Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2022. évi nyertesei (FK_22)
Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program nyertesei (FK_22)
2022. szeptember 12.
Módosítás: 2022. szeptember 13.
Olvasási idő: 20 perc
A 12 évnél nem régebbi (2010. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_22) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatási projektet. Ebben az évben a pályázók 400 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 14,66 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_22) keretében idén 102 új projekt indulhat összesen 3,7 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, a kutatási témapályázatok értékelési rendszerét követve, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 102 fiatal kutatói pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 101 25 3 226 637 739 156
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 118 31 4 349 283 1 115 297
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 63 17 2 344 782 666 198
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 118 29 4 741 792 1 187 721
Összesen 400 102 14 662 494 3 708 372


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. augusztus 31.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 142771 Nagy Péter: A házassági jog történetének egyes kérdései a 19-20. században (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 21 032
Állam, Jog és Politika 143022 Bíró-Nagy András: 20 év az Európai Unióban: Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 31 384
Gazdaság 142492 Somogyi Róbert: Árazás és szabályozás a digitális gazdaságban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 244
Gazdaság 142941 Czaller László: Készségek, párosítás és verseny nagyméretű munkaerőpiacokon: a városi készségprémium hátterében húzódó mechanizmusok feltárása (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 19 438
Gazdaság 143041 Bisztray Márta: A külföldi működőtőke beruházások közvetett hatásai a helyi gazdaságra (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 24 9 436
Gazdaság 143064 Elekes Zoltán: Térségek beszállítói hálózatainak szerkezete és ellenálló képessége (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 18 000
Gazdaság 143247 Benedek Zsófia: Helyi élelmiszer rendszerek és rövid ellátási láncok a poszt-COVID társadalomban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 41 732
Kultúra 143759 Szilágyi Levente: Gazdaság és etnicitás. Mezőgazdasági társulások mint a társadalmi és gazdasági reziliencia motorjai a szatmári sváb falvakban a rendszerváltozástól napjainkig (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 17 455
Nyelvészet 143242 Farkasné Gulyás Nikolett: Komi-permják korpusz (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 745
Nyelvészet 143301 Káldi Tamás: A mondatfeldolgozás, mondatprodukció és a figyelmi allokáció mechanizmusainak kapcsolatai afáziában (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 36 31 447
Pszichológia – Nevelés 142765 Polner Bertalan Kristóf: A bizonytalanság feldolgozása és a mentális egészség (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 929
Pszichológia – Nevelés 142945 Simor Péter: Álmok, emlékek és érzelmi működés az alvó agy hálózataiban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 972
Pszichológia – Nevelés 142968 Gergely Anna: A multimodális gyerek-felé irányuló kommunikáció funkcionális vizsgálata összehasonlító módszerrel (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 624
Pszichológia – Nevelés 142979 Kemény Ferenc: A statisztikai információ szerepe az olvasásban és helyesírásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 905
Pszichológia – Nevelés 143095 Aranyi Gábor: A számítástechnikai gondolkodás fogalmának elméleti fejlesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 756
Pszichológia – Nevelés 143217 Tauzin Tibor: Korai nyelvtanulás csecsemőknél a kommunikatív jelzések strukturális szabályszerűségei alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 936
Régészet 142353 Váczi Gábor: Késő bronzkori halomsírcsoport komplex kutatása a Hárskúti medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 953
Régészet 142894 Pető Ákos: DAAMBA – Régészeti talaj- és növénytani módszerek integrált alkalmazása bronzkori települések háztartás régészeti kutatásában. (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 41 936
Régészet 143188 Juhász Lajos: Antik Pénzek a Dunától Keletre II (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 14 802
Társadalom 143024 Eranus Eliza: Az önkéntesek kapcsolathálóinak rejtett ereje. Fesztivál önkéntesek dinamikus kapcsolathálózatainak összehasonlító kutatása (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 24 20 984
Társadalom 143163 Bodor Ákos: Mennyire “általános” az általánosított bizalom? – A bizalom mérésének kritikai felülvizsgálata (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 15 251
Társadalom 143531 Zakariás Ildikó: Átalakuló szolidaritások. Közép- és kelet-európai munkavállalók a menekülteket ellátó ausztriai intézményekben (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 9 918
Társadalom 143684 Fittler András: Az Európai Unió tagállamait célzó illegális online gyógyszertárak elterjedtsége és illegális gyógyszerforgalmazás kockázatai (Pécsi Tudományegyetem) 36 30 384
Történelem 142451 Vadas András: Budapest – egy várostérség környezettörténete (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 44 36 613
Történelem 143388 Venkovits Balázs: Az USA árnyékában: Kanada és a magyar kivándorlási útvonalak átalakulása az 1920-as években (Debreceni Egyetem) 48 8 280
Fizika 142594 Fejős Gergely: A nemperturbatív renormálási csoport alkalmazása kvantumos soktestrendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 23 488
Fizika 142601 Rózsa Levente: Topologikus nanomágnesek az egyensúlyon túl (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 42 000
Fizika 142643 Salamon Péter: Termoelektromos és elektromechanikai jelenségek vizsgálata ferroelektromos nematikus folyadékkristályokban (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 30 443
Fizika 142985 Vancsó Péter: Hibák és szuperrács effektusok kölcsönhatásának multiskálás modellezése Van der Waals heteroszerkezetekben (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 36 760
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142204 Poós Tibor: Gyógyszeripari és élelmiszeripari diffúziós műveletek energetikai kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 995
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142376 Hegedűs Ferenc: Akusztikus kavitáció és reakciókinetika: GPU programozás és gépi tanulás szerepe szonokémiai reaktorok felskálázásában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 35 794
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142414 Kertész Szabolcs: Áramlástani viszonyok optimalizálása szennyvíz membránszűrő modulba integrált 3D nyomtatott elemekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 38 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142457 Kossa Attila: Funkcionális Bioanyagok Mechanikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 981
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142540 Szebényi Gábor: Kompozitok tönkremenetelének előrejelzése és tervezése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 966
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142702 Mayer Martin János: Napelem termelés előrejelző algoritmusok fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 684
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143059 Hégely László: Desztillációs eljárások és konfigurációk gazdasági és környezeti szempontú optimalizálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 30 489
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143215 Cséfalvay Edit: Erőművi póttápvíz környezetbarát és energiahatékony előállítása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 35 846
Informatikai–Villamosmérnöki 142163 Csapó Tamás Gábor: Az artikuláció és az agyi jelek elemzése beszéd alapú agy-gép interfészhez (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 42 000
Informatikai–Villamosmérnöki 142790 Odry Ákos: Mobil robotok megbízható lokalizációja intelligens szenzorfúziós módszerekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 728
Informatikai–Villamosmérnöki 142814 Tamus Zoltán Ádám: A megújuló energiaforrások növekvő térhódítása miatt megjelenő ismétlődő túlterhelések hatásának a vizsgálata az elosztókábelek PVC szigetelésének degradációjára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 460
Informatikai–Villamosmérnöki 143429 Stumpf Péter Pál: Modell prediktív szabályozási algoritmusok teljesítményelektronikai átalakítókban és villamos hajtásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 19 767
Kémia 1 142148 Zámbó Dániel: Többkomponensű funkcionális nanostruktúrák (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 41 580
Kémia 1 142489 Nagy Péter: Pontos és rutinszerűen alkalmazható kvantumkémiai módszerek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 716
Kémia 1 142754 Gyulai Gergő: Hangolható szén nanorészecskék előállítása és jellemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 32 244
Kémia 1 142784 Madarász Ádám: Atommagok kvantumeffektusa kémiai folyamatokban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 42 000
Kémia 1 142869 Mátyus Edit: Kvantumos magmozás elméletének fejlesztése és spektroszkópiai alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 42 000
Kémia 1 143197 Mika László Tamás: Fenntartható oldószerek vizsgálata és katalitikus alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 712
Kémia 1 143583 Sápi András: Nagy teljesítményű, CO2 hidrogénezési tandem katalizátorok tervezése és nagy laboratóriumi szintű alkalmazása folyékony szénhidrogének (C5+ HC) előállítására (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 280
Kémia 2 142315 Bereczki Ilona: Antivirális és antibakteriális vegyületek szintézise veszélyes vírusok és rezisztens baktériumok ellen (Debreceni Egyetem) 48 39 960
Kémia 2 142622 London Gábor: Antiaromás molekuláris félvezetők és kapcsolók (Természettudományi Kutatóközpont) 48 42 000
Kémia 2 142712 Bálint Erika: Biológiailag aktív izatin- és xantén-származékok multikomponensű szintézise, a vegyületek ciklodextrin komplexei és konjugátumai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 820
Kémia 2 143019 Pataki Hajnalka: Folyamatos kristályosítási technológiák fejlesztése PAT eszközökkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 144
Matematika–Számítástudomány 142124 Ráth Balázs: Véletlen gráfok és kölcsönható részecskerendszerek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 32 948
Matematika–Számítástudomány 142891 Garab Ábel: Késleltetett egyenletek globális dinamikája: állapotfüggő késleltetés és nemautonóm egyenletek (Szegedi Tudományegyetem) 48 29 164
Matematika–Számítástudomány 142960 Mérai László: Additív számelméleti problémák pozitív karakterisztikában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 16 356
Matematika–Számítástudomány 142993 Kiss Gergely: Harmonikus analízis és diszkrét geometriai problémák (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 12 972
Földtudományok 1 143508 Arató Róbert: Cirkontakt – Módszertani fejlesztés a cirkon termokronológia jobb megértéséhez (Atommagkutató Intézet) 48 41 991
Földtudományok 2 142349 Torma Csaba Zsolt: Éghajlati előrejelzésekkel kapcsolatos bizonytalanságok csökkentése regionális és lokális skálán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 31 587
Földtudományok 2 142936 Zacháry Dóra: Talaj szervesanyag-raktárak stabilizációs mechanizmusai meszes és savanyú talajokban (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 41 805
Komplex agrártudomány 142468 Móricz Norbert: Őshonos lombos fafajok aszály toleranciájának értékelése dendroökológiai módszerekkel (Soproni Egyetem) 48 22 402
Komplex agrártudomány 142475 Feigl Gábor: A hagyományos és biológiailag lebomló műanyagok hatása a növények fejlődésére és a gyökér-talaj rendszerre (Szegedi Tudományegyetem) 48 38 976
Komplex agrártudomány 142527 Bak Miklós: A faanyagok méretstabilitásának és biológiai tartósságának javítása nanotechnológia segítségével (Soproni Egyetem) 48 41 998
Komplex agrártudomány 142735 Németh Márk: Fungicidrezisztencia termesztett és vadon élő növények lisztharmatgombáinál (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 40 671
Komplex agrártudomány 142971 Pintye Alexandra: Gombaölő szerek elleni rezisztencia nem-cél organizmusokban: endofiton, mikorrhizaképző és szaprotróf gombákban (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 40 258
Növénytermesztés, állattenyésztés 142146 Gonda Sándor: A növényi metabolom hatása az endofiton közösségek kiépülésére szintetikus és természetes gombaközösségekből retekben (Debreceni Egyetem) 48 41 987
Növénytermesztés, állattenyésztés 142170 Gell Gyöngyvér Mónika: Alacsony immunreaktivitású alakor genotípusok immunanalitikai vizsgálata és reológiai jellemzése (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 41 858
Növénytermesztés, állattenyésztés 142933 Zoran Marinovic: Genomszerkesztett halfajok dajkanevelése (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 42 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 143174 Sváb Domonkos: Zoonotikus és állati patogén enterális baktériumok és bakteriofágjaik vizsgálata "one health" megközelítésben (Állatorvostudományi Kutatóintézet) 48 34 575
Növénytermesztés, állattenyésztés 143375 Fehér Enikő: A coronavírusok emlős rezervoárjai – vírus diverzitás és gazdaspektrum (Állatorvostudományi Kutatóintézet) 48 39 600
Ökológia és evolúció 142428 Bátori Zoltán: A természetes és antropogén zavarások hatása a jelenlegi és a potenciális jövőbeli mikrorefúgiumok élővilágára (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 487
Ökológia és evolúció 142485 Abonyi András: A pozitív diverzitás-működés és a pozitív dominancia-működés kapcsolatok közötti ellentmondás feloldása természetes (tavi és folyóvíz) fitoplankton közösségek alapján (Ökológiai Kutatóközpont) 48 41 919
Ökológia és evolúció 142926 Gallé Róbert: Diverzitás a nap alatt: támogatják-e a napelemparkok a biodiverzitás és az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzésést? (Ökológiai Kutatóközpont) 48 41 984
Ökológia és evolúció 143061 Dima Bálint: Jelentős ektomikorrhiza-képző nagygombanemzetségek taxonómiája és diverzitása Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 100
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142218 Menyhárt Ákos: Az iszkémiás stroke kimenetelének javítása az izom-agy tengelyen keresztül (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 480
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142949 Nagy Norbert: Az aritmogén kamrai alternánsok farmakológiai gátlása: egy új lehetőség a kamrafibrilláció indukált hirtelen szívhalál megelőzésére? (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143360 Lekli István: Biológiailag aktív molekulák hatásának vizsgálata a kardiovaszkuláris rendszerben (Debreceni Egyetem) 48 39 600
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143444 Hegyi Eszter: Genetikai és környezeti tényezők együtthatásának vizsgálata krónikus pankreatitiszben: a dohányzás hatása a betegség lefolyására CPA1 mutáns egerekben (Pécsi Tudományegyetem) 48 41 930
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143566 Kiss Lóránd: A szerves kénvegyületekben és a hidroxokobalaminban rejlő terápiás lehetőségek vizsgálata kísérletes akut pancreatitisben (Szegedi Tudományegyetem) 48 38 116
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142285 Pancsa Rita: Egy- és többkomponensű folyadék-folyadék fázisszeparációs rendszerek hatékony azonosítását szolgáló predikciós módszer fejlesztése (Természettudományi Kutatóközpont) 48 41 992
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142500 Wirth Roland: Virulencia faktorok és antimikrobiális rezisztencia gének nyomon követése a városi szennyvíz anaerob kezelése során genom-centrikus metagenomika és metatranszkriptomika segítségével (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 41 808
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142676 Tombácz Dóra: Virom és öregedés: longitudinális multi-OMIKai tanulmány kutya, mint modell alkalmazásával (Szegedi Tudományegyetem) 48 42 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142835 Spisak Sándor: A tumor korai kiújulásának kimutatása keringő tumor DNS-metilómmal korai stádiumú tüdőrákos betegek esetében (Természettudományi Kutatóközpont) 48 42 000
Idegtudományok 142171 Tóth Máté: A szomatosztatin interneuronok szerepe a stresszel való megküzdés szabályozásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 41 932
Idegtudományok 143326 Patai Roland: Immunológiai folyamatok és lehetséges terápiás szerepük vizsgálata amiotrófiás laterálszklerózis egérmodellben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 41 576
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142312 Manczinger Máté: A virális epitópok evolúciója az immunológiai hasonlóság szemszögéből (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 42 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142782 Pázmándi Kitti Linda: A plazmacitoid dendritikus sejtek immunmoduláló sejt-sejt interakcióinak molekuláris karakterizálása (Debreceni Egyetem) 48 42 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142877 Szebeni Gábor János: Az antifoszfolipid szindrómás betegek multiplex immunfenotipizálása és SARS-CoV-2 immunitás vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 41 977
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143373 Németh Tibor Mihály: A gomba patoevolúció vizsgálata: a humán patogén Candida parapsilosis stressz adaptációjának feltárása (Szegedi Tudományegyetem) 48 42 000
Klinikai Orvostudományok 142573 Kovács Attila: A jobbkamra-funkció transzlációs vizsgálata: a miokardiális mechanikától a gépi tanulás alapú klinikai döntéshozatalig (Semmelweis Egyetem) 48 42 000
Klinikai Orvostudományok 142911 Ledó Nóra: A renális endonukleáz aktivitás módosítása, mint lehetséges terápiás célpont lupus nephritisben (Semmelweis Egyetem) 48 39 967
Klinikai Orvostudományok 142942 Bajor Judit: Tanulmánysorozat a kardiovaszkuláris és metabolikus kockázati tényezők vizsgálatára coeliakiában (Pécsi Tudományegyetem) 48 41 880
Klinikai Orvostudományok 143383 Varga Orsolya: A cukorbetegség előfordulásának előrejelzése és a módosítható kockázati tényezők szerepe az Európai Unió régióiban (Debreceni Egyetem) 48 42 000
Klinikai Orvostudományok 143633 Lohner Szimonetta: Kutatás a klinikai vizsgálatok tervezéséről, lefolytatásáról és az eredmények közléséről (Pécsi Tudományegyetem) 48 23 484
Klinikai Orvostudományok 143751 Rózsás Anita: A Bcl-2 és Mcl-1 biológiai és terápiás jelentősége kissejtes tüdőrákban (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) 48 42 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142852 Rigó Gábor: Az Arabidopsis thaliana halofita rokonában azonosított  új hormonszerű kis fehérje funkcionális jellemzése (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 41 760
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143400 Kovács Tamás: A dipólpotenciál relevanciájának vizsgálata a sejtmembrán lipidösszetételének megváltozásával járó betegségekben (Debreceni Egyetem) 48 42 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 142223 Szebényi Kornélia: Organoidokból létrehozott glia progenitor sejtvonalakra alapuló új neurodegeneratív modell és gyógyszerfejlesztési platform kidolgozása (Természettudományi Kutatóközpont) 48 41 867
Sejt- és Fejlődésbiológia 142481 Sztretye Mónika: A vázizom endokannabinoid rendszer szerepének vizsgálata egészséges és kóros körülmények között (Debreceni Egyetem) 48 42 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 142508 Takáts Szabolcs: Az autofág membránforgalom változásai a szekréciós autofágia és a daganatképződés során (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 42 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 143002 Valcz Gábor: A mutáns K-ras kis extracelluláris vezikula közvetítette horizontális géntranszfere, és annak terápiás hatásai vastagbélrákban (Semmelweis Egyetem) 48 41 952
Sejt- és Fejlődésbiológia 143205 Lizák Beáta: Kalcium-szenzitív GSH transzporter azonosítása az endoplazmás retikulum membránban (Semmelweis Egyetem) 48 41 400
Sejt- és Fejlődésbiológia 143233 Veszelka Szilvia: Cerebrovaszkuláris endotélsejtek funkcióinak javítása kis molekulák és mRNS bevitel segítségével sztrók modellben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 42 000
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 13.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?