Ön itt áll: PályázóknakPályázatok„OTKA” fiatal kutatói kiválósági program (FK_23)
Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2023. március 28.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2023. május 03. 16:00
2023. május 03.
Postára adás határideje: 2023. május 10.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
13 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
330-350
Igényelhető támogatás
44 MFt
Pályázat futamideje
Max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik 2011. január 1. után szereztek tudományos fokozatot és saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a kutatási témapályázati programra (K_23), a fiatal kutatói és posztdoktori kiválósági programokra (FK_23, PD_23), valamint a magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati programra (SNN_23) a 2024-2027 közötti időszakban összesen 13,5 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

A projektek futamideje

A projektek 2024. január 1. napján indulnak, futamidejük legfeljebb 48 hónap.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 44 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 10% általános költség (rezsi) számolható el, továbbá a közvetlen költségek 10%-a számolható el tudományos információk beszerzésére és Open Access költségekre. A projekt terhére elszámolható vezető kutatói munkabér mértéke teljes foglalkoztatás esetén bruttó 650 000 Ft havonta. Az FK típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás K. fejezetében postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megadott módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2023. május 3-án (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy egységesen papíralapon, vagy egységesen elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás K. fejezetében postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás K. fejezetében postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2023. április 14-ig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. Bölcsészet- és társadalomtudományi területen benyújtott FK típusú pályázat esetén kétnyelvű kutatási terv benyújtása Hungarikum-engedélytől függetlenül lehetséges.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2011. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet.

A felhívásra vezető kutatóként legfeljebb egy pályázat nyújtható be és emellett nem nyújtható be PD_23, K_23, vagy SNN_23 pályázat. Támogatott K_22, FK_22, PD_22, ANN_22, SNN_22 projekt, valamint korábban elnyert Élvonal (KKP) vagy MTA Lendület támogatás is kizáró oknak számít. „OTKA” típusú pályázat többször elnyerhető, azonban az FK_23 támogatás első 24 hónapjában nem nyújtható be újabb „OTKA” témapályázat.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Az "OTKA" Fiatal kutatói kiválósági program 2023. évi nyertesei (FK_23)

A 12 évnél nem régebbi (2011. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_23) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatási projektet. Ebben az évben a pályázók 349 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 13.96 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_23) keretében idén 87 új projekt indulhat összesen mintegy 3,5 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, a kutatási témapályázatok értékelési rendszerét követve, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 87 fiatal kutatói pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 81 22 3 048 907 796 708
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 100 22 4 047 818 921 156
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 62 18 2 500 673 716 115
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 106 25 4 360 759 1 054 511
Összesen 349 87 13 958 157 3 488 490


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. november 20.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 146569 Metz Rudolf Tamás: Mi teszi a politikai vezetőket erőssé? A benyomásalkotás, a benyomáskeltés és az identitáspolitika (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 39 689
Állam, Jog és Politika 147062 Hoffmann Tamás: A nemzetközi jog hatása a népbírósági jog kialakulására és alkalmazására (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 30 692
Állam, Jog és Politika 147063 Pétervári Máté: A magyar csődjog történeti hagyományainak feltárása levéltári források alapján (Szegedi Tudományegyetem) 48 28 446
Gazdaság 145838 Csató László: Rangsorolási rendszerek tervezése és elemzése (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 43 992
Gazdaság 145960 Wachs Johannes: A digitális gazdaság építőkockai (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 28 002
Gazdaság 146575 De León Almaraz Sofía: Versengés, együttműködés és koopetíció a hidrogén ellátási hálózat kiépítésében (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 43 482
Gazdaság 146581 Gáspár Attila: Leporolt adatok: a közgazdasági perzisztencia vizsgálata gépi tanulással digitalizált adatbázisokkal (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 39 736
Gazdaság 146590 Weiner Csaba: A szankciók hatása a magyar és a lengyel üzleti tevékenységre Oroszországban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 32 17 530
Irodalom 146414 Ertl Péter: Petrarca-recepció a 15-16. századi Közép-Európában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 908
Irodalom 146513 Mezei Gábor: Natúra és kultúra a 20-21. századi magyar lírában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 912
Kultúra 145854 Hangai Attila: Az emberi természet a késő antikvitásban: Plótinosz és kontextusa (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 43 986
Nyelvészet 145985 Dékány Éva: A vegyes kiterjesztett projekciók szintaktikai vizsgálata (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 43 953
Pszichológia – Nevelés 146396 Kapitány-Fövény Máté: A hiányzó 10 óra: Egy virtuális valóság beavatkozás hatékonyságértékelése a droggal való szexuális visszaélés helyzetében mutatott járókelő közöny csökkentésében (Semmelweis Egyetem) 48 43 195
Pszichológia – Nevelés 146496 Keresztes Attila: Utazás időben és (konceptuális) térben – a hippokampusz szerepe a gyermekkori tudáselsajátításban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 43 929
Pszichológia – Nevelés 146604 Zsidó András Norbert: A figyelmi kontroll szerepe a fóbiák etiológiájában és fenntartásában (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 997
Pszichológia – Nevelés 146998 Horváth László: A mesterséges intelligencia pedagógiailag tudatos használata és adaptálása a felsőoktatási intézmények tanítási-tanulási gyakorlatában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 993
Régészet 146506 Bede Ádám: Alföldi halomsírok tájrégészeti és történeti ökológiai vizsgálata (Ökológiai Kutatóközpont) 48 43 996
Társadalom 145991 Tóth Csaba: Népességdinamika és idősödő társadalom (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 15 900
Társadalom 146987 Kőszeghy Lea: Az energiaátmenet térbeli-társadalmi egyenlőtlenségei (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 24 658
Társadalom 147050 Kiss Márta: A szociális gazdaság szerepe a társadalmi integráció elősegítésében a magyarországi vidéki térségekben. (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 28 889
Társadalom 147291 Pakot Levente: Gazdasági ingadozások és demográfiai viselkedés Nyugat-Magyarországon, 1767-1914 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet) 48 18 879
Történelem 146398 Czinege Szilvia: Széchenyi István leveleinek kritikai kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 43 944
Földtudományok 1 146097 Botfalvai Gábor: Gerinces őslénytani és szedimentológiai kutatások a Hátszegi-medencében (Densuş-Ciula Formáció, Románia) felfedezett új késő kréta gerinces lelőhelyeken (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 26 220
Földtudományok 2 146391 Szatmári Gábor: Talajfunkciók és -szolgáltatások digitális térképezése és értékelése korszerű statisztikai megközelítésekkel (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 43 981
Földtudományok 2 146600 Kern Anikó: Globális változásokra adott ökoszisztéma-válaszok detektálása műholdas adatok felhasználásával (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 35 951
Komplex agrártudomány 146337 Gergócs Veronika: Hogyan befolyásolja a talaj táplálékhálózata a tápanyag körforgást melléktermés szántóföldi alkalmazásánál? (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 43 804
Komplex agrártudomány 146542 Feigl Viktória Dóra: Vörösiszapban található kritikus fontosságú nyersanyagok biológiai kioldásának mechanizmusai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 957
Komplex agrártudomány 146967 Tolnai Zoltán János: Újszerű D27-like karotinoid izomerázok átfogó analízise növényekben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 43 932
Komplex agrártudomány 147267 Lukács Péter: Rovar nikotinos acetilkolin receptorok expressziója kártevő szelektív rovarölők nagyátereszőképességű vizsgálatához. (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 43 996
Komplex tértudományok 146486 Lennert József: Örökös tartalékterületek? Volt zártkertek, szőlőhegyek és üdülőtelepek a városfejlődés szorításában (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 43 910
Komplex tértudományok 146599 Mihály Melinda: A Homokhátság rezilienciájának növelése bioregionális tervezéssel (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 43 447
Komplex tértudományok 146642 Berki Márton: "...a nép ópiuma"? – Vallásföldrajzi vizsgálatok a magyarországi szocialista újvárosokban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 13 558
Növénytermesztés, állattenyésztés 145848 Türkösi Edina: Egy egzotikus tarackbúzabúza (Thinopyrum) hibrid genomjának nagy felbontású jellemzése genotyping-by-sequencing (GBS) módszerekkel a stresszrezisztencia, valamint a morfológiai és minőségi tulajdonságok búzába történő átvitele érdekében (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 42 720
Növénytermesztés, állattenyésztés 146534 Mackei Máté: Káros környezeti faktorok és protektív bioaktív anyagok sejtszintű hatásainak vizsgálata mézelő méhekben (Állatorvostudományi Egyetem) 48 42 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 147093 Csepregi Kristóf: UV indukálható színes pigmentek összehasonlító vizsgálata paprika (Capsicum annuum L.) levelében (Pécsi Tudományegyetem) 48 29 856
Növénytermesztés, állattenyésztés 147390 Kiss Anna: A magyar lakosság táplálkozási mintázatának bizonyítékon alapuló komplex elemzése és optimalizálása a fenntartható, körkörös élelmiszerlánc kialakításáért (Pro-Sharp Research and Innovation Center Nonprofit Kft.) 48 43 956
Ökológia és evolúció 145840 Tinya Flóra: A folyamatos erdőborítást fenntartó gazdálkodás finom léptékű beavatkozásainak aljnövényzetre gyakorolt hatása  – közelítőnyomok és lékek vizsgálata (Ökológiai Kutatóközpont) 48 43 997
Ökológia és evolúció 146095 Horváth Zsófia: A városi kistavak és hálózataik szerepe a vízi és szárazföldi biodiverzitás fenntartásában (Ökológiai Kutatóközpont) 48 43 820
Ökológia és evolúció 146466 Zsebők Sándor: Napelemek és a denevérek: érzékelési, viselkedési és ökológiai vizsgálatok - az élővilág-barát megújuló energiáért (Ökológiai Kutatóközpont) 48 43 980
Ökológia és evolúció 146760 Tapolczai Kálmán: Antropogén hatások vizsgálata tavak planktonikus és bentikus mikroorganizmus közösségeinek szerkezetére és a DNS metabarcoding alkalmazhatósága tavak ökológiai állapotminősítésében (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) 48 43 030
Fizika 146023 Nagy Zsófia: Eruptív fiatal csillagok a Gaia űrtávcső korában: klasszifikáció spektroszkópiai mérésekkel (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 44 000
Fizika 146081 Wacha András: Biológiai membránok részletes szerkezetviszgálata in silico és szórási módszerek kombinációjával (Természettudományi Kutatóközpont) 48 43 961
Fizika 146499 Varjas Dániel: Amorf topologikus anyagok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 994
Fizika 147164 Pásztor Attila: Az erősen kölcsönható anyag fázisdigramja első elvekből (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 992
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 145899 Esztergár-Kiss Domokos: Tevékenységek optimalizálása és fenntartható közlekedési módok ajánlása felhasználói preferenciák figyelembevételével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 940
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146067 Tamás Kornél: A talaj-szerszám kölcsönhatás véges-diszkrételemes modelljének fejlesztése mesterséges intelligencia alkalmazásával laboratóriumi és szántóföldi mérések alapján (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 992
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146141 Furkó Mónika: Multifunkciós biomineralizált kalcium-foszfáttal adalékolt biopolimer kompozitok fejlesztése, mint biológiailag lebomló implantátum bevonatok és csontregeneráló anyagok (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 44 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146201 Takács Dénes: Járművezetői viselkedés azonosítása a mikromobilitási járművek mozgásának előrejelzéséhez (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 44 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146344 Beszédes Sándor: Szennyvízkezelési és iszaphasznosítási eljárások hatékonyságának nyomonkövetése dielektromos viselkedés alapján (Szegedi Tudományegyetem) 48 43 990
Informatikai–Villamosmérnöki 145931 Reguly István Zoltán: Számítási láncok optimalizációja heterogén architektúrákon (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 43 524
Informatikai–Villamosmérnöki 146115 Márton Gergely: Modern agyi érzékelők által mért jelek valós idejű feldolgozása mesterséges intelligencia segítségével (Természettudományi Kutatóközpont) 48 43 992
Informatikai–Villamosmérnöki 146339 Balogh Zoltán: Nanoelektronikai eszközök elektromos zajának feltárása, testreszabása és hasznosítása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 992
Informatikai–Villamosmérnöki 147030 Orosz Tamás: Robusztus tervezési módszerek kidolgozása az e-mobilitásban is alkalmazható 3D nyomtatott villamos gépek tervezéséhez (Széchenyi István Egyetem) 48 41 097
Kémia 1 145841 Kelemen Zsolt: Karborán alapú szervetlen és szerves gyűrűrendszerek, mint fényemittáló anyagok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 992
Kémia 1 145967 Pápai Mátyás Imre: Fotofunkcionális átmenetifém-komplexekben végbemenő ultragyors folyamatok vizsgálata időfüggő számításokkal (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 43 988
Kémia 1 146883 Kovács Krisztina: A kémiai szerkezet és a mátrixhatás kapcsolata gyógyszerhatóanyagok vizes oldatainak lebontásakor nagyenergiájú ionizáló sugárzással (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 43 938
Kémia 1 146930 Tóth Gergő: Új lehetőségek a királis analízisben (Semmelweis Egyetem) 48 33 240
Kémia 1 147031 Daru János: Oldatfázisban lejátszódó reakciók realisztikus modellezése rendszer specifikus, nagy pontosságú reaktív erőterekkel (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 47 42 800
Kémia 2 146063 Bajusz Dávid: Ultranagy áteresztőképességű virtuális szűrési módszerek fejlesztése és alkalmazása (Természettudományi Kutatóközpont) 48 40 972
Kémia 2 146444 Bojtár Márton: Új generációs fényre hasítható védőcsoportok a kémiai biológia és gyógyszerhatóanyag-célbajuttatás fejlett alkalmazásaihoz (Természettudományi Kutatóközpont) 36 32 900
Kémia 2 146487 Ványolós Attila: Magyarországi lignikol gombák mint biológiailag aktív metabolitok ígéretes forrásai (Semmelweis Egyetem) 48 35 040
Matematika–Számítástudomány 146643 Vrana Péter: Tenzorok és összefont kvantumállapotok aszimptotikus transzformációi (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 35 812
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 145928 Benke Kálmán: Új farmakonok vizsgálata kísérletes szívsebészeti állatmodellekben (Semmelweis Egyetem) 48 44 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146163 Mórotz Gábor: Endothel sejtek és ER-mitokondrium jelátvitel szívinfarktushoz kapcsolódó mikrovaszkuláris obstrukcióban (Semmelweis Egyetem) 48 44 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146283 Tékus Valéria: Neuroinflammációs mechanizmusok azonosítása Komplex Regionális Fájdalom Szindróma (CRPS) és stressz-indukált fájdalom egérmodelljeiben: új terápiás célpontok meghatározása (Pécsi Tudományegyetem) 48 38 880
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146852 Sipos Adrienn: Citosztatikus hatású átmenetifém komplexek membránterápiás alkamazásának vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 44 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146113 Kerepesi Csaba: Biológiai életkor meghatározása mesterséges intelligencia segítségével (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 43 992
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146945 Nagy Gergely: A szignálfüggő transzkripciós faktorok működésének vizsgálata egér csontvelői makrofágokban epigenomikai és transzkriptomikai adatok felhasználásával (Debreceni Egyetem) 48 43 992
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 147023 Osteikoetxea Vélez Xabier: Fuso-EV-GEN: FUSOgenikus peptidekkel erősített Extracelluláris Vezikulák a hatékonyabb terápiás GÉNszerkesztés érdekében (Semmelweis Egyetem) 48 43 514
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 147194 Menyhárt Otilia: Egysejt-transzkriptomika-alapú adatbázisok létrehozása szolid tumorok klinikai sebezhetőségeinek feltárására (Semmelweis Egyetem) 48 36 240
Idegtudományok 146334 Tóth Péter József: Az agyi véráramlás és metabolizmus koponyaűri nyomás-függő változásai súlyos traumás agykárosodást követően (Pécsi Tudományegyetem) 48 37 500
Idegtudományok 146912 Pircs Karolina: A neuronális autofágia folyamatának vizsgálata az öregedés során (Semmelweis Egyetem) 48 44 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146541 Kellermayer Zoltán: Csontvelői adipociták szerepe myeloma multiplex mikrokörnyezetének kialakításában (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 704
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146729 Futosi Krisztina: Tirozin-kináz jelpályák szerepe az urát-kristályok által kiváltott autoinflammatórikus folyamatokban (Semmelweis Egyetem) 48 44 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146775 Lohinai Zoltán: A vizeletből kimutatható mikrobiális metabolitok jelentősége a makrofágok és T-sejtek aktivációjában és a tumor-ellenes immunitásában (Semmelweis Egyetem) 48 43 666
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146793 Kemenesi Gábor: Lloviu cuevavírus: egy ígéretes modell a denevér eredetű humánpatogén filovírusok megértéséhez (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 680
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146872 Szöllősi Attila Gábor: Langerhans-sejt alapú  in vitro betegségmodellek fejlesztése (Debreceni Egyetem) 48 44 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 147045 Megyesfalvi Zsolt: Altípus-specifikus tumor plaszticitás és heterogenitás kissejtes tüdőrákban (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) 48 43 484
Klinikai Orvostudományok 146144 Dajnoki Zsolt: A neuroimmun kommunikáció regionális jellemzőinek feltérképezése egészséges bőrben és gyulladásos bőrbetegségekben (Debreceni Egyetem) 48 44 000
Klinikai Orvostudományok 146159 Csécsei Péter: A humán bél mikrobiom sokféleségének vizsgálata aneurizma ruptura okozta subarachnoid vérzésben szenvedő betegeknél: mi váltja ki az aneurizma rupturát? (Pécsi Tudományegyetem) 36 33 000
Klinikai Orvostudományok 147167 Tollár József: Magas intenzitású virtuális valóság és szenzomotoros rehabilitációs terápia javítja a stroke-s betegek klinikai-motoros tüneteit a neuroplaszticitás segítségével (Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház) 48 44 000
Klinikai Orvostudományok 147312 Kosztin Annamária: A szérum biomarkerek diagnosztikus és prediktív szerepe szívelégtelenségben - a BUDAPEST CRT Upgrade vizsgálat alcsoportjának elemzése (Semmelweis Egyetem) 48 42 000
Klinikai Orvostudományok 147404 Prémusz Viktória: Termékenység tudatosság integratív szemléletű vizsgálata, multicentrikus kutatás (Pécsi Tudományegyetem) 36 32 899
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146298 Szabó Milán: Korallokkal szimbiózisban élő Symbiodinium sp. fotoszintetikus folyamatainak tanulmányozása antiszensz oligonukleotid-mediálta géncsendesítéssel (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 43 968
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146740 Zákány Florina:  Ceramid platformok szerepének vizsgálata a mikrogliákban található KV1.3 ioncsatorna Parkinson-kórra jellemző eltéréseiben (Debreceni Egyetem) 48 44 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 145866 Kristóf Endre Károly: Még nem ismert hőtermelés-aktiváló, elhízás-ellenes molekuláris mechanizmusok feltárása és funkcionális karakterizálása humán adipocita szubpopulációkban (Debreceni Egyetem) 48 43 992
Sejt- és Fejlődésbiológia 146291 Csordás Gábor: Az extracelluláris mátrix remodeling vizsgálata ecetmuslicában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 44 000
Utolsó módosítás: 2024. február 07.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?