Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2021. évi nyertesei (K_21)
K_21 támogatott projetek
2021. július 29.
Módosítás: 2023. március 21.
Olvasási idő: 29 perc
Az "OTKA" kutatási témapályázat (K_21) c. felhívásra 2021. március 2-áig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 613 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 23,89 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 157 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 6,3 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 157 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
184 46
6 079 718
1 447 982
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
144
36
5 726 287
1 483 601
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
106
25
4 103 346 1 107 430
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
179
50
7 984 158 2 267 229
Összesen
613
157
23 893 509
6 306 242


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. július 28.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 138160 N. Rózsa Erzsébet: Egy lehetséges európai nagystratégia határai - az illegális migráció mint indikátor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 36 34 802
Állam, Jog és Politika 138618 Varga Norbert: A magánjog fejlődése a két világháború között (Szegedi Tudományegyetem) 48 34 680
Állam, Jog és Politika 138899 Herger Csabáné: A Vetus et Novum Testamentum jogi relevanciája. Párhuzamok jogi kultúránk zsidó-keresztény és római jogi gyökerei között (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Gazdaság 137571 Lukovics Miklós: Az önvezető járművek elfogadásának felelősségteljes innováció szempontú vizsgálata: társadalmi és technológiai szempontok ötvözése neurotudományos és urbanisztikai módszerekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 942
Gazdaság 137794 Tátrai Tünde: Fenntartható közbeszerzés (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 15 129
Gazdaság 138053 Szalmáné Dr. Csete Mária: Közúti közlekedési technológiák és beavatkozások fenntarthatósági szempontú életciklus-értékelése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 960
Gazdaság 138401 Sebestyén Tamás: Kockázatok, hatékonyság és fejlődés a globális és nemzeti termelési hálózatokban (Pécsi Tudományegyetem) 42 40 000
Gazdaság 138562 Bethlendi András: Árnyékbanki kihívások Közép-Kelet-Európában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 29 101
Gazdaság 138661 Zilahy Gyula: Az innovatív üzleti modellek fenntarthatósági kihívásai - a 'prosumption' esete (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 35 769
Gazdaság 138766 Varga Júlia: Milyen tényezők gátolják a foglalkozási mobilitást Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 27 226
Gazdaság 138826 Csóka Péter: Pénzügyi likviditás és fenntarthatóság (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 44 919
Gazdaság 138846 Szalavetz Andrea: Digitális átalakulás és digitális vállalkozások: feljebb lépési stratégiák és lehetőségek Magyarország számára (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 6 512
Gazdaság 138945 Sziklai Balázs Róbert: Innovatív rangsorolási módszerek a hálózattudományban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 12 952
Gazdaság 138970 Lengyel Balázs: Mobilitás, társas- és gazdasági kapcsolatok, és egyenlőtlenség a városokban a pandémia alatt (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 45 000
Gazdaság 139225 Szabó Lajos: Menedzsment érettségi/felkészültségi szintek – útban a Stratégiai Technológia Menedzsment kiválóság felé (Budapesti Corvinus Egyetem) 24 23 983
Irodalom 137659 Tátrai Szilárd: A személyjelölés konstrukcióinak korpuszalapú, kognitív poétikai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 35 373
Irodalom 137815 Hargittay Emil: Pázmány Péter kritikai kiadás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 39 611
Irodalom 138529 Szénási Zoltán: Babits Mihály verseinek és műfordításainak kritikai kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 31 528
Irodalom 138668 Z. Varga Zoltán: Magyar irodalom mint világirodalom (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 5 866
Irodalom 138856 Perger Péter: A Régi Magyarországi Nyomtatványok 5. (1671-1685) bibliográfiai kézikönyv elkészítése és publikálása (Országos Széchényi Könyvtár) 24 20 075
Kultúra 137650 Teller Katalin: A tömeg. Kulturális jelentéstulajdonítások, 1920/2020 (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 027
Kultúra 137873 Imre Zoltán: Hiányzó (színház)történetek I. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 31 842
Kultúra 137963 Simon József: A magyar filozófia története a korai újkorban (1570-1710) (Szegedi Tudományegyetem) 48 22 938
Kultúra 138108 Kovács András Bálint: A filmstílus befogadáspszichológiai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 943
Kultúra 138181 Rényi András: Kondor Béla élete, műve és utóélete (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 37 121
Kultúra 138280 Bugár István: Az "ázsiai" és az "alexandriai"  gondolkodás útjai a korai kereszténységben (Debreceni Egyetem) 48 24 549
Kultúra 138702 Papp Júlia: Az 1526. évi mohácsi csata 16–19. századi képzőművészeti recepciója (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 4 637
Kultúra 138745 Ullmann Tamás: Affektivitás, fantázia, emlékezet: nem-intencionális tudatformák Kanttól a fenomenológiáig (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 12 216
Nyelvészet 138827 Németh Miklós: Nyelvi vélekedések mintázatai Szegeden és környékén – Perceptuális dialektológiai vizsgálat (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 960
Nyelvészet 139271 Rebrus Péter: A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 39 723
Nyelvészet 139298 Szeverényi Sándor: Evidencialitás az uráli nyelvekben (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 892
Pszichológia – Nevelés 137724 Köteles Ferenc: A propriocepció pszichológiai aspektusai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 293
Pszichológia – Nevelés 138372 Martos Tamás: Egészségcélok társas ökológiai kontextusban: az egészség Személyes Niche modelljének kidolgozása (Szegedi Tudományegyetem) 48 35 712
Pszichológia – Nevelés 138429 Kende Anna: A csoportközi szolidaritás pszichológiai háttere (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 46 115
Régészet 138353 Zatykó Csilla: Folyó, táj és település a középkorban:  tájrégészeti, környezettörténeti és lelőhelydinamikai kutatások a Körösvidéken (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 39 821
Régészet 138768 Szabó Gábor: Társadalmi és környezeti krízisek a kora vaskor (Kr. e. 10–7. század) idején a Kárpát-medencében: okok, események, következmények. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 939
Társadalom 138020 Csurgó Bernadett: Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák  és tudáshasználat  a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 27 606
Társadalom 138838 Váradi Monika Mária: Konzorcium, fő p.: Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 19 242
Társadalom 139265 Németh Ágnes: Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 44 304
Társadalom 139376 Hárs Ágnes: Egy elhanyagolt láncszem –a visszavándorlás esélye és jelentősége normál és sokkidőszakban (KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány) 36 32 105
Társadalom 139383 Janky Béla: Egyenlőség: Morális elvek, kommunikáció és a valós morális ítéletek (TÁRKI Alapítvány) 36 20 623
Társadalom 139127 Erőss Ágnes: Konzorcium, társ p.: Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 11 596
Történelem 137752 Tóth Gergely: A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (8–9. kötet) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 43 216
Történelem 137960 Deák Ágnes: Autonomisták és patentálisok. A Protestáns Pátens körüli küzdelmek Magyarországon, 1859-1867 (Szegedi Tudományegyetem) 36 12 016
Történelem 138048 Tomka Béla: Az erőszak társadalomtörténete Magyarországon a 20. században: gyakorlat, dinamika és emlékezet összehasonlító perspektívában (Szegedi Tudományegyetem) 48 23 638
Történelem 139281 Oborni Teréz: Az Erdélyi Fejedelemség kormányzat- és jogtörténetének forrásai (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 45 480
Fizika 137852 Simon Ferenc: Spin és töltésdinamikai jelenségek új anyagokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 48 000
Fizika 138031 Lugaro Maria: Ritka izotópok szintézise szupernóva-robbanásban: a rejtélyes gamma-folyamat (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 46 651
Fizika 138136 Csanád Máté: Konzorcium, fő p.: Hadronkeletkezés és az erősen kölcsönható anyag feltérképezése SPS és RHIC energiákon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 24 000
Fizika 138152 László András: Konzorcium, társ p.: Hadronkeletkezés és az erősen kölcsönható anyag feltérképezése SPS és RHIC energiákon (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 23 962
Fizika 138277 Wolf György: Maganyag tulajdonságai nehézion ütközésektől a kompakt csillagokig (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 27 875
Fizika 138339 Szatmári Sándor: Nagy specifikus intenzitású (UV) lézerrendszerek intenzitásának, időbeli kontrasztjának javítása, továbbá hullámhosszuk és alkalmazási területeik kiterjesztése (Szegedi Tudományegyetem) 46 44 999
Fizika 138433 Csonka Szabolcs: Proximity effektusok hibrid nanoeszközökben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 847
Fizika 138606 Kormos Márton: Korrelációk nemegyensúlyi kvantumtérelméletekben és rácsmodellekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 923
Fizika 138962 Pál András: Űrfotometriai forradalom a Naprendszer kis égitestjeinek időtartománybeli vizsgálatában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 918
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 137726 Kalmár-Nagy Tamás: Kapcsolt Rendszerek Stabilitása és Teljesítménye: Hálózati Irányítási Rendszerektől a Folyadékdinamikáig (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 205
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138472 Czigány Tibor: Növelt teherbírású, kopásálló implantátum anyagok és felületek fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 906
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138615 Lógó János: Optimálási alapkérdések a szerkezeti mechanikában sztochasztikus kiegészítésekkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 989
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138621 Insperger Tamás: Virtuális és valós emberi egyensúlyozási feladatok kísérleti vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 829
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138642 Bojtárné dr.Bagi Katalin: Köszerkezetek mechanikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 959
Informatikai–Villamosmérnöki 137995 Benyó Balázs: Modellek és módszerek személyre szabható intenzív terápiához (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 960
Informatikai–Villamosmérnöki 138208 Telek Miklós: Sztochasztikus modellek gépi tanuló rendszerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 976
Informatikai–Villamosmérnöki 139330 Antal Péter: Federált mesterséges intelligencia az egészségügyben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 999
Informatikai–Villamosmérnöki 139485 Szirányi Tamás: Elosztott érzékelő rendszerek: szemantikai & geometriai modellezés (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 48 000
Kémia 1 137607 Ilisz István: Nagy- és ultranagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerek alkalmazása az enantioszelektív felismerési folyamatok jellemzésére és értelmezésére (Szegedi Tudományegyetem) 48 45 837
Kémia 1 137720 Boda Dezső: Nanoeszközök komplex viselkedése mögött rejlő molekuláris mechanizmusok modellezése (Pannon Egyetem) 48 47 998
Kémia 1 137980 Mészáros Róbert: Emulziós rendszerek előállítása nanorészecskék, polielektrolitok és tenzidek határfelületi  asszociációjára építve (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 511
Kémia 1 138233 Császár Attila Géza: ReSpecTh (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 900
Kémia 1 138714 Kónya Zoltán: Szénnel és fémmel módosított alacsony dimenziós bór-nitrid előállítása, karakterizálása és katalitikus alkalmazása (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 375
Kémia 1 138844 Tóth Ágota: Nemegyensúlyi hierarchikus kémiai szerkezetek kialakítása (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 698
Kémia 1 139140 Fábián István: Szervetlen oxidálószerek biológiai és környezeti kémiai szempontból fontos redoxireakciói (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Kémia 2 137793 Kálai Tamás: Kismolekulák szintézise makromolekuláris és szupramolekuláris rendszerek tanulmányozására (Pécsi Tudományegyetem) 48 40 530
Kémia 2 137940 Bodor Andrea: Szerkezeti hajlamok azonosítása:új módszerek nagy mozgékonyságú biológiai rendszerek tanulmányozásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 891
Kémia 2 138232 Nemestóthy Nándor: Integrált biofolyamat tanulmányozása anaerob elfolyók metántartamának visszanyerésére membrán kontaktorral (Pannon Egyetem) 48 46 625
Kémia 2 138672 Kurtán Tibor: Bioaktív kondenzált heterociklusok és axiális kiralitású biaril származékok sztereoszelektív szintézise és sztereokémiai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 47 990
Kémia 2 138871 Szatmári István: Funkcionális bioaktív heterociklusok szintézise fenntartható eljárásokkal (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 2 138911 Horváth István Tamás: Bozótos Fluoros Kémia (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 897
Matematika–Számítástudomány 137699 Karátson János: Nemlineáris környezeti és mérnöki folyamatok differenciálegyenleteinek numerikus vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 14 916
Matematika–Számítástudomány 138596 Pyber László: Csoportok és reprezentációk (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 31 652
Matematika–Számítástudomány 138828 Domokos Mátyás: Gyűrűelmélet és határterületei (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 15 408
Matematika–Számítástudomány 138892 Zádori László: Algebrai struktúrák és rendezett halmazok (Szegedi Tudományegyetem) 48 22 500
Matematika–Számítástudomány 139346 Pituk Mihály: Differenciál- és differenciaegyenletek megoldásainak kvalitatív tulajdonságai (Pannon Egyetem) 48 9 875
Földtudományok 1 137767 Kele Sándor: Talajkarbonát kapcsolt izotóp hőmérsékletek és légköri CO2 koncentrációk a paleocén-eocén globális meleg periódus során észak-spanyolországi őstalajokból (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 33 373
Földtudományok 1 138594 Kereszturi Ákos: Meteoritok infravörös spektroszkópiai és ásványtani vizsgálata az európai kisbolygókutató űrszondához kapcsolódóan (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 179
Földtudományok 1 138824 Bór József: Villámok extrém alacsonyfrekvenciás sugárzásán alapuló új módszerek kidolgozása a földközeli térség elektromos folyamatainak megismeréséhez (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 32 347
Földtudományok 1 138919 M.Tóth Tivadar: Repedezett kőzettestek izolációs és transzport szerepének komplex elemzése: a mellékkőzet, a fluidum összetétel és a deformáció-történet hatása (Szegedi Tudományegyetem) 48 42 700
Földtudományok 2 137801 Gál Tamás: A városklíma és a klímaváltozás extrém időjárásra gyakorolt együttes hatásának modellezése (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 960
Földtudományok 2 138079 Szabó Szilárd: Távérzékelt adatok alkalmazott felhasználása a városi és mezőgazdasági kutatásokban (Debreceni Egyetem) 48 41 250
Földtudományok 2 138176 Bozóki Zoltán: Nyitott kamrás fotoakusztikus rendszerek fejlesztése és alkalmazása az ammónia és a vízgőz  földfelszín-légkör közötti kicserélődésének mérésére (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Földtudományok 2 138713 Timár Judit: Marginalizált tértapasztalatok az egyenlőtlen földrajzi fejlődés kontextusában (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 35 866
Komplex agrártudomány 138128 Fodor József: Szexferomon termelés és érzékelés Lobesia botrana és Eupoecilia ambiguella szőlőmolyokban (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Komplex agrártudomány 138589 Mainé dr. Csiszár Jolán: Glutation-függő antioxidánsok és redox folyamatok kapcsolata, szabályozásuk vizsgálata gyökérben (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 986
Komplex agrártudomány 139312 Varga Mónika: Antagonista gomba-baktérium kölcsönhatások metabolomikai hátterének vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 48 44 180
Komplex agrártudomány 139349 Silhavy Dániel: A minőségbiztosítási rendszerek szerepe a növényi stresszválaszokban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 137722 Csorba Tibor Levente: Egy konzervált nem-kodoló RNA család szerepének vizsgálata a zárvatermők megtermékenyítésében (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 47 998
Növénytermesztés, állattenyésztés 137798 Egyed László: Állattartó telepek és emberi települések patkánypopulációinak virológiai, bakteriológiai és parazitológiai felmérő vizsgálata különös tekintettel a zoonózisokra és aktív járványainkra. (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 874
Növénytermesztés, állattenyésztés 138416 Pauk János: Funkcionális célú DH tönkölybúza törzsek dietetikai hasznosíthatóságának kutatása: öröklődés-, környezet-, feldolgozástechnológiák hatása a fermentálható szénhidráttartalomra (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.) 48 47 873
Növénytermesztés, állattenyésztés 138425 Horváth Ákos: In vitro ivarmirigyek létrehozása édesvízi halfajokban (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 47 750
Növénytermesztés, állattenyésztés 139021 Lendvai Ádám Zoltán: Tápanyag érzékelő mechanizmusok szerepe az energia metabolizmus szabályozásában a japán fürjnél (Debreceni Egyetem) 48 47 468
Növénytermesztés, állattenyésztés 139145 Nagy Szabolcs Tamás: Újgenerációs citomikai alkalmazások a mesterséges termékenyítésre használt sperma minőségellenőrzésére (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 24 17 874
Ökológia és evolúció 137573 Török Péter: Talajmagbank gyepek funkcionális diverzitásában és dinamikai folymataiban betöltött szerepe (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Ökológia és evolúció 137950 Stenger-Kovács Csilla: Kovaalgák komplex diverzitás vizsgálata különös tekintettel a ritka és invazív fajokra (Pannon Egyetem) 48 46 943
Ökológia és evolúció 138060 Halassy Melinda: Özönfajok megtelepedését és terjedését akadályozó élőhely-helyreállítás magvetéssel (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 999
Ökológia és evolúció 138503 Barta Zoltán: Számítógépekkel a természetért: mesterséges intelligencia a természetvédelemben (Debreceni Egyetem) 48 47 500
Ökológia és evolúció 138674 Botta-Dukát Zoltán: Jelleg-alapú társulászerveződés vizsgálatok: a forráshasznosítás jellegek bevonása teljesebb képet ad? (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 918
Ökológia és evolúció 139026 Kovács M. Gábor: A habitat-adaptáció kérdése sötét szeptált gyökérendofiton gombáknál – kivétel vagy szabály? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 993
Ökológia és evolúció 139387 Geml József: Környezeti tényezők és erdészeti fahasználatok hatása az erdei mikrobiom összetételére, funkcióira és interakció-dinamikájára (Eszterházy Károly Egyetem) 48 47 399
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 137563 Kolev Kraszimir: Trombusok mechanikai és litikus stabilitásának unortodox molekuláris és szerkezeti determinánsai (Semmelweis Egyetem) 48 47 960
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 137600 Csernoch László József: A Septin7 fehérje szerepe a vázizmok regenerációjában (Debreceni Egyetem) 48 47 963
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138032 Peták Ferenc: Új lélegeztetési mód kidolgozása: magasfrekvenciás oszcilláció illesztése a konvencionális hullámformára (Szegedi Tudományegyetem) 48 40 330
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138046 Helyes Zsuzsanna: Krónikus fájdalom szenzitizációs mechanizmusok azonosítása reumatoid artritiszben (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138090 Nánási Péter Pál: Adaptív és maladaptív jelátviteli mechanizmusok vizsgálata humán és emlôs szívben és agyszövetben (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138452 Pétervári Erika: Az anyai túltápláltság az utód testtömeg-szabályozásának korai öregedéséhez vezet (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 871
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138487 Fekete Csaba: A tanycyták szerepe a pajzsmirigy működés és az energiaháztartás szabályozásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138936 Szoke Éva: A lipid raftok szerepének vizsgálata a TRP ioncsatornák működésében: új fájdalomcsillapító mechanizmusok analízise (Pécsi Tudományegyetem) 36 35 500
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139105 Giricz Zoltán: Metabolikus betegségek hatása az extracelluláris vezikula alapú jelátvitelre a kardiovaszkuláris rendszerben (Semmelweis Egyetem) 48 46 960
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139165 Jakus Zoltán: A szervspecifikus nyirokér növekedés és funkció modulálása nukleozid-módosított mRNS-ek segítségével (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139184 Németh Norbert: Ér-anasztomózisok, vaszkuláris malformációk és a véráramlás - Faktorok, optimalizálás, predikció (Debreceni Egyetem) 48 40 980
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139230 Benyó Zoltán: Anafilatoxinok vaszkuláris hatásainak celluláris és molekuláris mechanizmusai és szerepük az abdominális aorta aneurizma pathogenezisében. (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139231 Hunyady László: Új receptor ligandok szerkezeten alapuló azonosítása és karakterizálása (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139237 Görbe Anikó: Rejtett kardiotoxicitás és kardioprotekció vizsgálata transzlációs sejtkultúra modelleken (Semmelweis Egyetem) 48 45 983
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 137678 Miskei Márton: Az IDO1 onkometabolit-termelő enzim farmakogenomikai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 139202 Magyar Zoltán: A növényi E2F-RBR szabályozási mechanizmus megváltoztatása a szervek növekedésének fokozása érdekében (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 139284 Dosztányi Zsuzsanna: Kölcsönhatási régiók azonosítása centroszómális fehérjékben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Idegtudományok 137886 Wittner Lucia: Genetikailag módosított humán organotipikus szelettenyészet fejlesztése epilepszia kutatáshoz (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Idegtudományok 138125 Vécsei László: Kinureninek és a sclerosis multiplex: preklinikai kísérletek és klinikai mérések (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 986
Idegtudományok 138137 Hrabovszky Erik: VGF jelátvitel szerepe a szaporodás szabályozásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Idegtudományok 138568 Sántha Péter: A gangliozidok spináls fájdalom mechanizmusokban betöltött szerepe (Szegedi Tudományegyetem) 48 46 772
Idegtudományok 138763 Zelena Dóra: A stressz-szabályozás és a depresszió összefüggése a medián ráfe nézőpontjából, nemi különbségek az agytörzsi kortikotropinfelszabadító hormon szerepében (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 998
Idegtudományok 138836 Mátyás Ferenc: Kollikulo-talamikus hatás az amigdaláris sejthálózati aktivitásban (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Idegtudományok 139389 Domoki Ferenc: Az újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia neurovaszkuláris pathomechanizmusainak vizsgálata transzlációs állatmodellben (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 137554 Wiener Zoltán: A fibroblaszt heterogenitás és a driver mutációk szerepe az agresszív típusú vastagbéltumor kialakulásában (Semmelweis Egyetem) 48 47 537
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 137948 Bödör Csaba: Genetikai klasszifikáció és precíziós kezelés tervezés diffúz nagy B-sejtes lymphomában (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138041 Papp Mária: Kisiklott Immunvédekezés: a Bakteriális Transzlokáció Indukálta B-sejt Differenciáció Hátulütői Krónikus Májelégtelenségben (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138489 Fekete Erzsébet: Komplex intronok evolúciós és funkcionális vizsgálata fonalas gombákban (Debreceni Egyetem) 48 47 991
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 139059 Szarvas Tibor Gábor: AZ IMMUNELLENŐRZŐPONT-GÁTLÓ TERÁPIA HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐREJELZÉSE HÚGYHÓLYAGDAGANATOS BETEGEKBEN A TUMOR MOLEKULÁRIS MINTÁZATÁNAK, VALAMINT A SZÉKLET MIKROBIOM-ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATÁVAL (Semmelweis Egyetem) 48 47 971
Klinikai Orvostudományok 138420 Sárdy Miklós: A dermatitis herpetiformis klinikai és immunológiai sajátságai (Semmelweis Egyetem) 36 32 850
Klinikai Orvostudományok 138669 Melegh Béla: Ritka és ultraritka neuromusculáris betegségek komplex klinikai és laboratóriumi vizsgálata, jellemzése, és csoportosítása (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 138816 Molnár Zsolt: Extracorporális hemoadsorpciós kezelés hatásának vizsgálata szeptikus sokkban és COVID-19 okozta akut respiratorikus distressz szindrómában (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 325
Klinikai Orvostudományok 139010 Molnár Mária Judit: Funkcionális genomikai kutatások a ritka örökletes neurológiai betegségek genomikai architektúrájának vizsgálatára (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 139139 Erdélyi Dániel: Akut leukémiák liquor biomarkereinek vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 139293 Bereczky Zsuzsanna: Új mechanizmusok vizsgálata és módszerfejlesztések trombotikus kórképekben; fókuszban a természetes antikoagulánsok és az egyénre szabott diagnosztika-terápia (Debreceni Egyetem) 48 45 177
Klinikai Orvostudományok 139396 Juhász Tamás: A hypophysis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) crosstalk mechanizmusainak szerepe az ízületi porc regenerációs folyamataiban (Debreceni Egyetem) 48 47 995
Klinikai Orvostudományok 139415 Kincses Zsigmond Tamás: A migrénes agy megváltozott kapcsolati térképe. (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 925
Klinikai Orvostudományok 139497 Lacza Zsombor: Térdszalagok regenerációja orthobiológiai szérumok befecskendezésével (Testnevelési Egyetem) 48 32 125
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 137557 Lukács András: Fotoaktív fehérjék optogenetikai alkalmazása (Pécsi Tudományegyetem) 48 38 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 137610 Hegedűs Tamás Zoltán: A SARS Cov-2 E fehérje és a humán SERCA pumpa molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata és szerepe a Ca2+ jelátviteli folyamatokban (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 137947 Gáspári Zoltán: A posztszinaptikus Shank fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138318 Tóth Judit: A dUTPáz szerepe a mikobakteriális homológ rekombinációban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 927
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138518 Laczka Csilla: Gyógyszer kölcsönhatások és kemoterápiás válasz új megközelítésben (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138937 Kardos József: Szerkezetvizsgáló módszer fejlesztése fehérjeaggregátumok, rendezetlen fehérjék és nanorészecske-fehérje interakciók vizsgálatára (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138022 Viczián András: A fotoreceptorok foszforilációjának szerepe a növényi egyedfejlődésben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138075 Nagy Péter: Konzorcium, fő p.: A sejtpenetráló peptidek citoplazmatikus felvételének fokozása membráninterakcióik és oligomerizációjuk megértésén keresztül (Debreceni Egyetem) 48 35 269
Sejt- és Fejlődésbiológia 138162 Szondy Zsuzsa: Egy receptor csapat, két biológiai funkció: efferocitózis, mioblaszt fúzió (Debreceni Egyetem) 48 47 937
Sejt- és Fejlődésbiológia 138524 Szabó Gábor: A H2A.Z hiszton variáns hatása a nukleoszóma stabilitásra és a magszerkezetre. (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138664 Nagy Nándor: A bélidegrendszer embrionális fejlődését meghatározó mikrokörnyezet jellemzése és manipulációja az enterális idegi őssejtek transzplantációja során. (Semmelweis Egyetem) 48 44 125
Sejt- és Fejlődésbiológia 139216 Mándity István: Konzorcium, társ p.: A sejtpenetráló peptidek citoplazmatikus felvételének fokozása membráninterakcióik és oligomerizációjuk megértésén keresztül (Semmelweis Egyetem) 48 12 772
Utolsó módosítás: 2023. március 21.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?