Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokNKFI Alap
Összefoglaló táblázat a felfedező kutatásokat ösztönző 2018. évi felhívások főbb adatairól
 
Kutatási témapályázatok
Posztdoktori Kiválósági Program
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
1. alprogram:
Kutatási témapályázat

2. alprogram:
Fiatal kutató által kezdeményezett kutatási témapályázat

1. alprogram:
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

2. alprogram:
Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

3. alprogram:
Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

Azonosító
K_18
FK_18
PD_18
NN_18
ANN_18
SNN_18
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje
2018. február 14. 16:00
2018. február 12. 16:00
2018. február 8. 16:00
2018. február 15. 16:00
Pályázat postára adásának határideje
2018. február 21.
2018. február 19.
2018. február 15.
2018. február 22.
Maximális pályázható összeg
12 millió Ft/év
10 millió Ft/év
5 336 000 Ft/év
12 millió Ft/év
Elszámolható költségek
Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Személyi költségek (beleértve a vezető kutató bérét) + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Posztdoktor kutató bére
(bruttó 350 000 Ft/hó + munkáltatói járulékok)
Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Általános költség (rezsi)
20%
20%
5%
20%
Kutatás jellege
Alapkutatás
Alapkutatás
Alapkutatás
Alapkutatás
Maximális futamidő
4 év
4 év
3 év
4 év
3 év
Támogatott kutatások kezdete
2018. szeptember 1. – 2018. december 1.
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)
9,4 milliárd Ft (200-225)
1,5 milliárd Ft (93 db)
1 milliárd Ft (20-25 db)
Pályázat benyújtásának feltétele
PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
PhD/DLA fokozat;
40 éves életkorig pályázható1
PhD/DLA fokozat 2011. január 1. utáni
PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
Pályázat megvalósítása
Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani
Pályázat nyelve
Angol2
Ismételhetőség
K típusú pályázat többször elnyerhető, de a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat
FK típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át; K típusú pályázat legkorábban a sikeres FK pályázat utáni harmadik évben nyújtható be
PD típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át
NN, ANN, SNN típusú pályázat többször elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma
Egy PD_18 vagy egy FK_18 vagy egy K_18 pályázat nyújtható be.
Elnyert KKP_17 mellett nem nyújtható be.

Egy NN_18 vagy egy ANN_18 vagy egy SNN_18 pályázat nyújtható be.

Elnyert KKP_17 mellett nem nyújtható be.


NN_183 vagy elnyert PD_16/17 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet
NN_183 vagy elnyert PD_16/17 mellett benyújtható, az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető
K_18, FK_18 vagy NN_18 (ANN_18, SNN_18) pályázat mellett nem nyújtható be
Tematikai átfedés nélküli K_18 vagy FK_18 mellett is benyújtható.
Elnyert PD_17 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet
Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel4
Egy időben legfeljebb kettő NKFIH/OTKA által támogatott kutatási pályázat (PD, K, FK, KKP, NK, NF, NN típusok) és a kettőn kívül még legfeljebb egy „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása” pályázat (KH) vezetője lehet.
PD_18 más 2018-ban benyújtott pályázattal együtt nem támogatható.
Együttműködő partner
-
-
-
Külföldi kutatócsoport
Osztrák kutatócsoport
Szlovén kutatócsoport
Külföldi kutatástámogató szervezet
-
-
-
Nincs megkötés
FWF (Ausztria)
ARRS (Szlovénia)
Támogató szervezetek között van-e megállapodás?
-
-
-
Nincs
Lead Agency megállapodás
Pályázatbenyújtás helye
-
-
-
NKFI Hivatal (magyar pályázó); külföldi támogató szervezet (külföldi együttműködő pályázó)
Amennyiben a magyar partner igényel nagyobb összegű támogatást, a pályázat értékelője az NKFI Hivatal. Ha a külföldi partner igényel nagyobb összegű támogatást, az FWF/ARRS az értékelő Lead Agency, de a magyar pályázó az osztrák/szlovén benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is köteles benyújtani pályázatát.
Támogató szervezetek általi pályázatértékelés
-
-
-
Külön-külön; támogatás csak két pozitív döntés esetén adható
NKFI Hivatal értékel és javasol támogatást; külföldi támogató szervezet jóváhagyása szükséges

1 2018. február 12-ig 40. életévüket be nem töltött kutatók nyújthatják be. Életkorkedvezmény ítélhető meg indokolt esetekben (ld. Pályázati felhívás B.1.2.). A jogosultság a pályázat benyújtásáig bármikor igazolható. Az ezt követően benyújtott igazolás nem vehető figyelembe.
2 Előzetesen Hungarikum kérelem benyújtható 2018. január 25-ig.
3 Ide értendő: ANN_18, SNN_18.
4 A konzorciumi társpályázat vezetője nem minősül vezető kutatónak. A feltétel a támogatott pályázatok teljes futamidejére értendő.

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 07.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás