Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A kutatói kezdeményezésű témapályázatok 2016. évi nyertesei (K_16)
A kutatói kezdeményezésű témapályázatok 2016. évi nyertesei (K_16)
2016. július 26.
Módosítás: 2018. május 02.
Olvasási idő: 43 perc

Az előző évihez képest jelentősen, 7 milliárd forintra bővült keretösszegű felhívásra 2016. március 17-ig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat. Idén az elmúlt évhez képest 18%-kal, 2014-hez képest pedig 29%-kal több, összesen 1147 projektjavaslat érkezett. A felhívási konstrukciónak az NKFI Hivatal által kezdeményezett változtatásait a kutatói közösség kedvezően fogadta. Ezek a változások – így például az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összegének növelése, a költségterv összeállítására vonatkozó szabályok módosítása – a támogatási igények növekedéséhez és átrendeződéséhez vezettek. A benyújtott projektjavaslatok összesített támogatási igénye csaknem 34 milliárd forint volt, ami az elmúlt évhez képest 42%-os, 2014-hez viszonyítva pedig 62%-os emelkedést jelent. Az NKFI Alap forrásaiból idén a pályázók ötöde kaphatott támogatást.

A döntéselőkészítési folyamat – a korábbi évek módszertanát követve – a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 219 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Befogadott pályázatok (db)
Támogatott pályázatok (db)
Támogatott pályázatok összesített igénye (milliárd Ft)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
283
62
1,4
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma  (MFKMTK)
289
58
1,96
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
329
55
2,24
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK)
236
44
1,4
Interdiszciplináris
10
0
0
Összesen
1 147
219
7

 

A befogadott pályázatok vezető kutatóinak átlagéletkora 49 év, a támogatott pályázatoknál ugyanez alig különbözik (50 év). Ezen belül a 40 éves, vagy annál fiatalabb pályázók száma közel két és félszeresére emelkedett a korábbi évekhez képest (22%). Ennek hátterében többek közt az áll, hogy idén a posztdoktori jellegű kutatások dologi kiadásaira is a K_16 felhívás keretében lehetett pályázni, mivel a PD_16 pályázat csak a posztdoktorok bérjellegű jutatásaira vonatkozott. A támogatott kutatási témapályázatok között azonban mégis csak 34 olyan vezető kutató van, aki 40 éves, vagy annál fiatalabb. A Hivatal szándéka, hogy a jövő évi kiírásban fokozottan érvényre juttassa ezt az értékelési szempontot.

A K_16 pályázat értékelési folyamatának tapasztalatairól, tanulságairól, az „értékelések értékeléséről” a z NKFI Hivatal elnöke nyilvános fórumon ad tájékoztatást a jövő évi felhívás megalapozása és az értékelési rendszer hatékonyságának folyamatos korszerűsítése céljából.

A NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. július 25.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő (hó)
Odaítélt támogatás (EFt) 
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
120469
Vizi Balázs: Kétoldalú szerződéses kapcsolatok és kisebbségvédelem Közép- és Délkelet-Európában (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
37
12 878   
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
120623
Szeibert Orsolya: A gyermek legfőbb érdekének érvényesülése a szülői felelősség és kapcsolattartás kontextusában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 192   
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
120158
Kenderes György: A kiszolgáltatottabb fél helyzete a munkavégzési jogviszonyokban az európai és a magyar szabályozás tükrében (Miskolci Egyetem)
48
24 202   
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
119603
Szabó Andrea: Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás, 2018. (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
35 888   
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
120693
Badó Attila: A pártatlanság biztosítása az igazságszolgáltatásban. Összehasonlító vizsgálat (Szegedi Tudományegyetem)
47
10 608   
Filozófia
120375
Boros Gábor: Önértelmezés, érzelmek és narrativitás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
29 912   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
119930
Solymosi Tamás: Játékelmélet: Koncepciók, módszerek, alkalmazások (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
34 207   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120289
Szerb László: Vállalkozás és versenyképesség vizsgálatok Magyarországon a Globális Vállalkozói Monitor felmérései alapján, 2017-2019 (Pécsi Tudományegyetem)
39
23 072   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120080
Bakucs Lajos Zoltán: A  vidékfejlesztési politika hatáselemzése Magyarországon. Egy átfogó szemlélet (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
7 299   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120035
Csóka Péter: Pénzügyi hálózatok vizsgálata játékelméleti eszközökkel (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
9 088   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120007
Gál Zoltán: Pénzintézetek gazdaságfejlesztő szerepe a teljesítmény és a hitelezési mutatók alapján: Területi Pénzügyi Vizsgálatok (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
9 951   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
119557
Halpern László: A kutatás-fejlesztés és innováció meghatározó tényezői és azok hatása a vállalati hatékonyságra és növekedésre (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
18 048   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
119683
Kiss Hubert János: Kooperálva versenyezni: elmélet és kísérletek (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
11 427   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
119669
Jámbor Attila: Globális mezőgazdasági versenyképesség a nemzetközi kereskedelemben (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
19 829   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120053
Szunomár Ágnes: Európán kívüli feltörekvő piacok multinacionális vállalatai Kelet-Közép-Európában (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
26 218   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120545
Váradi Balázs: Egyéni egészségügyi paneladatokon alapuló egészségpolitikai értékelések (Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.)
27
11 240   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120183
Kocsis Tamás: Szándékos költségáthárítás a döntéshozatalban (Budapesti Corvinus Egyetem)
24
6 713   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120044
Tóth Gergely: A GAZDASÁGI EGYENSÚLY TERMÉSZETES HATÁRAI (Pannon Egyetem)
24
19 220   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120326
Baráth Lajos: Termelékenység, gazdasági válság és konvergencia az EU mezőgazdaságában (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
6 898   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120563
Tóth József: Az élelmiszer termelés és fogyasztás innovációs alkalmazkodása (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
15 963   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120686
Kapás Judit: A kultúra rétegei: Az intézmények, a gazdasági fejlődés vagy mindkettő meghatározói? (Debreceni Egyetem)
44
13 111   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120004
Márkusné Zsibók Zsuzsanna: A területi gazdasági folyamatok hosszú távú előrejelzése: regionális modell építése magyarországi adatokon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
9 540   
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia 
119580
Müller Péter: Katona József korai (Bánk bán előtti) drámáinak kritikai kiadása II. (Pécsi Tudományegyetem)
48
5 526   
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia 
119865
Pintér Márta Zsuzsanna: Régi Magyar Drámai Emlékek 6/2-3 (Eszterházy Károly Főiskola)
48
8 432   
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia 
120779
Wernitzer Julianna: Kassák Lajos avantgárd folyóiratai interdiszciplináris megközelítésben (1915–1928) (Petőfi Irodalmi Múzeum)
48
27 564   
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia 
119355
Horváth Iván: Pray-kódex. Hálózati és nyomtatott kritikai kiadás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
23 618   
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
120495
Mikó Árpád: A reneszánsz művészet Magyarországon (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
47
40 114   
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
120643
Czagány Zsuzsa: Kódexek és töredékek. Késő középkori hangjelzett forrásaink kutatása, újraértelmezése és online megjelenítése (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
48 000   
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
120712
Balogh Balázs: Párhuzamos ruralitások. A vidékiség mai (lét)formái négy erdélyi  kisrégióban (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
23 230   
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
119665
Szarvas Zsuzsanna: Útközben. A Néprajzi Múzeum új állandó kiállításának előkészítése (Néprajzi Múzeum)
48
42 000   
Nyelvtudomány
120145
Kornai András: Szószerkezet felismerése mélytanulással (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
48
44 400   
Nyelvtudomány
120073
Kenesei István: Nyílt hozzáférésű magyar mondattani könyvsorozat angol nyelven (MTA Nyelvtudományi Intézet)
40
36 329   
Nyelvtudomány
119863
Rebrus Péter: A magánhangzó-harmónia mintázatainak kísérleti és elméleti vizsgálata (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
34 331   
Nyelvtudomány
120234
Bóna Judit: Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
41 247   
Ókortudomány–Orientalisztika
119979
Nagy Árpád Miklós: Párhuzamos kutatások az antik mágia köréből II: a varázsgemmák (Szépművészeti Múzeum)
48
26 986   
Pszichológia–Pedagógia
119365
Csépe Valéria: Multimodális interakciók az ortográfiai tanulásban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 658   
Pszichológia–Pedagógia
119433
Kende Anna: Konzorcium, fő p.: A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
23 774   
Pszichológia–Pedagógia
119793
Bigazzi Sára: Konzorcium, társ p.: A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre (Pécsi Tudományegyetem)
48
22 567   
Pszichológia–Pedagógia
120012
Csathó Árpád: Bimodális kognitív interakciók érzékenysége a mentális fáradtságra (Pécsi Tudományegyetem)
36
7 902   
Pszichológia–Pedagógia
120433
Nguyen Luu Lan Anh: A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
18 677   
Pszichológia–Pedagógia
119591
Kasik László: A társas problémákkal kapcsolatos negatív orientáció és elkerülés kapcsolata – longitudinális vizsgálat 10–18 évesek körében (Szegedi Tudományegyetem)
36
11 267   
Pszichológia–Pedagógia
119587
Czigler István: Automatikus és feladatfüggő információ-feldolgozás: változásdetekció feladathelyzetben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 781   
Pszichológia–Pedagógia
120334
Kállai János: Saját test percepciója a computer által létrehozott virtuális térben: A perceptuális előtér és háttér fluktuációja a virtuális térben való elmerülés közben. (Pécsi Tudományegyetem)
48
31 489   
Régészet–Magyar Őstörténet
120486
Vida Tivadar: A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
33 562   
Régészet–Magyar Őstörténet
120575
Révész László: Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (Szegedi Tudományegyetem)
48
36 342   
Régészet–Magyar Őstörténet
119847
Szabó Miklós: Sajópetri - Homoki-szőlőskertek LT-temető monográfiájának megjelentetése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
12
4 338   
Régészet–Magyar Őstörténet
119520
Borhy László: Tábor - Város: Brigetio római kori településkomplexuma (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 971   
Szociológia–Demográfia
120086
Nagy Beáta: Versenyfutás az idővel (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
18 166   
Szociológia–Demográfia
119368
Vajda Júlia: A vészkorszak “alulnézetben” – zsidók és nem zsidók huszadik századi együttélésének emlékezete, különös tekintettel a soára (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
14 946   
Szociológia–Demográfia
120070
Janky Béla: Jóléti attitűdök magyarázata: általános morális elvek, téma-keretezés és kutatási dizájn (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
9 904   
Szociológia–Demográfia
120711
Hárs Ágnes: Migráció - a valóság közelítése innovatív módszerekkel (KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány)
37
15 911   
Szociológia–Demográfia
119465
Virág Tünde: Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra)termelődése hanyatló városokban (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
17 509   
Szociológia–Demográfia
120010
Bartha Anikó Eszter: Az ipari munkásság alakváltozása: Az 1990 utáni szakmunkásréteg társadalmi-politikai tagozódása Németországban és Magyaroszágon (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
14 132   
Szociológia–Demográfia
120400
Papp Z. Attila: Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi rezliencia multietnikus környezetben (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
18 501   
Szociológia–Demográfia
119679
Rosta Gergely László: Vallási változás Magyarországon (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
26 680   
Szociológia–Demográfia
119565
Kolosi Tamás: ISSP - Kapcsolatok és erőforrások (2017) és Vallás (2018) (TÁRKI Zrt)
19
12 074   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119664
Deák Ágnes: Államhatalom és politikai sajtó Magyarországon (1861-1875) (Szegedi Tudományegyetem)
48
24 557   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119577
Krász Lilla: A tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770-1830 (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
36 918   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119671
Tomka Béla: Intézményi és kulturális transzferek a 20. századi Magyarországon: átvétel, hibridizáció és elutasítás (Szegedi Tudományegyetem)
36
14 439   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119430
Jakó Klára Júlia: Erdélyi Okmánytár V. (1373-1389) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
12 997   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119237
Kasza Péter: Buda Oppugnata - Wolfgang Lazius elfeledett történeti műve (Szegedi Tudományegyetem)
48
31 366   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
120197
Papp Klára: A magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere a 16-20. században (Debreceni Egyetem)
46
24 864   
Fizika
119561
Groma István: Új elméleti és kísérleti módszerek kifejlesztése a diszlokációk kollektív tulajdonságának leírására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
35 052   
Fizika
119517
Mészáros Szabolcs: Galaktikus archeológia: a Tejútrendszer története a nagy égboltfelmérő programok korában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 680   
Fizika
120785
Szabó György: Megkülönböztethetőség következményei az evolúciós játékelméletben (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
23 616   
Fizika
119204
Takács Gábor: Erősen korrelált kvantumrendszerek dinamikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
29 851   
Fizika
119967
Kun Ferenc: Repedések dinamikájától katasztrófák előrejelzéséig (Debreceni Egyetem)
48
16 712   
Fizika
120660
Barnaföldi Gergely Gábor: Azonosított hadronok keletkezésének vizsgálata az LHC megnövelt luminozitású nehézionütközéseiben az ALICE kísérlettel (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
45 599   
Fizika
119357
Donkó Zoltán: Töltött részecskék nemegyensúlyi kinetikája ionizált gázokban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
38 976   
Fizika
119442
Dóra Balázs: Kölcsönhatás, topológia és dinamika egzotikus kvantumrendszerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000   
Fizika
119797
Halbritter András: Atomi méretű memóriák vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000   
Fizika
120666
Fülöp Zsolt: Nagypontosságú nukleáris asztrofizikai mérések (MTA Atommagkutató Intézet)
48
48 000   
Fizika
120569
Legeza Örs: Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
42 966   
Fizika
119993
Regály Zsolt: Új irányok a bolygókeletkezés megértésében: örvénykeltette bolygókeletkezés (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
33 552   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
120551
Józsa János: Sekély tavak fizikai folyamatainak kölcsönhatása tér- és időbeli léptékeken keresztül (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 587   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
119245
Domokos Gábor: Alakfejlődés és az egyensúly geometriája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 718   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
120083
Láng Péter: Desztillációs és abszorpciós szétválasztási eljárások hatékonyságának növelése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
26 999   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
119440
Lógó János: Szerkezetek topológia optimálásának néhány feladata: elméleti kérdésektől a mérnöki alkalmazásokig (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 984   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
120501
Korondi Péter: Ember-Gép interakció eto-robotikai eszközei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
46 430   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
119566
Mertinger Valéria: Kristályorientált szilárdfázisú folyamatok modellezése és komplex kísérleti jellemzése fémes rendszerekben (Miskolci Egyetem)
48
44 299   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
120592
Czigány Tibor: Égésgátolt polimer kompozitok fejlesztése mérnöki alkalmazásokhoz (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 340   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
119943
Vad János: Ellenforgó légcsavarok aeroakusztikai és aerodinamikai vizsgálata, nyalábformálási módszerek felhasználásával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
19 654   
Informatikai–Villamosmérnöki
120499
Szirányi Tamás: Tájékozódás dinamikus környezetben részleges látványokból (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
36
35 516   
Informatikai–Villamosmérnöki
119467
Vásárhelyi Gábor: Csoportos döntéshozatal és csoportos feladatmegoldás autonóm repülő robotokkal (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 936   
Informatikai–Villamosmérnöki
120233
Benedek Csaba: Instant környezetmegfigyelés mobil járművekről újgenerációs térinformatikai adatbázis háttérrel (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
48
47 952   
Informatikai–Villamosmérnöki
120366
Kató Zoltán: Konzorcium, fő p.: Vizuális objektumok geometriai illesztése,  fúziója, 3D rekonstrukciója és felismerése pontmegfeleltetések nélkül (Szegedi Tudományegyetem)
48
21 907   
Informatikai–Villamosmérnöki
120367
Czúni László: Konzorcium, társ p.: Vizuális objektumok geometriai illesztése,  fúziója, 3D rekonstrukciója és felismerése pontmegfeleltetések nélkül (Pannon Egyetem)
48
22 344   
Informatikai–Villamosmérnöki
119532
Osváth Zoltán: Grafén-fém hibrid nanoszerkezetek előállítása és jellemzése (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
16 172   
Informatikai–Villamosmérnöki
120143
Fekete Zoltán: Újszerű implantátum anyagok alkalmazása az agykéreg aktivitásának nagy-felbontású, multiparaméteres leképezésére (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
46 779   
Informatikai–Villamosmérnöki
119866
Antal Péter: Bayesi, rendszeralapú módszerek nagy mennyiségű egészségügyi adatok elemzésére (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 967   
Kémia 1
119658
Császár Attila Géza: Molekulák mozgásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
46 967   
Kémia 1
119795
Horváth Dezso: Térbeli gradiens vezérelt önszerveződés és önrendeződés kémiai rendszerekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
44 716   
Kémia 1
119360
Szalai István: Új eljárások nemlineáris kémiai jelenségek előállítására és tanulmányozására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 842   
Kémia 1
119732
Jedlovszky Pál: Biológiai vagy környezeti szempontból releváns határfelületi rendszerek vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel (Eszterházy Károly Főiskola)
48
21 468   
Kémia 1
120115
Kónya Zoltán: Fém nanorészecskék szabályozott növesztése atomi vastagságú 2D szigetelő és vezető filmeken és felületi reakciókban mutatott katalitikus tulajdonságaik vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 480   
Kémia 1
120075
Horvai György: Szokatlan sav-bázis kölcsönhatások (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
26 961   
Kémia 1
120224
Tircsó Gyula: Mangán(II)komplexekkel a biztonságos diagnosztikáért: új, merevvázú makrociklusos komplexképzők tervezése, előállítása és kémiai jellemzése Mágneses Rezonanciás kontrasztanyagok ligandumaiként (Debreceni Egyetem)
48
43 082   
Kémia 1
119269
Héberger Károly: Molekuláris, kromatográfiás, bünügyi technikai és élelmiszeradatokra vonatkozó "ujjlenyomatok" újraértékelése és a kapcsolódó modellek validálása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
47
40 087   
Kémia 1
119429
Rokob Tibor András: Biológiai és biomimetikus rendszerekben történő oxigénaktiválás vizsgálata elméleti számításokkal (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
30 577   
Kémia 1
119459
Vékey Károly: Fehérjék glikozilációjának összehasonlító vizsgálata Rheumatoid Arthritisben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
45 816   
Kémia 1
120130
Gyurcsik Béla: Fémionok által vezérelt fehérje-DNS kölcsönhatás: fémion-függő molekulák potenciális alkalmazási lehetőségekkel (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 928   
Kémia 2
119202
Keglevich György: A mikrohullámú technika alkalmazása szerves foszforvegyületek szintézisében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000   
Kémia 2
119770
Hunyadi Attila: Antioxidánsok, mint oxidatív stress aktivált prodrug-ok: egy figyelmen kívül hagyott kémiai tér antitumor potenciálja (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 892   
Kémia 2
119282
Kiss Lorand: Sztereokémiai információkban gazdag, funkcionalizált telített hetero- illetve aliciklusok sztereokontrollált és szelektív szintézisei (Szegedi Tudományegyetem)
48
23 704   
Kémia 2
119552
Mező Gábor: Magas mortalitású daganatos megbetegedések irányított tumorterápiás kezelésére alkalmas biokonjugátumok fejlesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 950   
Kémia 2
119509
Csávás Magdolna: Félszintetikus glikopeptidek  és multivalens szénhidrátok előállítása és antibakteriális vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
25 876   
Kémia 2
120014
Skodáné dr. Földes Rita: Ionos folyadék katalizátorok felhasználása szteroid-származékok előállítására (Pannon Egyetem)
48
29 428   
Kémia 2
119940
Bélafiné dr. Bakó Katalin: Az elektrokémiai folyamatok hatása biológiai eredetű termékek elektrodialízissel történő szeparációjára (Pannon Egyetem)
48
24 972   
Kémia 2
120039
Pukánszky Béla: Szintetikus és biopolimerek módosítása fizikai és kémiai módszerekkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
44 796   
Kémia 2
120181
Kurtán Tibor: Bioaktív heterociklusok sztereokémiája és sztereoszelektív szintézise (Debreceni Egyetem)
48
31 680   
Matematika–Számítástudomány
119528
Pintz János: Analitikus és kombinatorikus számelméleti kutatások (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
40 016   
Matematika–Számítástudomány
120254
Király Tamás: Lefogási problémák a kombinatorikus optimalizálásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
5 364   
Matematika–Számítástudomány
120186
Hartung Ferenc: Késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek kvalitatív tulajdonságai (Pannon Egyetem)
48
19 720   
Matematika–Számítástudomány
119687
Nagy Gábor Péter: Kvázicsoportok realizációja projektív síkokban (Szegedi Tudományegyetem)
48
7 430   
Matematika–Számítástudomány
120154
Károlyi Gyula: A polinom módszer és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 648   
Matematika–Számítástudomány
119670
Naszódi Márton: Konvex testek elrendezései és approximációja (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
5 200   
Matematika–Számítástudomány
119934
Domokos Mátyás: Gyűrűk, félcsoportok, kategóriák (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
35 906   
Matematika–Számítástudomány
120706
Simonyi Gábor: Információelmélet és alkalmazásai (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
13 569   
Matematika–Számítástudomány
120558
Csuhaj Varjú Erzsébet: Osztott modellek a nem-hagyományos számítások elméletében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 220   
Matematika–Számítástudomány
120697
Szabó Endre: Véges csoportok és Lie-csoportok a geometriában (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
16 056   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
120650
Pongor Sándor: Mikrobióm bioinformatika: Komplex bakteriális közösségek számítógépes analizise és modellezése (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
32 392   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
120220
Kintses Bálint: A humán mikrobiom és patogén baktériumok közötti géncsere veszélyeinek felderítése rendszerszintű megközelítéssel (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 956   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
120302
Nagy Péter: A dogmán túl: receptor tirozin kinázok klaszterizációjának és szignalizációjának kvantitatív biofizikai tanulmányozása (Debreceni Egyetem)
48
47 988   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
120391
Kardos József: Fehérjék másodlagos szerkezetének és foldjának meghatározása CD spektroszkópiával: módszerfejlesztés és alkalmazása kóros fehérjeaggregátumok és amiloid szálak vizsgálatára (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 772   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
119287
Tusnády Gábor: Transzmembrán fehérjék transzkriptom analízise (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 788   
Idegtudomány
119521
Nyíri Gábor: A limbikus rendszer szabályozása felszálló agytörzsi-septo-hippocampális pályákon keresztül (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000   
Idegtudomány
119742
Hájos Norbert: Az amigdala-függő félelmi tanulás szabályozása azonosított idegsejtcsoportokon keresztül (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000   
Idegtudomány
119597
Dux Mária: TRP receptorok által közvetített mechanizmusok szerepe a meningeális nocicepcióban: humán patofiziológiai vonatkozások (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 296   
Idegtudomány
119443
Wittner Lucia: Agykérgi szinkron populációs aktivitás vizsgálata epilepsziás és nem epilepsziás tumoros betegekben. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 680   
Idegtudomány
119289
Gábriel Róbert: Egyes mikroRNS-ek szerepe a retina fejlődésében és retinabetegségek állatkísérletes modelljeiben (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 920   
Idegtudomány
119650
Barthó Péter: A kérgi visszacsatolás szerepe a talamokortikális aktivitásban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 504   
Idegtudomány
120311
Haller József: Két különböző szerotonerg rendszer az agyban: a szociális viselkedés szabályozását érintő következmények (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 931   
Infraindividuális Biológia
120237
Buzás Edit Irén: Az extracelluláris vezikulák heterogenitásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
47 912   
Infraindividuális Biológia
119653
Mócsai Attila: A PLCγ2 jelpálya szerepe az oszteoklasztok fúziójában (Semmelweis Egyetem)
48
48 000   
Infraindividuális Biológia
119652
Kaló Péter: Konzorcium, fő p.: A nitrogénkötő baktériumok differenciációjához létfontosságú gümőspecifikus cisztein gazdag (NCR) peptideket kódoló  Medicago truncatula gének funkcionális vizsgálata. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
33 100   
Infraindividuális Biológia
120120
Kereszt Attila: Konzorcium, társ p.: A nitrogénkötő baktériumok differenciációjához létfontosságú gümőspecifikus cisztein gazdag (NCR) peptideket kódoló Medicago truncatula gének funkcionális vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
14 900   
Infraindividuális Biológia
119516
Kozma Bognárné dr. Hamari Zsuzsanna: Az első eukarióta nikotinsav katabolikus útvonal feltárása az Aspergillus nidulans modellszervezetben (Szegedi Tudományegyetem)
48
46 717   
Infraindividuális Biológia
119494
Pócsi István: Szekunder metabolit génklaszterek aktiválása Aspergillus nidulansban és Fusarium verticillioidesben - kombinált transzkriptomikai, metabolomikai és genetikai megközelítés (Debreceni Egyetem)
48
47 886   
Infraindividuális Biológia
120142
Andó István: A veleszületett immunitás új elemének, a sokmagvú óriás vérsejtnek a jellemzése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
36 000   
Kísérletes Orvostudomány
119992
Varró András: Szívelektrofiziológiai változások és megváltozott aritmia érzékenység krónikus fizikai edzés következtében állatkísérletes modellekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000   
Kísérletes Orvostudomány
120358
Bari Ferenc: Új terápiás lehetőség a fokális agyi infarktus kezelésében: szöveti pH-tól függő gyógyszeradagolás nanopartikulumok segítségével (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 958   
Kísérletes Orvostudomány
119690
Vereb György: HER2 célpontú átprogramozott (CAR) T-sejt alapú daganatterápia optimalizálása (Debreceni Egyetem)
48
47 997   
Kísérletes Orvostudomány
120232
Boros Mihály: Biológiai gázok terápiás hatékonysága klinikailag releváns meleg és hideg ischaemia modellekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
43 617   
Kísérletes Orvostudomány
119955
Geiszt Miklós: A Nox5 élettani szerepének vizsgálata Nox5 génhiányos nyúlmodell felhasználásával (Semmelweis Egyetem)
48
46 672   
Kísérletes Orvostudomány
119417
Panyi György: A KCa1.1 csatorna kifejeződése és funkciója daganatokban (Debreceni Egyetem)
48
47 999   
Kísérletes Orvostudomány
119938
Rakonczay Zoltán: Terápiás lehetőségek vizsgálata akut pancreatitisben (Szegedi Tudományegyetem)
48
46 936
Kísérletes Orvostudomány
119759
Tamás Andrea: A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP), mint potenciális biomarker, vizsgálata különböző fiziológiás és patológiás állapotokban (Pécsi Tudományegyetem)
48
37 692
Kísérletes Orvostudomány
120187
Tóth István Balázs: Neurális és nem-neurális TRP ioncsatornák pruriceptív szerepe a bőrben (Debreceni Egyetem)
36
33 274   
Kísérletes Orvostudomány
119223
Enyedi Ágnes: A plazmamembrán Ca2+ATPáz sejtvándorlást szabályozó szerepe (Semmelweis Egyetem)
48
47 964   
Kísérletes Orvostudomány
120536
Szokodi István: Az apela funkcionális szerepe a kardiális fibroblasztok fenotípusát szabályozó folyamatokban (Pécsi Tudományegyetem)
48
38 052   
Klinikai Orvostudomány
120335
Takács Tamás: A dohányzás szerepe a krónikus pankreatitisz kialakulásában és lefolyásában (Szegedi Tudományegyetem)
48
44 868   
Klinikai Orvostudomány
120725
Kappelmayer János: Thrombocyta és leukocyta aktiváció antifoszfolipid szindrómában (Debreceni Egyetem)
48
27 908   
Klinikai Orvostudomány
119283
Kovalszky Ilona: Párbeszéd a daganatsejtek és környezetük között. A fibroblaszt aktiváció szerepe a tumornövekedésben és invázióban. (Semmelweis Egyetem)
48
34 898   
Klinikai Orvostudomány
119950
Alpár Donát: Klonális evolúció tér- és időbeli vizsgálata krónikus limfocitás leukémia személyreszabott kezeléséhez (Semmelweis Egyetem)
48
32 985   
Klinikai Orvostudomány
120552
Bíró Tamás: A BŐR CANNABINOID RENDSZER TERÁPIÁS POTENCIÁLJÁNAK VIZSGÁLATA ÉS KIAKNÁZÁSA ATOPIAS DERMATITISBEN (Debreceni Egyetem)
48
47 896   
Klinikai Orvostudomány
120042
Csiba László: In vivo és in vitro hemosztázis vizsgálatok iv. thrombolysissel és mechanikus thrombectomiával kezelt akut stroke betegekben (Debreceni Egyetem)
48
46 527   
Klinikai Orvostudomány
120633
Katona Éva: Az alpha2-plazmin inhibitor természetes heterogenitásának szerepe a trombotikus megbetegedésekben (Debreceni Egyetem)
48
36 372   
Klinikai Orvostudomány
119540
Melegh Béla: "Ritka-és diagnosztizálatlan betegségek" molekuláris hátterének és eredetének vizsgálata új generációs genomikai módszerekkel (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 928   
Klinikai Orvostudomány
120206
Remenyik Éva: UVB sugárzás okozta károsodás elleni celluláris védekező mechanizmusok azonosítása in vitro és in vivo (Debreceni Egyetem)
48
37 479   
Klinikai Orvostudomány
120392
Korponay-Szabó Ilma Rita: Transzglutamináz homológok és módosult formák (TG4 és TG2) szerepe a coeliakia és diabetes mellitus kialakulásában (Debreceni Egyetem)
48
47 800   
Klinikai Orvostudomány
120193
Decsi Tamás: A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak és a prebiotikumok szerepe a gyermekgyógyászati megelőző és gyógyító tevékenységben (Pécsi Tudományegyetem)
48
21 895   
Klinikai Orvostudomány
119529
Szereday László: Immune checkpoint útvonalak szerepének vizsgálata az anyai immuntolerancia kialakításában és patológiás terhességekben (Pécsi Tudományegyetem)
48
25 581   
Klinikai Orvostudomány
120277
Merkely Béla: A versenysport rövid- és hosszútávú kardiovaszkuláris hatásainak experimentális és klinikai vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
48 000   
Klinikai Orvostudomány
120356
Schwarcz Attila: Mikrovérzések jelentősége koponya traumában: transzlációs MRI vizsgálatok (Pécsi Tudományegyetem)
48
31 520   
Klinikai Orvostudomány
119809
Farkas Klaudia: A szérum, a szöveti és a széklet infliximab szintek, valamint az anti TNF-α kezelésre adott válasz közötti korreláció vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben - a biológiai terápia mellett fellépő hatásvesztés mechanizmusának új nézőpontjai (Szegedi Tudományegyetem)
36
28 113   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119842
Juhász Gábor: Konzorcium, fő p.: A Rab19 autofágiában és fehérjeszekrécióban betöltött szerepének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
24 000   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119971
Lőw Péter: Konzorcium, társ p.: A Rab19 autofágiában és fehérjeszekrécióban betöltött szerepének vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
24 000   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119493
Vértessy G. Beáta: A DNS-beli uracil prevenciójában, javításában, fenntartásában és esetleges jelátviteli szerepében fontos útvonalak kapcsolata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 672   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119298
Fehér Tamás: A genomi transzpozonszám-növekedés evolúciós korlátai Escherichia coli-ban, és ennek biotechnológiai vonatkozásai (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
40 542   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
120669
Uray Karen Lee: A CXCR2 jelátviteli rendszer szerepe bél simaizomban ileus kialakulása során (Debreceni Egyetem)
48
47 958   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119374
Gál Péter: Konzorcium, fő p.: Kapcsolatok a komplementrendszer három aktiválódási útvonala között: A szerin proteázok egyedi funkciói (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
24 916   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119386
Pál Gábor: Konzorcium, társ p.: Kapcsolatok a komplementrendszer három aktiválódási útvonala között: A szerin proteázok egyedi funkciói (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
23 000   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119361
Burkovics Péter: A stabil másodlagos struktúrával rendelkező DNS szakaszok replikációjának biokémiai vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 971   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119236
Ligeti Erzsébet: A neutrofil-eredetű extracelluláris vezikulumok keletkezésében és effektor funkcióiban résztvevő receptorok és szignalizációs utak (Semmelweis Egyetem)
48
44 074   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119359
Nyitray László: S100 fehérjék a jelátvitelben: szerkezet-funkció vizsgálatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000   
Agrártudomány 1 
120383
Kolbert Zsuzsanna: Új regulátorok a gyökérrendszer módosulása során: a nitrogén-monoxid- és fitohormon-függő jelek szerepe és kapcsolatuk (Szegedi Tudományegyetem)
48
26 537   
Agrártudomány 1 
119387
Szakács Éva: Búza-évelő rozs (Secale cereanum) introgressziós vonalak, mint új nemesítési génforrások előállítása és molekuláris genetikai/citogenetikai azonosítása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
36 952   
Agrártudomány 1 
119801
Veisz Ottó Bálint: A kalászos gabonák hőtűrésének produkcióbiológiai és genetikai tanulmányozása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
33 106   
Agrártudomány 1 
120342
Alberti-Dér Ágnes: Természetes eredetű citotoxikus diarilheptanoidok új forrásai: fitokémiai jellemzés és bioaktivitás-vizsgálat (Semmelweis Egyetem)
48
31 452   
Agrártudomány 1 
120641
Bánfalvi Zsófia: A precíziós nemesítés hatékonyságának növelése burgonyában (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
24
20 000   
Agrártudomány 1 
120638
Máthé Csaba István: A protein foszfatáz- oxidatív stressz kapcsolat sejtszintű vizsgálata modellnövényekben (Debreceni Egyetem)
36
23 671   
Agrártudomány 1 
119835
Pauk János: Alacsony fermentálható szénhidrát tartalmú (FODMAP) tönkölybúza vonalak fejlesztése modern és klasszikus kutatási módszerekkel (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.)
48
47 844   
Agrártudomány 2
119594
Gyuranecz Miklós: Mycoplasma synoviae fertőzés elleni védekezés lehetőségeinek fejlesztése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
36 651   
Agrártudomány 2
120201
Bányai Krisztián: Vakcinázással megelőzhető vírusos baromfi betegségek molekuláris epidemiológiai vizsgálata (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
43 920   
Agrártudomány 2
119381
Zádori Zoltán: Magyarországi PRRSV törzsek genetikai változásainak vizsgálata térben és időben és az RfRp hatása a vírus evolúciójára (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
32 456   
Agrártudomány 2
120118
Bakonyi Tamás: Új diagnosztikai módszerek kifejlesztése és alkalmazása a Kárpát-medencében felbukkanó vagy honos arbovírusok kimutatására és jellemzésére (Szent István Egyetem)
48
46 128   
Agrártudomány 2
120140
Kurucz Judit Éva: A mézelő méh (Apis mellifera) immunvédekezésének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
42 000   
Agrártudomány 3
119701
Szittya György: A vírustünetek kialakulásáért felelős növényi faktorok molekuláris azonosítása (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 960   
Agrártudomány 3
120122
Kereszt Attila: Konzorcium, fő p.: Haszonmaximalizálás szimbiózisban? Gene for gene kölcsönhatások a Medicago-Sinorhizobium kapcsolatokban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
33 099   
Agrártudomány 3
120300
Domonkos Ágota: Konzorcium, társ p.: Haszonmaximalizálás szimbiózisban? Gene for gene kölcsönhatások a Medicago-Sinorhizobium kapcsolatokban (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
14 900   
Agrártudomány 3
119783
Várallyay Éva: Új szőlővírusok funkciójának, tünetkialakításban betöltött szerepének és evolúciójának vizsgálata új generációs szekvenálással és molekuláris biológiai módszerekkel (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 977   
Agrártudomány 3
119276
Mészáros Klára: Az árpa hálózatos levélfoltosságát okozó Pyrenophora teres f. teres elleni rezisztencia genetikai és élettani hátterének feltárása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
43 547   
Agrártudomány 3
120265
Nagy Noémi: Talajok foszfátformáinak vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel (Debreceni Egyetem)
48
47 245   
Agrártudomány 3
120028
Majláth Imre: A fény és a mérsékelt vízhiány hatása a szén és nitrogénasszimilációra  különböző haszonnövények hidegakklimációja alatt (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
36 440   
Agrártudomány 3
119844
Kárpáti Zsolt: Környezeti tényezők és szezonálisan változó tulajdonságok szerepe a pettyesszárnyú muslica fenológiájában (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
38 736   
Agrártudomány 3
120464
Gruiz Katalin: Bioszén felületkémiai és fizikai jellemzőinek talajbiológiai hatásai különböző bioszén-talaj rendszerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
23 069   
Agrártudomány 3
119475
Makó András Szabolcs: Vízzel vagy apoláros folyadékokkal nedvesített talajrendszerek becslő módszereinek pontosítása a talajszerkezeti tulajdonságok alapján (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
40 987   
Földtudomány 1
120149
Erdős Zoltán: Szubdukció és ív-mögötti medence extenzió kapcsolatának vizsgálata 2- és 3-dimenziós numerikus modellezéssel: Esettanulmány a Pannon medence és környezetéből (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
6 792   
Földtudomány 1
119740
Kovács István János: Víz a tűzben: miről árulkodik a vulkáni kőzetek és azok fenokristályainak víztartalma és geokémiája? (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
48
26 627   
Földtudomány 1
120123
Erdei Boglárka: A Pannon régió paleogén vegetációja (Magyar Természettudományi Múzeum)
48
13 573   
Földtudomány 1
120213
Kovács János: Kárpát-medencei vörösagyagok többoldalú vizsgálata a származási környezet, az üledékképződés és kora, a késő-kainozoos klíma- és őskörnyezeti változások vonatkozásában (Pécsi Tudományegyetem)
48
28 845   
Földtudomány 1
119535
Guzmics Tibor: A Kerimasi és az Oldoinyo Lengai magmás folyamatainak rekonstruálása: 3D olvadékzárvány vizsgálatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
34 311   
Földtudomány 2
119309
Sipos György: Különböző geomorfológiai rendszerek közötti késő-pleisztocén és holocén kapcsolatok feltárása a Kárpát-medence DK részén (Szegedi Tudományegyetem)
48
11 666   
Földtudomány 2
120620
Varga György: Paleokörnyezet-rekonstrukció hullóporos eredetű üledékek szemcseméret és szemcsealak elemzése alapján (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
14 997   
Földtudomány 2
120605
Bartholy Judit: A budapesti városi hősziget hatás jövőbeli finomfelbontású becslése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
22 654   
Földtudomány 2
119193
Kiss Tímea: Meder- és ártérfejlődés kapcsolatrendszerének vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
10 132   
Földtudomány 2
119710
Kovács Zoltán: A fenntartható városfejlődés kihívásai Magyarországon (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
19 714   
Földtudomány 2
119366
Horváth Erzsébet: A löszök paleotalajainak genetikája,  posztpedogén elváltozásai és lehetőségei az őskörnyezeti rekonstrukcióra (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
44 992   
Földtudomány 2
119574
Uzzoli Annamária: Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szerepe az egészségegyenlőtlenségekben Magyarországon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
12 536   
Földtudomány 2
120346
Unger János: A klímaváltozás termikus hatásainak város és városrész léptékű modellezése Kárpát-medencei településekre a 21. század folyamán (Szegedi Tudományegyetem)
48
34 370   
Szupraindividuális Biológia
119347
Szathmáry Eörs: Dinamikai modellek az élet keletkezésében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
38 791   
Szupraindividuális Biológia
120249
Rosivall Balázs: Az ivararány-manipuláció rátermettségkövetkezményei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 637   
Szupraindividuális Biológia
119478
Molnár Zsolt: A legeltetés növényzetre gyakorolt hatása nem-konvencionális legelőterületeken (mocsarakban és erdőkben) (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
38 604   
Szupraindividuális Biológia
119225
Török Péter: Növényökológiai elméletek alkalmazási lehetőségei a gyeprekonstrukcióban (Debreceni Egyetem)
48
44 164   
Szupraindividuális Biológia
120348
Szép Tibor: Konzorcium, fő p.: A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján (Nyíregyházi Egyetem)
48
29 590   
Szupraindividuális Biológia
120708
Halmos Gergo: Konzorcium, társ p.: A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület)
48
18 397
Szupraindividuális Biológia
120595
Padisák Judit: Vízi életközösségek szerkezeti és funkcionális biodiverzitása tér- és időbeli gradiensek mentén: sérülékenység, resziliencia, alkalmazott ökológiai vonatkozások (Pannon Egyetem)
48
41 975   
Szupraindividuális Biológia
119647
Vasas Gábor: Cianobakteriális toxinvariabilitás és funkció (Debreceni Egyetem)
48
34 732   
Szupraindividuális Biológia
119208
Buczkó Krisztina: Kriptogámok tulajdonságai a Kárpátokban (Magyar Természettudományi Múzeum)
48
25 927   

Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?