Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKözös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16)Kapcsolódó közlemények
Módosult a NEMZ_16 pályázati felhívás
A közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatására kiírt NEMZ_16 felhívás módosított szövege letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumot használják, illetve a korábban már letöltött verziót a megadott helyről frissítsék.

A változások a következők.

 • 2. pont az alábbiak szerint módosult:

  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása) címe.

  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 710 millió forint.

 • 2. pontban az AAL esetében további változás:

  Nemzetközi vonatkozásban az Európai Uniót képviselő AAL Association a teljes programra a Horizont 2020 program ideje alatt összesen 175 millió euró uniós forrást irányzott elő.

  Magyar részről a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alap felett rendelkezési jogot gyakorló szerv (továbbiakban: Támogató) a 2014-2020 közötti időszakra a nemzetközi AAL pályázatra évi 500.000 eurót irányoz elő. A keret felhasználása a nemzetközi pályázat során nyertes magyar pályázók számától és igényelt támogatásától függ. A 2016. évi AAL nemzetközi pályázati fordulóban sikeresen szereplő magyar pályázók számára – a tényleges támogatási igény alapján – az NKFI Alap 2017-re előirányzott keretéből összesen maximum 55 441 096 Ft támogatást biztosít.

  Magyar részről támogatott pályázatok várható száma összesen 1 db.

 • 2. pontban az ECSEL esetében további változás:

  ECSEL pályázat esetében az Európai Unió képviseletében az ECSEL Joint Undertaking (a továbbiakban ECSEL JU) a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Horizont 2020 program ideje alatt összesen 1 184 874 000 eurót irányzott elő. A magyar pályázók részére adható 2017. évi európai uniós támogatási keret meghatározása a nyertes projektek jóváhagyása után (a magyar pályázók eredményessége alapján) történik.

  Magyar részről a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alap feletti rendelkezési jogot gyakorló szerv (továbbiakban: Támogató) 2014-2020 közötti időszakra a nemzetközi ECSEL pályázatra évi 1.000.000 eurót irányoz elő. A keret felhasználása a nemzetközi pályázat során nyertes magyar pályázók számától és igényelt támogatásától függ. A 2016. évi nemzetközi pályázati fordulókban sikeresen szereplő magyar pályázók számára – a tényleges támogatási igény alapján – az NKFI Alap 2017-re előirányzott keretéből összesen maximum 362 081 550 Ft támogatást biztosít.

  Az ECSEL pályázat esetében a magyar részről támogatott pályázatok várható száma összesen 2-8 db.

 • 2. pontban az EUROSTARS esetében további változás:

  A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014-2020 között 750 000 euró évente, ennek alapján magyar részről a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alap feletti rendelkezési jogot gyakorló szerv (továbbiakban: Támogató) a 2016. őszi és 2017. tavaszi nemzetközi pályázati fordulókban sikeresen szereplő magyar pályázók számára az NKFI Alapból összesen maximum 292 477 354 millió Ft támogatást biztosít. Ez a keretösszeg kiegészül az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulásával, amely a magyar EUROSTARS projektben résztvevők számára az Alapból kifizetett támogatás legalább 1/3-a.

  A támogatott pályázatok várható száma: 4-5 db évente.

 • 5. pont az alábbiak szerint módosult:

  Előleg: Az NKFI Hivatal az Útmutatóban az előlegre vonatkozóan előírt feltételeknek megfelelő projektek esetén az elszámolható költségekhez a kedvezményezettek részére az EUROSTARS és az ECSEL esetében a nemzeti támogatás maximum 90%-ának, az AAL esetében a nemzeti támogatás és az uniós támogatás egyaránt maximum 90-90%-ának megfelelő előleget biztosíthat a projekt ütemezéséhez igazodva, részletekben. Az előleg folyósításának ütemét és feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.

 • 7. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött projekt adatlapot és a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező (konzorcium esetén tagonkénti) nyilatkozattal együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

 • 7.2. pont az alábbiak szerint módosult:

  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

 • 7.3. pont az alábbiak szerint módosult:

  Értékelési határnapok:
  • 2017. február 28.
  • 2017. június 30.
  • 2017. szeptember 30.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás