Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat 2017. évi nyertesei (FK_17)
Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat 2017. évi nyertesei (FK_17)
2017. július 11.
Módosítás: 2018. május 02.
Olvasási idő: 23 perc

Az először 2017-ben meghirdetett, 3 milliárd forint keretösszegű Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat (FK_17) c. új konstrukcióval az NKFI Hivatal célzottan ösztönzi a 40 évnél fiatalabb kutatók önálló tudományos munkáját. A felhívásra 2017. február 28-ig lehetett benyújtani tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes, kutatói kezdeményezésű alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatot, amely azt célozta, hogy a pályázó fiatal kutató saját kutatócsoportban önálló kutatást indíthasson.

A pályázati kiírás tervezése során az NKFI Hivatal a tavalyi év tapasztalataira is támaszkodott, mivel 2016-ban a kutatói pálya kezdetén járó szakemberek nagy számban nyújtottak be projektjavaslatokat a kutatói kezdeményezésű témapályázatra.
Az előzetes várakozásokhoz képest kétszer több, összesen 326 pályázat  érkezett az FK_17 felhívásra, több mint 9 milliárd forint támogatási igénnyel. Emiatt az NKFI Hivatal a keretösszeg emelését kezdeményezte, amely így a pályázatok egyharmadának támogatására biztosított fedezetet.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve – a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 108 kutatási projekt támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)

Támogatott pályázatok
(db)

Pályázatok összesített igénye
(ezer Ft)

Megítélt támogatás összesen
(ezer Ft)

Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK)
70
20
2 038 512
581 356
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
58
28
1 304 498
535 575
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma  (MFKMTK)
95
31
2 653 079
885 273
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
103
29
3 142 920
1 000 958
Összesen
326
108
9 139 009
3 003 162

Az alapkutatást támogató pályázati konstrukciók értékelési folyamatának újabb tapasztalatairól, tanulságairól az NKFI Hivatal elnöke 2017 februárjában nyilvános pályázói-értékelői fórumon adott tájékoztatást, a jövő évi felhívás megalapozása, a pályázók hatékony felkészülése és az értékelési rendszer folyamatos korszerűsítése céljából: KFI versenypályázati tükör a felfedező kutatást ösztönző programokról (2017. február 1.)

A NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. július 10.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
A projektek további adatai az EPR-ben (hozzáférhetők 2017. július 14-től)
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
123907
Sebők Miklós: A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
5 411
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124804
Körtvélyesi Zsolt: A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
13 955
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124968
Inzelt Éva: A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése: elméleti megfontolások és empirikus kutatás eredményei alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
11 680
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
125520
Fekete Balázs: A jogosultság kultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság? (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
12 900
Filozófia
124970
Kocsis László: Empirizmus és atomizmus a huszadik századi angolszász filozófiában (Pécsi Tudományegyetem)
48
7 558
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124310
Hajdu Tamás: Időjárási sokkok és egészségi állapot: A klímaváltozás hatása a születési kimenetelekre és halálozásra Magyarországon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
5 835
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124573
Ricz Judit: A fejlesztő államoktól az új protekcionizmusig: a fejlesztés-orientált beavatkozások átalakuló repertoárja a formálódó új világrendben (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
26 992
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124658
Lovász Anna: Verseny, nemek közötti különbségek, és a környezet szerepe - kísérleti eredmények online játékokból (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
8 953
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124800
Török Áron: Az élelmiszer minőségi rendszerek és rövid élelmiszer ellátási láncok gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
9 909
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125126
Habis Helga: Irracionalitás a pénzpiacon (Budapesti Corvinus Egyetem)
24
8 528
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
124877
Farkas-Kérchy Vera: Performativitás-elméletek és harcművészet-kutatás (Szegedi Tudományegyetem)
24
4 360
Nyelvtudomány
125206
Egedi Barbara: Uráli nyelvek névszói szerkezetei (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
34 448
Nyelvtudomány
125217
Siklósi Borbála: Lexikai tudásábrázolás disztribúciós szemantikai módszerekkel (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
37 588
Ókortudomány–Orientalisztika
125226
Vér Ádám: Az Újasszír Birodalom vezérkara (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
5 918
Pszichológia–Pedagógia
124225
Orosz Gábor: Az intelligenciával kapcsolatos vélekedések jelentudatos fejlesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
28 427
Pszichológia–Pedagógia
124412
Kóbor Andrea: Probabilisztikus szekvenciatanulás a döntéshozatalban: EKP és fMRI tanulmányok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 588
Pszichológia–Pedagógia
125007
Deák Anita: Érzelmi információ-feldolgozás: észlelés, (át)értékelés, egyéni különbségek (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 995
Pszichológia–Pedagógia
125316
Boda-Ujlaky Judit: Éntudatos érzelmek szerepe a perceptuális döntéshozatali folyamatokra - sportolók és nem sportolók összehasonlítása (Testnevelési Egyetem)
36
13 538
Pszichológia–Pedagógia
125417
Forgács Bálint: Kommunikációs pragmatika csecsemőkorban: A beszéd bejóslása, a tudatelmélet, a beszélőváltás és a fogalmi fejlődés közti összjáték felderítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 993
Régészet–Magyar Őstörténet
124260
Siklósi Zsuzsanna: A fémművesség termékeinek és technológiájának elterjedése a Kárpát-medencében Kr.e. 5000 és 3000 között (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 757
Szociológia–Demográfia
124042
Kristóf Luca: Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
8 418
Szociológia–Demográfia
124384
Hajdu Gábor: Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
6 103
Szociológia–Demográfia
125276
Csata Zsombor: Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
28 410
Szociológia–Demográfia
125358
Keller Tamás: A padtársak hatása – hogyan befolyásoljak a padtársak egymás tanulmányi teljesítményét (TÁRKI Zrt)
48
37 142
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
123779
Nagy-L. István: A császári-királyi hadsereg magyar tábornokai 1787-1815 (Gróf Esterházy Károly Múzeum)
36
8 631
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
123974
Hegyi Ádám: A mindennapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711 – 1821 között: digitális dokumentációs tár kialakítása (Szegedi Tudományegyetem)
48
13 418
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
124684
Mátyás-Rausch Petra: Kincstári és bányaigazgatás Erdélyben és Felső-Magyarországon (1613-1657) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
31 489
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
125374
Takács Róbert: Nyugati hatások és transzferek a magyar kultúrában és tudományban az 1970-es és 1980-as években (Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.)
48
30 631
Fizika
123842
Csanád Máté: Konzorcium, fő p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
21 000
Fizika
123959
László András: Konzorcium, társ p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
18 920
Fizika
123894
Makk Péter: Ballisztikus elektron-transzport alacsony dimenziós nanoszerkezetekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 907
Fizika
124100
Palotás Krisztián: Újszerű anyagok felületeinek elméleti vizsgálata (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
34 991
Fizika
124723
Asbóth János: Topologikusan védett állapotoktól a topologikus kvantumszámítógépig (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
33 478
Fizika
125063
Pekker Áron: Alacsonydimenziós anyagok kémiai módosítása és spektroszkópiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
20 729
Fizika
125134
Salamon Péter: Lágy anyagok hangolható topológiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
28 383
Fizika
125270
Rácz Péter: Ultragyors folyamatok a nanooptikában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
45
15 004
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124352
Szebényi Gábor: Tervezhető határfelületi adhéziójú, szívós polimer kompozitok fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
25 710
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124361
Dombóvári Zoltán: Öngerjesztett rezgések megszüntetésének lehetőségei megmunkálási eljárásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 116
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124462
Bachrathy Dániel: Összetett Forgácsolási Modellek Nagyteljesítményű Számítástechnikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
37 888
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124704
Józsa Viktor: Alacsony károsanyag kibocsátású égő fejlesztése korszerű folyékony tüzelőanyagokra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 780
Informatikai–Villamosmérnöki
123957
Gulyás András: A természet által használt útvonalak tulajdonságainak vizsgálata valós hálózatokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
28 719
Informatikai–Villamosmérnöki
124413
Szaszák György: Mély tanulás alapú szemantikus reprezentációk kiterjesztése prozódiai-akusztikai jellemzőkkel beszéd automatikus tartalmi kivonatolásában és összefoglalásában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
34 873
Informatikai–Villamosmérnöki
124584
Csapó Tamás Gábor: Artikulációs mozgás alapú beszédgenerálás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
30 088
Informatikai–Villamosmérnöki
124913
Stumpf Péter Pál: Nagy fordulatszámú villamos hajtások irányítási kérdései (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
11 551
Kémia 1
124147
Jedlovszky-Hajdú Angéla: Biokompatibilis polimer mátrixok előállítása orvosbiológiai alkalmazásokhoz (Semmelweis Egyetem)
48
35 061
Kémia 1
124240
Enyedy Éva Anna: Rákellenes platinafém és tioszemikarbazon komplexek fejlesztése és vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 304
Kémia 1
124460
Németh Zoltán: Információtechnológiai szempontból kiemelten érdekes átmenetifém-vegyületek lokális és környezeti hatásai összjátékának megismerése és irányítása (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
36 054
Kémia 1
124571
Kalmár József: Mikro- és mezopórusos szilárd anyagok szerkezete és alkalmazási lehetőségei (Debreceni Egyetem)
48
27 328
Kémia 1
124621
Höfler Lajos Tamás: Membránok az elektrokémiában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
17 788
Kémia 1
124851
Szabó Tamás: Karboxilált nanorészecske-diszperziók orvosbiológiai felhasználása (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 976
Kémia 2
123760
London Gábor: Molekuláris kapcsolók - Egységben az erő! (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
37 836
Kémia 2
123961
Bálint Erika: Heterociklusos aminofoszfonát- és aminofoszfin-oxid-származékok szintézise multikomponensű reakciókkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
23 990
Kémia 2
124331
Bognár Balázs: Biológiai rendszerek vizsgálatára alkalmas stabilis nitroxid szabad gyökök szintézise (Pécsi Tudományegyetem)
48
14 393
Kémia 2
124863
Varga Szilárd: Indol terpenoidok szintézise kaszkád reakciókkal (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 984
Kémia 2
125067
Bokor Éva: C-Glikopiranozil-heterociklusok új típusai és új biológiai alkalmazásai (Debreceni Egyetem)
48
35 664
Kémia 2
125074
Szilágyi András Ferenc: Poliaszparaginsav és poliaszpartamid polimerek hatóanyag-leadás céljára szemészeti alkalmazásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 588
Matematika–Számítástudomány
123962
Ráth Balázs: Véletlen térbeli folyamatok és kölcsönható részecskerendszerek makroszkopikus viselkedése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
11 498
Matematika–Számítástudomány
124016
Röst Gergely: Funkcionál-differenciálegyenletek a matematikai járványtanban (Szegedi Tudományegyetem)
48
19 952
Matematika–Számítástudomány
124141
Kevei Péter: Diszkrét és folytonos idejű sztochasztikus folyamatok viselkedése (Szegedi Tudományegyetem)
48
8 056
Matematika–Számítástudomány
124814
Pongrácz András: Algebrai invariánsok és számítási problémák (Debreceni Egyetem)
48
12 664
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124254
Méhi Orsolya Katinka: A bakteriális rezisztencia evolúciójának szisztematikus jellemzése egy ígéretes új antibiotikumcsoporttal, a peptidomimetikumokkal szemben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 996
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124527
Tóth Judit: dNTP homeosztatikus hálózatok kvantitatív rekonstrukciója: rákellenes és antimikrobiális kutatást támogató alkalmazás fejlesztése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 944
Idegtudomány
123831
Lőrincz László Magor: Azonosított dorzális raphe magi neuronok tüzelése és hatásai spontán és szenzoros állaptfüggő aktivitásokban (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 000
Idegtudomány
124188
Gaszner Balázs: A Parkinson-kórhoz társuló hangulatzavar és a centrális projekciójú Edinger-Westphal mag kapcsolatának vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem)
48
35 476
Idegtudomány
124434
Mátyás Ferenc: Középvonali thalamikus hálózatok szerepe félelmi és szorongásos folyamatokban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 000
Idegtudomány
125035
Varga Angelika: A p-S10H3 gyulladáskeltő és termális hiperalgéziát közvetítő szerepének vizsgálata sejt specifikus és célzott pontmutáció indukálásávál  in vivo (Debreceni Egyetem)
48
37 976
Idegtudomány
125324
Újfalussy Balázs Benedek: Inferencia és predikció mintavetelezés alapján a hippokampuszban (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 992
Infraindividuális Biológia
123902
Bagi Zoltán: Hidrogenáz enzimek szabályozó szerepe a hidrogenotróf metanogének metán termelésében (Szegedi Tudományegyetem)
36
29 843
Infraindividuális Biológia
125038
Szalmás Anita: Tirozin-foszforilációs jelpályák átprogramozása humán papillomavírus onkoproteinek által: a citoplazmatikus protein tirozin foszfatázok szerepe a HPV fertőzésekhez társuló daganatok pathomechanizmusában (Debreceni Egyetem)
48
23 598
Infraindividuális Biológia
125053
Szöllősi Attila Gábor: A bőr sejt-függő mikrokörnyezetének hatása a bőr rezidens dendritikus sejtjeire (Debreceni Egyetem)
36
29 424
Infraindividuális Biológia
125166
Poór Miklós: Mikotoxinok kölcsönhatásainak vizsgálata albuminnal és ciklodextrinekkel (Pécsi Tudományegyetem)
48
18 492
Kísérletes Orvostudomány
123798
Tóth Péter József: Traumás agykárosodást követő autoregulációs zavar és vér-agy gát károsodás mechanizmusai (Pécsi Tudományegyetem)
48
37 976
Kísérletes Orvostudomány
123982
Venglovecz Viktória: Az alkohol és a dohányás szerepe a nyelőcső epitél sejtek iontranszport folyamataira (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 808
Kísérletes Orvostudomány
124038
Szanda Gergő: A táplálékfelvétel és energiaforgalom szabályozásában résztvevő jelátviteli utak kölcsönhatásainak vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
36
29 476
Kísérletes Orvostudomány
124114
Wilhelm Imola: Az agyi periciták szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
38 369
Kísérletes Orvostudomány
124442
Margittai Éva: A C vitamin kompartimentáció epigenetikai szerepe humán megbetegedésekben (Semmelweis Egyetem)
48
39 954
Kísérletes Orvostudomány
124483
Garami András: Tranziens receptor potenciál csatornák szerepe szisztémás gyulladáshoz társuló lázban és hipotermiában (Pécsi Tudományegyetem)
48
39 356
Kísérletes Orvostudomány
124634
Fenyvesi Ferenc: Ciklodextrinek farmakokinetikai és siRNS hordozó tulajdonságainak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
23 950
Kísérletes Orvostudomány
124878
Zádori Zoltán: A COX-2 és alpha2-adrenoceptorok szerepének vizsgálata az NSAID-ok által indukált bélkárosodásban és diszbiózisban (Semmelweis Egyetem)
48
37 164
Klinikai Orvostudomány
123884
Lazáry Áron: STABILITÁS: in silico 3D szimulációs kutatások a spinális instabilitás specifikus formáinak egyénre szabott intervenciója érdekében (Budai Egészségközpont Kft.)
48
36 618
Klinikai Orvostudomány
124431
Szarvas Tibor Gábor: A PROSZTATARÁK TERÁPIA REZISZTENCIÁJÁNAK PROTEOMIKAI, GENOMIKAI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A TERÁPIÁS DÖNTÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA CÉLJÁBÓL (Semmelweis Egyetem)
36
29 994
Klinikai Orvostudomány
124491
Fekete Andrea: SGTL2 gátlók pleiotróp hatásai diabéteszben: fókuszban a vese (Semmelweis Egyetem)
48
38 728
Klinikai Orvostudomány
124632
Németh Balázs: Kimotripszinogén C (CTRC) promóter mutációk vizsgálata krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 900
Klinikai Orvostudomány
124652
Lohinai Zoltán: Új biomarkerek azonosítása tüdő adenocarcinómában: microbiom és keringő biomarkerek vizsgálata (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet)
48
39 976
Klinikai Orvostudomány
124984
Lazáry Judit: Biomarker és fenotípus profil vizsgálata a terápiás válasszal összefüggésben major depressziós zavarban szenvedők körében (Semmelweis Egyetem)
48
15 584
Klinikai Orvostudomány
125055
Oláh Attila: A kannabinoid jelátvitel új aspektusai egészséges és beteg humán bőrben (Debreceni Egyetem)
36
29 424
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124230
Varga Máté: A diszkerin mediált pszeudouridiláció szerepe a normális és kóros fejlődésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 663
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124661
Schamberger Anita: Nem kanonikus mikroRNS-ek érésének és hatásmechanizmusának vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
30 770
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
125043
Lontay Beáta: A smoothelin-szerű fehérje 1 szerepe az inzulinrezisztenciához kötött jelátviteli útvonalakban (Debreceni Egyetem)
48
39 507
Agrártudomány 1
124266
Sepsi Adél: Az Rht gének hatása a hexaploid búza hő-stressz érzékenységére: meiótikus stabilitás és fertilitás (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
34 788
Agrártudomány 1
124748
Solymosi Katalin: A só- és szárazságstressz hatása a színtestek szerkezetére és működésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
29 696
Agrártudomány 1
125302
Riethmüller Eszter: Új stratégia a gyógyszerjelölt természetes vegyületek kutatásában (Semmelweis Egyetem)
36
11 220
Agrártudomány 2
124019
Kreizinger Zsuzsa: Madár Mycoplasma fajok virulencia faktorainak meghatározása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
32 268
Agrártudomány 2
124585
Lujic Jelena: Nőivarú halak genetikai tartalékainak megőrzése (Szent István Egyetem)
48
39 844
Agrártudomány 2
124708
Hoffmann Orsolya Ivett: A motilin, motilin receptor és az oltógyomor helyzetváltozás kapcsolatának vizsgálata szarvasmarhában (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
39 720
Agrártudomány 3
123899
Maróti Gergely: Inter-kingdom alga-baktérium interakciók molekuláris mechanizmusainak feltárása és hasznosítása új antimikrobiális hatóanyagok azonosításában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 475
Agrártudomány 3
124803
Waltner István: Talajnedvesség viszonyok komplex vizsgálata a Rákos-patak vízgyűjtőjén (Szent István Egyetem)
48
39 975
Agrártudomány 3
124871
Poór Péter: A sötétben kialakuló növényi védelmi válaszreakciók finomhangolása: a szalicilsav, a jázmonsav és az etilén szabályozó szerepe (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 804
Földtudomány 1
123871
Németh Péter: Barlangi karbonátok szerkezete - Karbonát polimorf képződési folyamatok ásványtani és geokémiai vizsgálata barlangi képződményeken (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
38 457
Földtudomány 1
124807
Ruszkiczay Rüdiger Zsófia: A Balkán-félsziget negyedidőszaki fejlődéstörténetének vizsgálata glaciális és barlangi képződmények geokronológiai adatai alapján Macedóniában (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
36 762
Földtudomány 1
125198
Bodor Emese Réka: A bakonyi késő-kréta dinoszauruszok világának őskörnyezetrekonstrukciója növényi mezofosszíliák alapján (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
36
1 940
Földtudomány 2
124256
Haszpra Tímea: Az éghajlatváltozás hatása légköri terjedési folyamatokra - dinamikai megközelítés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
9 195
Földtudomány 2
125024
Vincze Miklós Pál: Nagyléptékű környezeti áramlási és klímadinamikai folyamatok kísérleti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
10 272
Szupraindividuális Biológia
123813
Kovács-Hostyánszki Anikó: Inváziós növényfajok jellegspecifikus hatásai az őshonos növény és beporzó közösségekre, és méhészek általi használatuk különböző tér- és időskálán (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
36 258
Szupraindividuális Biológia
123880
Ozogány Katalin: Vezetők a vadlovak között (Debreceni Egyetem)
36
22 588
Szupraindividuális Biológia
124164
Tökölyi Jácint: Az öregedés és a rák evolúciós csereviszonya (Debreceni Egyetem)
48
28 920
Szupraindividuális Biológia
124404
Deák-Valkó Orsolya Emőke: Növényi terjedés új útvonalai - Vonalas létesítmények és emberi magterjesztés szerepe a tájléptékű biodiverzitás kialakításában (Debreceni Egyetem)
48
39 930
Szupraindividuális Biológia
124414
Németh Zoltán: Egy anya tudja a legjobban: A vonulási viselkedés anyai programozása (Debreceni Egyetem)
48
39 805
Szupraindividuális Biológia
124579
Gallé Róbert: Másodlagos élőhelyek és kis élőhelyfoltok szerepe a diverzitás megőrzésében (Szegedi Tudományegyetem)
48
20 439


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?