Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Nemzeti kiválósági program (2018-1.2.1-NKP), támogatott projektek
2018. május 28.
Módosítás: 2018. december 11.
Olvasási idő: 4 perc

A Nemzeti kiválósági program 2018. évi felhívása a felfedező kutatások társadalmi és gazdasági hasznosulását ösztönzi egy-egy olyan stratégiai területen, ahol a hazai kutatói kiválóság a legversenyképesebb lehet. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja az alábbi területeken:

  • A” alprogram: ELI-hez kapcsolódó, elsősorban kísérleti kutatások Nemzeti Programja
  • „B” alprogram: A mesterséges intelligencia alkalmazását megalapozó kutatások Nemzeti Programja
  • „C” alprogram: A magyar társadalom biztonságát elősegítő Nemzeti Program
  • „D” alprogram: „Tiszta ivóvíz” Nemzeti Program
  • „E” alprogram: Fehérjetudomány és alkalmazásai Nemzeti Program.

Az átfogó jellegű, nagy horderejű tudományos és technológiai kihívásokat célzó, interdiszciplináris kutatási tevékenységet feltételező programok  a legkiválóbb tudományos, ipari, társadalmi szereplők és a döntéshozók tartós együttműködése keretében valósulhatnak meg. A pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési és értékelési szempontok alapján a pályázatokat először anonim szakértők véleményezték, majd az értékelések összesítése után a kijelölt szakértői csoport is értékelte. Ennek ismeretében az Innovációs Testület 10 pályázatot támogatásra javasolt az NKFI Hivatal elnökének.

A támogatói döntés szerint 10 konzorciumi program kapott a megvalósításhoz összesen csaknem 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból. 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. május 28.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás (Ft)
Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
2018-1.2.1-NKP-2018-00002
Debreceni Egyetem
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
A magyar fogyasztók rövid és hosszú távú aflatoxin-terhelésének meghatározása a tejtermékláncban és a kockázatkezelő intézkedések megalapozása
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
298 588 570
298 829 870
2018-1.2.1-NKP-2018-00004
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
IoT rendszerek biztonságát növelő technológiák
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
299 971 567
299 971 567
Debreceni EgyetemSzegedi Tudományegyetem
2018-1.2.1-NKP-2018-00005
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fehérjetudomány és alkalmazásai nemzeti program
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
999 900 000
999 900 000
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
2018-1.2.1-NKP-2018-00006
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szorongás helyett énhatékonyság - A biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok  számára 

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.
242 562 257
244 905 356
2018-1.2.1-NKP-2018-00007
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképének megalkotása és elemzése
9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.
206 358 710
224 520 150
GEOMEGA Földtani és Környezetvédelmi Kutató-Szolgáltató Kft.
2018-1.2.1-NKP-2018-00008
Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
A mesterséges intelligencia matematikai alapjai
1053 Budapest, Reáltanoda utca 13-15.
990 274 516
990 274 516
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási  Kutatóintézet
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
2018-1.2.1-NKP-2018-00009
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Multifunkcionális femtobiológiai munkaállomás kifejlesztése és fényindukált biológiai folyamatok vizsgálata néhány ciklusú spektroszkópiai módszerekkel
6726 Szeged, Temesvári körút 62.
299 999 751
299 999 751
Pécsi Tudományegyetem
2018-1.2.1-NKP-2018-00010
Pécsi Tudományegyetem
Ultrarövid fény- és elektronimpulzusokkal indukált atomi és molekuláris folyamatok vizsgálata az ELI-ALPS-nál, módszer- és eszközfejlesztés
7624 Pécs, Ifjúság útja 20.
297 096 952
297 096 952
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
2018-1.2.1-NKP-2018-00011
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont
Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig
1113 Budapest, Karolina út 29.
995 220 247
1 042 700 920
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Miskolci Egyetem
Országos Közegészségügyi Intézet
2018-1.2.1-NKP-2018-00012
Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
Ultragyors kísérletek jobb funkcionális molekulákért, nanoáramkörökért és atomnyalábokért
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
281 836 834
281 836 834
Utolsó módosítás: 2018. december 11.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?