Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A nemzetközi, valamint a magyar-osztrák, magyar-szlovén együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok (NN_17, ANN_17, SNN_17) támogatott projektjei
A nemzetközi, valamint a magyar-osztrák, magyar-szlovén együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok (NN_17, ANN_17, SNN_17) támogatott projektjei
2017. augusztus 16.
Módosítás: 2018. május 02.
Olvasási idő: 7 perc

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal felfedező kutatásokat ösztönző idei programjainak keretében a nemzetközi együttműködésen alapuló témapályázatok felhívására NN_17 programjára 48 pályázat érkezett összesen csaknem 1,7 milliárdos támogatási igénnyel. További 38 pályázatot nyújtottak be a szlovén (SNN_17), 8-at pedig az osztrák (ANN_17) alprogramra, összesen csaknem 1,6 milliárd forintos hazai finanszírozást kérve. A támogatási igények tehát több mint háromszorosan haladták meg a konstrukcióban rendelkezésre álló 1 milliárd forint keretösszeget.

A pályázatokat a pályázati kiírásban megjelent nyilvános szempontrendszer szerint  anonim szakértők értékelték és szakértői testületek rangsorolták.

 
Benyújtott pályázatok
(db)

Támogatott pályázatok
(db)

Támogatási igény összesen
(ezer Ft)

Megítélt támogatás összesen
(ezer Ft)

NN_17
48
16
1 698 756
608 016
ANN_17
8
n.a.
356 528
n.a.
SNN_17
38
10
1 219 582
329 792
Összesen
94
26
3 274 812
937 808

Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 16 nemzetközi, és 10 magyar-szlovén együttműködésen alapuló kutatási pályázat támogatásáról döntött az alábbiak szerint. Az osztrák együttműködésű témapályázatok eredménye a kétoldalú megállapodás szerint az Osztrák Tudományos Alap (FWF) társfinanszírozói döntése után kerül kihirdetésre.

A NYERTES NN_17 PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. augusztus 14.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Nemzetközi Együttműködési Bizottság
124220
Eszterbauer Edit: Halpatogén nyálkaspórás paraziták lehetséges terápiás célgénjeinek vizsgálata (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36
31 989
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
124363
Gáspári Zoltán: A GKAP fehérje rendezetlen régióinak és komplexeinek szerkezeti jellemzése (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
47 572
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
124441
Bánfalvi Zsófia: A burgonya koraiságát befolyásoló molekuláris folyamatok vizsgálata (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
31 852
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
124539
Horváth László: Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 154
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
124763
Kiss Gergely Bálint: Pápai megbízottak Magyarországon a XIV. században  (1294–1378) – online adattár (Pécsi Tudományegyetem)
48
46 478
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
124904
Lambrev Petar: Gerjesztési Energiaátadási folyamatok fotoszintetikus pigment-protein komplexekben és modell membránokban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
35 963
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125463
Galamb György: Kapisztrán János magyarországi levelezésének kiadása (Szegedi Tudományegyetem)
36
22 100
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125601
Lőrincz László Magor: Pathológiás szinkronizációk mechanizmusai a thalamocorticalis rendszerben (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 836
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125613
Széles Lajos: Vírusok detektálása által és intercelluláris kapcsolatokon keresztül indukált szignálok integrációja dendritikus sejtekben (Debreceni Egyetem)
48
36 238
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125642
Kosztolányi András: A fészkelőhely választás életmenet következményei (Állatorvostudományi Egyetem)
48
44 020
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125643
Freund Tamás: Szinaptikus kapcsolatok változása Alzheimer kórban (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125671
Pócsi István: Két bZIP transzkripciós faktor szerepe az oxidatív stresszválaszok irányításában Aspergillus nidulansban (Debreceni Egyetem)
48
47 979
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125679
Baran Sándor: Különféle időjárási mennyiségek ensemble előrejelzéseinek statisztikai utófeldolgozása (Debreceni Egyetem)
48
7 210
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125715
Róbert Péter: Gyermekek az iskolában: Jóllét és azon túl (TÁRKI Zrt)
48
41 978
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125791
Szávai Dorottya Anna: A kánonképződés folyamatai komparatív megközelítésben: közép-európai és kelet-közép-európai kánonok a modernség kontextusaiban (Pannon Egyetem)
36
36 000
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125808
Hebling János: Terahertzes részecske gyorsítás (Pécsi Tudományegyetem)
36
35 647

A NYERTES SNN_17 PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. augusztus 14.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Nemzetközi Együttműködési Bizottság
124329
Mernyák Erzsébet: Új ösztron származékok kifejlesztése az ösztrogén bioszintézis és transzport célzott intrakrin modulálására (Szegedi Tudományegyetem)
36
30 781
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125119
Faragó István: A folytonos és diszkrét matematikai modellek vizsgálata a biológiában, kémiában és a genetikában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
28 851
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125143
Kovács Norbert: Impulzus kontroll zavarok Parkinson-kórban: epidemiológia, biomarkerek, rizikófaktorok és a terápiás lehetőségek vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem)
36
35 988
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125496
Keserü György Miklós: Nem peptid jellegű immuno-proteaszóma inhibitorok azonosítása fragmens alapú gyógyszerkutatási módszerekkel (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
35 988
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125627
Herczeg Gábor: Fluktuáló szelekció a fenotípusos polimorfizmus mögött: barlangi és felszíni rákok empirikus vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
35 628
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125637
Poppe László: MIO-enzim alapú többlépéses szintézisek folytonos átfolyásos mikroreaktor-rendszerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
29 790
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125652
Mészáros Ilona: A klimatikus és a defóliációs stressz hatásai a fák növekedésére és egészségi állapotára elegyes tölgyállományokban: dendroökológiai és ökofiziológiai megközelítések (Debreceni Egyetem)
36
31 581
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125700
Illés Tibor: Első- és másodrendű algoritmusok kiterjesztése optimalizálási problémák bonyolultabb osztályaira ipari kérdések megoldása céljából (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
35 472
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125727
Lóczy Dénes: Az árvízveszély lehetséges ökológiai mérséklése Magyarország és Szlovénia dombságain (Pécsi Tudományegyetem)
36
33 714
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
125739
Tóth János: Algebrai módszerek differenciálegyenletek alkalmazásához (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
31 999


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?