Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
Startol az „Élvonal” – a nemzetközi élmezőnyben versenyképes kiválóságot ösztönző pályázattal egészül ki a kutatói versenypályázati rendszer
Startol az „Élvonal”
2017. június 12.
Módosítás: 2019. június 27.
Olvasási idő: 5 perc
Az „Élvonal” kiválósági felhívásra azok a vezető kutatók pályázhatnak, akik a pályázat benyújtását megelőző 10 éves teljesítményük alapján a nemzetközi tudományos élet élmezőnyébe tartoznak, és tudományterületükön nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos hatást kiváltó eredményeket érnek el. Az NKFI Hivatal felmérései alapján a felfedező kutatások területén hazánkban ezeknek a feltételeknek jelenleg mintegy 120-150 fős pályázói kör felel meg.

A 2018–2022 közötti időszakra összességében 3 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett „Élvonal – Kutatói kiválósági program” (KKP_17) nyertes pályázói a következő öt évben maximum 300 (évi maximum 60 millió forint) támogatást fordíthatnak kutatócsoportjuk létrehozására vagy bővítésére, és ígéretes alapkutatási projektjük magyarországi megvalósítására.

Az „Élvonal – Kutatói kiválósági program” (KKP_17) pályázati felhívása és további információk a pályázatról

A kutatás, a fejlesztés és az innováció ösztönzésére az NKFI Hivatal átfogó versenypályázati rendszert dolgozott ki, 2015-től 2017-ig összességében 853,5 milliárd forint keretösszeggel hirdetve meg kutatás-fejlesztési és innovációs célú versenypályázatokat. A felfedező kutatások ösztönzésére közel 40 milliárd forint keretösszeggel jelentek meg felhívások ebben az időszakban.

A most megjelent, legkiválóbb felfedező kutatók munkáját ösztönző új pályázati felhívásról   Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke elmondta: „A legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kimagasló teljesítményt nyújtó, iskolateremtő kutatóknak, akik a kutatás nemzetközi élvonalában szakterületük formálóivá váltak, stratégiai szerepük van abban, hogy Magyarország felzárkózzon a fejlett országokhoz. A hazai tudományos műhelyek felfedező kutatási programjainak színvonala meghatározza, milyen ötletekkel, technológiákkal tudnak az ott tanuló és dolgozó szakemberek az innovációs folyamatokba bekapcsolódni, hogyan tudnak hozzájárulni a más országokban felfedezett csúcstechnológia alkalmazásán, üzemeltetésén túlmutató, eredeti technológiák, megoldások  fejlesztéséhez, a hozzáadott szellemi termék újdonságtartalmához.”

Az ötéves periódusra szóló, nyertes pályázónként összességében közel 1 millió euró olyan támogatás, amely versenyképes alternatívát jelenthet a nemzetközi pályázati rendszerekben. Egy évben várhatóan 10-12 kutató nyerheti el ezt a támogatást, kizárólag olyanok, akik az eddigi eredményeikkel már bizonyították, hogy szakterületükön versenyképesek a világ élvonalába tartozó kutatókkal.  A kiválósági programban elnyert támogatás öt évre szól. Az ötéves periódus lejárta után a korábbi kedvezményezettek ismét csak nyílt versenyen mérkőzhetnek meg újra az akkori élvonalbeli pályázókkal.

Az Élvonal felhívásra kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni, tematikus korlátozás nélkül, abban az esetben, ha a pályázó életrajza és kutatási terve egyaránt megfelel a felhívásban foglaltaknak. A KKP_17 pályázat keretösszege a 2018–2022 közötti időszakra 3 milliárd forint, ebből a 2018. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 600 millió forint.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felfedező kutatásokat ösztönző programjai

A felfedező kutatások támogatásának hazai rendszerében az NKFI Hivatal egymásra épülő pályázati rendszert alakított ki a kutatói életpályán elinduló kutatók ösztönzésétől egészen az önálló kutatócsoportok támogatásáig. A kutatói közösség tagjainak szélesebb köre által pályázható programok mellett az élvonalbeli kutatások versenyképességét ösztönzik a kiválósági programok.A kutatói életpálya kezdeti szakaszában járó kutatókat ösztönzi a posztdoktori program, amelyet az önállósodni kívánó kutatók számára kiírt, még fiatal kutatók számára meghirdetett kutatási témapályázat követ. A már stabil kutatói háttérrel rendelkező kutatók számára a kutatási témapályázat biztosíthat támogatást. A nemzetközi együttműködésben végzett alapkutatási programokat ösztönzi a nemzetközi kutatási témapályázat.

A kiválósági programok közé sorolhatók az ERC programjaihoz kapcsolódást biztosító pályázati konstrukciók. Ezek mellett jelent meg 2017-ben a „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása” (KH_17) című felhívás, melyre azok a kutatócsoportok pályázhatnak, amelyeknek a megjelenést követő két éven belül az adott tudományterület felső 5 százalékába tartozó idézettséget elérő publikációjuk jelent meg.

A nemzetközi összehasonlításban versenyképes eredményekkel működő kutatócsoportok számának növekedését és fenntartható finanszírozását célozza a most meghirdetett „Élvonal” pályázat, amelynek  legfontosabb hosszú távú célja, hogy még tovább növelje a támogatott kutatócsoportok pályázói sikerességét az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetett pályázati felhívásokban. Magyarországon jelenleg a tudományos teljesítmény alapján nagyságrendileg 120-150 olyan kutató (és hozzájuk kapcsolódó kutatócsoport) van, aki világszinten látható és tudományos, gazdasági vagy társadalmi hatást gyakorló kutatási eredményeket ér el. A nemzetközi mércével mérve Magyarországon legjobbnak minősülő kutatók közül az ERC egész világra kiterjedően nyitott pályázatán (amely a támogatás öt évére 1–2,5 millió euró közötti támogatást ad egy-egy kutatónak) mintegy 60 magyar kutató nyert el támogatást és folytatta tudományos pályafutását Magyarországon.

A kiváló magyar kutatók nemzetközi pályázatokon is juthatnak új kiválósági központok létrehozását támogató forrásokhoz. Magyarország szerepelt a legsikeresebben az EU Horizont 2020 legnagyobb presztízsű együttműködési pályázatán, a „Teaming” elnevezésű kutatási kiválósági programban. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által koordinált, kiváló magyar és nemzetközi szakmai partnerekből álló két győztes konzorcium összesen 26 millió euró (mintegy 8 milliárd forint) forrást nyert el kiválósági központ megvalósítására.

--------------------------------------------------------------------------

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – a hazai kutatásfejlesztési és innovációs források célszerű, hatékony és átlátható felhasználásáért felelős intézmény – 2015-ben egységes versenypályázati rendszert alakított ki a KFI célú uniós fejlesztési források és a hazai Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) forrásainak koordinált, célszerű, hatékony és értékteremtő felhasználására. A pályázati portfólió összehangolt felhívásai a tudományos kutatásokat, a vállalati fejlesztéseket és az innovatív ötletek megvalósítását egyaránt ösztönzik. A Hivatal az EU-s forrásból finanszírozott kutatásfejlesztési és innovációs célú pályázatok – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) – szakmai megalapozásának és a pályázati koncepciók előkészítésének szakpolitikai felelőse. A NKFI Hivatal közreműködésével meghirdetett felhívások keretében 2020-ig mintegy 1200 milliárd forint áll rendelkezésre kutatásfejlesztési és innovációs célokra uniós és hazai forrásból.

Budapest, 2017. június 12.

Utolsó módosítás: 2019. június 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?