Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" Fiatal kutatói kiválósági program 2023. évi nyertesei (FK_23)
Az "OTKA" Fiatal kutatói kiválósági program 2023. évi nyertesei (FK_23)
2023. november 21.
Módosítás: 2024. február 07.
Olvasási idő: 25 perc

A 12 évnél nem régebbi (2011. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_23) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatási projektet. Ebben az évben a pályázók 349 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 13.96 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_23) keretében idén 87 új projekt indulhat összesen mintegy 3,5 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, a kutatási témapályázatok értékelési rendszerét követve, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 87 fiatal kutatói pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 81 22 3 048 907 796 708
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 100 22 4 047 818 921 156
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 62 18 2 500 673 716 115
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 106 25 4 360 759 1 054 511
Összesen 349 87 13 958 157 3 488 490


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. november 20.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 146569 Metz Rudolf Tamás: Mi teszi a politikai vezetőket erőssé? A benyomásalkotás, a benyomáskeltés és az identitáspolitika (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 39 689
Állam, Jog és Politika 147062 Hoffmann Tamás: A nemzetközi jog hatása a népbírósági jog kialakulására és alkalmazására (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 30 692
Állam, Jog és Politika 147063 Pétervári Máté: A magyar csődjog történeti hagyományainak feltárása levéltári források alapján (Szegedi Tudományegyetem) 48 28 446
Gazdaság 145838 Csató László: Rangsorolási rendszerek tervezése és elemzése (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 43 992
Gazdaság 145960 Wachs Johannes: A digitális gazdaság építőkockai (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 28 002
Gazdaság 146575 De León Almaraz Sofía: Versengés, együttműködés és koopetíció a hidrogén ellátási hálózat kiépítésében (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 43 482
Gazdaság 146581 Gáspár Attila: Leporolt adatok: a közgazdasági perzisztencia vizsgálata gépi tanulással digitalizált adatbázisokkal (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 39 736
Gazdaság 146590 Weiner Csaba: A szankciók hatása a magyar és a lengyel üzleti tevékenységre Oroszországban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 32 17 530
Irodalom 146414 Ertl Péter: Petrarca-recepció a 15-16. századi Közép-Európában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 908
Irodalom 146513 Mezei Gábor: Natúra és kultúra a 20-21. századi magyar lírában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 912
Kultúra 145854 Hangai Attila: Az emberi természet a késő antikvitásban: Plótinosz és kontextusa (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 43 986
Nyelvészet 145985 Dékány Éva: A vegyes kiterjesztett projekciók szintaktikai vizsgálata (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 43 953
Pszichológia – Nevelés 146396 Kapitány-Fövény Máté: A hiányzó 10 óra: Egy virtuális valóság beavatkozás hatékonyságértékelése a droggal való szexuális visszaélés helyzetében mutatott járókelő közöny csökkentésében (Semmelweis Egyetem) 48 43 195
Pszichológia – Nevelés 146496 Keresztes Attila: Utazás időben és (konceptuális) térben – a hippokampusz szerepe a gyermekkori tudáselsajátításban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 43 929
Pszichológia – Nevelés 146604 Zsidó András Norbert: A figyelmi kontroll szerepe a fóbiák etiológiájában és fenntartásában (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 997
Pszichológia – Nevelés 146998 Horváth László: A mesterséges intelligencia pedagógiailag tudatos használata és adaptálása a felsőoktatási intézmények tanítási-tanulási gyakorlatában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 993
Régészet 146506 Bede Ádám: Alföldi halomsírok tájrégészeti és történeti ökológiai vizsgálata (Ökológiai Kutatóközpont) 48 43 996
Társadalom 145991 Tóth Csaba: Népességdinamika és idősödő társadalom (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 15 900
Társadalom 146987 Kőszeghy Lea: Az energiaátmenet térbeli-társadalmi egyenlőtlenségei (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 24 658
Társadalom 147050 Kiss Márta: A szociális gazdaság szerepe a társadalmi integráció elősegítésében a magyarországi vidéki térségekben. (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 28 889
Társadalom 147291 Pakot Levente: Gazdasági ingadozások és demográfiai viselkedés Nyugat-Magyarországon, 1767-1914 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet) 48 18 879
Történelem 146398 Czinege Szilvia: Széchenyi István leveleinek kritikai kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 43 944
Földtudományok 1 146097 Botfalvai Gábor: Gerinces őslénytani és szedimentológiai kutatások a Hátszegi-medencében (Densuş-Ciula Formáció, Románia) felfedezett új késő kréta gerinces lelőhelyeken (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 26 220
Földtudományok 2 146391 Szatmári Gábor: Talajfunkciók és -szolgáltatások digitális térképezése és értékelése korszerű statisztikai megközelítésekkel (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 43 981
Földtudományok 2 146600 Kern Anikó: Globális változásokra adott ökoszisztéma-válaszok detektálása műholdas adatok felhasználásával (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 35 951
Komplex agrártudomány 146337 Gergócs Veronika: Hogyan befolyásolja a talaj táplálékhálózata a tápanyag körforgást melléktermés szántóföldi alkalmazásánál? (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 43 804
Komplex agrártudomány 146542 Feigl Viktória Dóra: Vörösiszapban található kritikus fontosságú nyersanyagok biológiai kioldásának mechanizmusai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 957
Komplex agrártudomány 146967 Tolnai Zoltán János: Újszerű D27-like karotinoid izomerázok átfogó analízise növényekben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 43 932
Komplex agrártudomány 147267 Lukács Péter: Rovar nikotinos acetilkolin receptorok expressziója kártevő szelektív rovarölők nagyátereszőképességű vizsgálatához. (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 43 996
Komplex tértudományok 146486 Lennert József: Örökös tartalékterületek? Volt zártkertek, szőlőhegyek és üdülőtelepek a városfejlődés szorításában (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 43 910
Komplex tértudományok 146599 Mihály Melinda: A Homokhátság rezilienciájának növelése bioregionális tervezéssel (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 43 447
Komplex tértudományok 146642 Berki Márton: "...a nép ópiuma"? – Vallásföldrajzi vizsgálatok a magyarországi szocialista újvárosokban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 13 558
Növénytermesztés, állattenyésztés 145848 Türkösi Edina: Egy egzotikus tarackbúzabúza (Thinopyrum) hibrid genomjának nagy felbontású jellemzése genotyping-by-sequencing (GBS) módszerekkel a stresszrezisztencia, valamint a morfológiai és minőségi tulajdonságok búzába történő átvitele érdekében (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 42 720
Növénytermesztés, állattenyésztés 146534 Mackei Máté: Káros környezeti faktorok és protektív bioaktív anyagok sejtszintű hatásainak vizsgálata mézelő méhekben (Állatorvostudományi Egyetem) 48 42 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 147093 Csepregi Kristóf: UV indukálható színes pigmentek összehasonlító vizsgálata paprika (Capsicum annuum L.) levelében (Pécsi Tudományegyetem) 48 29 856
Növénytermesztés, állattenyésztés 147390 Kiss Anna: A magyar lakosság táplálkozási mintázatának bizonyítékon alapuló komplex elemzése és optimalizálása a fenntartható, körkörös élelmiszerlánc kialakításáért (Pro-Sharp Research and Innovation Center Nonprofit Kft.) 48 43 956
Ökológia és evolúció 145840 Tinya Flóra: A folyamatos erdőborítást fenntartó gazdálkodás finom léptékű beavatkozásainak aljnövényzetre gyakorolt hatása  – közelítőnyomok és lékek vizsgálata (Ökológiai Kutatóközpont) 48 43 997
Ökológia és evolúció 146095 Horváth Zsófia: A városi kistavak és hálózataik szerepe a vízi és szárazföldi biodiverzitás fenntartásában (Ökológiai Kutatóközpont) 48 43 820
Ökológia és evolúció 146466 Zsebők Sándor: Napelemek és a denevérek: érzékelési, viselkedési és ökológiai vizsgálatok - az élővilág-barát megújuló energiáért (Ökológiai Kutatóközpont) 48 43 980
Ökológia és evolúció 146760 Tapolczai Kálmán: Antropogén hatások vizsgálata tavak planktonikus és bentikus mikroorganizmus közösségeinek szerkezetére és a DNS metabarcoding alkalmazhatósága tavak ökológiai állapotminősítésében (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) 48 43 030
Fizika 146023 Nagy Zsófia: Eruptív fiatal csillagok a Gaia űrtávcső korában: klasszifikáció spektroszkópiai mérésekkel (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 44 000
Fizika 146081 Wacha András: Biológiai membránok részletes szerkezetviszgálata in silico és szórási módszerek kombinációjával (Természettudományi Kutatóközpont) 48 43 961
Fizika 146499 Varjas Dániel: Amorf topologikus anyagok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 994
Fizika 147164 Pásztor Attila: Az erősen kölcsönható anyag fázisdigramja első elvekből (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 992
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 145899 Esztergár-Kiss Domokos: Tevékenységek optimalizálása és fenntartható közlekedési módok ajánlása felhasználói preferenciák figyelembevételével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 940
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146067 Tamás Kornél: A talaj-szerszám kölcsönhatás véges-diszkrételemes modelljének fejlesztése mesterséges intelligencia alkalmazásával laboratóriumi és szántóföldi mérések alapján (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 992
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146141 Furkó Mónika: Multifunkciós biomineralizált kalcium-foszfáttal adalékolt biopolimer kompozitok fejlesztése, mint biológiailag lebomló implantátum bevonatok és csontregeneráló anyagok (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 44 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146201 Takács Dénes: Járművezetői viselkedés azonosítása a mikromobilitási járművek mozgásának előrejelzéséhez (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 44 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146344 Beszédes Sándor: Szennyvízkezelési és iszaphasznosítási eljárások hatékonyságának nyomonkövetése dielektromos viselkedés alapján (Szegedi Tudományegyetem) 48 43 990
Informatikai–Villamosmérnöki 145931 Reguly István Zoltán: Számítási láncok optimalizációja heterogén architektúrákon (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 43 524
Informatikai–Villamosmérnöki 146115 Márton Gergely: Modern agyi érzékelők által mért jelek valós idejű feldolgozása mesterséges intelligencia segítségével (Természettudományi Kutatóközpont) 48 43 992
Informatikai–Villamosmérnöki 146339 Balogh Zoltán: Nanoelektronikai eszközök elektromos zajának feltárása, testreszabása és hasznosítása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 992
Informatikai–Villamosmérnöki 147030 Orosz Tamás: Robusztus tervezési módszerek kidolgozása az e-mobilitásban is alkalmazható 3D nyomtatott villamos gépek tervezéséhez (Széchenyi István Egyetem) 48 41 097
Kémia 1 145841 Kelemen Zsolt: Karborán alapú szervetlen és szerves gyűrűrendszerek, mint fényemittáló anyagok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 992
Kémia 1 145967 Pápai Mátyás Imre: Fotofunkcionális átmenetifém-komplexekben végbemenő ultragyors folyamatok vizsgálata időfüggő számításokkal (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 43 988
Kémia 1 146883 Kovács Krisztina: A kémiai szerkezet és a mátrixhatás kapcsolata gyógyszerhatóanyagok vizes oldatainak lebontásakor nagyenergiájú ionizáló sugárzással (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 43 938
Kémia 1 146930 Tóth Gergő: Új lehetőségek a királis analízisben (Semmelweis Egyetem) 48 33 240
Kémia 1 147031 Daru János: Oldatfázisban lejátszódó reakciók realisztikus modellezése rendszer specifikus, nagy pontosságú reaktív erőterekkel (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 47 42 800
Kémia 2 146063 Bajusz Dávid: Ultranagy áteresztőképességű virtuális szűrési módszerek fejlesztése és alkalmazása (Természettudományi Kutatóközpont) 48 40 972
Kémia 2 146444 Bojtár Márton: Új generációs fényre hasítható védőcsoportok a kémiai biológia és gyógyszerhatóanyag-célbajuttatás fejlett alkalmazásaihoz (Természettudományi Kutatóközpont) 36 32 900
Kémia 2 146487 Ványolós Attila: Magyarországi lignikol gombák mint biológiailag aktív metabolitok ígéretes forrásai (Semmelweis Egyetem) 48 35 040
Matematika–Számítástudomány 146643 Vrana Péter: Tenzorok és összefont kvantumállapotok aszimptotikus transzformációi (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 35 812
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 145928 Benke Kálmán: Új farmakonok vizsgálata kísérletes szívsebészeti állatmodellekben (Semmelweis Egyetem) 48 44 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146163 Mórotz Gábor: Endothel sejtek és ER-mitokondrium jelátvitel szívinfarktushoz kapcsolódó mikrovaszkuláris obstrukcióban (Semmelweis Egyetem) 48 44 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146283 Tékus Valéria: Neuroinflammációs mechanizmusok azonosítása Komplex Regionális Fájdalom Szindróma (CRPS) és stressz-indukált fájdalom egérmodelljeiben: új terápiás célpontok meghatározása (Pécsi Tudományegyetem) 48 38 880
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146852 Sipos Adrienn: Citosztatikus hatású átmenetifém komplexek membránterápiás alkamazásának vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 44 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146113 Kerepesi Csaba: Biológiai életkor meghatározása mesterséges intelligencia segítségével (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 43 992
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146945 Nagy Gergely: A szignálfüggő transzkripciós faktorok működésének vizsgálata egér csontvelői makrofágokban epigenomikai és transzkriptomikai adatok felhasználásával (Debreceni Egyetem) 48 43 992
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 147023 Osteikoetxea Vélez Xabier: Fuso-EV-GEN: FUSOgenikus peptidekkel erősített Extracelluláris Vezikulák a hatékonyabb terápiás GÉNszerkesztés érdekében (Semmelweis Egyetem) 48 43 514
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 147194 Menyhárt Otilia: Egysejt-transzkriptomika-alapú adatbázisok létrehozása szolid tumorok klinikai sebezhetőségeinek feltárására (Semmelweis Egyetem) 48 36 240
Idegtudományok 146334 Tóth Péter József: Az agyi véráramlás és metabolizmus koponyaűri nyomás-függő változásai súlyos traumás agykárosodást követően (Pécsi Tudományegyetem) 48 37 500
Idegtudományok 146912 Pircs Karolina: A neuronális autofágia folyamatának vizsgálata az öregedés során (Semmelweis Egyetem) 48 44 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146541 Kellermayer Zoltán: Csontvelői adipociták szerepe myeloma multiplex mikrokörnyezetének kialakításában (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 704
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146729 Futosi Krisztina: Tirozin-kináz jelpályák szerepe az urát-kristályok által kiváltott autoinflammatórikus folyamatokban (Semmelweis Egyetem) 48 44 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146775 Lohinai Zoltán: A vizeletből kimutatható mikrobiális metabolitok jelentősége a makrofágok és T-sejtek aktivációjában és a tumor-ellenes immunitásában (Semmelweis Egyetem) 48 43 666
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146793 Kemenesi Gábor: Lloviu cuevavírus: egy ígéretes modell a denevér eredetű humánpatogén filovírusok megértéséhez (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 680
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146872 Szöllősi Attila Gábor: Langerhans-sejt alapú  in vitro betegségmodellek fejlesztése (Debreceni Egyetem) 48 44 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 147045 Megyesfalvi Zsolt: Altípus-specifikus tumor plaszticitás és heterogenitás kissejtes tüdőrákban (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) 48 43 484
Klinikai Orvostudományok 146144 Dajnoki Zsolt: A neuroimmun kommunikáció regionális jellemzőinek feltérképezése egészséges bőrben és gyulladásos bőrbetegségekben (Debreceni Egyetem) 48 44 000
Klinikai Orvostudományok 146159 Csécsei Péter: A humán bél mikrobiom sokféleségének vizsgálata aneurizma ruptura okozta subarachnoid vérzésben szenvedő betegeknél: mi váltja ki az aneurizma rupturát? (Pécsi Tudományegyetem) 36 33 000
Klinikai Orvostudományok 147167 Tollár József: Magas intenzitású virtuális valóság és szenzomotoros rehabilitációs terápia javítja a stroke-s betegek klinikai-motoros tüneteit a neuroplaszticitás segítségével (Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház) 48 44 000
Klinikai Orvostudományok 147312 Kosztin Annamária: A szérum biomarkerek diagnosztikus és prediktív szerepe szívelégtelenségben - a BUDAPEST CRT Upgrade vizsgálat alcsoportjának elemzése (Semmelweis Egyetem) 48 42 000
Klinikai Orvostudományok 147404 Prémusz Viktória: Termékenység tudatosság integratív szemléletű vizsgálata, multicentrikus kutatás (Pécsi Tudományegyetem) 36 32 899
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146298 Szabó Milán: Korallokkal szimbiózisban élő Symbiodinium sp. fotoszintetikus folyamatainak tanulmányozása antiszensz oligonukleotid-mediálta géncsendesítéssel (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 43 968
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146740 Zákány Florina:  Ceramid platformok szerepének vizsgálata a mikrogliákban található KV1.3 ioncsatorna Parkinson-kórra jellemző eltéréseiben (Debreceni Egyetem) 48 44 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 145866 Kristóf Endre Károly: Még nem ismert hőtermelés-aktiváló, elhízás-ellenes molekuláris mechanizmusok feltárása és funkcionális karakterizálása humán adipocita szubpopulációkban (Debreceni Egyetem) 48 43 992
Sejt- és Fejlődésbiológia 146291 Csordás Gábor: Az extracelluláris mátrix remodeling vizsgálata ecetmuslicában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 44 000
Utolsó módosítás: 2024. február 07.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?