mérések,
 • nukleáris kutatások, mérések.

Állampolgárok Védelme és Biztonsága Intézet (IPSC: Institute for the Protection and Security of the Citizen)

Kutatási témakörei:

 • katasztrófavédelem, korai előrejelző rendszerek,
 • csalások elleni védekezés,
 • informatikai és kommunikációs biztonság,
 • közlekedés biztonság,
 • TEMPEST labor (vizsgálatok, minősítések),
 • IT technológiákkal a költségvetésbeli csalások elleni védekezés,
 • ökonometrikus vizsgálatok a versenyképesség és a növekedés támogatására, pénzügyi szolgáltatásokkal, makroökonómiai modellezéssel, a gazdasági kör elemzésével, illetve statisztikai indikátorok értékelésével és fejlesztésével,
 • illetve monitoring távérzékelés (pl. gabonatermés).

Környezetvédelmi és Fenntarthatóság Intézet (IES: Institute for Environment and Sustainability)

Kutatási témakörök:

 • klímaváltozás hatásai és alkalmazkodás (pl. Európai Aszálymegfigyelő Rendszer),
 • légkör kémiai összetétele,
 • károsanyag-kibocsátás (pl. dízel járművekre szűrők),
 • vízminőség (Víz Keretirányelv),
 • növényzet, biodiverzitás, talajvédelem,
 • hulladékgazdálkodás,
 • megújuló energia és tárolása.

Fogyasztóvédelmi és Egészségügyi Intézet (IHCP: Institute for Health and Consumer Protection)

Kutatási témakörei:

 • génmódosított szervezetek kimutatása az élelmiszerekben és a takarmányokban, ezek lehetséges egészségügyi hatásai,
 • alternatív tesztelési módszerek az állatkísérletek kiváltására és csökkentésére,
 • stressztényezők és kémiai anyagok egészségre és a környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata,
 • bioszenzorok és biochippek,
 • nanorészecskék egészségügyi kockázatai.

Prospektív Technológiai Tanulmányok Intézete (IPTS: Institute for Prospective Technological Studies)

Kutatási témakörei:

 • szcenáriók készítése (üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátása, energia technológiák, energiaellátás biztonsága, fenntartható és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás),
 • nemzeti kutatási struktúrák és politikák elemzése, kutatók mobilitása,
 • kutatási infrastruktúra fejlődése,
 • biotechnológiai felfedezések hatása a társadalomra és a gazdaságra,
 • közös agrárpolitikai reform hatása.

Energia és Közlekedés Intézet (IET: Institute for Energy and Transport)

Kutatási témakörei:

 • nukleáris biztonság,
 • hulladék és biomassza energetikai felhasználása,
 • alternatív üzemanyagok (bioüzemanyag előállítás hatásai, teljesítmény/biztonság validálása),
 • megújuló energia (helyzetkép, összehasonlítás, SETIS, napelemek tesztelése),
 • bioenergia fenntarthatósága,
 • üzemanyagcellák (referencia laboratórium tesztelésre),
 • energiatakarékosság (irányelvek kidolgozása),
 • energiarendszerek technológiai modellezése,
 • fotovoltaikus napenergia,
 • energiarendszerek biztonsága,
 • biztonságos energiaellátás.

Transzurán Elemek Intézete (ITU: Institute for Transuranium Elements)

Kutatási témakörei:

 • nukleáris medicina,
 • nukleáris energiatermelés,
 • nukleáris dekommisszió.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

1. Részvétel a JRC központi tevékenységében

A JRC központi tevékenysége különböző hivatalokban, kutatási intézményekben és referencia laboratóriumokban folyó kutatási tevékenységet jelent. Célja az adott EU szakpolitika megvalósításának támogatása, tudományos és technikai háttér biztosítása. Jellemzően ez a lehetőség a munkaprogramban meghatározott projektek megvalósítását foglalja magában.

2. Közös kutatási projektek

1994 óta a JRC konzorciumi partner lehet az EU Kutatási Programjaiban. A JRC költségvetésének egy részét pályázati alapon biztosítja. A JRC olyan együttműködésre törekszik, amelyek illeszkednek az intézményes projektjeihez.

Magyarország megfelelő intézményei bekapcsolódhatnak ezeknek az intézeteknek a kutatómunkájába.

Típusai:

 • Közvetett akciók (Indirect actions)
  A JRC a Horizont 2020-ban ugyanolyan jogi személyiségként vesz részt a kutatási és technológiai fejlesztési akciókban, mint a tagállamokban működő jogi személyiségek. A közvetett akciók kiegészítik a JRC saját munkaprogramjában végzett tevékenységeket és nélkülözhetetlenek a szakértelem és a módszertan megszerzésében és átadásában.
  A tevékenységek túlnyomó többsége együttműködéses kutatási projekt és hálózat, amely lehetővé teszi a tartós partnerségi kapcsolatokat az európai kutatási élet kiemelkedő szereplőivel.
 • Intézményi hálózatok (Institutional networks)
  A célok megvalósítása és a minőségi eredmények elérése érdekében a JRC hosszú távú partnerségi megállapodásokat köt külső szereplőkkel, melyekkel munkavégzésük során közös érdekeket képviselnek.
  Az ilyen típusú együttműködés a JRC munkájának szerves része: módszerek és mérések jóváhagyása és harmonizálása, közös szabványok felállítása, valamint tudományos és technikai támogatási intézkedések az uniós jogszabályok végrehajtása során. Az európai politika-alkotók és a tagállamok növekvő szükségleteit közös tudományos referenciarendszert létrehozásával segíti.
  A JRC több mint 1000 partnerszervezettel áll kapcsolatban körülbelül 100 intézményi hálózaton belül.
 • Együttműködési megállapodások (Collaboration agreements)
  A JRC -nak közel 200 működő együttműködési megállapodása van köz-és magán kutatási intézetekkel, egyetemekkel és nemzeti, valamint nemzetközi szervezetekkel. A megállapodások nagy része bilaterális, közös kutatásokat végeznek, információcsere zajlik és jelentős kutatói mobilitásról is beszélhetünk.
 • Calls for tenders
  A JRC rendszeresen publikál pályázati felhívásokat, ám a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően nem minden közbeszerzési felhívást kell publikálnia.
  A „Calls for tenders” (pályázati felhívások) a Tenders Electronics Daily-ben (TED) jelennek meg, a tender információs szolgálatot az EU „Publications Office” üzemelteti. Általános információk a Bizottsággal kötött „public contract”-okról (szerződések) a Bizottság honlapján a „Public contracts” alatt találhatók

3. Kutatói mobilitás

A JRC kutatóintézeteiben állandó, illetve ideiglenes pozíciók keretében van lehetőség munkát vállalni: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs

Állandó pozíciók: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/permanent-positions 

Ideiglenes pozíciók: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions

Jelenleg pályázható kutatói helyek: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers

Miért lehet érdemes a JRC kutatóintézeteiben dolgozni?

 • minőségi kutatói munka,
 • kiváló technológiai háttér,
 • innovatív és támogató légkör,
 • multidiszciplináris kutatási tevékenységek,
 • életen át tartó tanulás és a munkahelyi karrier,
 • rugalmas munkaidő lehetősége,
 • szülési szabadság lehetősége,
 • gyermekvállalást támogató rendszer,
 • szociális és sportolási lehetőségek a kutató és a családja részére,
 • multikulturális és többnyelvű környezet.

Nemzeti Kapcsolattartó:
Zsoldosné Szalontai Kata
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: kata.szalontai@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 896 72 50

Utolsó módosítás: 2018. április 26.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?