Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2019. évi nyertesei (FK_19)
2019. november 22.
Módosítás: 2020. június 16.
Olvasási idő: 15 perc
A 12 évnél nem régebbi (2007. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_19) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_19) keretében idén 80 új projekt indulhat összesen 2,73 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve – a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint – külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 80 kutatási projekt támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
72 17 2 026 628 458 490
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
92 21 3 099 322 713 876
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
57 14 2 044 819 524 871
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
133 28 4 601 887 1 030 348
Összesen
354 80 11 772 656 2 727 585


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 14.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 132513 Hoffman István: A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 607
Állam, Jog és Politika 131569 Papp Zsófia: Választási szabályok, képviselői szerepek és a képviseleti demokráciával való elégedettség (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 15 686
Állam, Jog és Politika 131990 Szabó Gabriella: Politikai kommunikáció az expresszivitás korában. Mi jellemzi az affektív, expresszív és vulgarizálódó politikai kommunikációt Magyarországon? (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 19 128
Gazdaság 132915 Fogarassy Csaba: A lineáris-körkörös üzleti transzformációk rendszerelemeinek fejlesztése Big Data segítségével (Szent István Egyetem) 48 40 000
Gazdaság 131422 Szobonyáné Szabó-Morvai Ágnes: Hogyan hatnak a kisgyermekkori körülmények az emberi tőkére? (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 23 322
Gazdaság 132343 Bakó Barna: Fogyasztói döntések, ösztökélés és szabályozás (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 27 336
Irodalom 132528 Lénárt Tamás: Kivándoroltak. Az interkulturális irodalom poétikája (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 37 17 934
Irodalom 132710 Szabó Ádám: Nicasius Ellebodius levelezésének kritikai kiadása és kapcsolatrendszerének vizsgálata (MTA Könyvtár és Információs Központ) 36 29 896
Kultúra 132220 Bognár Szabina: Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 34 038
Kultúra 132785 Nagyné Dr. Frauhammer Krisztina: Nők, szerepek és praxisok a 19-20. század vallási kultúrájában Magyarországon (Szegedi Tudományegyetem) 48 20 148
Nyelvészet 131828 Zakariás Lilla: Intraindividuális variabilitás a nyelvi és munkamemória-folyamatokban post-stroke afáziában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 258
Pszichológia – Nevelés 132248 Kekecs Zoltán: Sham hipnózis: Egy minimálisan hatékony vagy placebo hipnózis indukciós technika hipnóziskutatásban használható kontrollhelyzetként való validálása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 981
Pszichológia – Nevelés 132165 Krajcsi Attila: A számmegértés új alapjai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 17 382
Régészet 131556 Bartus Dávid: Római kori figurális bronzok Magyarországról (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 059
Társadalom 131997 Huszár Ákos: Az osztály változó jelentősége összehasonlító perspektívában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 13 496
Társadalom 131826 Koltai Júlia: Az 1945 és 1989 közötti sajtó társadalomtörténeti elemzése a természetesnyelv-feldolgozás (NLP) módszereivel (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 25 755
Történelem 132451 Keller Márkus: A professzionalizáció története Magyarország a 19-20 században európai kontextusban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 31 464
Fizika 131979 Vértesi Róbert: Kollektív jelenségek és a sokparton-kölcsönhatás vizsgálata LHC-energiákon keletkező kis rendszerekben könnyű és nehéz kvarkokkal (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 18 234
Fizika 132146 Pályi András: Kölcsönható rendszerek topologikus tulajdonságai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 908
Fizika 132134 Pokol Gergő: Összetett plazma rendszerek integrált modellezése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 576
Fizika 132989 Mezei János Zsolt: A csillagközi tér jelentős hidrid kationjainak elektron-indukált reaktivitása (Atommagkutató Intézet) 48 28 171
Fizika 131982 Kovács Péter: Erősen kölcsönható anyag viselkedése extrém körülmények között QCD effektív modelljeiből (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 885
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 131895 Kicsiny Richárd: Megújuló hőforrásokból származó melegvíz optimális előállítása és elosztása (Szent István Egyetem) 36 30 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 131882 Czél Gergely: Nagy teljesítményű, szívós viselkedésű multifunkcionális hibrid kompozitok kifejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 984
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 132186 Géczy Attila: Gőzfázisú újraömlesztéses forrasztási technológiák vizsgálata és fejlesztése numerikus eszközökkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 34 879
Informatikai–Villamosmérnöki 131793 Kertész Attila: IoT eszközök és alkalmazások modelljeinek vizsgálata Felhő és Köd rendszerek hatékony vezérléséhez (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 487
Informatikai–Villamosmérnöki 132823 Márton Gergely: Agy-gép interfészek támogatása gépi tanulással (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 998
Kémia 1 132742 Alapi Tünde: Új típusú, a kisnyomású higanygőzlámpákat helyettesítő fényforrások alkalmazhatóságának vizsgálata  a vízkezelésben (Szegedi Tudományegyetem) 48 31 704
Kémia 1 131409 Bakonyi Péter: Membrán-mikroba interakciók vizsgálata mikrobiális üzemanyag cellákban használt ionos folyadék tartalmú membránszeparátorok biológiai eredetű eltömődésének megértésére (Pannon Egyetem) 48 39 420
Kémia 1 132564 Endrődi Balázs: Gázdiffúziós elektródok szén-dioxid folyamatos üzemű elektrokémiai átalakításához (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 440
Kémia 1 131446 Csapó Edit: Hangolható katalitikus és optikai tulajdonsággal rendelkező nemesfém nanoszerkezetek (Szegedi Tudományegyetem) 48 38 277
Kémia 1 131739 Nyergesné Illés Erzsébet: Hemokompatibilis mágneses nanostruktúrák teranosztikai célra (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 986
Kémia 2 131586 Tóth András József: A körforgásos gazdaság fejlesztése: új fiziko-kémiai módszerek kidolgozása technológiai hulladékvizek kezelésére és azok értékelése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 33 278
Kémia 2 132385 Nagy Tibor: Tömegspektrometriás módszer kidolgozása kopolimerek azonosítására és ennek alkalmazása kopolimer alapú vonalkódok tervezésére és előállítására (Debreceni Egyetem) 48 24 000
Kémia 2 132133 Nagy Zsombor Kristóf: Új formulálási technológiák fejlesztése nanoszálas gyógyszerhordozó rendszerek előállítására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 38 028
Kémia 2 132222 Kun Sándor: Új spirociklusos glikomimetikumok előállítása (Debreceni Egyetem) 48 39 912
Matematika–Számítástudomány 132060 Patkós Balázs: Halmazrendszerek, hipergráfok, kombinatorikus keresés (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 22 621
Matematika–Számítástudomány 132524 Pap Gyula: Approximációs algoritmusok összefüggő részgráfokra és bejárásokra (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 27 088
Földtudományok 1 132418 Berkesi Márta: Szubdukciós fluidumok tanulmányozása: 3D zárványvizsgálatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 36 389
Földtudományok 1 131869 Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna: Szilíciumgazdag vulkanizmus a Pannon-medencében a forrástól a felszínig: geokronológiai, vulkanológiai és petrogenetikai jellemzők (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 39 341
Földtudományok 2 131792 Horel Ágota: Talajnedvesség és szervesanyag térbeli átrendeződésének folyamata és hatása üvegházhatású gázok kibocsátására egy kisvízgyűjtőn (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 912
Földtudományok 2 132014 Breuer Hajnalka: A regionális klímamodellezés új megközelítése és alkalmazása a konvektív csapadék változásának vizsgálatára a Kárpát-medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 24 000
Komplex agrártudomány 131550 Szita Éva: Klímaváltozás és pajzstetvek: új mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti kihívások a 21. században (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 852
Komplex agrártudomány 131401 Künstler András: Hőstressz hatása árpa modellnövény védekezési folyamataira gombakórokozók fertőzése során (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 37 695
Növénytermesztés, állattenyésztés 131717 Cech Gábor: Természetes vízi ragadozó halak mételyeinek monitorozása és zoonótikus képességének vizsgálata (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 908
Növénytermesztés, állattenyésztés 131813 Sándor Renáta: Vetett és vetetlen tarló szerepének komplex vizsgálata klíma-és modelladaptációs céllal (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 622
Növénytermesztés, állattenyésztés 131465 Kemenesi Gábor: Denevérek által hordozott vírusok epizootiológiai vizsgálata és konzervációbiológiai hatása (Pécsi Tudományegyetem) 48 32 972
Ökológia és evolúció 131917 Bácsi István: Természetes és antropogén eredetű stressz hatása algák kitartó képlet képzésére és raktározott anyag felhalmozására (Debreceni Egyetem) 48 38 260
Ökológia és evolúció 131426 Takács Péter: Karakterisztikus Kárpát-medencei halfajok filogenetikai és evolúció-ökológiai vizsgálata tradícionális és alternatív módszerekkel (Ökológiai Kutatóközpont) 48 38 774
Ökológia és evolúció 132605 Borza Péter: A bentikus makroszkopikus gerinctelenek szűrű táplálkozású funkcionális csoportjának szerkezete és dinamikája: betekintés jellegek mérése és kísérletek révén (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 881
Ökológia és evolúció 132095 Horváth Zsófia: A konnektivitásvesztés hatása a biodiverzitásra kísérletes metaközösségekben (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 204
Ökológia és evolúció 132142 Bácsiné Béres Viktória: Szélsőséges klíma-események bentikus algaközösségekre gyakorolt hatása (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 061
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 131789 Bódi Nikolett: A bél neuro-immun kölcsönhatásait befolyásoló bélszakasz-specifikus szövettani és molekuláris változások streptozotocin-indukált diabéteszes patkányokban (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 995
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132587 Bölcskei Kata: A migrénnel összefüggő trigeminovaszkuláris aktivációs hálózatok vizsgálata transzlációs megközelítéssel (Pécsi Tudományegyetem) 48 38 568
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132499 Ducza Eszter: Az aquaporinok szerepe az uterusz kontraktilitás szabályozásában és a koraszülés megelőzésében (Szegedi Tudományegyetem) 48 28 020
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132454 Pozsgai Gábor: A dimetil-triszulfid szorongásoldó és antidepresszáns hatásának vizsgálata egér betegségmodellekben (Pécsi Tudományegyetem) 48 37 040
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 131946 Szeri Flóra: Kötőszöveti meszesedés, az alapkutatástól a klinikai mintákig (Természettudományi Kutatóközpont) 48 40 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 131944 Barna János: A HSF-1 új szerepeinek feltárása a sejtes stressz válaszok koordinálásában és az egyedfejlődésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 971
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132812 Gál Anikó: Mitokondriális dinamikai útvonalak vizsgálata saját eseteinken kapcsán (Semmelweis Egyetem) 48 39 728
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132666 Sebestyén Endre: A transzkripciós zaj, mint alternatív mutátor fenotípus rendszerbiológiai elemzése nagy mennyiségű szekvenálási adaton (Semmelweis Egyetem) 48 32 500
Idegtudományok 132638 Farkas Elek Attila: Endoteliális prekurzor sejtek szerepe az agyi mikroerek regenerációjában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 900
Idegtudományok 132322 Szegő Éva Mónika: Az extramitokondriális HSP10 neuroprotektív és agyi gyulladáscsökkentő hatásai Parkinson kórban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 720
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 132773 Szöőr Árpád: T sejtek újraprogramozása szkelroderma célzott kezelésére (Debreceni Egyetem) 48 40 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131603 Turiák Lilla: Célzott biológiai kezelés sikerességét előrejelző prediktív biomarkerek azonosítása tüdőrákban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 38 603
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 132251 Németh Tamás: A neutrofil granulociták és a szinoviális fibroblasztok közötti kapcsolatok feltérképezése autoimmun ízületi gyulladásban (Semmelweis Egyetem) 48 39 536
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 132185 Czimmerer Zsolt: Az alternatívan polarizált makrofágok egyedi gyulladásos válaszkészségének hátterében álló molekuláris mechanizmusok felderítése (Debreceni Egyetem) 48 39 678
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 132296 Törőcsik Dániel: Alkalmazott faggyú-immunbiológia - Új szemlélet a gyulladásos bőrbetegségek hátterének tisztázásához és eredményes kezeléséhez (Debreceni Egyetem) 48 39 960
Klinikai Orvostudományok 131731 Woth Gábor: Súlyos égési sérült betegek korai hemoadszorpciós kezelése (Pécsi Tudományegyetem) 36 28 766
Klinikai Orvostudományok 131916 Medvecz Márta: Új neminvazív optikai képalkotó technikák ritka dermatológiai kórképekben (Semmelweis Egyetem) 48 32 040
Klinikai Orvostudományok 131864 Mikó Alexandra: GOULASH-PLUS: a krónikus pancreatitis korai fázisának diagnózisához szükséges biomarkerek vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 996
Klinikai Orvostudományok 132834 Sarlós Patricia: A biológiai terápia hemosztázisra kifejtett hatása gyulladásos bélbetegégben (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 652
Klinikai Orvostudományok 131531 Szendi Katalin: A harkányi gyógyvíz anti-inflammatorikus hatása (Pécsi Tudományegyetem) 48 35 559
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132144 Matkovicsné Dr. Varga Andrea: Endotél BRAF mechano-jelátvitele tumor metasztázis képzésben (Semmelweis Egyetem) 48 39 997
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 131961 Juhász Szilvia: A MacroD2 szerepe a DNS-hiba javítási útvonalakban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132080 Borsos Barbara Nikolett: A P53 szerepének azonosítása a DNS károsodás által kiváltott transzkripcionális csendesítés során (Szegedi Tudományegyetem) 48 40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 131984 Legeza Balázs: Az endoplazmás retikulumhoz kapcsolódó anyagcserebetegségek vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 37 21 766
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132971 Győri Dávid: Az oszteoklaszt-aktiválódás molekuláris mechanizmusainak vizsgálata a csontáttétek kialakulása során (Semmelweis Egyetem) 36 25 083
Sejt- és Fejlődésbiológia 132474 Gyöngyösi Norbert: A protein foszfatáz 2A szerepének vizsgálata a cirkadián oszcillátor és a sejtciklus metabolikus változásokra adott válaszában (Semmelweis Egyetem) 48 39 794
Sejt- és Fejlődésbiológia 132183 Szabó Áron: A gliális autofágia szerepe az axontörmelék és a béta-amiloid fagocitózisában Drosophilában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 131424 Kristóf Endre Károly: Humán adipociták hőtermelő képességének vizsgálata új elhízás- ellenes hőtermelő aktiválási mechanizmusok megismerésére (Debreceni Egyetem) 48 34 476
Utolsó módosítás: 2020. június 16.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?