Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekEgyéb támogatás
Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által (2021-2.1.2-HŐ), támogatott projektek
2021-2.1.2-HŐ támogatott projektek
2021. november 22.
Módosítás: 2021. november 22.
Olvasási idő: 3 perc
Az Európai Unió kiemelt célkitűzése, hogy a tagállamok szintjén 2030-ra az 1990-es évek szintjéhez képest legalább 40 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gáz-kibocsátás. E környezetpolitikai cél eléréséhez nagymértékben hozzájárul a karbonmentes energiaforrásokból előállított energia felhasználásának térnyerése.

A Felhívás célja, olyan mintaprojektek támogatása, amelyek megalapozzák–műszaki- és környezetvédelmi szempontok szerint is –életképes hőtárolási, hőszállítási, „power-to-heat”, illetve „heat-to-power” technológiák piaci megjelenését, úgy hogy:

  1. segítik a korábban fel nem használt „hulladékhő” hasznosítását, tárolását, majd az eltárolt hőenergia időben később, piaci alapon (hő-, villamos energia) történő értékesítését (FCR, aFRR, mFRR, mérlegköri kiegyenlítés, energia arbitrázs, stb.) így többlet árbevétel generálását;
  2. innovatív technológiát, módszereket és eljárásokat alkalmaznak;
  3. mintaprojektbeli megvalósítása elősegíti a hazai kutatási, oktatási és ipari megvalósítási potenciál kiaknázását (nem kizárva ennek keretében külföldi technológia, know-how és/vagy berendezések beszerzését) a későbbi piaci bevezethetőség érdekében;
  4. elősegítik az ilyen technológiát alkalmazó Pályázók több (villamos energia és hő) piacon való részvételét, így támogatná egyrészt a megújuló termelők által igényelt szabályozói potenciál növelését, másrészt hozzájárulna költség-megtakarítás vagy többlet árbevétel generálásával a működési hatékonyság javulásához, esetleges további, szükséges fejlesztések finanszírozásához;
  5. képesek a power-to-heat megoldás alkalmazásával az adott időben nem felhasználható villamos energia elhelyezésére a távhőrendszerekben;
  6. képesek a hulladékhőt villamos energiává alakítani, és biztosítani annak piaci értékesítését vagy helyben történő felhasználását;
  7. méretüket és névleges teljesítményüket tekintve lehetővé teszik, hogy a mintaprojekt eredményeit kereskedelmi léptékű piaci bevezetésénél is alkalmazni lehessen;
  8. segítenek a környezet hőszennyezésének csökkentésében, oly módon, hogy eközben máshol felhasználható „terméket” (hő- vagy villamos energia) állítanak elő.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: ITM

Forrás:
A támogatás forrása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 2. cím 6. alcím 3. jogcímcsoport Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzata.

Döntés dátuma: 2021. november 16.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2021-2.1.2-HŐ-2021-00001 EB Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság Hulladékhő- és megújuló villamosenergia hasznosítása innovatív tároló technológiákkal a zöld távhő érdekében 1 304 269 662 1 800 771 440
2021-2.1.2-HŐ-2021-00002 Reliable Energy Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Brenmiller Energy zúzott kövön alapuló termikus energiatároló technológia alkalmazása, hulladékhő hasznosításán keresztül, a megújuló energiaforrások hálózatba való integrálására, hálózati méretű energiatárolásra, energiahatékonyság növelésére. 844 263 324 1 363 731 560
Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság 155 736 676 240 648 900
2021-2.1.2-HŐ-2021-00004 THERMOFOAM Csomagolástechnikai Kft. Hulladékhő tárolására és szállítására alkalmas hőtároló egység kifejlesztése 304 200 000 507 000 000
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 140 000 000 140 000 000
HeatVentors Hőenergiatároló Kft. 99 400 000 142 000 000
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. 143 906 940 222 000 000
MAHART-Szabadkikötő Zrt. 19 500 000 30 000 000
Pannon Egyetem 200 000 000 200 000 000
Természettudományi Kutatóközpont 93 000 000 93 000 000
Utolsó módosítás: 2021. november 22.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?