Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2020. évi nyertesei (K_20)
"OTKA"kutatási témapályázatok nyertesei (K_20)
2020. augusztus 28.
Utolsó módosítás: 2020. augusztus 28.
Olvasási idő: 31 perc
Az "OTKA" kutatási témapályázat (K_20) c. felhívásra 2020. február 24-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 667 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 24,45 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 164 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 6,08 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. A szakmai testületek által összeállított tudományterületi rangsorok alapján és a pályázók korábbi években felmutatott tudományos teljesítményének, valamint a projektjavaslatok szakpolitikai jelentőségének figyelembevételével – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 164 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
195
49
5 928 856 1 379 070
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
151 39 5 577 169 1 460 707
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
127 29
4 821 512 1 191 572
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
194
47
8 126 637 2 048 628
Összesen
667
164
24 454 174 6 079 977


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. augusztus 26.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Kémia 2 135294 Abrankó László: Élelmiszeralkotók biológiai hozzáférhetőségének vizsgálata in vitro emésztésszimulációs modellben (Szent István Egyetem) 48 46 312
Nyelvészet 135359 Adamik Béla: Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 5. szakasz (Nyelvtudományi Intézet) 48 21 520
Klinikai Orvostudományok 135784 Ádány Róza: A kardiometabolikus betegségek genetikai és környezeti kockázati tényezői, s ezek kölcsönhatása, a magyar általános és roma populációban (Debreceni Egyetem) 48 47 760
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 135877 Andó István: Sokmagvú óriássejtek közreműködésével létrejött velszületett immunitás összehasonlító immunológiai és genetikai vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 36 000
Fizika 134946 Bajnok Zoltán: Integrálható kvantumtérelméletek alkalmazásai (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 45 782
Gazdaság 135387 Bakucs Lajos Zoltán: A klímaváltozás hatása  a magyar mezőgazdaságra: egy átfogó szemlélet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 21 168
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 135752 Balázs Margit: Humán malignus melanomák szervspecifikus metasztázis képzésének molekuláris háttere (Debreceni Egyetem) 36 31 378
Ökológia és evolúció 134329 Báldi András: Az ökoszisztéma szolgáltatások és állapot térbeli mintázatainak elemzése az antropogén terhelés és a klímaváltozás tükrében (Ökológiai Kutatóközpont) 48 46 920
Régészet 135932 Bálint Csanád: Kína, Bizánc és a sztyeppei népek a 6-10. században: a kapcsolatok néhány kulturális aspektusa (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 3 366
Állam, Jog és Politika 135732 Bankó Zoltán: INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK KOMPLEX KUTATÁSA – A MUNKAJOGI JOGALKOTÁS, JOGALKALMAZÁS ÉS A VÁLLALATI HATÉKONYSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEI (Pécsi Tudományegyetem) 48 26 400
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 134334 Bari Ferenc: Hatékony nimodipin terápia az ischemiás agykárosodások mérséklésére nanopartikulumok alkalmazásával (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 917
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 135829 Barna Tibor: A humán neuromuszkuláris teljesítmények fejlesztésének bionikai eszközei és módszerei (Testnevelési Egyetem) 24 6 540
Fizika 135515 Barnaföldi Gergely Gábor: Különleges nukleáris effektusok tanulmányozása nehézion ütközésekben a CERN LHC ALICE kísérletben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 47 744
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 135084 Bata-Csörgő Zsuzsanna: A bőr sejtjeinek szerepe a pikkelysömör etiológiájában (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 976
Irodalom 134320 Bengi László: Konzorcium, társ p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 12 000
Állam, Jog és Politika 135347 Bíró-Nagy András: Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 24 11 256
Informatikai–Villamosmérnöki 135224 Bognár György: Újszerű megoldások chiplet alapú System-on-Package eszközök termikus problémáira (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 796
Ökológia és evolúció 135016 Bókony Veronika: Az antropogén környezet-átalakítás evolúciós-ökológiai következményei: a stressztől az ivarig (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 768
Kémia 2 135712 Boldizsár Imre: Növények és endofiton gombáik másodlagos anyagcseretermékeinek vizsgálata – metabolikus diverzitás, új vegyületek (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 069
Régészet 134522 Borhy László: A Ripa Pannonica északi zónájának komplex régészeti kutatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 991
Állam, Jog és Politika 135979 Boros Anita: Fenntarthatóság és jog (Széchenyi István Egyetem) 36 35 640
Klinikai Orvostudományok 134555 Büki András: Koponya-agysérülések kimenetele- Nagy felbontású invazív neuromonitorozás, biomarkerek és navigált elektromágneses agyi stimuláció szerepe (Pécsi Tudományegyetem) 47 46 800
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 135027 Chinopoulos Christos: A mitokondriális nem-oxidatív foszforilációs energiatermelő utak szerepe a rák metabolizmusában (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Matematika–Számítástudomány 134851 Czédli Gábor: Hálóelmélet és hálókhoz kapcsolódó témák (Szegedi Tudományegyetem) 24 2 438
Informatikai–Villamosmérnöki 135729 Czúni László: Konzorcium, társ p.: Geometriai tulajdonságok kinyerése lényegi vizuális jellemzőkből (Pannon Egyetem) 48 23 436
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 134489 Csikász-Nagy Attila: Élesztőközösségek rendszerszintű vizsgálata (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 44 131
Ökológia és evolúció 135795 Csősz Sándor: A nyugati palearktikus Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) hangyák a filogenomikus távolsággal és a reprodukciós akadályokkal összefüggésben zajló morfológiai evolúciója (Ökológiai Kutatóközpont) 48 45 614
Kémia 2 135854 Deák Csaba: Vegyi hulladék: Az optimális újrafelhasználási és kezelési ellátási láncok hálózatainak tervezése (Miskolci Egyetem) 48 47 208
Idegtudományok 134221 Dobolyi Árpád: Új thalamo-limbikus idegpályák szerepe szociális viselkedések szabályozásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 134199 Domokos Gábor: Az alakfejlődés mechanikai és geometriai modelljei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 340
Fizika 134462 Donkó Zoltán: Töltött részecskék dinamikája elektromos gázkisülésekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 44 244
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 135811 Enyedi Ágnes: A PMCA4b metasztázis szuppresszor sejten belüli forgalma és szerepe a lebontási folyamatokban (Semmelweis Egyetem) 36 36 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 134263 Eszterbauer Edit: Halparazita vízi penész fajok (Oomycota: Saprolegniales) patogenitása, genetikai variabilitása, és a biológiai védekezés lehetőségei (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 520
Idegtudományok 134377 Farkas Eszter: Az asztrocita duzzadás és térfogat-szabályozás központi szerepe az agyi iszkémiás sérülések kialakulásában (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 619
Klinikai Orvostudományok 135777 Fazekas Gábor: Konzorcium, társ p.: Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet) 24 17 817
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 135398 Fekete Andrea: A Sigma-1 receptor, mint új gyógyszertámadáspont a diabéteszes szemészeti szövődmények kezelésében (Semmelweis Egyetem) 48 47 640
Kultúra 135341 Ferenczi Attila: Kerényi és Jung (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 10 320
Matematika–Számítástudomány 134814 Fodor Ferenc: Közelítések véletlen politópokkal és általánosításaikkal (Szegedi Tudományegyetem) 48 4 080
Földtudományok 1 134873 Fodor László: A riftesedéstől a differenciális függőleges kéregmozgásokig: a kéregdeformáció, lepusztulás, üledékképződés és litoszféra-folyamatok összekapcsolása - esettanulmányok a Pannon-medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 42 000
Irodalom 134719 Fórizs Gergely: Esztétikai kommunikáció Európában (1700–1900) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 18 096
Fizika 134213 Frey Sándor: Fiatalon és aktívan - rádiósugárzó galaxismagok a legfinomabb szögfelbontással (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 716
Pszichológia – Nevelés 135963 Fülöp Márta: A versengő magatartás mintázatai fejlődéslélektani és szocio-kulturális megközelítésben: az egyén és a társadalom kölcsönhatásai (Természettudományi Kutatóközpont) 48 37 300
Gazdaság 135185 Gál Zoltán: A külföldi működőtőke mikro-, makrogazdasági és területi differenciáló hatásai a Visegrádi országokban  – Az FDI-vezérelt gazdaságpolitikai modellek kihívásai (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 35 251
Ökológia és evolúció 135841 Garamszegi László Zsolt: Egy innovatív technológia fejlesztése, ill. tudományos és gyakorlati alkalmazása az inváziós szúnyogfajok magyarországi monitorozására „citizen science” alapján (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 976
Történelem 135317 Grüll Tibor: „Tekercs a kézben” Kísérlet a római sírábrázolások egyik gyakori ikonográfiai motívumának értelmezésére (Pécsi Tudományegyetem) 36 9 994
Fizika 134197 Gyürky György: Széles energiatartományban végzett magfizikai mérések a nukleáris asztrofizika szolgálatában (Atommagkutató Intézet) 48 48 000
Gazdaság 134903 Hajdú Zoltán: Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 24 496
Idegtudományok 135561 Hangya Balázs: A ventrális pallidum szerepe Pavlovi kondiconálásban (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Földtudományok 1 135179 Harangi Szabolcs: Kristálykásától a vulkánkitörésig (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 46 42 882
Kultúra 135263 Hargitai Henrik: A magyar nyelvű rádiójátékok adatbázisa (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 920
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 134914 Havelda Zoltán: Az RNS interferencia biológiája modell és termesztett növényekben: kis szabályozó RNS-ek biogenezisének és aktivitásának molekuláris kapcsolata. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 47 952
Kémia 1 134260 Héberger Károly: In vitro kísérleteken alapuló érzékelők modelljeinek és a kapcsolódó mértékeknek létrehozása (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 529
Kémia 2 135845 Hohmann Judit: Természetes vegyületek mint potenciális hatóanyagok a mikrobiális fertőzések és antimikrobiális rezisztencia ellen (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 134787 Horváth János György: Konzorcium, fő p.: Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során (Természettudományi Kutatóközpont) 24 5 703
Állam, Jog és Politika 134499 Horváth M. Tamás: Államelvű fordulat a piac gazdasági szabályozásában (Debreceni Egyetem) 48 35 998
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 135436 Hős Csaba: Biztonságos ivóvízellátó rendszerek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 479
Kémia 2 134704 Hunyadi Attila: Antioxidáns inspirált felfedező gyógyszerkutatás: a kémiai tér kiterjesztése új vér-agy gát protektív anyagok előállításához (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 134215 Igaz Péter: Nem kódoló RNS-ek vizsgálata endokrin daganatokban (Semmelweis Egyetem) 48 47 696
Ökológia és evolúció 134559 Istvánovics Vera: A 2019-es rendkívüli alga tömegprodukció okai és következményei: a Balaton sérülékenysége a változó klímában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 48 000
Kémia 1 135946 Iván Béla: Amfifil polimer kotérháló alapú gélek és nanohibridjeik, mint új típusú nanoszerkezetű anyagok platformja (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 134358 Jármai Károly: Innovatív módszerek alkalmazása fémszerkezetek optimálásánál (Miskolci Egyetem) 24 23 998
Kémia 1 134596 Jedlovszky Pál: Rendezetlen fázisokban illetve határfelületeiken végbemenő folyamatok vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel (Eszterházy Károly Egyetem) 48 24 000
Matematika–Számítástudomány 135421 Jordán Tibor: Kombinatorikus merevség és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 13 056
Gazdaság 135907 Karcagi-Kováts Andrea: A gazdasági növekedés és a természeti erőforrások felhasználásának szétválasztása - középpontban az anyagállományok (Debreceni Egyetem) 48 13 707
Kultúra 134806 Karlinszky Balázs: Veszprém megye templomainak adatbázisa (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár) 48 29 568
Informatikai–Villamosmérnöki 135728 Kató Zoltán: Konzorcium, fő p.: Geometriai tulajdonságok kinyerése lényegi vizuális jellemzőkből (Szegedi Tudományegyetem) 48 23 760
Kémia 2 134318 Keglevich György: Környezetbarát (“zöld”) elvek és korszerű módszerek alkalmazása szerves foszforvegyületek szintézisében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 42 000
Társadalom 135766 Keller Tamás: Randomizált terepkísérletek alkalmazása az oktatás szociológiai kutatásokban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 25 344
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 135360 Kellermayer Miklós Sándor Zoltán: A titin óriás izomfehérje in situ szerkezete és mechanikája (Semmelweis Egyetem) 48 47 832
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 134841 Kereszt Attila: Barát vagy ellenség azonosítás a szimbiotikus gyökérgümő inváziója során (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Kémia 2 135150 Keserü György Miklós: STAT inhibitorok kutatása vérképzőszervi daganatok ellen (Természettudományi Kutatóközpont) 48 45 813
Gazdaság 135195 Kiss Károly Miklós: Karrier utak elemzése: egyéni döntések, hálózatok, társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci következmények (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 43 842
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 135042 Kiss Rita: Kvantitatív mozgásvizsgálatok alternatív módszerei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 609
Földtudományok 2 134306 Kiss Tímea: Mikro- és makroműanyagok földrajzi szempontú vizsgálata a Tisza vízrendszeréhez tartozó folyók hordalékában és üledékében (Szegedi Tudományegyetem) 48 27 240
Komplex agrártudomány 135303 Kolbert Zsuzsanna: A növényi cinkhiány és annak enyhítése nanoanyagokkal: fókuszban a reaktív nitrogénformák (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 746
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 135637 Komlósi Zsolt István: Az innate limfoid sejtek szabályozó szerepének tisztázása az immunrendszer hemopoetikus őssejt-transzplantációt követő regenerálódásában és az akut graft-versus-host betegség megelőzésében (Semmelweis Egyetem) 48 47 948
Fizika 134437 Kormányos Andor: Atomi vékony anyagok  heteroszerkezeteinek kvantumos tulajdonságai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 632
Pszichológia – Nevelés 134370 Kovács Ilona: Agykérgi funkcionális kapcsolatok érése serdülőknél a csontkor függvényében (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 47 986
Növénytermesztés, állattenyésztés 134204 Kovács Levente: Az ellés körüli időszak és a hőstresszre adott élettani válaszok tanulmányozása szarvasmarhákban és kiskérődzőkben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 47 980
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 134595 Kovács Mihály: Dinamikus kompartmentalizáció fehérjekondenzátumokban: a bakteriális genomanyagcsere új szervezőelve (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 961
Földtudományok 2 135546 Kovács Zoltán: Az erőforrás-hatékony és élhető városok fejlesztési lehetőségei Magyarországon (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 34 584
Sejt- és Fejlődésbiológia 134567 Kozma-Bognár László: A növényi cirkadián óra új szabályozási mechanizmusainak azonosítása (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 880
Idegtudományok 135425 Krizbai István Adorján: A periciták szerepe a neurovaszkuláris egység működésének szabályozásában öregedéshez társuló kórképekben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 970
Kémia 1 134696 Kun Róbert: Amorf és kristályos vékonyréteg-elektródok elektro-kemo-mechanikai tulajdonságainak és mechanikai változásainak vizsgálata hajlítható szilárdtest Li-ion akkumulátorokban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 718
Idegtudományok 134279 Lämsä Karri: Ultragyors-tüzelésű interneuronok az emberi neocortexben (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Fizika 134983 Legeza Örs: Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig II (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 47 990
Ökológia és evolúció 134391 Lengyel Szabolcs: Metaközösségi paradigmák tesztelése az ökoszisztémák helyreállításában (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 950
Gazdaság 135604 Losonci Dávid: Versenyképes vállalat a digitalizáció korában - erőforrás alapú megközelítés (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 35 578
Nyelvészet 135038 Mády Katalin: Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással (Nyelvtudományi Intézet) 48 39 139
Komplex agrártudomány 134563 Makó András Szabolcs: Új talajszerkezeti indikátorok kifejlesztése a talajdegradációs folyamatok hidrofizikai hatásainak jellemzésére (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 765
Kémia 2 134754 Martinek Tamás: Molekuláris felismerés és önrendeződés biomimetikus rendszerekben: antibiotikumok és sejtpenetráció (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 452
Társadalom 135676 Megyesi Boldizsár: Alkalmazkodóképesség és helyi identitás vidéken (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 19 778
Klinikai Orvostudományok 135076 Merkely Béla: A sportolói teljesítmény kardiális vonatkozásainak vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Kultúra 135638 Mester Béla: A „sensus communis” hagyománya a magyar gondolkodásban: A filozófia és a nyilvánosság tere; nyilvános filozófia, nemzeti filozófia, nemzetkarakterológia (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 28 440
Földtudományok 2 134877 Michalkó Gábor: A jó hely értelmezésének földrajzi dimenziói a totális turizmus kontextusában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 26 916
Idegtudományok 135292 Mikics Éva: A perinatális aszfixia okozta hosszú távú kognitív zavarok hátterében álló gyulladásos mechanizmusok (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 47 988
Pszichológia – Nevelés 135478 Miklósi Ádám: A mobil-barát: Gyerekek társas-kognitív készségeinek fejlesztése evolúciós módszerekkel fejlesztett, meggyőző mobil-applikációkkal (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 989
Pszichológia – Nevelés 135727 Molnár Gyöngyvér: A gondolkodás láthatóvá tétele: A technológiaalapú értékelés és logfile elemzés eszközrendszerének alkalmazása a  gondolkodási képességek tanulást támogató erejének feltérképezésében (Szegedi Tudományegyetem) 48 38 969
Gazdaság 135486 Molnár György: Munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása: Hatékonyság, heterogenitás és holtteher-veszteség (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 9 887
Növénytermesztés, állattenyésztés 135057 Molnár István: Az Aegilops umbellulata és az Ae. comosa géntérképének előállítása single-gene FISH segítségével a markerfejlesztés és a  búzába történő fajidegen génátvitel elősegítése céljával (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 832
Matematika–Számítástudomány 134944 Molnár Lajos: Megőrzési transzformációk operátorok és mértékek struktúráin (Szegedi Tudományegyetem) 48 16 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 135824 Müller Tamás: Halszaporítás új módszere: spermainjektálás petefészeklebenybe (Szent István Egyetem) 48 46 944
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 135512 Németh Balázs: Automatizált járművek garantált minőségű irányításának robusztus tervezése (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 47 381
Történelem 134319 Németh György: A Clermont-Ferrand-i átoktáblák corpusa (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 713
Társadalom 134428 Németh Renáta: A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020) - a hivatalos, a médiabeli és a laikus online nyilvánosság szociológiai vizsgálata automatizált szövegelemzés és kritikai diskurzuselemzés használatával (Eötvös Loránd Tudományegye 36 19 859
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 135437 Nemoda Zsófia: Gén-környezet interakciók vizsgálata stressz-válasz és monoamin rendszerek pszichopathológiás vonatkozásaiban (Semmelweis Egyetem) 48 36 025
Történelem 134690 Neumann Tibor: A magyar királyi udvar személyi összetétele a Mátyás- és a Jagelló-korban (1458–1526). Életrajzi lexikon (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Földtudományok 2 135509 Novothny Ágnes: Konzorcium, fő p.: A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban - bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez (Eötvös Loránd Tud 48 25 078
Klinikai Orvostudományok 135683 Nyirády Péter: Szisztémás és lokális gyulladás által indukált hiperaktív hólyag szindróma etiológiája - az izoprosztánok szerepe (Semmelweis Egyetem) 48 47 949
Informatikai–Villamosmérnöki 134258 Osváth Zoltán: Grafén, MoS2, és nanorészecske alapú hibrid szerkezetek előállítása és fénnyel való kölcsönhatásának vizsgálata (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 491
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 135289 Pál Gábor: Miért képesek az ekotin-termelő mikrobák túlélni a vérben? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Komplex agrártudomány 134395 Pál Magda: Poliamin-metabolizmus és annak fényfüggő szabályozásának szerepe a gabonanövények fejlődésében és stressz toleranciában (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Matematika–Számítástudomány 134191 Páles Zsolt: Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek (Debreceni Egyetem) 48 24 960
Földtudományok 1 135309 Pálfy József: A mezozoikum globális eseményeinek sokoldalú vizsgálata: gyors felmelegedések, anoxikus és óceánsavasodási események és kihalások időbelisége, okai és következményei (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 171
Állam, Jog és Politika 134962 Pap András László: A nemzetiség és etnicitás jogi operacionalizálása (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 44 394
Történelem 134378 Pap József: Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból (Eszterházy Károly Egyetem) 48 47 899
Informatikai–Villamosmérnöki 135307 Pávó József: Milliméteres hullámú szórási feladatok fizikájának reprezentációja masszív adatstruktúrákkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 12 776
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 134214 Pintér Erika: A szomatosztatin 4 receptor, mint potenciális gyógyszercélpont neuropátiás fájdalom és neurogén gyulladás kezelésében (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 200
Társadalom 135629 Rácz József: A szélsőségesen deprivált élethelyzet szociológiai- pszichológiai-egzisztencialista csapdája: a jelenorientáció és a pszichoaktív anyag-használat (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 18 079
Régészet 135073 Raczky Pál: Újkőkori tellek és környezetük az Alsó-Tisza-vidéken Kr. e. 5000-4500 között (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 144
Klinikai Orvostudományok 134939 Radovits Tamás: A szívelégtelenség kialakulásának és új kezelési lehetőségeinek experimentális vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Történelem 135399 Rainer M. János: A Kádár-korszak és a rendszerváltás. Elit, értékrend és konfliktus (1956-os Intézet Közhasznú Alapítvány) 48 29 759
Klinikai Orvostudományok 135874 Rakonczay Zoltán: A humán magzati pancreas duktális és acinus sejtek funkcionális karakterizálása (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 960
Növénytermesztés, állattenyésztés 135211 Rakszegi Mariann: Konzorcium, fő p.: A tönköly búzában rejlő genetikai, összetételi és feldolgozóipari lehetőségek feltárása (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 27 884
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 135457 Reglődi Dóra: Endogén és exogén PACAP szerepe időskori degeneratív folyamatokban (Pécsi Tudományegyetem) 48 37 320
Komplex agrártudomány 134811 Samu Ferenc: Molekuláris és kísérletes megközelítések integrálása táplálékhálózatok vizsgálatára gabonatáblákon (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Gazdaság 135962 Scharle Ágota: Biztosítási alapú jóléti ellátások hozzáférését csökkentő reformok hatása munkapiaci kimenetekre és egészségi állapotra (Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.) 24 13 248
Irodalom 135631 Seláf Levente: A régi magyar költészet számítógépes metrikai és stilometriai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 14 425
Matematika–Számítástudomány 135241 Simon Péter: Hálózati folyamatok dinamikus modelljei (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 11 640
Földtudományok 2 135793 Sipos György: Konzorcium, társ p.: A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban - bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez (Szegedi Tudománye 48 18 102
Komplex agrártudomány 135607 Solti Ádám: Szeneszcencia, autofágia és vas-felszabadulás a plasztiszokból: A vas allokációjának átrendeződése növényekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 912
Nyelvészet 135958 Surányi Balázs: A prozódia hatása a szórendre: Az OV nyelvek ige utáni mondatszakaszának komplex interfész-alapú megközelítése (Nyelvtudományi Intézet) 48 48 000
Kultúra 134275 Szabó Gábor: A valószínűség, a kauzalitás és a kontextualitás alapjainak újragondolása: alkalmazások a fizikában és azon túl (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 17 640
Földtudományok 1 135323 Szabó Norbert Péter: Inverzióval kombinált adatfeldolgozási eljárások fejlesztése a geofizikai értelmezés minőségének javítása céljából (Miskolci Egyetem) 48 24 900
Kémia 1 134687 Szalai István: Új autonóm nemlineáris kémiai rendszerek tervezése és jellemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 040
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 134303 Szekrényes András: Modern gépészeti kísérletek elvégzése rugalmas kompozit szerkezeti elemeken (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 38 595
Komplex agrártudomány 134974 Szittya György: A paradicsom termésérés epigenetikai szabályozásának a vizsgálata (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 47 976
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 134779 Szüts Dávid: Az alkoholfogyasztás mutagenikus hatásának molekuláris és genomikai vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 982
Irodalom 134269 Takács László: Konzorcium, fő p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 12 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 135540 Tímár József: Interferon rezisztencia expressziós mintázata primer és áttéti daganatokban (Semmelweis Egyetem) 36 35 784
Kémia 1 134694 Tircsó Gyula: Átmenetifém-komplexek mint a Gd(III)-alapú mágneses rezonanciás képalkotás kontrasztanyagainak biztonságosabb alternatívái: tervezés, előállítás és kémiai jellemzés (Debreceni Egyetem) 48 47 979
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 135757 Tordai Attila: A post-transzplantációs graft-károsodás korai kimutatása donor specifikus szabad plazma DNS nagy érzékenységű amplifikációjával (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 135798 Tory Kálmán: Új mechanizmusok autoszomális recesszív betegségekben (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Kultúra 135501 Tóth Arnold: Falu a városban - Miskolc városrészeinek társadalomtörténete, kulturális változásai a 19-20. században (Herman Ottó  Múzeum) 36 33 456
Matematika–Számítástudomány 135885 Tóth Árpád: Moduláris formák és alkalmazásaik (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 17 644
Társadalom 135934 Tóth István György: Patrimoniális tendenciák és társadalmi bezárulás: hogy gátolja a társadalmi mobilitást  a ragadós padló és a ragadós plafon jelensége? (TÁRKI Zrt) 24 23 996
Gazdaság 135598 Tóth István János: Intézményi konvergencia, gazdasági növekedés és fejlettség regionális szinten (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 24 6 705
Ökológia és evolúció 135832 Tóth Viktor: A makrofiták térbeli és időbeli változékonyságának megértése (Ökológiai Kutatóközpont) 48 45 036
Növénytermesztés, állattenyésztés 135343 Tömösközi Sándor: Konzorcium, társ p.: A tönkölybúzában rejlő genetikai, összetételi és feldolgozóipari lehetőségek feltárása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 19 876
Gazdaság 134760 Török Ádám: A felhasználói preferenciák heterogenitása és hatása a közlekedési projektek értékelésére (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 998
Történelem 135814 Tringli István: Magyar Várostörténeti Atlasz (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 858
Komplex agrártudomány 134895 Várallyay Éva: Az együttes vírusfertőzések hatása az antivirális RNS interferencia folyamatokra, évelő fásszárú (szőlő és gyümölcsfák) gazdanövényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 134357 Várnai Péter: A hormonális ingerlésre bekövetkező foszfoinozitid-változás mintázatok kialakulásának és jelentőségének vizsgálata emlős sejtekben (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 135464 Varró András: Intenzív krónikus fizikai tréning indukálta elektrofiziológiai elváltozások a szívműködés automáciában: a sportolói szívhalál mechanizmusának a vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 134285 Vellainé Takács Krisztina: Egy új PHAEO/PGL nematóda modell jellemzése: klinikailag releváns, malignus neuroendokrin tumorokat okozó SDHB mutációk anyagcsere zavarainak elemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 991
Sejt- és Fejlődésbiológia 135938 Vereb György: Szaruhártya limbális őssejt deficiencia: az őssejt niche és a transzplantátumok sejtdinamikája a helyreállítás során és új in vivo diagnosztikus képalkotási módszerek (Debreceni Egyetem) 48 47 999
Irodalom 134407 Veres András: Konzorcium, társ p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 12 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 135231 Vértessy G. Beáta: A mitokondriális és nukleáris dUTPáz izoformák élettani szerepe emlős modellben (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 940
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 135759 Vígh László: A “mikroemlős” S. pombe hősokkválaszának vizsgálata: egy új, dajkafehérje modulátor gyógyszerjelöltek vizsgálatára alkalmas sejtes modell fejlesztése. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 970
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 134968 Welker Ervin: A CRISPR rendszer egy új típusú, CasX nukleázának a jellemzése és tovább fejlesztése hatékony géneditálásra. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 135475 Wilhelm Imola: Tumorsejtek által indukált pericita válaszok az agyi metasztázisok kialakulása során (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 134711 Závodszky Péter: A fehérje-fehérje kölcsönhatások lokalizálása és feltérképezése a Rho kináz jelátviteli útvonalakban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Nyelvészet 135325 Zólyomi Gábor: 3. évezredi sumer királyfeliratok szótára (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 618
Kultúra 134220 Zsom Dóra: A Kaufmann Gyűjtemény misztikus és mágikus kéziratai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 8 336
Utolsó módosítás: 2020. augusztus 28.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?