Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2021. évi nyertesei (FK_21)
FK_21 támogatott projektek
2021. július 29.
Módosítás: 2023. március 21.
Olvasási idő: 31 perc
A 12 évnél nem régebbi (2009. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_21) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást.

Ebben az évben a pályázók 426 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 14,98 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_21) keretében idén 109 új projekt indulhat összesen 3,82 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 109 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
111
35
3 347 690 1 019 579
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
102
25
3 669 711 955 833
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
80
19
2 936 421
691 683
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
133
30
5 022 065
1 151 714
Összesen
426
109
14 975 887 3 818 809


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. július 28.

Szakértoi testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 137755 Patkós Veronika: A polarizáció szerepe a nemkívánt társadalmi kimenetelek létrejöttében (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 23 762
Állam, Jog és Politika 138346 Könczöl Miklós: Jogi érvelés a XXI. században (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 17 285
Állam, Jog és Politika 138366 Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr: Az összehasonlító alkotmányjog perspektívái. Alkotmányos gyakorlat a világ országaiban a COVID-19 pandémia idején (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 599
Állam, Jog és Politika 138367 Gyulai Attila: Politikai normativitás (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 22 218
Állam, Jog és Politika 138965 Mezei Kitti: Kockázatok és lehetőségek a mesterséges intelligencia jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 258
Gazdaság 137595 Buzási Attila: Klímaadaptáció és városi fenntarthatóság időbeli és térbeli összefüggéseinek elemzése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 22 037
Gazdaság 137602 Török Áron: A termelői piacok gazdaságtana - gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 10 839
Gazdaság 137608 Csercsik Dávid: Villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó új mechanizmusok (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 39 840
Gazdaság 138015 Adamecz-Völgyi Anna: Emberi és társadalmi tőke: átmenet a felnőttkorba, generációk közötti mobilitás és fertilitás (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 21 660
Gazdaság 138143 Reizer Balázs: Munkavállalói szelekció és egyenlőtlenség (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 29 902
Gazdaság 138317 Szunomár Ágnes: Kína és Oroszország infrastruktúra-építése Kelet-Közép-Európában: Eltérő válaszok egy többdimenziós kihívásra (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 29 734
Irodalom 139325 Dobó Gábor: Kassák Lajos és Simon Jolán 1909 és 1928 közötti levelezésének digitális kritikai kiadása és a modernségkutatás új perspektívái (Petőfi Irodalmi Múzeum) 48 30 488
Kultúra 138052 Teleki Krisztina: A mongol Hangáj-hegység vallásföldrajza (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 998
Kultúra 138351 Buzási Gábor: Hatás és értelmezés az újplatonikus hagyományban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 15 856
Kultúra 139241 Alföldy Gábor: Újkori magyarországi kertművészet: forráskutatás és feldolgozás, I. ütem. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 39 944
Nyelvészet 138188 Rácz Péter Márton: Az alaktani konvergencia kísérletes vizsgálata a magyar nyelvben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 937
Nyelvészet 138396 Vargha Fruzsina Sára: Magyar nyelvjárások akusztikai és dialektometriai vizsgálata (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 39 756
Pszichológia – Nevelés 137643 Kim Sunae: A kíváncsiság természete és fejlődése a gyermekekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 36 050
Pszichológia – Nevelés 138040 Láng András: Sötét személyiségvonások és társas megismerés – általános és kontextusspecifikus jelenségek (Pécsi Tudományegyetem) 48 23 304
Pszichológia – Nevelés 138400 Fejes József Balázs: A tanulási motivációról alkotott tanári nézetek feltárása a célelmélet alapján (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 941
Pszichológia – Nevelés 138604 Reinhardt Melinda: A nem öngyilkossági szándékkal történő szándékos önsértés és az önszabályozás kapcsolatának feltárása bio-pszicho-szociális keretrendszerben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 38 112
Pszichológia – Nevelés 138971 Kovács Kristóf: A specifikus kognitív képességek természete és meghatározói (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 940
Pszichológia – Nevelés 139135 Háden Gábor Péter: Szinkronizált Mozgástanulás Gyermekkorban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 972
Régészet 138156 Bíró Szilvia: Településszerkezet átalakulás és funkcióváltozás a savariai Iseum-körzet területén (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum) 48 38 708
Régészet 138707 Bödőcs András: Okkupáció - Transzformáció - Kommunikáció. A földrajzi környezet, annak átalakítása, a területi közigaztás és közlekedés kölcsönhatása az Észak- Dunántúlon a késő vaskortól a római uralom végéig. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 831
Társadalom 137765 Kisfalusi Dorottya: Diszkrimináció a pedagógiai értékelésben vagy hálózati hatások? Az etnikai és nemi iskolai teljesítménykülönbségek mechanizmusai (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 21 091
Társadalom 138098 Tomay Kyra: A vidéki dzsentrifikáció szerepe a településfejlesztésben (Pécsi Tudományegyetem) 48 18 814
Társadalom 138315 Győri Ágnes: Segítők vagy segítendők? Szakmai munkakörülmények, mentális egészség és mobilitás a szociális szférában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 18 986
Társadalom 138422 Kovai Cecília: Mobilitási stratégiák és gazdasági ciklusok- hátrányos helyzetű roma népesség mobilitási stratégiái (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 37 393
Társadalom 138875 Kováts Gergely: Modellváltás a felsőoktatásban - Hogyan befolyásolja az intézményi kormányzás átalakulása a magyar egyetemeket? (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 19 994
Történelem 137612 Umbrai Laura: A főváros közélelmezés-politikájának története III. Budapest törekvései a városi piacrendszer megerősítésére, valamint a lakosság konyhakerti,-kis és őstermelői termékekkel való ellátásának stabilizálására és fejlesztésére 1880-1945 (Bölcsés 36 25 836
Történelem 137616 Szebelédi Zsolt: A magyar romlás krónikája (Országos Széchényi Könyvtár) 48 21 962
Történelem 137816 Réfi Attila: Huszárok, harcmezőkön innen és túl. Nemzeti csapatnemünk a „hosszú” 19. században (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 39 969
Történelem 137821 Fábián Máté: Politikai átmenetek és rendszerváltások - Az észak-magyarországi vármegyék tisztviselőinek társadalomtörténeti vizsgálata (1944-1950) (Eszterházy Károly Egyetem) 48 39 016
Történelem 138659 Vér Ádám: Az eskü (adé) szerepe az Újasszír Birodalom adminisztrációjában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 8 547
Fizika 137812 Nagai Yoshikazu: Pontos neutrínófluxus meghatározás neutrínó oszcilláció vizsgálatához (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 000
Fizika 137918 Ivády Viktor: Ponthiba-alapú kvantumtechnológiai alkalmazások számítógépes modellezése (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 763
Fizika 138411 Pekker Áron: Módosított alacsonydimenziós anyagok és perovszkitok kombinációja fotovoltaikus alkalmazásokhoz (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 986
Fizika 138520 Vizsnyiczai Gaszton: Flagelláris kötegek és térbeli behatároltság a baktériumok úszómozgásában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 37 749
Fizika 138975 Ispánovity Péter Dusán: A mikronos skálájú sztochasztikus deformációs folyamatok kísérleti és elméleti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 552
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 137758 Józsa Viktor: Térfogati égés optikai vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 570
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138220 Medgyes Bálint Károly: Nedvesség által indukált hibamechanizmusok vizsgálatai nanokompozit és egyéb új típusú ólommentes forraszötvözeteken (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 156
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138500 Bachrathy Dániel: Sztochasztikus hatások modellezése rugalmas munkadarabok forgácsolásnál - stabilitás és felületi minőség (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 971
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138501 Molnár Kolos: A polimer oldatok és ömledékek reológiai és szerkezeti jellemzőinek hasznosítása hatékony feldolgozásuk érdekében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 998
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138505 Orbulov Imre Norbert: Funkcionális kompozit fémhabok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 37 762
Informatikai–Villamosmérnöki 138903 Biczók Gergely: Gazdasági ösztönzők a gépi tanulás, az információbiztonság és az adatvédelem határterületein (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 000
Informatikai–Villamosmérnöki 138949 Laki Sándor: Hálózati adatsík programok elemzésének megalapozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 973
Informatikai–Villamosmérnöki 139075 Baji Zsófia: Funkcionális szulfid nanorétegek atomi rétegleválasztása és alkalmazásai (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 40 000
Kémia 1 137582 Balogh Diána: Lab-on-a-chip rendszerek fejlesztése fehérje-ligandum kölcsönhatások vizsgálatára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 884
Kémia 1 137749 Jedlovszky-Hajdú Angéla: Polimer nanokompozitok előállítása orvosi alkalmazásokra (Semmelweis Egyetem) 48 35 125
Kémia 1 138029 Gyarmati Benjámin Sándor: A kölcsönhatások és a kinetika szerepe szabályozott szerkezetű polimerek mukoadhéziójában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 37 876
Kémia 1 138678 Rokobné Révész Ágnes: Az ütközési energia szerepe a tömegspektrometria alapú bottom-up és a middle-down proteomikai vizsgálatokban: alternatívák használata tripszin helyett (Természettudományi Kutatóközpont) 48 38 196
Kémia 1 138823 Hollóczki Oldamur: Nanoműanyag szennyezők kölcsönhatása biomolekuláris rendszerekkel (Debreceni Egyetem) 48 39 189
Kémia 1 138888 Samu Gergely Ferenc: 2D fém-halogenid típusú perovszkitok spektro- és fotoelektrokémiai jellemzése (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 687
Kémia 2 137589 Kormos Attila: Klikk-aktivált önjelölő kinon-metidek képalkotó és terápiás alkalmazásokra (Természettudományi Kutatóközpont) 36 30 000
Kémia 2 137924 Herczeg Mihály: Potenciálisan sejtnövekedés-gátló hatású heparin-analóg oligoszacharidok szintézise és biológia vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 38 988
Kémia 2 138037 Kupai József: Fémmentes aszimmetrikus katalizátorok szintézise és fenntartható alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 000
Kémia 2 138300 Varga Szilárd: Újgenerációs fájdalomcsillapító terpenoidok szintézise (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 720
Kémia 2 138475 Szilágyi Botond: Enantiomerek preferenciális kristályosításának tervezése folyamatmérnöki eszközökkel: kísérletektől a gépi tanulásig többcélú optimalizáláson keresztül (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 955
Matematika–Számítástudomány 138924 Bartha Ferenc: Megbízható számítások állapotfüggő késleltett differenciálegyenletekre (Szegedi Tudományegyetem) 48 29 733
Földtudományok 1 138626 Czuppon György: Barlang, mint laboratórium: Ca- és Mg-izotópösszetételek alkalmazása a cseppkövek kutatásában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 28 971
Földtudományok 1 138638 Sebe Krisztina: A Kárpát-medence kialakulásának kezdetei: korai szinrift szerkezetalakulás a Dél-Dunántúlon (Pécsi Tudományegyetem) 48 22 043
Földtudományok 2 138692 Varga György: Nagyméretű szaharai porszemcsék Európában: változó klíma vagy pontatlan elemzések? (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 36 243
Komplex agrártudomány 137577 Gere Attila: Új érzékszervi módszerek fejlesztése élelmiszertudmányi problémák megoldására (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 39 875
Komplex agrártudomány 137579 Molnár Béla Péter: Fúrólégy fajok összehasonlító szaglószervi vizsgálata és evolúciós ökológiája: új megközelítés a dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) elleni csalétek fejlesztésben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 514
Komplex agrártudomány 137617 Cseresnyés Imre: Gyökérzet dielektromos válaszának kis időléptékű nyomon követése roncsolásmentes eljárással (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 33 492
Komplex agrártudomány 138867 Poór Péter: A védekezésben szerepet játszó főbb hormonok szerepének vizsgálata paradicsomnövények vörös fény-indukálta mikrobiális kórokozókkal szembeni rezisztenciájának kialakításában (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 985
Növénytermesztés, állattenyésztés 137778 Görföl Tamás: Denevérvírusok és gazdáik molekuláris evolúciója (Pécsi Tudományegyetem) 48 29 937
Növénytermesztés, állattenyésztés 137809 Kreizinger Zsuzsa: Mycoplasma iowae törzsek jellemzése és a gyógykezelések hatékonyságának fejlesztése (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 38 898
Növénytermesztés, állattenyésztés 137811 Gyula Péter: Epigenetikai faktorok szerepe a paradicsom fejlődésében és stresszválaszában (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 40 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 138042 Lantos Csaba: Modern és klasszikus növénynemesítési módszerek fejlesztése és alkalmazása víztakarékos rizstermesztés érdekében (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.) 48 39 900
Növénytermesztés, állattenyésztés 138825 Nagy-Schuller tot Peursum Annamária: Tréningben és versenyzésben levő lovak csüdízületének összehasonlító mágneses rezonanciás, komputertomográfiás és röntgenvizsgálata: egy longitudinális tanulmány (Állatorvostudományi Egyetem) 48 39 949
Ökológia és evolúció 137743 Seress Gábor: Populációdinamikai és demográfiai különbségek városi és erdei madárpopulációkban (Pannon Egyetem) 48 39 981
Ökológia és evolúció 137962 Sramkó Gábor: Konzervációgenomikai kutatások Magyarországon (Debreceni Egyetem) 48 39 997
Ökológia és evolúció 137979 Selmeczy Géza Balázs: Az eurázsiai hód gátépítő tevékenysége révén létrejövő folyó diszkontinuum hatása a funkcionális biodiverzitásra a planktonikus és a bentikus közösségek alapján (Pannon Egyetem) 48 37 783
Ökológia és evolúció 138215 Vad Csaba Ferenc: Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 927
Ökológia és evolúció 138563 Kurucz Kornélia: Inváziós csípőszúnyogok (Diptera: Culicidae) ökológiai és molekuláris biológiai vizsgálata, különös figyelemmel patogén mikrobáik felderítésére (Pécsi Tudományegyetem) 48 25 450
Ökológia és evolúció 138698 Lovas-Kiss Ádám: Vízimadár útikalauz stopposoknak: a magterjedés hatékonysága (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 988
Ökológia és evolúció 138789 Felföldi Tamás: A Kárpát-medence szikes tavai, mint a globális környezeti változások modelljei (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 750
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138184 Poór Miklós: Mikotoxinok és polifenolok farmakokinetikai/toxikokinetikai kölcsönhatásainak vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 250
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138223 Bencsik Péter: Miokardiális remodelling metabolikus szindrómával komplikált poszt-infarktusos szívelégtelenségben: a zselatinázok és a nem-kódoló RNS-ek molekuláris hálózatainak szerepe (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 958
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138722 Garami András: A testhőmérsékleti eltérések jelentősége akut pankreatitiszben (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 124
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138842 Zádori Zoltán: A nem-szteroid gyulladásgátlók által vékonybélben okozott baktériális és epesav eltérések analízise, valamint a cannabinoidok enteropátiára gyakorolt hatásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 38 125
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139269 Maléth József: Ex vivo epitél-stróma kokultúrák fejlszetése a krónikus pankreatitisz betegség-specifikus modellezésére a transzlációs kutatásban (Szegedi Tudományegyetem) 48 40 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 137867 Békési Angéla: Timidilát bioszintézist célzó rákterápiás szerek hatásmechanizmusának vizsgálata újgenerációs szekvenálási technikák bevonásával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 983
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 138021 Szilágyi-Bónizs Melinda: Ovárium tumorok ösztrogén szenzitivitásában meghatározó mikroRNSek azonosítása (Debreceni Egyetem) 48 39 928
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 138115 Kereszturi Éva: Telítetlen zsírsavak és mikroRNS-ek szerepe a lipid anyagcsere szabályozásában (Semmelweis Egyetem) 48 37 100
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 138910 Pfliegler Valter Péter: A Saccharomyces élesztők domesztikációja és patogenitása evolúciós történetük tükrében (Debreceni Egyetem) 48 39 983
Idegtudományok 137951 Borbély Éva: A hemokinin-1 szabályozó szerepének komplex vizsgálata depresszió és komorbiditásainak egérmodelljeiben (Pécsi Tudományegyetem) 48 32 500
Idegtudományok 138039 Pirger Zsolt: Az öregedés során bekövetkező változások celluláris és molekuláris mechanizmusai az asszociatív memóriát kódoló neurális hálózatban (Ökológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Idegtudományok 138385 Csukly Gábor: Szkizofrén betegek theta-burst rTMS kezelése az érzelem felismerés javítására és a negatív tünetek enyhítésére (Semmelweis Egyetem) 48 34 811
Idegtudományok 138389 Zádor Ferenc: A glicinerg rendszer szerepének vizsgálata az opioid analgetikus tolerancia kialakulásában (Semmelweis Egyetem) 48 39 942
Idegtudományok 138390 Tóth Melinda: A HSP27 neuroinflammációban betöltött szerepének tanulmányozása az Alzheimer-kór egérmodelljében (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 900
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 137770 Lőrincz Márton Ákos: Neutrofil granulocita eredetű extracelluláris vezikulák immunmoduláns hatása (Semmelweis Egyetem) 48 40 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 137808 Fernandes Martins Ana Sofia: Antibiotikum termelő baktériumok nagy áteresztőképességű laboratóriumi evolúciója rezisztens patogének jelenlétében – egy új antibiotikum felfedező platform (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 999
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138377 Grolmusz Vince Kornél: LymmuMIC: Új genetikai, immunológiai és mikrobiológiai biomarkerek Lynch szindrómában (Országos Onkológiai Intézet) 48 40 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138462 Kovács Renátó László: A farnesol és tyrosol hatásának vizsgálata Candida auris biofilmek esetében (Debreceni Egyetem) 48 39 750
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138593 Baghy Kornélia: A SPOCK1/Testican-1 onkogén hatásai a májban. A tumor-stróma interakció jelentősége. (Semmelweis Egyetem) 48 39 608
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138696 Kemény Lajos: MITF transzkripciós faktor szerepének vizsgálata reaktív oxigén származékok szabályozásában melanomában (Semmelweis Egyetem) 48 39 875
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 139028 Simon Diána: A toll-like receptor homológ CD180 molekula szerepe a B-sejt alcsoportok aktivációjában valamint a természetes és patológiás autoantitest termelésben szisztémás sclerosisban (Pécsi Tudományegyetem) 48 35 420
Klinikai Orvostudományok 138673 Dezső Katalin: A genetikai diverzitás jelentősége a humán máj regenerációja során és krónikus májbetegségekben (Semmelweis Egyetem) 48 35 312
Klinikai Orvostudományok 138839 Hartmann Petra: Gasztroenterológiai betegségek gyógyszeres kezeléseinek mitokondriális (mellék)hatásai (Szegedi Tudományegyetem) 48 26 652
Klinikai Orvostudományok 138929 Párniczky Andrea: Szemléletváltás a cisztás fibrózishoz társuló cukorbetegség és az exokrin hasnyálmirigy elégtelenség diagnosztikájában (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 875
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138576 Tóth Balázs: TRPM2: szerkezettől a funkcióig (Semmelweis Egyetem) 48 34 624
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138862 Turu Gábor: A β-arresztinek szerepének feltérképezése a nem receptor fehérjék szabályozásában (Semmelweis Egyetem) 48 40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 139067 Akhtar Parveen: Az I. fotokémiai rendszer abszorpciós hatáskeresztmetszetének növelése fokozott fotoszintetikus energiaátalakítási hatékonyság érdekében (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138851 Lőrincz Péter: Hogyan és miért kapcsolódik az autofágia és endocitózis folyamata egymással? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138894 Szikora Szilárd: Az aktin filamentum összeszerelődés mechanizmusa a fejlődő muslica izomban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138992 Gáspár Renáta: A kinurénsav kardioprotektív hatása: fókuszban az ER stressz indukálta autosis (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 995
Utolsó módosítás: 2023. március 21.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?