Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A 2016. évi posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_16)
A 2016. évi posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_16)
2016. július 26.
Módosítás: 2018. május 02.
Olvasási idő: 27 perc

A pályázati felhívás a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és tevékenységüket egy kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutató mellett megalapozva Magyarországon építsenek karriert. Célja a kiszámítható hazai posztdoktori életpályarendszer kialakítása és fenntartása, hogy a tehetséges fiatal kutatók a magyar tudományos kiválóság fejlesztése érdekében a legjobb hazai kutatóműhelyekben végezhessenek kutatómunkát. A felhívás keretében támogatott posztdoktorok a hazai tudományos élet leendő kiválóságaiként azt a magyar kutatóbázist fogják alkotni, amely meghatározó eleme a kutatás-fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjének.

Az NKFI Hivatal az idei évben jelentősen átalakította a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét, hogy a kutatói életpálya posztdoktori szakaszát támogató pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a bérjellegű támogatást nyújtó kutatói ösztöndíjprogram és a kutatási programok finanszírozása.

A PD_16 pályázati felhívás 1,8 milliárd Ft-os keretösszege az elmúlt évihez viszonyítva 15%-kal növekedett, amire 2016. április 18-ig lehetett benyújtani bármely tudományterületen végezhető konkrét kutatások projektjavaslatait, tematikus prioritások nélkül. 380 pályázat érkezett, összesen több mint 6,7 milliárdos forrásigénnyel. Elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 118 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Befogadott pályázatok (db)
Támogatott pályázatok (db)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
96
29
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma (MFKMTK)
122
37
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
95
31
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK)
67
21
Összesen
380
118

 

 

A POSZTDOKTORI PROGRAM NYERTESEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. július 25.

 

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő (hó)
Odaítélt támogatás (EFt) 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120798
Czirfusz Márton: Egyenlőtlen fejlődés és a munka világa Magyarországon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120901
Zákány Judit: Felelősségi kérdések és konfliktuskezelés az egészségügyi szolgáltatások területén (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120934
Imrényi András: A magyar mondat kognitív függőségi nyelvtani leírása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
34
14 251
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120947
Tüskés Anna: Francia-magyar irodalmi kapcsolatok a 20. században (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120953
Baranyai Nóra: A kelet-közép-európai etnoregionális pártok fő vonásai és tipológiája (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121009
Abuczki Ágnes: Adattípusok integrációja a diskurzusjelölők kutatásában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121037
Sebrek Szabolcs Szilárd: A vállalati megújhódás vizsgálata innováció- és terméktratégiai nézőpontokból (Pannon Egyetem)
36
15 087
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121038
Gergely Anna: A dajkabeszédre való reaktivitás összehasonlító vizsgálata kutyán és emberen (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121045
Lengyel Zsuzsanna Mariann: A hermeneutika önértelmezésének kortárs kérdései. Tudásformák, megértés, humanitás, dialógus - kutatások és perspektívák (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121058
Kovai Cecília: Állami beavatkozások és fejlesztői tevékenységek hatása hátrányos helyzetű roma közösségekre (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121063
Lengyel Réka: A 18. századi magyarországi fikciós és tudományos-ismeretterjesztő fordításirodalom filológiai és eszmetörténeti vizsgálata (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 088
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121065
Nagy Péter: A munkásság társadalomtörténete Magyarországon a 19. század közepétől az államosításig közép-európai összehasonlításban (Eszterházy Károly Főiskola)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121095
Simonovits Borbála: A kontaktus elmélet meta-elemzése survey-, tesztmódszerekkel és esettanulmányokkal-különös tekintettel az Európában élő bevándorlókra (TÁRKI Zrt)
30
9 903
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121103
Papp Barbara: Élettörténet és pszichoterápia (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121126
Bede Ádám: A közép-tiszántúli halmok (kurgánok) tájrégészeti vizsgálata (Móra Ferenc Múzeum)
36
15 087
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121128
Tóth Zsuzsanna: Különbségek és tendenciák a kemény állati nyersanyagok megmunkálási hagyományában a Kárpát-medencei késő neolitikum időszakában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121145
Bara Júlia: A Károlyi család 18. századi rezidenciái és gyűjteményei (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121151
Takács Ádám: Készségtanulás ADHD-ban és Tourette-szindrómában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
13
5 449
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121202
Bányai Borbála: Pszicho-szociális fogyatékkal élők önálló életvitelét elősegítő tényezők vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
10 058
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121235
Szirtes Zsófia Teréz: Erdélyi szász városok a Habsburg-uralom kezdetén (1685-1711) Szeben és Brassó példáján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121267
Szobonyáné Szabó-Morvai Ágnes: Szülők és gyermekek.  A humán tőke, teljesítmény és munkapiaci viselkedés társadalmi különbségeinek eredete (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121297
Takács Zsófia: Tudnak az óvodások meditálni? Kisgyermekkori koncentrációs készségek és végrehajtó funkciók fejlesztése tudatos jelenlét meditáció segítségével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121312
Rácz András: Orosz geopolitikai ambíciók, katonai képességek és a makrogazdasági korlátok (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121324
Ábrahám Katalin: Képzési részvétel és aspirációk, valamint a felnőttképzés előnyei a hátrányos helyzetű fiatalok körében (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121330
Dévényi Anna: Kornis Gyula: a kultúrfölény, a nemzetnevelés és a „keresztény-nemzeti” gondolat ihletője (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121341
Kiss Attila: Fegyver mellékletes sírok az 5–6. századi Kárpát-medencében. Tipológia, kombinációk, kronológia és a férfi társadalom rekonstrukciója (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121386
Hegedűs Veronika: Hol van az eredmény? A magyar rezultatív és mozgást kifejező predikátumok argumentumszerkezete (MTA Nyelvtudományi Intézet)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121397
Draskóczy Eszter: Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. A dantei Commedia antik és középkori irodalmi forrásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121426
Zuh Deodáth: Hauser Arnold pályaképe és recepciója (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 088
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120776
Nagy Tibor: Módszerek fejlesztése pontos és gyorsan számítható analitikus potenciálisenergia-felületek előállítására és alkalmazásuk elemi reakciók dinamikájának vizsgálatában (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120865
Májlinger Kornél: Nagyszilárdságú acélok mikroszerkezetváltozásai hegesztés hatására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120877
Sápi András: Pt/CoOx Janusz nanorészecskék és hasonló komplex struktúrák határfelületének alkalamzása szén-dioxid és etanol aktiválási reakciókban (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120898
Medgyes Bálint Károly: Környezetállósági vizsgálatok az elektronikai ipar új ólommentes forraszötvözetein (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120917
Simon Eszter: Vékony rétegek komplex mágneses szerkezetének elméleti vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120975
Kálmán Orsolya: Hibrid kvantumrendszerek dinamikája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120976
Kalmár József: Mikro- és mezopórusos aerogélek szerkezete és alkalmazási lehetőségei (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121010
Schuszter Gábor: Áramlásvezérelt csapadékképződés vékony folyadékrétegben és pórusos közegben (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121019
Salamon Péter: Anizotrop lágy anyagok felületi topológiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121020
Mándi Attila: Kvantumkémiai számítások sztereokémia és reakciómechanizmusok vizsgálatára (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121024
Barta Zsolt: Kukoricarost eredetű szénhidrátok prebiotikus hatásának vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121033
Derzsi Aranka: Szabályozható RF hullámformával gerjesztett reaktív gázkisülések (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121049
Jenei Péter: Porkohászati módszerekkel előállított modern anyagok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121051
Balogh Attila: Szálképzési eljárások vizsgálata új kapcsolóelemként a folyamatos szintetikus és formulációs gyógyszeripari gyártás között (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 088
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121052
Makk Péter: Ballisztikus elektron-transzport hibrid nanoszerkezetekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121064
Markó Gergely: Funkcionális módszerek végeshőmérsékletű kvantumtérelméletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121070
Madarász Ádám: Új elméleti módszerek fejlesztése és alkalmazása (bio)katalitikus reakciók vizsgálatára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121076
Szilasi Szabolcs Zoltán: Ionnyalábok az anyagmódosításban és a mikro- és nanomegmunkálásban (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121107
Gerencsér Balázs: Információterjedés együttműködő sztochasztikus hálózatokon - tervezés és vizsgálat (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121117
Csomós Petra: Innovatív integrátorok vizsgálata és alkalmazása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121121
Czél Gergely: Nagy teljesítményű károsodást tűrő, jelző hibrid kompozitok továbbfejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121143
Pataki Hajnalka: Folyamatos gyógyszerhatóanyag kristályosítási eljárás fejlesztése polimer segédanyagok jelenlétében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121165
Ráth Balázs: Véleltlen gráfok és korrelált perkolációs modellek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121171
Bordácsné Bocz Katalin: Szálerősítés és habosítás hatása polimerek égésgátlásának mechanizmusára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121186
Horváth Tamás: Centrális artériás hemodinamika betegspecifikus, modell-alapú meghatározása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121201
Toka László: Elosztott és önszerveződő informatikai rendszerek tervezése (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121203
Plachy Emese: Nemlineáris jelenségek cefeida változócsillagokban (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121217
Mátravölgyi Béla: Új konjugált, illetve atropizomer hetero- és policiklusok tervezése és szintézise fémorganikus módszerekkel (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121223
Kovács Tamás: Visszatérési idő statiszikák és bomlási folyamatok ütköző és kilépő bolygórendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121243
Dorogi Márta: Fotokémiai reakciócentrumok szerkezeti és spektroszkópiai sajátságai különböző molekuláris környezetben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121281
Rokob Tibor András: Biológiai és biomimetikus rendszerekben történő oxigénaktiválás vizsgálata elméleti számításokkal (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121318
Srankó Dávid Ferenc: Szerves-szervetlen nanokompozitok előállítása és alkalmazása mesterséges fotoszintézisben (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
25
10 478
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121320
Pekker Áron: Alacsonydimenziós anyagok spektroszkópiai vizsgálata (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121326
Varga Zoltán: Biomimetikus referencia nanorészecskék előállítása extracelluláris vezikulák jellemzéséhez (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121368
Tapasztó Orsolya Éva: Kerámia kompozitok kopásállóságának és súrlódási tulajdonságainak hatékony javítása, grafén és más 2D adalékanyagok segítségével (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121406
Kun Sándor: Bisz-C,C-glikopiranozil vegyületek előállítása és spirociklizációja (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121410
Joó Dániel: Tropikus polinomok kongruenciái (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120794
Horváth Balázs: Kalciumhoz kapcsolódó ingerületi folyamatok szerepe szívizomsejtek frekvenciaadaptációjában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120808
Galgóczy László: A Neosartorya fischeri NRRL 181 által termelt ciszteinben gazdag antifungális proteinek alkalmazása biopeszticidként és termény tartósítószerként (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120887
Pázmándi Kitti Linda: Átprogramozott anyagcsere folyamatok jellemzése és új antivirális szabályozó mechanizmusok azonosítása humán plazmacitoid dendritikus sejtekben (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120902
Matta Csaba: Normál és arthritiszes porc-előfutársejtek porcdifferenciációs potenciáljának összehasonlítása (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120960
Szabó András: SPINK1 exonikus variánsok szerepe krónikus hasnyálmirigy gyulladásban (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120973
Zeke András: Tirozin-foszforilációs jelpályák keresztregulációja szerin/threonin kinázok által, illetve ezen folyamatok szerepe a II. típusú diabétesz pathomechanizmusában (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121015
Márton Gergely: Agy-gép interfészek új perspektívában: a neocortex egyidejű vizsgálata nagy sűrűségű mikroelektród rendszerekkel és kétfoton mikroszkópiával (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121027
Horváth Edit: Redox állapot változása hormonális- és stressz kezelések esetén (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121075
Csősz Éva: Könny és csarnokvíz komplex proteomikai vizsgálata zöldhályog-műtétek komplikációihoz vezető sebgyógyulási problémák tanulmányozására (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121085
Wirth Roland: Alga alapú biomassza gazdaságos előállítása és megújuló energetikai hasznosítása (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121104
Kovács Mária: A nátrium nitrit késői antiaritmiás hatásában szerepet játszó mechanizmusok vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121105
Gyöngy Miklós: Struktúra-Alapú Szuperrezolúciós Ultrahang Képalkotás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121110
Horváth Beatrix: Egyes Medicago truncatula gümő-specifikus cisztein-gazdag (NCR) peptideket kódoló gének esszenciális funkciójának vizsgálata a rhizobium terminális bakteroid differenciációjában. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121123
Tóth Kinga: A periszomatikus beidegzés szerepe a spontán szinkron populációs aktivitások kialakulásában epilepsziás és nem epilepsziás (tumoros) betegek neocortikális szeletpreparátumaiban. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121130
Fazakas Csilla: A szerin proteázok és a szerpinek szerepe az emlőkarcinóma agyi áttéteinek kialakulásában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121138
Szántó Magdolna: A PARP-2 szerepének vizsgálata az acne metabolomikájában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121139
Nagy Valéria: Teljes mértékben fotoautotróf hidrogéntermelés megvalósítása Chlamydomonas reinhardtii zöldalgában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121170
Sipos Áron: Koenzimek szerkezeti és dinamikai vizsgálata femtoszekundum időfelbontású fluoreszcencia spektroszkópiával (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121174
Garabuczi Éva: A retinoidok és a Nur77 szerepe az efferocitózis szabályozásában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121187
Turiák Lilla: Prosztata daganat biomarkerek tömegspektrometrián alapuló azonosítása szöveti mikroarray-ek vizsgálatán keresztül (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121193
Gombos Rita: Az axon növekedés szabályozásának vizsgálata a Drosophila központi idegrendszerében. (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121195
Hangyáné Benkovics Anna: A transzlációs mintázat változásainak vizsgálata riboszóma profiling módszerrel ABCE1 hiányos és túlexpresszáló lúdfűben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121225
Magyar Melinda: A második fotokémiai rendszer reakciócentrum szerkezetváltozásainak természete és élettani jelentősége (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121248
Barth Albert Miklós: Depresszív tünetek kezelése egy nem-szerotoninerg raphe-hippokampális pálya modulációjával állatmodellben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36
11 315
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121285
Dedinszki Dóra: In vivo megalapozó kísérletek, amelyek támogatják a klinikai kipróbálását egy allél-specifikus konformációs változásokon alapuló terápiás kezelésnek Pseudoxanthoma Elasticumban szenvedő betegekben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121287
Schamberger Anita: Nem kanonikus mikroRNS-ek: mesterséges és tailed mirtronok biogenezisének és funkciójának vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 088
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121307
Borbély Sándor: A kortikotalamikus innerváció szerepének vizsgálata a szomatoszenzoros talamikus magvakban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121327
Szabó Krisztina: A cirkuláló follikuláris T helper sejtek funkciójának és befolyásolási lehetőségeinek vizsgálata szisztémás autoimmun kórképekben (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121360
Oláh Attila: A cannabinoid jelátvitel vizsgálata atopias dermatitisben (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121361
Tóth István Balázs: TRP ioncsatornák szerepe és regulációja a bőr érző neuronjai és nem-neurális sejtjei között kialakuló intercelluláris kommunikációban (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121381
Szikriszt Bernadett: Genomiális mutagenezis és kemoterápia-rezisztencia vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120775
Lukács Balázs András: Vízinövények közösségszerveződési szabályainak vizsgálata funkcionális jellegek segítségével (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120799
Könnyű Balázs: Prebiotikus replikátorok kompartmentalizációjának első lépései (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120801
Erdős Zoltán: Szubdukció és ív-mögötti medence extenzió kapcsolatának vizsgálata 2- és 3-dimenziós numerikus modellezéssel: Esettanulmány a Pannon medence és környezetéből (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120844
Mojzes Andrea: Homokpusztagyepi fajok reproduktív fenológiájának és transzgenerációs plasztikusságának vizsgálata egy csapadékmanipulációs terepkísérletben (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120870
Lipták Nándor: Humán és nyúl betegségek tesztelése Venus riporter fehérjét expresszáló transzgénikus nyulakban (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120891
Kiss Balázs: A magma kigázosodásának és a robbanásos kitörések dinamikájának kapcsolata monoton andezit-dácit tűzhányók esetében (Csomád, Keleti Kárpátok) (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120896
Kovács Levente: A szülészeti segélynyújtás stressz-élettani vonatkozásainak vizsgálata tejelő szarvasmarhákban a nehézellésből született borjak életképességének javítása valamint a tehén és az újszülött fájdalomszintjének csökkentése érdekében (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120962
Feigl Gábor: Morfológiai adaptációtól növekedésgátlásig: a nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz szerepe a növények gyökérfejlődésében (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120998
Seress Gábor: Az élőhely urbanizáció hatásai a madarak táplálékbázisára és szaporodási sikerére (Pannon Egyetem)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121013
Németh Zoltán: A vonulási viselkedés anyai programozása (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121048
Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna: Következtetések a magmagenetikai folyamatokra és kitörési kronológiára a Kárpát-Pannon térség szilíciumgazdag vulkáni kőzeteiben lévő cirkon kristályok kombinált U-Pb-Hf izotóp és nyomelem összetétel adatai alapján (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121062
Karacs-Végh Anita: Közterületek növényvédelmi problémái: díszfák új baktériumos betegségei (Szent István Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121088
Rostási Ágnes: Az ásványképződést befolyásoló természetes és mesterséges tényezők hatása a Balatonban (Pannon Egyetem)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121127
Gyuris Ferenc: Új térbeli egyenlőtlenségek a globális válság után (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
12
5 030
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121166
Vágási István Csongor: Az inzulin jelpálya és az oxidatív stressz szerepe az életmenetek evolúciójában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121172
Feigl Viktória Dóra: Vörösiszap hatása a talaj biótára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121276
Herényi Márton: Életmenet-stratégiák és a korai környezet szerepe madaraknál (Szent István Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121305
Haszpra Tímea: Éghajlatváltozás és légköri terjedési folyamatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121322
Éva Csaba: Nagy molekulasúlyú gabona prolamin fehérjegének transzkripciós szabályozásának kutatása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121346
Jerzsele Ákos: Az állatgyógyászati bakteriális biofilmek vizsgálata, károsításának lehetőségei (Szent István Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121387
Czuppon György: Holocén éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója magyarországi és horvátországi cseppkövek komplex geokémiai vizsgálata alapján (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
15 087

Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?