Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokSzakmai vélemény
2. körös felhívás a „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése” szakmai véleménykéréséhez
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése - 2. körös felhívás
2021. november 02.
Módosítás: 2021. november 02.
Olvasási idő: 2 perc
A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv B- Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponense a tudásipar bázisai, vagyis a felsőoktatás és szakképzés rendszerszintű fejlesztésére irányuló reformokat és beruházásokat, valamint az innovációs teljesítmény fokozása érdekében az ágazaton belüli és a szektorokon átívelő kutatás-fejlesztési együttműködések kialakítását kívánja támogatni.

A felhívás célja olyan projektjavaslatok szakmai véleményezése, amelyek a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területein Nemzeti Laboratóriumok létrehozására, illetve komplex fejlesztésére irányulnak.

A pályázók köre:

Jelen felhívásra szakmai véleménykérést nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező:

  1. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
  2. a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények;
  3. kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
  4. vállalkozások, amelyek Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására);
  5. helyi vagy térségi önkormányzatok;
  6. alapítványok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Konzorciumi formában történő megvalósítás esetén kizárólag a konzorcium vezetője nyújthat be kérelmet.

A pályázat benyújtása:

A szakmai vélemény iránti kérelmet a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően, az ott megadott, a jelen Felhívásban is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével szükséges kitölteni.

A szakmai véleménykérés benyújtásának határideje: 2021.11.12. 10:00.

A pályázati felhívás letölthető: 2. körös felhívás a „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése” szakmai véleménykéréséhez PDF (229 KB)

Utolsó módosítás: 2021. november 02.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?