Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
Két magyar kutatási kezdeményezés a tíz nyertes európai kiválósági program között
Két magyar kutatási kezdeményezés a tíz nyertes európai kiválósági program között
2016. november 14.
Módosítás: 2017. december 04.
Olvasási idő: 10 perc

Magyarország szerepelt a legsikeresebben az EU Horizont 2020 legnagyobb presztízsű együttműködési pályázatán, a „Teaming” elnevezésű kutatási kiválósági programban. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által koordinált, kiváló magyar és nemzetközi szakmai partnerekből álló két győztes konzorcium összesen 26 millió euró (mintegy 8 milliárd forint) forrást nyert el kiválósági központ megvalósítására.

A kiegészítő hazai forrással és a résztvevő intézmények hozzájárulásával együtt több mint 22 milliárd forintból valósulhat meg a két élvonalbeli program a termelésinformatika és -irányítás, továbbá az orvostudományi kutatások területén.

A termelésinformatika és -irányítás legmodernebb, intenzív alapkutatási tevékenységre építő irányzata, az úgynevezett kiberfizikai gyártó és logisztikai rendszerek területén indulhat fejlesztési tevékenység a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében (MTA SZTAKI) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A másik nyertes kezdeményezés keretében a legmodernebb orvostudományi kutatások támogatására, valamint az alapkutatásból származó eredmények klinikai alkalmazásának ösztönzésére hoz létre Molekuláris Medicina Kiválósági Központot a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja (MTA SZBK), valamint a Semmelweis Egyetem. A nemzetközi versenyben kiválasztott hazai és külföldi fiatal kutatóknak kiemelkedő lehetőségeket biztosító kutatási program várhatóan az öregedő populációt hangsúlyosan veszélyeztető anyagcsere-, szív- és érrendszeri, illetve rákos és gyulladásos betegségek molekuláris diagnosztikájában, valamint személyre szabott kezelésében hoz jelentős áttöréseket.

A két projekt mindehhez most összességében 26 millió euró (8 milliárd forint) forrást nyert el az Európai Bizottság kutatócentrumok létrehozását támogató pályázati programjának (Teaming program) keretében.

A magyar konzorciumok egy-egy nemzetközileg elismert kutatóközponttal is együttműködnek. A termelésinformatikai és termelésirányítási programban a német Fraunhofer Társaság, az orvostudományi projektben az európai élettani kutatások integrálásában élenjáró németországi Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) működik közre, és adja át a legjobb nemzetközi gyakorlatokat.

A 27 országból benyújtott 169 pályázat közül kétlépcsős kiválasztási folyamat során mindössze tíz győztest hirdettek, ezért egyedülálló siker, hogy közülük kettőt magyar vezetésű konzorcium jegyez. A most elnyert támogatás a közvetlenül az Európai Bizottságnál megpályázható, kutatásfejlesztési és innovációs célú Horizont 2020 keretprogramból magyar intézmények által elhozott eddigi támogatásoknak mintegy 20 százalékát teszik ki.

A pályázatok sikerében a szakmai kiválóság mellett döntő szerepet játszott a meggyőző fenntarthatósági terv, valamint a finanszírozásban való jelentős kormányzati elköteleződés. A közvetlenül elnyert brüsszeli finanszírozás mellett a Teaming konstrukcióban nyertes magyar vezetésű konzorciumok a kormány 2016. júliusi határozata értelmében hazai költségvetési forrásból, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból is részesülnek támogatásban. Az uniós forrás mellett a hazai költségvetési támogatással, valamint a konzorciumi tagok hozzájárulásával a termelésinformatikai és termelésirányítási program összességében mintegy 21,7 millió eurós, azaz 6,5 milliárd forintos költségvetésű, az orvostudományi program költségvetése pedig összességében mintegy 52 millió euró, tehát 15,6 milliárd forint.

A most lezárult nemzetközi pályázat korábbi, első fázisa a létrehozandó kiválósági központok (Centre of Excellence) fenntarthatósági tervének kidolgozására, azaz a kialakítás menetének, a működési kereteknek, a tudományos-innovációs stratégiának és a hosszú távon fenntartható finanszírozási modellnek a bemutatására irányult. A 169 pályázó projekt közül ezután már csupán 31 kaphatott előkészítő finanszírozást a 2016 májusáig tartó egyéves időszakra, köztük három magyar vezetésű konzorcium (a termelésinformatikai és termelésirányítási célú EPIC, az orvostudományi célú HCEMM-MOLMEDEX és a nyertesek közé végül nem került, informatikai célú SMARTPOLIS). A második fázisra kidolgozott 31 pályázat közül az értékelők már csak a legjobb 10 projektet javasolták támogatásra. A részt vevő államok között Magyarország az egyetlen, amely két nyertes projektet is megvalósíthat – a sikeres pályázatok koordinációját mindkét esetben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal végezte.

Az NKFI Hivatal szerepe – az Európai Bizottság kutatásfejlesztést és innovációt ösztönző Horizont 2020 keretprogramjának részeként meghirdetett „Teaming” pályázati konstrukciója szelleméből fakadóan – elsősorban a kormányzat pályázó projektekkel kapcsolatos szakmai és pénzügyi elkötelezettségének, illetve a projektjavaslatok hazai kutatási és innovációs stratégiákkal való összhangjának a biztosítása, valamint a hazai résztvevő intézmények közti  partnerség kialakításának elősegítése volt.

A sajtótájékoztatón elhangzott prezentáció letölthető innen:

Magyarország szerepelt a legsikeresebben a Horizont 2020 Teaming kiválósági programjában (Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke)

A két magyarországi nyertes projekt

EPIC – Centre of Excellence in Production Informatics and Control (Termelésinformatikai és Termelésirányítási Kiválósági Központ)

A kiberfizikai termelési rendszerek kiemelkedő tudásközpontjának célja az innovációs folyamat felgyorsítása, ipari megoldások létrehozása, magasan kvalifikált szakértők új generációinak kinevelése, valamint többféle iparágnak hátteret biztosító, fenntartható és versenyképes gyártási ökoszisztéma kialakítása mind hazánkban, mind Európában. Az EPIC projekt témaköréhez kapcsolódóan az MTA SZTAKI kezdeményezésére és vezetésével jött létre 2016 májusában az „Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform” a német kezdeményezésű „Industrie 4.0” hazai adaptálásának céljával.

A projekt által a H2020 programból most elnyert EU-s támogatás 10 876 825 euró (kb. 3,26 milliárd forint), amelyhez a 7 éves futamidő alatt  a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 3,6 millió eurós (kb. 1,08 milliárd forint) támogatással járul hozzá és amelyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP) elnyert pályázati források és jelentős önrész egészít ki mintegy 7,3 millió euró (2,2 milliárd forint) értékben. A projekt összköltségvetése így mintegy 21,7 millió euró, azaz 6,5 milliárd forint.

Az MTA SZTAKI-ban és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kidolgozott alapkutatási eredmények lehető legszélesebb körű felhasználása a német Fraunhofer Társaság alkalmazott kutatási intézethálózatával együttműködésben várható.

Az EPIC konzorcium tagjai:

  • Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI)
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Kar, valamint Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
  • a Fraunhofer Társaság németországi (IPA-Stuttgart, IPK-Berlin, IPT-Aachen) és ausztriai (Fraunhofer Austria) intézetei

A sajtótájékoztatón elhangzott prezentáció letölthető innen:
Termelésinformatikai és Termelésirányítási Kiválósági Központ (Kádár Botond projektmenedzser, MTA SZTAKI)

HCEMM-MOLMEDEX – Creating the Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine (A magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ létrehozása)

A projekt célja a Molekuláris Medicina Kiválósági Központ létrehozása, melyben nagy hangsúlyt kap a transzlációs medicina, az alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának elősegítése. A projektben résztvevő kutatócsoportok már eddig is jelentős eredményeket értek el többek között a kóros elhízáshoz, a cukorbetegséghez, a szívelégtelenséghez, a gének rákkeltő instabilitásához, a lisztérzékenységhez, a makula degenerációhoz vezető molekuláris zavarok megértésében, új gyógyszercélpontok azonosításában és sikeres egészségipari együttműködések kialakításában.   

A tervek szerint az új kiválósági központ kutatási programjai Szegeden, Budapesten és Debrecenben valósulnak meg, székhelye az új szegedi innovációs parkban, az ELIPOLIS-ban kap helyet. A projektben együttműködő intézmények az első pályázati fázisban feltérképezték a molekuláris medicina helyzetét hazánkban, azonosították a már meglévő nemzetközi tekintélyű hazai kutatócsoportokat, összehangolták kutatási programjaikat. Együtt dolgozták ki a létrehozandó non-profit, közhasznú társasági formában működő kiválósági központ hosszú távú tudományos, stratégiai és fenntarthatósági tervét.

A projekt által a H2020 programból elnyert támogatás 14.997.310 millió euró (kb. 4,5 milliárd forint), amelyhez  a 7 éves futamidő alatt  az NKFI Hivatal az NKFI Alap terhére még további 5 millió euró (kb. 1,5 milliárd forint) összeggel járul hozzá és amelyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP) elnyert pályázati források és jelentős önrész egészít ki mintegy 32 millió euró (9,6 milliárd forint) értékben. A projekt költségvetése így összességében mintegy 52 millió euró, tehát kb. 15,6 milliárd forint.

A HCEMM-MOLMEDEX konzorcium tagja:

  • Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
  • Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont (MTA SZBK)
  • Debreceni Egyetem (DE)
  • Semmelweis Egyetem (SE)
  • European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

A sajtótájékoztatón elhangzott prezentáció letölthető innen: 
A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ létrehozása (Martinek Tamás projektmenedzser, SZTE)

 

H2020_Teaming_nyertes_palyazatok_szama

A nyertes Teaming-pályázatok száma országonként

 


H2020_Teaming_nyertes_projektek_listaja_orszagonkent
A nyertes Teaming-projektek listája országonként

 

A Teaming pályázati programról

A Horizont 2020 keretprogram „ A kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése" alprogram Teaming pályázati felhívásának célja kiválósági központok kialakítása vezető európai intézmények segítségével azokban az országokban, amelyek KFI teljesítménye nem éri el az európai élvonalét. A pályázatban résztvevő EU tagállamok: Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Társult államok is pályázhattak: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Feröer-szigetek, Grúzia, Macedónia,Moldova, Montenegró, Örményország, Szerbia, Törökország, Tunézia, Ukrajna.Teaming NKFIH sajtótájékoztató
H2020 Teaming sajtótájékoztató az NKFI Hivatalban

Teaming NKFIH sajtótájékoztató
Kádár Botond, Monostori László (MTA SZTAKI), Pálinkás József (NKFIH)

Teaming NKFIH sajtótájékoztató
Pálinkás József (NKFIH), Fésüs László (DE), Martinek Tamás (SZTE)

NKFIH Teaming sajtótájékoztató
Kádár Botond és Monostori László (MTA SZTAKI)

A témában született főbb sajtómegjelenések:

televízió- és rádióriportok megtekinthetők a Sajtószobában.

Utolsó módosítás: 2017. december 04.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?