Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokSzakmai vélemény
Felhívás szakmai véleménykéréshez
Felhívás szakmai véleménykéréshez
2021. február 19.
Módosítás: 2021. február 19.
Olvasási idő: 2 perc
A felhívás célja hogy a Magyarország számára biztosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility – a továbbiakban: RRF) keretében kutatásra, fejlesztésre és innovációra nyújtott támogatásra az egyes alprogramokban megfogalmazott célokra vonatkozó projektek kerüljenek szakmai véleményezésre.

Alprogramok:

  1. Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése
  2. Alkalmazott kutatói kapacitások komplex fejlesztése

A pályázók köre

  • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
  • a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények;
  • kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
  • vállalkozások, amelyek Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására);
  • alapítványok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmet a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a jelen Felhívásban is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai véleménykérés benyújtásának határideje: 2021.02.26. 12:00.

A pályázati felhívás letölthető: Felhívás szakmai véleménykéréshez PDF (371 KB)

Utolsó módosítás: 2021. február 19.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?