Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2020. évi nyertesei (K_20)
"OTKA"kutatási témapályázatok nyertesei (K_20)
2020. augusztus 28.
Módosítás: 2020. október 30.
Olvasási idő: 30 perc
Az "OTKA" kutatási témapályázat (K_20) c. felhívásra 2020. február 24-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 667 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 24,45 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 158 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 5,85 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. A szakmai testületek által összeállított tudományterületi rangsorok alapján és a pályázók korábbi években felmutatott tudományos teljesítményének, valamint a projektjavaslatok szakpolitikai jelentőségének figyelembevételével – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 158 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
195
48
5 928 856
1 343 430
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
151
38
5 577 169
1 413 499
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
127
28
4 821 512
1 143 596
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
194
44
8 126 637
1 946 256
Összesen
667
158
24 454 174
5 846 781


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. augusztus 26.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Kémia 2
135294
Abrankó László: Élelmiszeralkotók biológiai hozzáférhetőségének vizsgálata in vitro emésztésszimulációs modellben (Szent István Egyetem)
48
46 312
Nyelvészet
135359
Adamik Béla: Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 5. szakasz (Nyelvtudományi Intézet)
48
21 520
Klinikai Orvostudományok
135784
Ádány Róza: A kardiometabolikus betegségek genetikai és környezeti kockázati tényezői, s ezek kölcsönhatása, a magyar általános és roma populációban (Debreceni Egyetem)
48
47 760
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135877
Andó István: Sokmagvú óriássejtek közreműködésével létrejött velszületett immunitás összehasonlító immunológiai és genetikai vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
36 000
Fizika
134946
Bajnok Zoltán: Integrálható kvantumtérelméletek alkalmazásai (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
45 782
Gazdaság
135387
Bakucs Lajos Zoltán: A klímaváltozás hatása  a magyar mezőgazdaságra: egy átfogó szemlélet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
21 168
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135752
Balázs Margit: Humán malignus melanomák szervspecifikus metasztázis képzésének molekuláris háttere (Debreceni Egyetem)
36
31 378
Ökológia és evolúció
134329
Báldi András: Az ökoszisztéma szolgáltatások és állapot térbeli mintázatainak elemzése az antropogén terhelés és a klímaváltozás tükrében (Ökológiai Kutatóközpont)
48
46 920
Régészet
135932
Bálint Csanád: Kína, Bizánc és a sztyeppei népek a 6-10. században: a kapcsolatok néhány kulturális aspektusa (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
3 366
Állam, Jog és Politika
135732
Bankó Zoltán: INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK KOMPLEX KUTATÁSA – A MUNKAJOGI JOGALKOTÁS, JOGALKALMAZÁS ÉS A VÁLLALATI HATÉKONYSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEI (Pécsi Tudományegyetem)
48
26 400
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134334
Bari Ferenc: Hatékony nimodipin terápia az ischemiás agykárosodások mérséklésére nanopartikulumok alkalmazásával (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 917
Fizika
135515
Barnaföldi Gergely Gábor: Különleges nukleáris effektusok tanulmányozása nehézion ütközésekben a CERN LHC ALICE kísérletben (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 744
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135084
Bata-Csörgő Zsuzsanna: A bőr sejtjeinek szerepe a pikkelysömör etiológiájában (Szegedi Tudományegyetem)
48
41 976
Irodalom
134320
Bengi László: Konzorcium, társ p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 000
Állam, Jog és Politika
135347
Bíró-Nagy András: Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
11 256
Informatikai–Villamosmérnöki
135224
Bognár György: Újszerű megoldások chiplet alapú System-on-Package eszközök termikus problémáira (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 796
Ökológia és evolúció
135016
Bókony Veronika: Az antropogén környezet-átalakítás evolúciós-ökológiai következményei: a stressztől az ivarig (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 768
Kémia 2
135712
Boldizsár Imre: Növények és endofiton gombáik másodlagos anyagcseretermékeinek vizsgálata – metabolikus diverzitás, új vegyületek (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 069
Régészet
134522
Borhy László: A Ripa Pannonica északi zónájának komplex régészeti kutatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 991
Klinikai Orvostudományok
134555
Büki András: Koponya-agysérülések kimenetele- Nagy felbontású invazív neuromonitorozás, biomarkerek és navigált elektromágneses agyi stimuláció szerepe (Pécsi Tudományegyetem)
47
46 800
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135027
Chinopoulos Christos: A mitokondriális nem-oxidatív foszforilációs energiatermelő utak szerepe a rák metabolizmusában (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Matematika–Számítástudomány
134851
Czédli Gábor: Hálóelmélet és hálókhoz kapcsolódó témák (Szegedi Tudományegyetem)
24
2 438
Informatikai–Villamosmérnöki
135729
Czúni László: Konzorcium, társ p.: Geometriai tulajdonságok kinyerése lényegi vizuális jellemzőkből (Pannon Egyetem)
48
23 436
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134489
Csikász-Nagy Attila: Élesztőközösségek rendszerszintű vizsgálata (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
44 131
Ökológia és evolúció
135795
Csősz Sándor: A nyugati palearktikus Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) hangyák a filogenomikus távolsággal és a reprodukciós akadályokkal összefüggésben zajló morfológiai evolúciója (Ökológiai Kutatóközpont)
48
45 614
Idegtudományok
134221
Dobolyi Árpád: Új thalamo-limbikus idegpályák szerepe szociális viselkedések szabályozásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134199
Domokos Gábor: Az alakfejlődés mechanikai és geometriai modelljei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 340
Fizika
134462
Donkó Zoltán: Töltött részecskék dinamikája elektromos gázkisülésekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
44 244
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135811
Enyedi Ágnes: A PMCA4b metasztázis szuppresszor sejten belüli forgalma és szerepe a lebontási folyamatokban (Semmelweis Egyetem)
36
36 000
Növénytermesztés, állattenyésztés
134263
Eszterbauer Edit: Halparazita vízi penész fajok (Oomycota: Saprolegniales) patogenitása, genetikai variabilitása, és a biológiai védekezés lehetőségei (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 520
Idegtudományok
134377
Farkas Eszter: Az asztrocita duzzadás és térfogat-szabályozás központi szerepe az agyi iszkémiás sérülések kialakulásában (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 619
Klinikai Orvostudományok
135777
Fazekas Gábor: Konzorcium, társ p.: Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet)
24
17 817
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135398
Fekete Andrea: A Sigma-1 receptor, mint új gyógyszertámadáspont a diabéteszes szemészeti szövődmények kezelésében (Semmelweis Egyetem)
48
47 640
Kultúra
135341
Ferenczi Attila: Kerényi és Jung (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
10 320
Matematika–Számítástudomány
134814
Fodor Ferenc: Közelítések véletlen politópokkal és általánosításaikkal (Szegedi Tudományegyetem)
48
4 080
Földtudományok 1
134873
Fodor László: A riftesedéstől a differenciális függőleges kéregmozgásokig: a kéregdeformáció, lepusztulás, üledékképződés és litoszféra-folyamatok összekapcsolása - esettanulmányok a Pannon-medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
42 000
Irodalom
134719
Fórizs Gergely: Esztétikai kommunikáció Európában (1700–1900) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
18 096
Fizika
134213
Frey Sándor: Fiatalon és aktívan - rádiósugárzó galaxismagok a legfinomabb szögfelbontással (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
47 716
Pszichológia – Nevelés
135963
Fülöp Márta: A versengő magatartás mintázatai fejlődéslélektani és szocio-kulturális megközelítésben: az egyén és a társadalom kölcsönhatásai (Természettudományi Kutatóközpont)
48
37 300
Gazdaság
135185
Gál Zoltán: A külföldi működőtőke mikro-, makrogazdasági és területi differenciáló hatásai a Visegrádi országokban  – Az FDI-vezérelt gazdaságpolitikai modellek kihívásai (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
35 251
Történelem
135317
Grüll Tibor: „Tekercs a kézben” Kísérlet a római sírábrázolások egyik gyakori ikonográfiai motívumának értelmezésére (Pécsi Tudományegyetem)
36
9 994
Fizika
134197
Gyürky György: Széles energiatartományban végzett magfizikai mérések a nukleáris asztrofizika szolgálatában (Atommagkutató Intézet)
48
48 000
Gazdaság
134903
Hajdú Zoltán: Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
24 496
Idegtudományok
135561
Hangya Balázs: A ventrális pallidum szerepe Pavlovi kondiconálásban (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000
Földtudományok 1
135179
Harangi Szabolcs: Kristálykásától a vulkánkitörésig (Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
46
42 882
Kultúra
135263
Hargitai Henrik: A magyar nyelvű rádiójátékok adatbázisa (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 920
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134914
Havelda Zoltán: Az RNS interferencia biológiája modell és termesztett növényekben: kis szabályozó RNS-ek biogenezisének és aktivitásának molekuláris kapcsolata. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 952
Kémia 1
134260
Héberger Károly: In vitro kísérleteken alapuló érzékelők modelljeinek és a kapcsolódó mértékeknek létrehozása (Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 529
Kémia 2
135845
Hohmann Judit: Természetes vegyületek mint potenciális hatóanyagok a mikrobiális fertőzések és antimikrobiális rezisztencia ellen (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000
Klinikai Orvostudományok
134787
Horváth János György: Konzorcium, fő p.: Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során (Természettudományi Kutatóközpont)
24
5 703
Állam, Jog és Politika
134499
Horváth M. Tamás: Államelvű fordulat a piac gazdasági szabályozásában (Debreceni Egyetem)
48
35 998
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
135436
Hős Csaba: Biztonságos ivóvízellátó rendszerek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 479
Kémia 2
134704
Hunyadi Attila: Antioxidáns inspirált felfedező gyógyszerkutatás: a kémiai tér kiterjesztése új vér-agy gát protektív anyagok előállításához (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134215
Igaz Péter: Nem kódoló RNS-ek vizsgálata endokrin daganatokban (Semmelweis Egyetem)
48
47 696
Ökológia és evolúció
134559
Istvánovics Vera: A 2019-es rendkívüli alga tömegprodukció okai és következményei: a Balaton sérülékenysége a változó klímában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000
Kémia 1
135946
Iván Béla: Amfifil polimer kotérháló alapú gélek és nanohibridjeik, mint új típusú nanoszerkezetű anyagok platformja (Természettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134358
Jármai Károly: Innovatív módszerek alkalmazása fémszerkezetek optimálásánál (Miskolci Egyetem)
24
23 998
Kémia 1
134596
Jedlovszky Pál: Rendezetlen fázisokban illetve határfelületeiken végbemenő folyamatok vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel (Eszterházy Károly Egyetem)
48
24 000
Matematika–Számítástudomány
135421
Jordán Tibor: Kombinatorikus merevség és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
13 056
Gazdaság
135907
Karcagi-Kováts Andrea: A gazdasági növekedés és a természeti erőforrások felhasználásának szétválasztása - középpontban az anyagállományok (Debreceni Egyetem)
48
13 707
Kultúra
134806
Karlinszky Balázs: Veszprém megye templomainak adatbázisa (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
48
29 568
Informatikai–Villamosmérnöki
135728
Kató Zoltán: Konzorcium, fő p.: Geometriai tulajdonságok kinyerése lényegi vizuális jellemzőkből (Szegedi Tudományegyetem)
48
23 760
Kémia 2
134318
Keglevich György: Környezetbarát (“zöld”) elvek és korszerű módszerek alkalmazása szerves foszforvegyületek szintézisében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
42 000
Társadalom
135766
Keller Tamás: Randomizált terepkísérletek alkalmazása az oktatás szociológiai kutatásokban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
25 344
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
134841
Kereszt Attila: Barát vagy ellenség azonosítás a szimbiotikus gyökérgümő inváziója során (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Kémia 2
135150
Keserü György Miklós: STAT inhibitorok kutatása vérképzőszervi daganatok ellen (Természettudományi Kutatóközpont)
48
45 813
Gazdaság
135195
Kiss Károly Miklós: Karrier utak elemzése: egyéni döntések, hálózatok, társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci következmények (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
43 842
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
135042
Kiss Rita: Kvantitatív mozgásvizsgálatok alternatív módszerei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 609
Földtudományok 2
134306
Kiss Tímea: Mikro- és makroműanyagok földrajzi szempontú vizsgálata a Tisza vízrendszeréhez tartozó folyók hordalékában és üledékében (Szegedi Tudományegyetem)
48
27 240
Komplex agrártudomány
135303
Kolbert Zsuzsanna: A növényi cinkhiány és annak enyhítése nanoanyagokkal: fókuszban a reaktív nitrogénformák (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 746
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135637
Komlósi Zsolt István: Az innate limfoid sejtek szabályozó szerepének tisztázása az immunrendszer hemopoetikus őssejt-transzplantációt követő regenerálódásában és az akut graft-versus-host betegség megelőzésében (Semmelweis Egyetem)
48
47 948
Fizika
134437
Kormányos Andor: Atomi vékony anyagok  heteroszerkezeteinek kvantumos tulajdonságai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 632
Pszichológia – Nevelés
134370
Kovács Ilona: Agykérgi funkcionális kapcsolatok érése serdülőknél a csontkor függvényében (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
47 986
Növénytermesztés, állattenyésztés
134204
Kovács Levente: Az ellés körüli időszak és a hőstresszre adott élettani válaszok tanulmányozása szarvasmarhákban és kiskérődzőkben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 980
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
134595
Kovács Mihály: Dinamikus kompartmentalizáció fehérjekondenzátumokban: a bakteriális genomanyagcsere új szervezőelve (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 961
Földtudományok 2
135546
Kovács Zoltán: Az erőforrás-hatékony és élhető városok fejlesztési lehetőségei Magyarországon (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
34 584
Sejt- és Fejlődésbiológia
134567
Kozma-Bognár László: A növényi cirkadián óra új szabályozási mechanizmusainak azonosítása (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 880
Idegtudományok
135425
Krizbai István Adorján: A periciták szerepe a neurovaszkuláris egység működésének szabályozásában öregedéshez társuló kórképekben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 970
Kémia 1
134696
Kun Róbert: Amorf és kristályos vékonyréteg-elektródok elektro-kemo-mechanikai tulajdonságainak és mechanikai változásainak vizsgálata hajlítható szilárdtest Li-ion akkumulátorokban (Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 718
Idegtudományok
134279
Lämsä Karri: Ultragyors-tüzelésű interneuronok az emberi neocortexben (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000
Fizika
134983
Legeza Örs: Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig II (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 990
Ökológia és evolúció
134391
Lengyel Szabolcs: Metaközösségi paradigmák tesztelése az ökoszisztémák helyreállításában (Ökológiai Kutatóközpont)
48
47 950
Gazdaság
135604
Losonci Dávid: Versenyképes vállalat a digitalizáció korában - erőforrás alapú megközelítés (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
35 578
Nyelvészet
135038
Mády Katalin: Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással (Nyelvtudományi Intézet)
48
39 139
Komplex agrártudomány
134563
Makó András Szabolcs: Új talajszerkezeti indikátorok kifejlesztése a talajdegradációs folyamatok hidrofizikai hatásainak jellemzésére (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 765
Kémia 2
134754
Martinek Tamás: Molekuláris felismerés és önrendeződés biomimetikus rendszerekben: antibiotikumok és sejtpenetráció (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 452
Társadalom
135676
Megyesi Boldizsár: Alkalmazkodóképesség és helyi identitás vidéken (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
19 778
Klinikai Orvostudományok
135076
Merkely Béla: A sportolói teljesítmény kardiális vonatkozásainak vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Kultúra
135638
Mester Béla: A „sensus communis” hagyománya a magyar gondolkodásban: A filozófia és a nyilvánosság tere; nyilvános filozófia, nemzeti filozófia, nemzetkarakterológia (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
28 440
Földtudományok 2
134877
Michalkó Gábor: A jó hely értelmezésének földrajzi dimenziói a totális turizmus kontextusában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
26 916
Idegtudományok
135292
Mikics Éva: A perinatális aszfixia okozta hosszú távú kognitív zavarok hátterében álló gyulladásos mechanizmusok (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 988
Pszichológia – Nevelés
135478
Miklósi Ádám: A mobil-barát: Gyerekek társas-kognitív készségeinek fejlesztése evolúciós módszerekkel fejlesztett, meggyőző mobil-applikációkkal (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 989
Pszichológia – Nevelés
135727
Molnár Gyöngyvér: A gondolkodás láthatóvá tétele: A technológiaalapú értékelés és logfile elemzés eszközrendszerének alkalmazása a  gondolkodási képességek tanulást támogató erejének feltérképezésében (Szegedi Tudományegyetem)
48
38 969
Gazdaság
135486
Molnár György: Munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása: Hatékonyság, heterogenitás és holtteher-veszteség (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
9 887
Növénytermesztés, állattenyésztés
135057
Molnár István: Az Aegilops umbellulata és az Ae. comosa géntérképének előállítása single-gene FISH segítségével a markerfejlesztés és a  búzába történő fajidegen génátvitel elősegítése céljával (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 832
Matematika–Számítástudomány
134944
Molnár Lajos: Megőrzési transzformációk operátorok és mértékek struktúráin (Szegedi Tudományegyetem)
48
16 000
Növénytermesztés, állattenyésztés
135824
Müller Tamás: Halszaporítás új módszere: spermainjektálás petefészeklebenybe (Szent István Egyetem)
48
46 944
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
135512
Németh Balázs: Automatizált járművek garantált minőségű irányításának robusztus tervezése (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
48
47 381
Történelem
134319
Németh György: A Clermont-Ferrand-i átoktáblák corpusa (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
40 713
Társadalom
134428
Németh Renáta: A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020) - a hivatalos, a médiabeli és a laikus online nyilvánosság szociológiai vizsgálata automatizált szövegelemzés és kritikai diskurzuselemzés használatával (Eötvös Loránd Tudományegye
36
19 859
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135437
Nemoda Zsófia: Gén-környezet interakciók vizsgálata stressz-válasz és monoamin rendszerek pszichopathológiás vonatkozásaiban (Semmelweis Egyetem)
48
36 025
Történelem
134690
Neumann Tibor: A magyar királyi udvar személyi összetétele a Mátyás- és a Jagelló-korban (1458–1526). Életrajzi lexikon (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Földtudományok 2
135509
Novothny Ágnes: Konzorcium, fő p.: A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban - bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez (Eötvös Loránd Tud
48
25 078
Klinikai Orvostudományok
135683
Nyirády Péter: Szisztémás és lokális gyulladás által indukált hiperaktív hólyag szindróma etiológiája - az izoprosztánok szerepe (Semmelweis Egyetem)
48
47 949
Informatikai–Villamosmérnöki
134258
Osváth Zoltán: Grafén, MoS2, és nanorészecske alapú hibrid szerkezetek előállítása és fénnyel való kölcsönhatásának vizsgálata (Energiatudományi Kutatóközpont)
48
47 491
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135289
Pál Gábor: Miért képesek az ekotin-termelő mikrobák túlélni a vérben? (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Komplex agrártudomány
134395
Pál Magda: Poliamin-metabolizmus és annak fényfüggő szabályozásának szerepe a gabonanövények fejlődésében és stressz toleranciában (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Matematika–Számítástudomány
134191
Páles Zsolt: Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek (Debreceni Egyetem)
48
24 960
Földtudományok 1
135309
Pálfy József: A mezozoikum globális eseményeinek sokoldalú vizsgálata: gyors felmelegedések, anoxikus és óceánsavasodási események és kihalások időbelisége, okai és következményei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 171
Állam, Jog és Politika
134962
Pap András László: A nemzetiség és etnicitás jogi operacionalizálása (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
44 394
Történelem
134378
Pap József: Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból (Eszterházy Károly Egyetem)
48
47 899
Informatikai–Villamosmérnöki
135307
Pávó József: Milliméteres hullámú szórási feladatok fizikájának reprezentációja masszív adatstruktúrákkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
12 776
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134214
Pintér Erika: A szomatosztatin 4 receptor, mint potenciális gyógyszercélpont neuropátiás fájdalom és neurogén gyulladás kezelésében (Pécsi Tudományegyetem)
48
43 200
Társadalom
135629
Rácz József: A szélsőségesen deprivált élethelyzet szociológiai- pszichológiai-egzisztencialista csapdája: a jelenorientáció és a pszichoaktív anyag-használat (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
18 079
Régészet
135073
Raczky Pál: Újkőkori tellek és környezetük az Alsó-Tisza-vidéken Kr. e. 5000-4500 között (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
41 144
Klinikai Orvostudományok
134939
Radovits Tamás: A szívelégtelenség kialakulásának és új kezelési lehetőségeinek experimentális vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Történelem
135399
Rainer M. János: A Kádár-korszak és a rendszerváltás. Elit, értékrend és konfliktus (1956-os Intézet Közhasznú Alapítvány)
48
29 759
Klinikai Orvostudományok
135874
Rakonczay Zoltán: A humán magzati pancreas duktális és acinus sejtek funkcionális karakterizálása (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 960
Növénytermesztés, állattenyésztés
135211
Rakszegi Mariann: Konzorcium, fő p.: A tönköly búzában rejlő genetikai, összetételi és feldolgozóipari lehetőségek feltárása (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
27 884
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135457
Reglődi Dóra: Endogén és exogén PACAP szerepe időskori degeneratív folyamatokban (Pécsi Tudományegyetem)
48
37 320
Komplex agrártudomány
134811
Samu Ferenc: Molekuláris és kísérletes megközelítések integrálása táplálékhálózatok vizsgálatára gabonatáblákon (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Gazdaság
135962
Scharle Ágota: Biztosítási alapú jóléti ellátások hozzáférését csökkentő reformok hatása munkapiaci kimenetekre és egészségi állapotra (Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.)
24
13 248
Irodalom
135631
Seláf Levente: A régi magyar költészet számítógépes metrikai és stilometriai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
14 425
Matematika–Számítástudomány
135241
Simon Péter: Hálózati folyamatok dinamikus modelljei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
11 640
Földtudományok 2
135793
Sipos György: Konzorcium, társ p.: A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban - bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez (Szegedi Tudománye
48
18 102
Komplex agrártudomány
135607
Solti Ádám: Szeneszcencia, autofágia és vas-felszabadulás a plasztiszokból: A vas allokációjának átrendeződése növényekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 912
Nyelvészet
135958
Surányi Balázs: A prozódia hatása a szórendre: Az OV nyelvek ige utáni mondatszakaszának komplex interfész-alapú megközelítése (Nyelvtudományi Intézet)
48
48 000
Kultúra
134275
Szabó Gábor: A valószínűség, a kauzalitás és a kontextualitás alapjainak újragondolása: alkalmazások a fizikában és azon túl (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
17 640
Földtudományok 1
135323
Szabó Norbert Péter: Inverzióval kombinált adatfeldolgozási eljárások fejlesztése a geofizikai értelmezés minőségének javítása céljából (Miskolci Egyetem)
48
24 900
Kémia 1
134687
Szalai István: Új autonóm nemlineáris kémiai rendszerek tervezése és jellemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 040
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134303
Szekrényes András: Modern gépészeti kísérletek elvégzése rugalmas kompozit szerkezeti elemeken (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
38 595
Komplex agrártudomány
134974
Szittya György: A paradicsom termésérés epigenetikai szabályozásának a vizsgálata (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 976
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134779
Szüts Dávid: Az alkoholfogyasztás mutagenikus hatásának molekuláris és genomikai vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 982
Irodalom
134269
Takács László: Konzorcium, fő p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
12 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135540
Tímár József: Interferon rezisztencia expressziós mintázata primer és áttéti daganatokban (Semmelweis Egyetem)
36
35 784
Kémia 1
134694
Tircsó Gyula: Átmenetifém-komplexek mint a Gd(III)-alapú mágneses rezonanciás képalkotás kontrasztanyagainak biztonságosabb alternatívái: tervezés, előállítás és kémiai jellemzés (Debreceni Egyetem)
48
47 979
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135757
Tordai Attila: A post-transzplantációs graft-károsodás korai kimutatása donor specifikus szabad plazma DNS nagy érzékenységű amplifikációjával (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135798
Tory Kálmán: Új mechanizmusok autoszomális recesszív betegségekben (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Kultúra
135501
Tóth Arnold: Falu a városban - Miskolc városrészeinek társadalomtörténete, kulturális változásai a 19-20. században (Herman Ottó  Múzeum)
36
33 456
Matematika–Számítástudomány
135885
Tóth Árpád: Moduláris formák és alkalmazásaik (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
17 644
Társadalom
135934
Tóth István György: Patrimoniális tendenciák és társadalmi bezárulás: hogy gátolja a társadalmi mobilitást  a ragadós padló és a ragadós plafon jelensége? (TÁRKI Zrt)
24
23 996
Gazdaság
135598
Tóth István János: Intézményi konvergencia, gazdasági növekedés és fejlettség regionális szinten (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
6 705
Ökológia és evolúció
135832
Tóth Viktor: A makrofiták térbeli és időbeli változékonyságának megértése (Ökológiai Kutatóközpont)
48
45 036
Növénytermesztés, állattenyésztés
135343
Tömösközi Sándor: Konzorcium, társ p.: A tönkölybúzában rejlő genetikai, összetételi és feldolgozóipari lehetőségek feltárása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
19 876
Gazdaság
134760
Török Ádám: A felhasználói preferenciák heterogenitása és hatása a közlekedési projektek értékelésére (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 998
Történelem
135814
Tringli István: Magyar Várostörténeti Atlasz (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
47 858
Komplex agrártudomány
134895
Várallyay Éva: Az együttes vírusfertőzések hatása az antivirális RNS interferencia folyamatokra, évelő fásszárú (szőlő és gyümölcsfák) gazdanövényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134357
Várnai Péter: A hormonális ingerlésre bekövetkező foszfoinozitid-változás mintázatok kialakulásának és jelentőségének vizsgálata emlős sejtekben (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135464
Varró András: Intenzív krónikus fizikai tréning indukálta elektrofiziológiai elváltozások a szívműködés automáciában: a sportolói szívhalál mechanizmusának a vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia
134285
Vellainé Takács Krisztina: Egy új PHAEO/PGL nematóda modell jellemzése: klinikailag releváns, malignus neuroendokrin tumorokat okozó SDHB mutációk anyagcsere zavarainak elemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 991
Sejt- és Fejlődésbiológia
135938
Vereb György: Szaruhártya limbális őssejt deficiencia: az őssejt niche és a transzplantátumok sejtdinamikája a helyreállítás során és új in vivo diagnosztikus képalkotási módszerek (Debreceni Egyetem)
48
47 999
Irodalom
134407
Veres András: Konzorcium, társ p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
12 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135231
Vértessy G. Beáta: A mitokondriális és nukleáris dUTPáz izoformák élettani szerepe emlős modellben (Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 940
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135759
Vígh László: A “mikroemlős” S. pombe hősokkválaszának vizsgálata: egy új, dajkafehérje modulátor gyógyszerjelöltek vizsgálatára alkalmas sejtes modell fejlesztése. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 970
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
134968
Welker Ervin: A CRISPR rendszer egy új típusú, CasX nukleázának a jellemzése és tovább fejlesztése hatékony géneditálásra. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia
135475
Wilhelm Imola: Tumorsejtek által indukált pericita válaszok az agyi metasztázisok kialakulása során (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Nyelvészet
135325
Zólyomi Gábor: 3. évezredi sumer királyfeliratok szótára (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
24 618
Kultúra
134220
Zsom Dóra: A Kaufmann Gyűjtemény misztikus és mágikus kéziratai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
8 336
Utolsó módosítás: 2020. október 30.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?