Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetekNemzetközi kutatási infrastruktúrákNemzetközi kutatási infrastruktúrák áttekintése
Az NKFI Hivatal által finanszírozott nemzetközi kutatási infrastruktúrák tagdíjai, a tagságból származó közhaszon
2019. augusztus 13.
Módosítás: 2024. március 07.
Olvasási idő: 60 perc

1. NEMZETKÖZI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁK
Tagságok és együttműködések
2023. évi tagdíjak összesen: ~ 13,5 MRD forint

Szervezet, program Cél, jellegzetesség A tagságból származó előny, haszon
KÖRNYEZET
ICOS logo
ICOS ERIC
Integrated Carbon Observation System

(Integrált Szénmegfigyelő Rendszer)
A belépés éve: 2022
2023. évi tagdíj: 34 636,68 EUR (≈ 13 millió Ft)

Az ICOS ERIC az éghajlat- és légkörkutatás legfontosabb európai kutatási szervezete.
Bővebben
Hozzáférés a teljes európai mérési-kutatási infrastruktúrához.
Bővebben
EGÉSZSÉG- ÉS ÉLELMISZER-TUDOMÁNY
BBMRI-ERIC
BBMRI ERIC
Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure

(Biobankolási és Biomolekuláris Kutatási Infrastruktúra)
A belépés éve: 2021
2023. évi tagdíj: 44 312 EUR (≈ 16,7 millió Ft)

A BBMRI-ERIC célja, hogy a kutatók, ipari szereplők és a kezelésre szoruló betegek igényeit és lehetőségeit összehangolva a kapcsolódó orvosbiológiai kutatásokkal, támogassa új, hatékony terápiás kezelések kialakítását.
Bővebben
Az egyes biobankok tevékenységét egységesíti, ezáltal kutatási céllal óriási méretű adatbankot hozva létre.
Bővebben
ELIXIR
ELIXIR

European Life-sciences Infrastructure for Biological Information
(Európai Élettudományi Bioinformatikai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 49 263 EUR (≈19,1 millió Ft)

Legfontosabb célkitűzése a meglévő (és jövőbeli) biológiai adatforrások létrehozása, fejlesztése és elérésének biztosítása.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
Közvetlen gazdasági haszon a gyógyszerek kutatás-fejlesztésében, az orvostudományban, a mezőgazdaságban, a biokémiai, a biofizikai és bioinformatikai kutatásokban.
Bővebben
EMBL
EMBL

European Molecular Biology Laboratory
(Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium)
A belépés éve: 2017
2023. évi tagdíj: 1 029 113 EUR (≈ 391,1 millió Ft)

Élettudományokkal (genetikával és molekuláris biológiával) foglalkozó európai államközi kutatási szervezet, amely vezető szerepet játszik az európai élettani kutatások integrálásában.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
Élvonalbeli élettani kutatások folytatására, valamint oktatási és képzési programokban való részvételre nyújt lehetőséget a hazai kutatók számára.
Bővebben
EuBI-ERIC
EuBI-ERIC

The European Research Infrastructure for Imaging
Technologies in Biological and Biomedical Sciences – Euro-BioImaging
(Biológiai és Orvosi Tudományok Képalkotó Technológiáinak Európai Kutatási Infrastruktúrája)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 52 866 EUR (≈ 19,9 millió Ft)

Széles körű, világszínvonalú biológiai és orvosbiológiai képalkotó technológiákhoz biztosít nyílt fizikai hozzáférést az élettudományokkal foglalkozó kutatók számára.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
Lehetővé teszi a hazai kutatói közösség számára a legmodernebb technikákkal felszerelt laboratóriumokba való eljutást, a kutatások pedig elősegítik a betegségek jobb megértését, a felismerésüktől a gyógyításig, javítva a népesség általános egészségi állapotát.
Bővebben
ICGEB
ICGEB

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
(Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ)
A belépés éve: 1987
2023. évi tagdíj: 40 300 USD (≈ 13,9 millió Ft)

Az autonóm kormányközi szervezet célja, hogy a biotechnológia legújabb eredményeinek alkalmazására az iparilag kevésbé fejlett országokat is felkészítse.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók számára évente pályázható meg támogatás magas színvonalú biotechnológiai kutatásokra (Collaborative Research Programme, CRP), valamint PhD- és posztdoktori ösztöndíjakra (Fellowships).
Bővebben
FIZIKAI ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
ceric-eric
CERIC-ERIC
Central European Research Infrastructure Consortium

(Közép-európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 0 EUR
A szervezet célja, hogy külső kutatók részére hozzáférést nyújtson szinkrotron- és neutronnyalábos, továbbá egyéb mikroszkopikus
szondákkal végezhető analitikai, szerkezeti és képalkotó vizsgálatokhoz, a szükséges anyagmódosítási eljárásokhoz, a nanotechnológia, a
környezet, az anyagtudomány, az élettudomány és a kulturális örökség területén.
Bővebben
A CERIC-ERIC hazai tudományos haszna elsősorban a közép-európai nagyműszeres analitikai kutatási vérkeringésbe való proaktív bekapcsolódásban/részvételben jelentkezik egy kiválóan szervezett multidiszciplináris szolgáltatói keretben.
Bővebben
CERN
CERN

European Organization for Nuclear Research
(Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)
A belépés éve: 1992
2023. évi tagdíj: 8 825 750 CHF (≈ 3 409 millió Ft)

A világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, amely az univerzum építőköveit és működését vizsgálja részecskegyorsítók és detektorok segítségével. A Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) jelenleg a világ legnagyobb kapacitású részecskegyorsítója.
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése egy olyan új nemzetközileg egyedülálló nagyberendezéshez, amelyen a világ részecskefizikusainak fele dolgozik. A mérések új eredmények, felfedezések lehetőségét jelentik a fizikai alapkutatásban, amelyek későbbi fejlesztéseket alapozhatnak meg.
Bővebben
CERN LHC Alice
CERN LHC ALICE kísérlet
A Large Ion Collider Experiment

A belépés éve: 1989 és 2000
2023. évi tagdíj: 46 629 CHF (≈ 18 millió Ft)

Az ALICE nehézion-detektor az LHC egyik kísérlete, amelynek célja az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
CERN LHC CMS
CERN LHC CMS kísérlet
Compact Muon Solenoid

A belépés éve: 1990 és 2000
2023. évi tagdíj: 92 570 CHF (≈33,3 millió Ft)
(a CMS Detector Upgrade II összegével együtt)

A CMS az LHC általános célú detektora, amelynek széles fizikai programja a standard modell (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig terjed.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
Extreme Light Infrastructure
ELI ERIC

Extreme Light Infrastructure
(Extrém Fényforrás/Szuperlézer Infrastruktúra)
A belépés éve: 2010
2023. évi tagdíj: 19 208 000 EUR (≈ 7 203 millió Ft)
Az ELI ERIC a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások mellett egyre nagyobb időbeli feloldással teszi lehetővé.
Bővebben
Részvétel fogadó országként egy olyan pán-európai kutatási infrastruktúrában, amelynek kutatási eredményei jelentős hatással lehetnek az orvostudomány, a környezetvédelem, valamint a társadalmi szempontból fontos alkalmazások terén.
Bővebben
ESRF
ESRF
European Synchrotron Radiation Facility
(Európai Szinkrotronsugárzási Intézet)
A belépés éve: 2017
2023. évi tagdíj: 0 EUR

Speciális röntgensugárforrás, amely alapvető jelentőségű az anyagok atomi szerkezetének, elektronszerkezetének és mágneses tulajdonságainak meghatározásához, valamint méréstechnikai szolgáltatás biztosítása csaknem valamennyi tudományterületen.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A világ számos szinkrotronforrása közül az ESRF mind a próbanyaláb paramétereit illetően, mind a megtalálható mérési technikák számában, mind felszereltségében és a mérőcsatornák számában kiemelkedő lehetőséget nyújt a magyar kutatóknak, élvonalbeli kutatási projektekben való részvételre ad lehetőséget, elősegíti a multidiszciplináris kutatásokat és a különböző tudományterületek kutatóinak együttműködését.
Bővebben
ESS
ESS

European Spallation Source
(Európai Neutronkutató Központ)
A belépés éve: 2014
2023. évi tagdíj: 3 500 000 EUR (≈ 1 400 millió Ft)

Az egyik legnagyobb folyamatban lévő EU kutatási infrastruktúra-beruházás, amely a neutronkutatás területén tör világelsőségre. Nagy szerepet kap majd a biotechnológiai és energetikai kutatásokban, valamint az anyagtudományok és az IKT területén.
Bővebben
A hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez jelentős lehetőséget biztosít a hazai K+F szektornak, valamint egyedülálló konstrukcióként a tagdíj 70%-a megrendelések formájában hazai beszállítókhoz jut vissza.
Bővebben
European XFEL
European XFEL

European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(Európai Röntgen-Szabadelektron Lézer Létesítmény)
A belépés éve: 2009
2023 évi tagdíj: 1 389 405 EUR (≈ 555,8 millió Ft)

A nemzetközi kutatási infrastruktúra teljes beüzemelését követően Európa első és a világ legnagyobb keményröntgen-szabadelektron lézere lesz.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez való hozzáférés új eredmények lehetőségét jelenti a hazai kutatók számára többek között a molekuláris biológia, a genomika, az orvosdiagnosztika és terápiás alkalmazások, valamint a nanotechnológia és a kapcsolódó anyagtudományok területén.
Bővebben
ITER
ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor
(Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor)
A belépés éve: 2007
2023. évi tagdíj: 92 900 EUR (≈ 35,2 millió Ft)

Magyarország EU/EURATOM-tagsága révén részese a nagy léptékű kutatási infrastruktúra- együttműködésnek, amely a kereskedelmi hasznosítású fúziós energia-kísérleteket célozza.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése a nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez új eredmények lehetőségét jelenti az atomfizika elméletének és alkalmazásának területén, amelyet kutatási ösztöndíjak és ipari beszállítási lehetőségek egészítenek ki.
Bővebben
TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS INNOVÁCIÓ
CESSDA ERIC
CESSDA ERIC

Consortium of European Social Science Data Archives
(Európai Társadalomtudományi Adatarchívum Konzorcium)
A belépés éve: 2017
2023. évi tagdíj: 15 000 EUR (≈ 5,8 millió Ft)

A társadalomtudományi adatbázisok gyűjtésével, archiválásával, terjesztésével és kereshetőségével foglalkozó virtuális kutatási infrastruktúra.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A szociológiai adatbázisok hozzáférése, összekapcsolása és egységesítése, valamint az adatminőség javítása mellett a magyar kutatók és adatarchiválók részt vehetnek professzionális képzéseken is.
Bővebben
Clarin Eric
CLARIN ERIC

Common Language Resources and Technologies Infrastructure
(Közös Nyelvtechnológiai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 14 672 EUR (≈ 5,7 millió Ft)

Az infrastruktúra korszerű nyelvtechnológiai támogatást nyújt elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok számára.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A tagság révén a magyar kutatók hozzáférnek a legkorszerűbb nyelvtechnológiai adatbázisokhoz, továbbá a digitális nyelvi adatbázisok összekapcsolása a nyelvtudományok, a bölcsészet- és társadalomtudományok kutatói számára elektronikus hozzáférést jelent távoli archívumokhoz.
Bővebben
European Social Survey
ESS ERIC

European Social Survey
(Európai Társadalmi Felmérés)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 25 000 EUR (≈ 9,4 millió Ft)

A szervezet kétévente nemzetközi összehasonlító adatokat gyűjt az európai társadalmak demográfiai, társadalmi állapotáról, a lakosság politikai és közéleti preferenciáinak alakulásáról és a társadalmi attitűdök, illetve a cselekvéseket befolyásoló értékek változásairól.
Bemutató videó megtekintése (1)
Bemutató videó metekintése (2)
Bővebben
Az alkalmazott módszertan mintaként is szolgál a hazai kérdőíves kutatások számára, valamint az ESS által lefedett témákban nincsen szükség új, primer kutatások lefolytatására.
Bővebben
Európai Örökségtudományi Kutatási Infrastruktúra (E-RIHS)
E-RIHS

European Research Infrastructure for Heritage Science
(Európai Örökségtudományi Kutatási Infrastruktúra)
A belépés éve: 2021
2023. évi tagdíj: 0 EUR

Az E-RIHS a kulturális örökség megőrzésére, feldolgozására, dokumentálására és menedzsmentjére irányuló kutatási tevékenységeket koordinálja és támogatja
Bővebben
Részvételünkkel a magyar kutatói közösség számára state-of-the-art eszközök és szolgáltatások igénybevétele válik lehetővé a kulturális örökség globális szintű megértése és megőrzése érdekében.
Bővebben
SHARE ERIC
SHARE ERIC

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(Egészség, öregedés és nyugdíjazás felmérése Európában)
A belépés éve: 2017
2023. évi tagdíj: 121 475 EUR (≈ 46,4 millió Ft)

A multidiszciplináris, több országot felölelő kutatói hálózat az öregedés egészségügyi és társadalmi következményeinek, valamint az ezekre adható közpolitikai válaszok lehetőségeinek a kutatását végzi európai összehasonlításban.
Bemutató video megtekintése
Bővebben
A projekt tudományos erőssége a lefedett információk gazdagsága mellett a paneljellegben rejlik, amely az öregedést mint folyamatot és annak szerteágazó következményeit ragadja meg, továbbá egyedülálló lehetőséget biztosít a társadalom-egészségügy területén dolgozó hazai kutatók nemzetközi kutatásba integrálására.
Bővebben


NEMZETKÖZI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁK
Tagságok és együttműködések
2022. évi tagdíjak összesen: ~ 11 010,1 millió forint

Szervezet, program Cél, jellegzetesség A tagságból származó előny, haszon
KÖRNYEZET
ICOS logo
ICOS ERIC
Integrated Carbon Observation System

(Integrált Szénmegfigyelő Rendszer)
A belépés éve: 2022
2022. évi tagdíj: 34 636,68 EUR (≈ 13,2 millió Ft)

Az ICOS ERIC az éghajlat- és légkörkutatás legfontosabb európai kutatási szervezete.
Bővebben
Hozzáférés a teljes európai mérési-kutatási infrastruktúrához.
Bővebben
EGÉSZSÉG- ÉS ÉLELMISZER-TUDOMÁNY
BBMRI-ERIC
BBMRI ERIC
Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure

(Biobankolási és Biomolekuláris Kutatási Infrastruktúra)
A belépés éve: 2021
2022. évi tagdíj: 40 901 EUR (≈ 16 millió Ft)

A BBMRI-ERIC célja, hogy a kutatók, ipari szereplők és a kezelésre szoruló betegek igényeit és lehetőségeit összehangolva a kapcsolódó orvosbiológiai kutatásokkal, támogassa új, hatékony terápiás kezelések kialakítását.
Bővebben
Az egyes biobankok tevékenységét egységesíti, ezáltal kutatási céllal óriási méretű adatbankot hozva létre.
Bővebben
ELIXIR
ELIXIR

European Life-sciences Infrastructure for Biological Information
(Európai Élettudományi Bioinformatikai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2022. évi tagdíj: 48 297 EUR (≈19,3 millió Ft)

Legfontosabb célkitűzése a meglévő (és jövőbeli) biológiai adatforrások létrehozása, fejlesztése és elérésének biztosítása.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
Közvetlen gazdasági haszon a gyógyszerek kutatás-fejlesztésében, az orvostudományban, a mezőgazdaságban, a biokémiai, a biofizikai és bioinformatikai kutatásokban.
Bővebben
EMBL
EMBL

European Molecular Biology Laboratory
(Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium)
A belépés éve: 2017
2022. évi tagdíj: 815 019 EUR (≈ 309,7 millió Ft)

Élettudományokkal (genetikával és molekuláris biológiával) foglalkozó európai államközi kutatási szervezet, amely vezető szerepet játszik az európai élettani kutatások integrálásában.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
Élvonalbeli élettani kutatások folytatására, valamint oktatási és képzési programokban való részvételre nyújt lehetőséget a hazai kutatók számára.
Bővebben
EuBI-ERIC
EuBI-ERIC

The European Research Infrastructure for Imaging
Technologies in Biological and Biomedical Sciences – Euro-BioImaging
(Biológiai és Orvosi Tudományok Képalkotó Technológiáinak Európai Kutatási Infrastruktúrája)
A belépés éve: 2016
2022. évi tagdíj: 50 463 EUR (≈ 20,2 millió Ft)

Széles körű, világszínvonalú biológiai és orvosbiológiai képalkotó technológiákhoz biztosít nyílt fizikai hozzáférést az élettudományokkal foglalkozó kutatók számára.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
Lehetővé teszi a hazai kutatói közösség számára a legmodernebb technikákkal felszerelt laboratóriumokba való eljutást, a kutatások pedig elősegítik a betegségek jobb megértését, a felismerésüktől a gyógyításig, javítva a népesség általános egészségi állapotát.
Bővebben
ICGEB
ICGEB

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
(Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ)
A belépés éve: 1987
2022. évi tagdíj: 40 300 USD (≈ 13,9 millió Ft)

Az autonóm kormányközi szervezet célja, hogy a biotechnológia legújabb eredményeinek alkalmazására az iparilag kevésbé fejlett országokat is felkészítse.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók számára évente pályázható meg támogatás magas színvonalú biotechnológiai kutatásokra (Collaborative Research Programme, CRP), valamint PhD- és posztdoktori ösztöndíjakra (Fellowships).
Bővebben
FIZIKAI ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
ceric-eric
CERIC-ERIC
Central European Research Infrastructure Consortium

(Közép-európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium)
A belépés éve: 2016
2022. évi tagdíj: 64 155 EUR
A szervezet célja, hogy külső kutatók részére hozzáférést nyújtson szinkrotron- és neutronnyalábos, továbbá egyéb mikroszkopikus
szondákkal végezhető analitikai, szerkezeti és képalkotó vizsgálatokhoz, a szükséges anyagmódosítási eljárásokhoz, a nanotechnológia, a
környezet, az anyagtudomány, az élettudomány és a kulturális örökség területén.
Bővebben
A CERIC-ERIC hazai tudományos haszna elsősorban a közép-európai nagyműszeres analitikai kutatási vérkeringésbe való proaktív bekapcsolódásban/részvételben jelentkezik egy kiválóan szervezett multidiszciplináris szolgáltatói keretben.
Bővebben
CERN
CERN

European Organization for Nuclear Research
(Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)
A belépés éve: 1992
2022. évi tagdíj: 8 580 300 CHF (≈ 3 089 millió Ft)

A világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, amely az univerzum építőköveit és működését vizsgálja részecskegyorsítók és detektorok segítségével. A Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) jelenleg a világ legnagyobb kapacitású részecskegyorsítója.
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése egy olyan új nemzetközileg egyedülálló nagyberendezéshez, amelyen a világ részecskefizikusainak fele dolgozik. A mérések új eredmények, felfedezések lehetőségét jelentik a fizikai alapkutatásban, amelyek későbbi fejlesztéseket alapozhatnak meg.
Bővebben
CERN LHC Alice
CERN LHC ALICE kísérlet
A Large Ion Collider Experiment

A belépés éve: 1989 és 2000
2022. évi tagdíj: 55 628 CHF (≈ 21,3 millió Ft)

Az ALICE nehézion-detektor az LHC egyik kísérlete, amelynek célja az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
CERN LHC CMS
CERN LHC CMS kísérlet
Compact Muon Solenoid

A belépés éve: 1990 és 2000
2022. évi tagdíj: 92 570 CHF (≈33,3 millió Ft)
(a CMS Detector Upgrade II összegével együtt)

A CMS az LHC általános célú detektora, amelynek széles fizikai programja a standard modell (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig terjed.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
Extreme Light Infrastructure
ELI ERIC

Extreme Light Infrastructure
(Extrém Fényforrás/Szuperlézer Infrastruktúra)
A belépés éve: 2010
2022. évi tagdíj:  16 302 000 EUR (≈ 6 092 millió Ft)
Az ELI ERIC a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások mellett egyre nagyobb időbeli feloldással teszi lehetővé.
Bővebben
Részvétel fogadó országként egy olyan pán-európai kutatási infrastruktúrában, amelynek kutatási eredményei jelentős hatással lehetnek az orvostudomány, a környezetvédelem, valamint a társadalmi szempontból fontos alkalmazások terén.
Bővebben
ESRF
ESRF
European Synchrotron Radiation Facility
(Európai Szinkrotronsugárzási Intézet)
A belépés éve: 2017
2022. évi tagdíj: 105 546,88 EUR (≈ 41,2 millió Ft)

Speciális röntgensugárforrás, amely alapvető jelentőségű az anyagok atomi szerkezetének, elektronszerkezetének és mágneses tulajdonságainak meghatározásához, valamint méréstechnikai szolgáltatás biztosítása csaknem valamennyi tudományterületen.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A világ számos szinkrotronforrása közül az ESRF mind a próbanyaláb paramétereit illetően, mind a megtalálható mérési technikák számában, mind felszereltségében és a mérőcsatornák számában kiemelkedő lehetőséget nyújt a magyar kutatóknak, élvonalbeli kutatási projektekben való részvételre ad lehetőséget, elősegíti a multidiszciplináris kutatásokat és a különböző tudományterületek kutatóinak együttműködését.
Bővebben
ESS
ESS

European Spallation Source
(Európai Neutronkutató Központ)
A belépés éve: 2014
2022. évi tagdíj: 3 000 000 EUR (≈ 1 140 millió Ft)

Az egyik legnagyobb folyamatban lévő EU kutatási infrastruktúra-beruházás, amely a neutronkutatás területén tör világelsőségre. Nagy szerepet kap majd a biotechnológiai és energetikai kutatásokban, valamint az anyagtudományok és az IKT területén.
Bővebben
A hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez jelentős lehetőséget biztosít a hazai K+F szektornak, valamint egyedülálló konstrukcióként a tagdíj 70%-a megrendelések formájában hazai beszállítókhoz jut vissza.
Bővebben
European XFEL
European XFEL

European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(Európai Röntgen-Szabadelektron Lézer Létesítmény)
A belépés éve: 2009
2022 évi tagdíj: 1 342 345 EUR (≈ 510,1 millió Ft)

A nemzetközi kutatási infrastruktúra teljes beüzemelését követően Európa első és a világ legnagyobb keményröntgen-szabadelektron lézere lesz.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez való hozzáférés új eredmények lehetőségét jelenti a hazai kutatók számára többek között a molekuláris biológia, a genomika, az orvosdiagnosztika és terápiás alkalmazások, valamint a nanotechnológia és a kapcsolódó anyagtudományok területén.
Bővebben
ITER
ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor
(Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor)
A belépés éve: 2007
2022. évi tagdíj: 48 600 EUR (≈ 19 millió Ft)

Magyarország EU/EURATOM-tagsága révén részese a nagy léptékű kutatási infrastruktúra- együttműködésnek, amely a kereskedelmi hasznosítású fúziós energia-kísérleteket célozza.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése a nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez új eredmények lehetőségét jelenti az atomfizika elméletének és alkalmazásának területén, amelyet kutatási ösztöndíjak és ipari beszállítási lehetőségek egészítenek ki.
Bővebben
TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS INNOVÁCIÓ
CESSDA ERIC
CESSDA ERIC

Consortium of European Social Science Data Archives
(Európai Társadalomtudományi Adatarchívum Konzorcium)
A belépés éve: 2017
2022. évi tagdíj: 15 000 EUR (≈ 6 millió Ft)

A társadalomtudományi adatbázisok gyűjtésével, archiválásával, terjesztésével és kereshetőségével foglalkozó virtuális kutatási infrastruktúra.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A szociológiai adatbázisok hozzáférése, összekapcsolása és egységesítése, valamint az adatminőség javítása mellett a magyar kutatók és adatarchiválók részt vehetnek professzionális képzéseken is.
Bővebben
Clarin Eric
CLARIN ERIC

Common Language Resources and Technologies Infrastructure
(Közös Nyelvtechnológiai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2022. évi tagdíj: 14 384 EUR (≈ 5,6 millió Ft)

Az infrastruktúra korszerű nyelvtechnológiai támogatást nyújt elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok számára.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A tagság révén a magyar kutatók hozzáférnek a legkorszerűbb nyelvtechnológiai adatbázisokhoz, továbbá a digitális nyelvi adatbázisok összekapcsolása a nyelvtudományok, a bölcsészet- és társadalomtudományok kutatói számára elektronikus hozzáférést jelent távoli archívumokhoz.
Bővebben
European Social Survey
ESS ERIC

European Social Survey
(Európai Társadalmi Felmérés)
A belépés éve: 2016
2022. évi tagdíj: 22 500 EUR (≈ 9 millió Ft)

A szervezet kétévente nemzetközi összehasonlító adatokat gyűjt az európai társadalmak demográfiai, társadalmi állapotáról, a lakosság politikai és közéleti preferenciáinak alakulásáról és a társadalmi attitűdök, illetve a cselekvéseket befolyásoló értékek változásairól.
Bemutató videó megtekintése (1)
Bemutató videó metekintése (2)
Bővebben
Az alkalmazott módszertan mintaként is szolgál a hazai kérdőíves kutatások számára, valamint az ESS által lefedett témákban nincsen szükség új, primer kutatások lefolytatására.
Bővebben
Európai Örökségtudományi Kutatási Infrastruktúra (E-RIHS)
E-RIHS

European Research Infrastructure for Heritage Science
(Európai Örökségtudományi Kutatási Infrastruktúra)
A belépés éve: 2021
2022. évi tagdíj: 0 EUR

Az E-RIHS a kulturális örökség megőrzésére, feldolgozására, dokumentálására és menedzsmentjére irányuló kutatási tevékenységeket koordinálja és támogatja
Bővebben
Részvételünkkel a magyar kutatói közösség számára state-of-the-art eszközök és szolgáltatások igénybevétele válik lehetővé a kulturális örökség globális szintű megértése és megőrzése érdekében.
Bővebben
SHARE ERIC
SHARE ERIC

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(Egészség, öregedés és nyugdíjazás felmérése Európában)
A belépés éve: 2017
2022. évi tagdíj: 130 000 EUR (≈ 50,7 millió Ft)

A multidiszciplináris, több országot felölelő kutatói hálózat az öregedés egészségügyi és társadalmi következményeinek, valamint az ezekre adható közpolitikai válaszok lehetőségeinek a kutatását végzi európai összehasonlításban.
Bemutató video megtekintése
Bővebben
A projekt tudományos erőssége a lefedett információk gazdagsága mellett a paneljellegben rejlik, amely az öregedést mint folyamatot és annak szerteágazó következményeit ragadja meg, továbbá egyedülálló lehetőséget biztosít a társadalom-egészségügy területén dolgozó hazai kutatók nemzetközi kutatásba integrálására.
Bővebben

NEMZETKÖZI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁK
Tagságok és együttműködések
2020. évi tagdíjak összesen: ~ 4 178,5 millió forint

Szervezet, program Cél, jellegzetesség A tagságból származó előny, haszon
KÖRNYEZET
ICOS logo
ICOS ERIC
Integrated Carbon Observation System

(Integrált Szénmegfigyelő Rendszer)
A belépés éve: 2022

Az ICOS ERIC az éghajlat- és légkörkutatás legfontosabb európai kutatási szervezete.
Bővebben
Hozzáférés a teljes európai mérési-kutatási infrastruktúrához.
Bővebben
EGÉSZSÉG- ÉS ÉLELMISZER-TUDOMÁNY
BBMRI-ERIC
BBMRI ERIC
Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure

(Biobankolási és Biomolekuláris Kutatási Infrastruktúra)
A belépés éve: 2021
2021. évi tagdíj: 21 496 EUR (≈ 7,7 millió Ft)

A BBMRI-ERIC célja, hogy a kutatók, ipari szereplők és a kezelésre szoruló betegek igényeit és lehetőségeit összehangolva a kapcsolódó orvosbiológiai kutatásokkal, támogassa új, hatékony terápiás kezelések kialakítását.
Bővebben
Az egyes biobankok tevékenységét egységesíti, ezáltal kutatási céllal óriási méretű adatbankot hozva létre.
Bővebben
ECRIN-ERIC
ECRIN-ERIC
European Clinical Research Infrastructure Network

(Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat)
A belépés éve: 2017
2020. évi tagdíj: 17 937 EUR (≈ 6,5 millió Ft)

Európai tudományos partnerek és hálózatok összehangolása, nemzetközi együttműködések ösztönzése a klinikai kutatások területén.
Bővebben
Magyar kutatók részvétele európai multinacionális klinikai vizsgálatokban.
Bővebben
ELIXIR
ELIXIR

European Life-sciences Infrastructure for Biological Information
(Európai Élettudományi Bioinformatikai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2020. évi tagdíj: 46 421 EUR (≈15,3 millió Ft)

Legfontosabb célkitűzése a meglévő (és jövőbeli) biológiai adatforrások létrehozása, fejlesztése és elérésének biztosítása.
Bővebben
Közvetlen gazdasági haszon a gyógyszerek kutatás-fejlesztésében, az orvostudományban, a mezőgazdaságban, a biokémiai, a biofizikai és bioinformatikai kutatásokban.
Bővebben
EMBL
EMBL

European Molecular Biology Laboratory
(Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium)
A belépés éve: 2017
2020. évi tagdíj: 709 704 EUR (≈ 253 millió Ft)

Élettudományokkal (genetikával és molekuláris biológiával) foglalkozó európai államközi kutatási szervezet, amely vezető szerepet játszik az európai élettani kutatások integrálásában.
Bővebben
Élvonalbeli élettani kutatások folytatására, valamint oktatási és képzési programokban való részvételre nyújt lehetőséget a hazai kutatók számára.
Bővebben
EuBI-ERIC
EuBI-ERIC

The European Research Infrastructure for Imaging
Technologies in Biological and Biomedical Sciences – Euro-BioImaging
(Biológiai és Orvosi Tudományok Képalkotó Technológiáinak Európai Kutatási Infrastruktúrája)
A belépés éve: 2016
2020. évi tagdíj: 21 627,21 EUR (≈ 7,8 millió Ft)

Széles körű, világszínvonalú biológiai és orvosbiológiai képalkotó technológiákhoz biztosít nyílt fizikai hozzáférést az élettudományokkal foglalkozó kutatók számára.
Bővebben
Lehetővé teszi a hazai kutatói közösség számára a legmodernebb technikákkal felszerelt laboratóriumokba való eljutást, a kutatások pedig elősegítik a betegségek jobb megértését, a felismerésüktől a gyógyításig, javítva a népesség általános egészségi állapotát.
Bővebben
ICGEB
ICGEB

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
(Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ)
A belépés éve: 1987
2020. évi tagdíj: 40 300 USD (≈ 14,5 millió Ft)

Az autonóm kormányközi szervezet célja, hogy a biotechnológia legújabb eredményeinek alkalmazására az iparilag kevésbé fejlett országokat is felkészítse.
Bővebben
A hazai kutatók számára évente pályázható meg támogatás magas színvonalú biotechnológiai kutatásokra (Collaborative Research Programme, CRP), valamint PhD- és posztdoktori ösztöndíjakra (Fellowships).
Bővebben
FIZIKAI ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
ceric-eric
CERIC-ERIC
Central European Research Infrastructure Consortium

(Közép-európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium)
A belépés éve: 2016
2020. évi tagdíj: 0 EUR
A szervezet célja, hogy külső kutatók részére hozzáférést nyújtson szinkrotron- és neutronnyalábos, továbbá egyéb mikroszkopikus
szondákkal végezhető analitikai, szerkezeti és képalkotó vizsgálatokhoz, a szükséges anyagmódosítási eljárásokhoz, a nanotechnológia, a
környezet, az anyagtudomány, az élettudomány és a kulturális örökség területén.
Bővebben
A CERIC-ERIC hazai tudományos haszna elsősorban a közép-európai nagyműszeres analitikai kutatási vérkeringésbe való proaktív bekapcsolódásban/részvételben jelentkezik egy kiválóan szervezett multidiszciplináris szolgáltatói keretben.
Bővebben
CERN
CERN

European Organization for Nuclear Research
(Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)
A belépés éve: 1992
2020. évi tagdíj: 7 516 200 CHF (≈ 2 480 millió Ft)

A világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, amely az univerzum építőköveit és működését vizsgálja részecskegyorsítók és detektorok segítségével. A Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) jelenleg a világ legnagyobb kapacitású részecskegyorsítója.
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése egy olyan új nemzetközileg egyedülálló nagyberendezéshez, amelyen a világ részecskefizikusainak fele dolgozik. A mérések új eredmények, felfedezések lehetőségét jelentik a fizikai alapkutatásban, amelyek későbbi fejlesztéseket alapozhatnak meg.
Bővebben
CERN LHC Alice
CERN LHC ALICE kísérlet
A Large Ion Collider Experiment

A belépés éve: 1989 és 2000
2020. évi tagdíj: 46 319 CHF (≈ 15,3 millió Ft)

Az ALICE nehézion-detektor az LHC egyik kísérlete, amelynek célja az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg.
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
CERN LHC CMS
CERN LHC CMS kísérlet
Compact Muon Solenoid

A belépés éve: 1990 és 2000
2020. évi tagdíj: 100 177 CHF (≈ 33 millió Ft)
(a CMS Detector Upgrade II összegével együtt)

A CMS az LHC általános célú detektora, amelynek széles fizikai programja a standard modell (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig terjed.
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
ESRF
ESRF
European Synchrotron Radiation Facility
(Európai Szinkrotronsugárzási Intézet)
A belépés éve: 2017
2020. évi tagdíj: 243 475,0 EUR (≈ 85,2 millió Ft)

Speciális röntgensugárforrás, amely alapvető jelentőségű az anyagok atomi szerkezetének, elektronszerkezetének és mágneses tulajdonságainak meghatározásához, valamint méréstechnikai szolgáltatás biztosítása csaknem valamennyi tudományterületen.
Bővebben
A világ számos szinkrotronforrása közül az ESRF mind a próbanyaláb paramétereit illetően, mind a megtalálható mérési technikák számában, mind felszereltségében és a mérőcsatornák számában kiemelkedő lehetőséget nyújt a magyar kutatóknak, élvonalbeli kutatási projektekben való részvételre ad lehetőséget, elősegíti a multidiszciplináris kutatásokat és a különböző tudományterületek kutatóinak együttműködését.
Bővebben
ESS
ESS

European Spallation Source
(Európai Neutronkutató Központ)
A belépés éve: 2014
2020. évi tagdíj: 2 686 804 EUR (≈ 967,2 millió Ft)

Az egyik legnagyobb folyamatban lévő EU kutatási infrastruktúra-beruházás, amely a neutronkutatás területén tör világelsőségre. Nagy szerepet kap majd a biotechnológiai és energetikai kutatásokban, valamint az anyagtudományok és az IKT területén.
Bővebben
A hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez jelentős lehetőséget biztosít a hazai K+F szektornak, valamint egyedülálló konstrukcióként a tagdíj 70%-a megrendelések formájában hazai beszállítókhoz jut vissza.
Bővebben
European XFEL
European XFEL

European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(Európai Röntgen-Szabadelektron Lézer Létesítmény)
A belépés éve: 2009
2020 évi tagdíj: 1 255 208 EUR (≈ 439,3 millió Ft)

A nemzetközi kutatási infrastruktúra teljes beüzemelését követően Európa első és a világ legnagyobb keményröntgen-szabadelektron lézere lesz.
Bővebben
A nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez való hozzáférés új eredmények lehetőségét jelenti a hazai kutatók számára többek között a molekuláris biológia, a genomika, az orvosdiagnosztika és terápiás alkalmazások, valamint a nanotechnológia és a kapcsolódó anyagtudományok területén.
Bővebben
ITER
ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor
(Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor)
A belépés éve: 2007
2020. évi tagdíj: 41 500 EUR (≈ 15 millió Ft)

Magyarország EU/EURATOM-tagsága révén részese a nagy léptékű kutatási infrastruktúra- együttműködésnek, amely a kereskedelmi hasznosítású fúziós energia-kísérleteket célozza.
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése a nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez új eredmények lehetőségét jelenti az atomfizika elméletének és alkalmazásának területén, amelyet kutatási ösztöndíjak és ipari beszállítási lehetőségek egészítenek ki.
Bővebben
TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS INNOVÁCIÓ
CESSDA ERIC
CESSDA ERIC

Consortium of European Social Science Data Archives
(Európai Társadalomtudományi Adatarchívum Konzorcium)
A belépés éve: 2017
2020. évi tagdíj: 5 700 EUR ( ≈ 2 millió Ft)

A társadalomtudományi adatbázisok gyűjtésével, archiválásával, terjesztésével és kereshetőségével foglalkozó virtuális kutatási infrastruktúra.
Bővebben
A szociológiai adatbázisok hozzáférése, összekapcsolása és egységesítése, valamint az adatminőség javítása mellett a magyar kutatók és adatarchiválók részt vehetnek professzionális képzéseken is.
Bővebben
Clarin Eric
CLARIN ERIC

Common Language Resources and Technologies Infrastructure
(Közös Nyelvtechnológiai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2020. évi tagdíj: 13 825 EUR (≈ 5 millió Ft)

Az infrastruktúra korszerű nyelvtechnológiai támogatást nyújt elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok számára.
Bővebben
A tagság révén a magyar kutatók hozzáférnek a legkorszerűbb nyelvtechnológiai adatbázisokhoz, továbbá a digitális nyelvi adatbázisok összekapcsolása a nyelvtudományok, a bölcsészet- és társadalomtudományok kutatói számára elektronikus hozzáférést jelent távoli archívumokhoz.
Bővebben
European Social Survey
ESS ERIC

European Social Survey
(Európai Társadalmi Felmérés)
A belépés éve: 2016
2020. évi tagdíj: 21 855 EUR (≈ 7,9 millió Ft)

A szervezet kétévente nemzetközi összehasonlító adatokat gyűjt az európai társadalmak demográfiai, társadalmi állapotáról, a lakosság politikai és közéleti preferenciáinak alakulásáról és a társadalmi attitűdök, illetve a cselekvéseket befolyásoló értékek változásairól.
Bővebben
Az alkalmazott módszertan mintaként is szolgál a hazai kérdőíves kutatások számára, valamint az ESS által lefedett témákban nincsen szükség új, primer kutatások lefolytatására.
Bővebben
SHARE ERIC
SHARE ERIC

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(Egészség, öregedés és nyugdíjazás felmérése Európában)
A belépés éve: 2017
2020. évi tagdíj: 187 550 EUR (≈ 67,5 millió Ft)

A multidiszciplináris, több országot felölelő kutatói hálózat az öregedés egészségügyi és társadalmi következményeinek, valamint az ezekre adható közpolitikai válaszok lehetőségeinek a kutatását végzi európai összehasonlításban.
Bővebben
A projekt tudományos erőssége a lefedett információk gazdagsága mellett a paneljellegben rejlik, amely az öregedést mint folyamatot és annak szerteágazó következményeit ragadja meg, továbbá egyedülálló lehetőséget biztosít a társadalom-egészségügy területén dolgozó hazai kutatók nemzetközi kutatásba integrálására.
Bővebben

NEMZETKÖZI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁK
Tagságok és együttműködések
2018. évi tagdíjak összesen: ~ 2 930,5 millió forint

Szervezet, program Cél, jellegzetesség A tagságból származó előny, haszon
EGÉSZSÉG- ÉS ÉLELMISZER-TUDOMÁNY
ECRIN-ERIC
ECRIN-ERIC
European Clinical Research Infrastructure Network

(Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat)
A belépés éve: 2017
2018. évi tagdíj: 18 621 EUR (≈ 6,1 millió Ft)

Európai tudományos partnerek és hálózatok összehangolása, nemzetközi együttműködések ösztönzése a klinikai kutatások területén.
Bővebben
Magyar kutatók részvétele európai multinacionális klinikai vizsgálatokban.
Bővebben
ELIXIR
ELIXIR

European Life-sciences Infrastructure for Biological Information
(Európai Élettudományi Bioinformatikai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2018. évi tagdíj: 46 555 EUR (≈ 15,1 millió Ft)

Legfontosabb célkitűzése a meglévő (és jövőbeli) biológiai adatforrások létrehozása, fejlesztése és elérésének biztosítása.
Bővebben
Közvetlen gazdasági haszon a gyógyszerek kutatás-fejlesztésében, az orvostudományban, a mezőgazdaságban, a biokémiai, a biofizikai és bioinformatikai kutatásokban.
Bővebben
EMBL
EMBL

European Molecular Biology Laboratory
(Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium)
A belépés éve: 2017
2018. évi tagdíj: 389 360 EUR (≈ 126,5 millió Ft)

Élettudományokkal (genetikával és molekuláris biológiával) foglalkozó európai államközi kutatási szervezet, amely vezető szerepet játszik az európai élettani kutatások integrálásában.
Bővebben
Élvonalbeli élettani kutatások folytatására, valamint oktatási és képzési programokban való részvételre nyújt lehetőséget a hazai kutatók számára.
Bővebben
EuBI-ERIC
EuBI-ERIC

The European Research Infrastructure for Imaging
Technologies in Biological and Biomedical Sciences – Euro-BioImaging
(Biológiai és Orvosi Tudományok Képalkotó Technológiáinak Európai Kutatási Infrastruktúrája)
A belépés éve: 2016
2018. évi tagdíj: 0 EUR

Széles körű, világszínvonalú biológiai és orvosbiológiai képalkotó technológiákhoz biztosít nyílt fizikai hozzáférést az élettudományokkal foglalkozó kutatók számára.
Bővebben
Lehetővé teszi a hazai kutatói közösség számára a legmodernebb technikákkal felszerelt laboratóriumokba való eljutást, a kutatások pedig elősegítik a betegségek jobb megértését, a felismerésüktől a gyógyításig, javítva a népesség általános egészségi állapotát.
Bővebben
ICGEB
ICGEB

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
(Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ)
A belépés éve: 1987
2018. évi tagdíj: 40 300 USD (≈ 13,1 millió Ft)

Az autonóm kormányközi szervezet célja, hogy a biotechnológia legújabb eredményeinek alkalmazására az iparilag kevésbé fejlett országokat is felkészítse.
Bővebben
A hazai kutatók számára évente pályázható meg támogatás magas színvonalú biotechnológiai kutatásokra (Collaborative Research Programme, CRP), valamint PhD- és posztdoktori ösztöndíjakra (Fellowships).
Bővebben
FIZIKAI ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
CERN
CERN

European Organization for Nuclear Research
(Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)
A belépés éve: 1992
2018. évi tagdíj: 6 868 150 CHF (≈ 2 026,1 millió Ft)

A világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, amely az univerzum építőköveit és működését vizsgálja részecskegyorsítók és detektorok segítségével. A Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) jelenleg a világ legnagyobb kapacitású részecskegyorsítója.
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése egy olyan új nemzetközileg egyedülálló nagyberendezéshez, amelyen a világ részecskefizikusainak fele dolgozik. A mérések új eredmények, felfedezések lehetőségét jelentik a fizikai alapkutatásban, amelyek későbbi fejlesztéseket alapozhatnak meg.
Bővebben
CERN LHC Alice
CERN LHC ALICE kísérlet
A Large Ion Collider Experiment

A belépés éve: 1989 és 2000
2018. évi tagdíj: 53 640 CHF (≈ 15,8 millió Ft)

Az ALICE nehézion-detektor az LHC egyik kísérlete, amelynek célja az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg.
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
CERN LHC CMS
CERN LHC CMS kísérlet
Compact Muon Solenoid

A belépés éve: 1990 és 2000
2018. évi tagdíj: 196 392 CHF (≈ 57,9 millió Ft)
(a CMS Detector Upgrade II összegével együtt)

A CMS az LHC általános célú detektora, amelynek széles fizikai programja a standard modell (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig terjed.
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
ESRF
ESRF
European Synchrotron Radiation Facility
(Európai Szinkrotronsugárzási Intézet)
A belépés éve: 2017
2018. évi tagdíj: 244 313 EUR (≈ 79,4 millió Ft)

Speciális röntgensugárforrás, amely alapvető jelentőségű az anyagok atomi szerkezetének, elektronszerkezetének és mágneses tulajdonságainak meghatározásához, valamint méréstechnikai szolgáltatás biztosítása csaknem valamennyi tudományterületen.
Bővebben
A világ számos szinkrotronforrása közül az ESRF mind a próbanyaláb paramétereit illetően, mind a megtalálható mérési technikák számában, mind felszereltségében és a mérőcsatornák számában kiemelkedő lehetőséget nyújt a magyar kutatóknak, élvonalbeli kutatási projektekben való részvételre ad lehetőséget, elősegíti a multidiszciplináris kutatásokat és a különböző tudományterületek kutatóinak együttműködését.
Bővebben
ESS
ESS

European Spallation Source
(Európai Neutronkutató Központ)
A belépés éve: 2014
2018. évi tagdíj: 608 078 EUR (≈ 197,6 millió Ft)

Az egyik legnagyobb folyamatban lévő EU kutatási infrastruktúra-beruházás, amely a neutronkutatás területén tör világelsőségre. Nagy szerepet kap majd a biotechnológiai és energetikai kutatásokban, valamint az anyagtudományok és az IKT területén.
Bővebben
A hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez jelentős lehetőséget biztosít a hazai K+F szektornak, valamint egyedülálló konstrukcióként a tagdíj 70%-a megrendelések formájában hazai beszállítókhoz jut vissza.
Bővebben
European XFEL
European XFEL

European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(Európai Röntgen-Szabadelektron Lézer Létesítmény)
A belépés éve: 2009
2018. évi tagdíj: 1 121 245 EUR (≈ 364,4 millió Ft)

A nemzetközi kutatási infrastruktúra teljes beüzemelését követően Európa első és a világ legnagyobb keményröntgen-szabadelektron lézere lesz.
Bővebben
A nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez való hozzáférés új eredmények lehetőségét jelenti a hazai kutatók számára többek között a molekuláris biológia, a genomika, az orvosdiagnosztika és terápiás alkalmazások, valamint a nanotechnológia és a kapcsolódó anyagtudományok területén.
Bővebben
ITER
ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor
(Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor)
A belépés éve: 2007
2018. évi tagdíj: 37 400 EUR (≈ 12,2 millió Ft)

Magyarország EU/EURATOM-tagsága révén részese a nagy léptékű kutatási infrastruktúra- együttműködésnek, amely a kereskedelmi hasznosítású fúziós energia-kísérleteket célozza.
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése a nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez új eredmények lehetőségét jelenti az atomfizika elméletének és alkalmazásának területén, amelyet kutatási ösztöndíjak és ipari beszállítási lehetőségek egészítenek ki.
Bővebben
TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS INNOVÁCIÓ
CESSDA ERIC
CESSDA ERIC

Consortium of European Social Science Data Archives
(Európai Társadalomtudományi Adatarchívum Konzorcium)
A belépés éve: 2017
2018. évi tagdíj: 4 908 EUR (≈ 1,6 millió Ft)

A társadalomtudományi adatbázisok gyűjtésével, archiválásával, terjesztésével és kereshetőségével foglalkozó virtuális kutatási infrastruktúra.
Bővebben
A szociológiai adatbázisok hozzáférése, összekapcsolása és egységesítése, valamint az adatminőség javítása mellett a magyar kutatók és adatarchiválók részt vehetnek professzionális képzéseken is.
Bővebben
Clarin Eric
CLARIN ERIC

Common Language Resources and Technologies Infrastructure
(Közös Nyelvtechnológiai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2018. évi tagdíj: 13 289 EUR (≈ 4,3 millió Ft)

Az infrastruktúra korszerű nyelvtechnológiai támogatást nyújt elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok számára.
Bővebben
A tagság révén a magyar kutatók hozzáférnek a legkorszerűbb nyelvtechnológiai adatbázisokhoz, továbbá a digitális nyelvi adatbázisok összekapcsolása a nyelvtudományok, a bölcsészet- és társadalomtudományok kutatói számára elektronikus hozzáférést jelent távoli archívumokhoz.
Bővebben
European Social Survey
ESS ERIC

European Social Survey
(Európai Társadalmi Felmérés)
A belépés éve: 2016
2018. évi tagdíj: 21 855 EUR (≈ 7,1 millió Ft)

A szervezet kétévente nemzetközi összehasonlító adatokat gyűjt az európai társadalmak demográfiai, társadalmi állapotáról, a lakosság politikai és közéleti preferenciáinak alakulásáról és a társadalmi attitűdök, illetve a cselekvéseket befolyásoló értékek változásairól.
Bővebben
Az alkalmazott módszertan mintaként is szolgál a hazai kérdőíves kutatások számára, valamint az ESS által lefedett témákban nincsen szükség új, primer kutatások lefolytatására.
Bővebben
SHARE ERIC
SHARE ERIC

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(Egészség, öregedés és nyugdíjazás felmérése Európában)
A belépés éve: 2017
2018. évi tagdíj: 10 000 EUR (≈ 3,3 millió Ft)

A multidiszciplináris, több országot felölelő kutatói hálózat az öregedés egészségügyi és társadalmi következményeinek, valamint az ezekre adható közpolitikai válaszok lehetőségeinek a kutatását végzi európai összehasonlításban.
Bővebben
A projekt tudományos erőssége a lefedett információk gazdagsága mellett a paneljellegben rejlik, amely az öregedést mint folyamatot és annak szerteágazó következményeit ragadja meg, továbbá egyedülálló lehetőséget biztosít a társadalom-egészségügy területén dolgozó hazai kutatók nemzetközi kutatásba integrálására.
Bővebben

NEMZETKÖZI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA
2016 évi tagdíjak összesen: kb. 2 999,8 millió forint

Szervezet, program Cél, jellegzetesség
A tagságból származó előny, haszon
CERN
CERN
European Organization for Nuclear Research
(Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)
A belépés éve: 1992
2017. évi tagdíj: 6 747 400 CHF (≈ 1 947 millió Ft)
 • fő profil a fizikai alapkutatás: megismerni az univerzum építőköveit és működését 
 • a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a világ részecskefizikusainak fele dolgozik CERN-kísérleteken
 • az anyag elemi részecskéinek tanulmányozására különleges eszközök állnak rendelkezésre: részecskegyorsítók és detektorok (a gyorsítók nagy energiákra gyorsítják fel a részecskenyalábokat, mielőtt azok egymásnak, vagy álló célpontoknak ütköznének, a detektorok pedig megfigyelik és rögzítik az ütközéseket)
 • a Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) a legnagyobb kapacitású részecskegyorsító a világon
 • http://home.cern

 • hazai kutatók hozzáférése egy nemzetközileg egyedülálló, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • új eredmények, felfedezések lehetősége a fizikai alapkutatásban, amelyek később fejlesztésekhez szolgálhatnak alapul
 • évente mintegy 80 magyar kutató vesz részt a különböző kísérletekben folyó kutatásokban (ALICE – 30 fő, CMS – 40 fő, ASACUSA – 3 fő, NA61 - 3, TOTEM – 4 fő)
 • ipari beszállítások magyar szereplőktől: 2011-ben 1 710 000 CHF, 2012-ben 2 988 000 CHF, 2013-ban 5 140 000 CHF, 2014-ben 3 515 000 CHF, 2015-ben 3 597 619 CHF értékben jutottak megrendeléshez (a tagdíj-részesedés arányában Magyarország „well-balanced country”)
 • CERN magyar staff member létszáma a tagdíj-részesedés arányához képest magas (kb. 10 fő)
 • évi 4-5 magyar summer student, fiatal kutató kap ösztöndíjat, és 40-50 fizikatanár vesz részt szakmai tanulmányúton; a látogatóközpont programjai jelenleg is hozzáférhetők
 • az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont működteti a Wigner Adatközpontban a CERN Tier-0 szintű számítógépközpontját, amely szolgáltatásra 2019-ig van érvényes szerződés

CERN LHC Alice
CERN LHC ALICE kísérlet
A Large Ion Collider Experiment

A belépés éve: 1989 és 2000
2017. évi tagdíj: 54 703 CHF (≈ 15,8 millió Ft)

 • az ALICE nehézion detektor az LHC egyik kísérlete
 • célja az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg
 • http://aliceinfo.cern.ch

 • részesedés a kísérlet tudományos eredményeiből
 • 30 kutató dolgozik benne

CERN LHC CMS
CERN LHC CMS kísérlet
Compact Muon Solenoid

A belépés éve: 1990 és 2000
2017. évi tagdíj: 94 279 CHF (≈ 27,4 millió Ft)

 • A CMS az LHC általános célú detektora
 • széles fizikai programja a Standard Model (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig tart
 • http://cms.web.cern.ch

 • részesedés a kísérlet tudományos  eredményeiből
 • 40 kutató dolgozik benne

European XFEL
European XFEL

European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(Európai Röntgen-Szabadelektron Lézer Létesítmény)
A belépés éve: 2009
2017. évi tagdíj: 1 586 374 EUR (≈ 491 millió Ft)
 • folyamatban lévő nemzetközi kutatási infrastruktúra beruházás
 • befejezése után Európa első és a világ legnagyobb keményröntgen-szabadelektronlézere lesz
 • gazdasági társaság a DESY (Deutsches Elektronen-Synchroton) kutatási központban
 • tagsága révén Magyarország 1%-os részesedést szerez a társaságban
 • www.xfel.eu

 • hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • a részesedés által biztosított nyalábidő mértékéig mérések, kísérletek végezhetők
 • új eredmények lehetősége a molekuláris biológia, genomika, orvosdiagnosztikai és terápiai alkalmazások, nanotechnológia és kapcsolódó anyagtudományok stb. területén
 • erőfeszítések a természetbeni hozzájárulás irányába, konkrét beszállítót egyelőre nem sikerült találni
 • ipari beszállítások a működéshez (jövőbeli lehetőség)

ESS
ESS

European Spallation Source
(Európai Neutronkutató Központ)
A belépés éve: 2014
2017. évi tagdíj: 1 629 406 EUR (≈ 508,2 millió Ft)

 

 


 • az EU egyik legnagyobb, folyamatban lévő kutatási infrastruktúra beruházása
 • nagyenergiájú részecskegyorsító, a világ legnagyobb ilyen jellegű neutronforrása lesz
 • 2023-ban már részben üzemelni fog a létesítmény, ám teljes kapacitását csak 2028-ban éri el
 • https://europeanspallationsource.se

 • hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • a jelenlegi tagdíj az építés költségét is fedezi, ennek 70%-a megrendelések formájában hazai beszállítókhoz jut vissza
 • 3 magyar kutatóintézet (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MTA Atomki) és számos innovatív vállalkozás vesz részt
 • erkölcsi és anyagi haszon a hazai K+F szektornak
 • gazdasági felhajtóerő a gazdaságnak (kapacitásbővítés, munkahelyteremtés)

ITER
ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor
(Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor)
A belépés éve: 2007
2017. évi tagdíj: 33 200 EUR (≈ 10,2 millió Ft)
 • nagy léptékű kutatási infrastruktúra, amely a kereskedelmi hasznosítású fúziós energia kísérleteit célozza
 • 7 alapító partner: az EU, Dél-Korea, Kína, USA, Japán, India és Oroszország
 • Magyarország az EU/EURATOM-tagsága révén részese az együttműködésnek
 • www.iter.org

 • hazai kutatók hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • új eredmények lehetősége az atomfizika elméletének és alkalmazásának területén
 • kutatási ösztöndíjak és ipari beszállítási lehetőségek
 • ipari beszállítások lehetősége az EU tagsági koordinátor F4E tenderein
 • 2011-13-ban a magyar intézmények számos kutatási pályázatot nyertek a F4E-től, az elnyert összegben Magyarország az ötödik, a pályázatok számában a nyolcadik. További pályázatok elbírálása is folyamatban van, várhatóan magyar intézetek az ITER diagnosztika (méréstechnika) fejlesztésekben jelentős szerepet fognak játszani.
 • a kutatási ösztöndíjak elnyerésének rangsorában Magyarország előkelő helyen áll a tagországok között


NEMZETKÖZI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA
2016 évi tagdíjak összesen: kb. 3181,4 millió forint

Szervezet, program
Cél, jellegzetesség
A tagságból származó előny, haszon
CERN
CERN
European Organization for Nuclear Research
(Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)
A belépés éve: 1992
2016. évi tagdíj: 6 915 800 CHF (≈ 1 936 millió Ft)
 • fő profil a fizikai alapkutatás: megismerni az univerzum építőköveit és működését 
 • a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a világ részecskefizikusainak fele dolgozik CERN-kísérleteken
 • az anyag elemi részecskéinek tanulmányozására különleges eszközök állnak rendelkezésre: részecskegyorsítók és detektorok (a gyorsítók nagy energiákra gyorsítják fel a részecskenyalábokat, mielőtt azok egymásnak, vagy álló célpontoknak ütköznének, a detektorok pedig megfigyelik és rögzítik az ütközéseket)
 • a Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) a legnagyobb kapacitású részecskegyorsító a világon
 • http://home.cern

 • hazai kutatók hozzáférése egy nemzetközileg egyedülálló, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • új eredmények, felfedezések lehetősége a fizikai alapkutatásban, amelyek később fejlesztésekhez szolgálhatnak alapul
 • évente mintegy 80 magyar kutató vesz részt a különböző kísérletekben folyó kutatásokban (ALICE – 30 fő, CMS – 40 fő, ASACUSA – 3 fő, NA61 - 3, TOTEM – 4 fő)
 • ipari beszállítások magyar szereplőktől: 2011-ben 1 710 000 CHF, 2012-ben 2 988 000 CHF, 2013-ban 5 140 000 CHF, 2014-ben 3 515 000 CHF, 2015-ben 3 597 619 CHF értékben jutottak megrendeléshez (a tagdíj-részesedés arányában Magyarország „well-balanced country”)
 • CERN magyar staff member létszáma a tagdíj-részesedés arányához képest magas (kb. 10 fő)
 • évi 4-5 magyar summer student, fiatal kutató kap ösztöndíjat, és 40-50 fizikatanár vesz részt szakmai tanulmányúton; a látogatóközpont programjai jelenleg is hozzáférhetők
 • az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont működteti a Wigner Adatközpontban a CERN Tier-0 szintű számítógépközpontját, amely szolgáltatásra 2019-ig van érvényes szerződés

CERN LHC Alice
CERN LHC ALICE kísérlet
A Large Ion Collider Experiment

A belépés éve: 1989 és 2000
2016. évi tagdíj: 55 000 CHF (≈ 15,4 millió Ft)

 • az ALICE nehézion detektor az LHC egyik kísérlete
 • célja az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg
 • http://aliceinfo.cern.ch

 • részesedés a kísérlet tudományos eredményeiből
 • 30 kutató dolgozik benne

CERN LHC CMS
CERN LHC CMS kísérlet
Compact Muon Solenoid

A belépés éve: 1990 és 2000
2016. évi tagdíj: 110 000 CHF (≈ 30,8 millió Ft)

 • A CMS az LHC általános célú detektora
 • széles fizikai programja a Standard Model (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig tart
 • http://cms.web.cern.ch

 • részesedés a kísérlet tudományos  eredményeiből
 • 40 kutató dolgozik benne

European XFEL
European XFEL

European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(Európai Röntgen-Szabadelektron Lézer Létesítmény)
A belépés éve: 2009
2016. évi tagdíj: 2 200 000 EUR (≈ 682 millió Ft)
 • folyamatban lévő nemzetközi kutatási infrastruktúra beruházás
 • befejezése után Európa első és a világ legnagyobb keményröntgen-szabadelektronlézere lesz
 • gazdasági társaság a DESY (Deutsches Elektronen-Synchroton) kutatási központban
 • tagsága révén Magyarország 1%-os részesedést szerez a társaságban
 • www.xfel.eu

 • hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • a részesedés által biztosított nyalábidő mértékéig mérések, kísérletek végezhetők
 • új eredmények lehetősége a molekuláris biológia, genomika, orvosdiagnosztikai és terápiai alkalmazások, nanotechnológia és kapcsolódó anyagtudományok stb. területén
 • erőfeszítések a természetbeni hozzájárulás irányába, konkrét beszállítót egyelőre nem sikerült találni
 • ipari beszállítások a működéshez (jövőbeli lehetőség)

ESS
ESS

European Spallation Source
(Európai Neutronkutató Központ)
A belépés éve: 2014
2016. évi tagdíj: 1 640 000 EUR (≈ 508,5 millió Ft)

 

 


 • az EU egyik legnagyobb, folyamatban lévő kutatási infrastruktúra beruházása
 • nagyenergiájú részecskegyorsító, a világ legnagyobb ilyen jellegű neutronforrása lesz
 • 2023-ban már részben üzemelni fog a létesítmény, ám teljes kapacitását csak 2028-ban éri el
 • https://europeanspallationsource.se

 • hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • a jelenlegi tagdíj az építés költségét is fedezi, ennek 70%-a megrendelések formájában hazai beszállítókhoz jut vissza
 • 3 magyar kutatóintézet (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MTA Atomki) és számos innovatív vállalkozás vesz részt
 • erkölcsi és anyagi haszon a hazai K+F szektornak
 • gazdasági felhajtóerő a gazdaságnak (kapacitásbővítés, munkahelyteremtés)

ITER
ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor
(Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor)
A belépés éve: 2007
2016. évi tagdíj: 28 000 EUR (≈ 8,7 millió Ft)
 • nagy léptékű kutatási infrastruktúra, amely a kereskedelmi hasznosítású fúziós energia kísérleteit célozza
 • 7 alapító partner: az EU, Dél-Korea, Kína, USA, Japán, India és Oroszország
 • Magyarország az EU/EURATOM-tagsága révén részese az együttműködésnek
 • www.iter.org

 • hazai kutatók hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • új eredmények lehetősége az atomfizika elméletének és alkalmazásának területén
 • kutatási ösztöndíjak és ipari beszállítási lehetőségek
 • ipari beszállítások lehetősége az EU tagsági koordinátor F4E tenderein
 • 2011-13-ban a magyar intézmények számos kutatási pályázatot nyertek a F4E-től, az elnyert összegben Magyarország az ötödik, a pályázatok számában a nyolcadik. További pályázatok elbírálása is folyamatban van, várhatóan magyar intézetek az ITER diagnosztika (méréstechnika) fejlesztésekben jelentős szerepet fognak játszani.
 • a kutatási ösztöndíjak elnyerésének rangsorában Magyarország előkelő helyen áll a tagországok között


Utolsó módosítás: 2024. március 07.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?