Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2022. évi nyertesei (K_22)
Az "OTKA" kutatási témapályázatok nyertesei (K_22)
2022. szeptember 13.
Módosítás: 2022. szeptember 13.
Olvasási idő: 32 perc
Az "OTKA" kutatási témapályázat (K_22) c. felhívásra 2022. február 24-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 613 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 24,11 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 177 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 7 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 177 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 181 54 6 142 853 1 797 661
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 152 49 5 987 955 1 879 241
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 107 27 4 416 765 1 143 290
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 173 47 7 561 163 2 168 745
Összesen 613 177 24 108 736 6 988 937


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. augusztus 31.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 142232 Darázs Lénárd: Az európai adatgazdaság és adatvagyon szabályozási keretei (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 34 500
Állam, Jog és Politika 142410 Körösényi András: Demokrácia az identitáspolitika korában: egy realista demokráciaelmélet (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 29 839
Állam, Jog és Politika 143008 Schweitzer Gábor: Magyarország történeti alkotmánya egykor és ma (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 40 094
Állam, Jog és Politika 143092 Vajda Júlia: Demokratikus viselkedés és joghoz való viszony családtörténeti háttérben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 38 997
Állam, Jog és Politika 143251 Hörcher Ferenc: A politika és "a politikai" fogalma a modern magyar politikai gondolkodásban, a 16. századtól a 20. századig (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 24 6 493
Állam, Jog és Politika 143523 Dobos Balázs: A kisebbségek parlamenti képviselete nemzetközi összehasonlításban: deskriptív vagy szubsztantív képviselet? (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 43 943
Állam, Jog és Politika 143831 Gajduschek György: A jogállamiság támogatottsága. Az erős és stabil jogállam kultúrális feltételei. (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 47 873
Gazdaság 142395 Kosztyán Zsolt Tibor: Nagyméretű, önszerveződő gazdasági hálózatok modellezése (Pannon Egyetem) 48 47 928
Gazdaság 142571 Csapó János: Az okos desztinációk és az okos turizmus kialakításának esélyei és lehetőségei Magyarországon különös tekintettel a pandémia utáni időszak kihívásaira (Pécsi Tudományegyetem) 48 45 292
Gazdaság 143238 Farkas Beáta: Új európai ipari stratégia és a közép- és kelet-európai növekedési modell (Szegedi Tudományegyetem) 48 45 957
Gazdaság 143276 Bakó Barna: Viselkedési torzítások, meggyőzés és hiányos információ. Az információ szerepe a döntéshozatalban. (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 35 934
Gazdaság 143311 Szabó László: HOGYAN TEHETŐ KLÍMASEMLEGESSÉ A HÁZTARTÁSI ENERGIAFOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGON KARBON ÁRAZÁS NÉLKÜL? (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 47 912
Gazdaság 143346 Telegdy Álmos: Magyar vállalatok versenyképessége és a dolgozók jóléte: a menedzsment és a vállalatok közötti kapcsolatok szerepe (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 47 599
Gazdaság 143370 Tóth József: Mezőgazdasági klímaváltozási adaptáció és körforgásos gazdasági viselkedés (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 36 886
Gazdaság 143415 Horn Dániel: A nem-kognitív képességek szerepe az iskolai sikerességben (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 23 528
Gazdaság 143420 Kónya István: Termelékenység és szektorális átrendeződés rövid- és hosszútávon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 23 835
Gazdaság 143542 Kocsis Tamás: A térbeli visszapattanó hatás és a fenntartható jólét (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 29 968
Gazdaság 143858 Biró Péter: Algoritmikus játékelmélet párosítási és cserepiacokon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Irodalom 142520 Jákfalvi Magdolna: A realista színház újjáépítése. Játéktörténet 1945–1989 között (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 15 585
Irodalom 142603 Földváry Kinga: A magyar Shakespeare-adaptációk átfogó vizsgálata (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 40 4 347
Irodalom 143536 Bónus Tibor: Filológia, szövegköziség, értelmezés (Esterházy Péter Termelési-regényének kritikai kiadása és újraolvasása) (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 35 040
Kultúra 142100 Dalos Anna: Zene és zeneélet a Horthy-korszakban. A Magyarország Zenetörténete-sorozat 20. századi kötetének előkészítése (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 632
Kultúra 142535 Ittzés Máté: Kánonok és sztenderdek a premodern Dél-Ázsiában: formálódás, megőrzés, újítás, recepció (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 37 897
Kultúra 142797 Cseri Miklós: Konzorcium, fő p.: Örökségkonstrukciók kortárs közösségi színtereken - Identitás, emlékezet, reprezentáció (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) 48 12 000
Kultúra 143295 Fülemile Ágnes: Konzorcium, társ p.: Örökségkonstrukciók kortárs közösségi színtereken – Identitás, emlékezet, reprezentáció (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 12 000
Kultúra 143711 Bartha Elek: Konzorcium, társ p.: Örökségkonstrukciók kortárs közösségi színtereken – identitás, emlékezet, reprezentáció (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 12 000
Kultúra 143735 Kemecsi Lajos: Konzorcium, társ p.: Örökségkonstrukciók kortárs közösségi színtereken - Identitás, emlékezet, reprezentáció (Néprajzi Múzeum) 48 12 000
Kultúra 143294 Szécsényi Endre: Környezetesztétikai perspektívák (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 32 649
Kultúra 143598 Dobák Judit: Köztérkutatás nem organikus városokban (Miskolci Egyetem) 40 38 354
Nyelvészet 142498 Szigetvári Péter: Laringális mintázatok a szinkróniában és a diakróniában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 32 313
Nyelvészet 142914 Müller Márta: A magyarországi német nyelvjárások tematikus lexikográfiai feldolgozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 31 524
Nyelvészet 143075 Mihajlik Péter: Diszfluenciás és kóros beszéd automatikus leiratozása és orvosi alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 995
Nyelvészet 143417 Csatár Péter: A magyar demonstratívumok átfogó leírása (Debreceni Egyetem) 48 28 157
Pszichológia – Nevelés 142321 Csathó Árpád: A mentális fáradtság hatása a vizuo-motoros kontroll folyamatokra (Pécsi Tudományegyetem) 48 17 698
Pszichológia – Nevelés 142536 Tankó Gyula: Minőségbiztosítás a nyelvvizsgáztatásban: Az emelt szintű angol mint idegen nyelv érettségi vizsga teszthasználat igazolhatóságának konstruktív vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 996
Pszichológia – Nevelés 143084 Kovács Ilona: Az emberi mentális képzelet objektív viselkedéses mérése és agykérgi hálózati korrelátumai (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 816
Pszichológia – Nevelés 143178 Czigler István: Vizuális emlékezet: szabályosságok regisztrációjára, és a szabályokba nem illeszkedő események automatikus detekciója (Természettudományi Kutatóközpont) 24 20 141
Pszichológia – Nevelés 143254 Bereczkei Tamás: Élettörténeti stratégiák társas-érzelmi kimeneteinek egyéni különbségei (Pécsi Tudományegyetem) 48 45 720
Pszichológia – Nevelés 143764 Kökönyei Gyöngyi: Mentális egészség kisiskoláskortól időskorig: a rágódás kulcsdimenzióinak vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 816
Régészet 142304 Kulcsár Valéria: A Pesti-síkság császárkori lakossága (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Régészet 143099 Raczkyné Kovács Gyöngyi: Várak, településhálózat, anyagi kultúra, 1300-1700 - Komplex mikroregionális történeti,  tájtörténeti és régészeti kutatások a Dunántúlon (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 772
Társadalom 142207 Vicsek Lilla Mária: Az MI-várakozások szociológiája: víziók a mesterséges intelligencia társadalmi és munkaerőpiaci szerepéről (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 24 694
Társadalom 142227 Géring Zsuzsanna: Cselekvőképesség a felsőoktatásban - Az egyénitől a globális szintig (Budapesti Gazdasági Egyetem) 48 25 910
Társadalom 143543 Durst Judit: A függőségi kapcsolatok morális dimenziói a financializáció korában: A függőség és a megélhetés viszonyának újragondolása a marginalizált csoportok esetében Magyarországon (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 25 947
Társadalom 143593 Kopasz Marianna: Gyermekvédelem az iskolában: az iskolai szakemberek jelzési magatartását meghatározó tényezők (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 13 557
Társadalom 143606 Virág Tünde: Helyi szereplők innovációs képességei és lehetőségei a perifériákon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 46 530
Társadalom 143610 Hadas Miklós: A plurális habitus mintázatai a romániai és szlovákiai magyarság körében (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 35 6 350
Társadalom 143732 Felvinczi Katalin: VÁLTOZÓ TÁRSADALOM – VÁLTOZÓ ADDIKCIÓK?  Az Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról (OLAAP) 2023. évi 6. hulláma (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 45 44 551
Történelem 142262 Jakó Klára Júlia: Erdélyi Okmánytár VI. (1390-1399) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 27 682
Történelem 143017 Németh István: A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848) II. (Magyar Nemzeti Levéltár) 48 44 959
Történelem 143231 Konrád Miklós: Zsidó identitások Magyarországon a 18. század végétől 1918-ig (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 980
Történelem 143424 Csukovits Eniko: A Magyar Királyság uralkodóházai (1000-1526) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 38 758
Történelem 143446 Prohászka Péter: A Bizánci Birodalom kapcsolatrendszere a Kárpát-medencével a numizmatikai anyag alapján (Tatabányai Múzeum) 24 7 160
Történelem 143767 Marchut Réka: Erdélyi román politikusok és a magyarság a 20. században (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 46 553
Fizika 142179 Dóra Balázs: Nem-hermitikus dinamika és kivételes pontok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 48 000
Fizika 142423 Rácz István: Új módszerek kidolgozása és alkalmazása a Cauchy-probléma megoldására az általános relativitáselméletben II. (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 31 370
Fizika 142534 Vinkó József: Megoldatlan rejtélyek a szupernóvák asztrofizikájában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 868
Fizika 142652 Penc Karlo: Erős spin-pálya csatolás indukálta mágneses és topologikus  fázisok korrelált elektronrendszerekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 47 408
Fizika 142948 Szolnoki Attila: Versengő megoldások ellenérdekelt felek alkotta nagy rendszerekben (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 42 622
Fizika 142987 Erdélyi Róbert: Az alsó naplégkör 3d dinamikája (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 980
Fizika 143153 Kamarás Katalin: Molekuláris nanoobjektumok lokális spektroszkópiája (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 332
Fizika 143451 Somogyi Gábor: Nagy pontosságú hatáskeresztmetszetek a jelen és jövő gyorsítóihoz (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 8 687
Fizika 143460 Pásztor Gabriella: Konzorcium, fő p.: A Standard Modell ellenőrzése és egzotikus jelenségek keresése a CMS kísérletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 24 000
Fizika 143477 Veszprémi Viktor: Konzorcium, társ p.: A Standard Modell ellenőrzése és egzotikus jelenségek keresése a CMS kísérletben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 23 964
Fizika 143724 Cserháti Csaba: Anyagtranszport hengeres nanoszerkezetekben (Debreceni Egyetem) 48 43 700
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142517 Toldy Andrea: Tervezetten újrahasznosítható, nagyteljesítményű szálerősített polimer kompozitok fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 994
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142675 Paál György: Áramlási ellenállás csökkentése miniatűr örvénygenerátorok segítségével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 704
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142992 Csoknyai Tamás: Konzorcium, fő p.: Lakóépület állomány- és villamos energia modellek integrált fejlesztése és dekarbonizációs forgatókönyvek elemzése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143151 Mezősi András: Konzorcium, társ p.: Lakóépület állomány- és villamos energia modellek integrált fejlesztése és dekarbonizációs forgatókönyvek elemzése (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 12 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143175 Várkonyi Péter László: Forma-aktív és adaptív szerkezetek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 35 712
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143204 Vad János: Autonóm légi járművek összevont akusztikai és aerodinamikai elemzése, új zajcsökkentési irányelvek megalapozása érdekében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 218
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143623 Baranya Sándor: Folyami műanyagvándorlás vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 968
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143800 Tóth S. László: Tömbi és kompozit nanoszerkezetű fémek előállításának új módjai; kísérletek, jellemzés és modellezés (Miskolci Egyetem) 48 47 520
Informatikai–Villamosmérnöki 142845 Gerhátné Udvary Eszter: Biztonságos optikai kommunikációs hálózatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 468
Informatikai–Villamosmérnöki 143169 Halbritter András: Konzorcium, fő p.: Információfeldolgozás rezisztív kapcsoló memóriákkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 32 000
Informatikai–Villamosmérnöki 143282 Pósa László: Konzorcium, társ p.: Információfeldolgozás rezisztív kapcsoló memóriákkal (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 16 000
Informatikai–Villamosmérnöki 143216 Sáfrán György: Többkomponensű vékonyrétegek mikrokombinatorikus szintézise és jellemzése (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 40 697
Informatikai–Villamosmérnöki 143263 Zolnai Zsolt: Lumineszcencia és ionizációs folyamatok vizsgálata semleges és töltött részecskék konverzióján alapuló, mikrostruktúrált félvezető szerkezetekben (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 280
Informatikai–Villamosmérnöki 143274 Benedek Csaba: Helyszínelemzés és -rekonstrukció hiányos téradatok alapján (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 48 000
Informatikai–Villamosmérnöki 143436 Fiala Péter: Mozgó források mérése, azonosítása és követése az akusztikus nyalábformálás módszereivel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 854
Informatikai–Villamosmérnöki 143482 Abonyi János: Komplex rendszerek figyelemmel kísérése célirányos csoportosítási algoritmusokkal (Pannon Egyetem) 48 41 928
Informatikai–Villamosmérnöki 143540 Hajdu András: Optimális elrendezésű sugárzásdetektáló szenzorhálózat kialakítása gépi tanulással (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Informatikai–Villamosmérnöki 143595 Korondi Péter: Kiszolgáló és segítő robotok szociális viselkedésének kutatása érzelmi és kötődési modellek implementálásával (Debreceni Egyetem) 48 43 445
Kémia 1 142134 Gáspár Attila: Mikrofluidika és kapilláris elektroforézis alkalmazása gyógyszeranalitikai kutatásokhoz: új lehetőségek (Debreceni Egyetem) 48 46 359
Kémia 1 142139 Biczók László: Biokompatibilis makrociklusokhoz kötődés kinetikája és beékelődési komplexek önszerveződése (Természettudományi Kutatóközpont) 48 35 960
Kémia 1 142212 Kaizer József: Nem-hem vastartalmú oxigenázok és halogenázok Janus-arcú modelljei (Pannon Egyetem) 48 32 760
Kémia 1 142429 Bakó Imre: Makromolekulák hidratációja: kapcsolat a kísérletek és az elméleti számítások között (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 472
Kémia 1 142486 Pápai Imre: Katalitikus ciklusok elméleti tanulmányozása (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Kémia 1 142634 Szalay Péter: Nagypontosságú eljárások kidolgozása és alkalmazása gerjesztett pi rendszerek nem-kovalens kölcsönhatásainak ab initio monomer-hullámfüggvényeken alapuló modellezésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 906
Kémia 1 143196 Tarczay György: Q2 - Kvantum effektusok egy szilárd kvantumközegben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 1 143571 Nagyné László Krisztina: Heteroatommal módosított grafén származékok felületi aktivitása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 510
Kémia 1 143916 Felinger Attila: Szelektivitás az ultrahatékonyságú folyadékkromatográfiában és szuperkritikusfluidum-kromatográfiában (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 2 142266 Kiss Loránd: A kémiai tér bővítése új, háromdimenziós kismolekulák diverzitásorientált szintéziseivel, szelektív metatézis technikákkal; fluortartalmú elemek a gyógyszerkutatásban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Kémia 2 143039 Marosi György: MAKROMOLEKULÁRIS TUDÁS-ALAPÚ INNOVATÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 45 172
Kémia 2 143124 Borics Attila: A m-opioid receptor atomi szintű aktivációs mechanizmusa új szemszögből (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Kémia 2 143439 Novák Zoltán: Elekrofil reagensek és átmenetifém alapú katalitikus rendszerek fejlesztése és alkalmazása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 931
Kémia 2 143581 Kele Péter: Célzott hatóanyagbevitelre alkalmas feltételesen fotoaktiválható rendszerek (Természettudományi Kutatóközpont) 36 36 000
Matematika–Számítástudomány 142169 Bálint Péter: Hiperbolikus dinamikai rendszerek és fraktálok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 504
Matematika–Számítástudomány 142484 B. Szendrei Mária: Inverz félcsoportok bővítései (Szegedi Tudományegyetem) 36 4 860
Matematika–Számítástudomány 142849 Baran Sándor: Statisztikai modellek néhány közvetlen gazdasági hatással bíró időjárási mennyiség ensemble előrejelzéseinek utófeldolgozására (Debreceni Egyetem) 48 20 744
Matematika–Számítástudomány 143468 Tóth Bálint: Bolyongások és Harmonikus Függvények Véletlen Közegben és Csoportokon (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 11 832
Matematika–Számítástudomány 143529 Rásonyi Miklós: Befektetési stratégiák túl a konvenciókon (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 18 548
Matematika–Számítástudomány 143876 Harcos Gergely: Analitikus számelmélet és automorf spektrum (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 14 964
Földtudományok 1 142807 Palcsu László: Jégbe zárt múlt: a jelen és a múlt tanulmányozása a jégrétegek izotóp- és elemösszetétele alapján (Atommagkutató Intézet) 48 42 168
Földtudományok 1 142855 Guzmics Tibor: Riftesedéshez köthető szilikát-karbonatit olvadék- és fluidumrendszerek összehasonlító vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 32 492
Földtudományok 1 143787 Magyar Imre: A Pannon-tó endemikus puhatestű faunája: taxonómia, paleoökológia, biokronológia, evolúció (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 19 332
Földtudományok 2 142121 Csomós György: A városi zöldterületek multidimenzionális földrajzi értékelése a fenntartható várostervezés keretében (Debreceni Egyetem) 48 39 850
Földtudományok 2 142550 Hámorné dr. Vidó Mária: A felszín alatti természeti erőforrások egységes értékelése a térfejlesztéssé átalakuló területfejlesztésben (Pécsi Tudományegyetem) 42 37 112
Földtudományok 2 142865 Szalai Zoltán: Talaj szerves anyagok stabilitásának szerepe a gyógyszerhatóanyagok megkötődésében és felszabadulásában - kitekintéssel a környezeti különbözőségekre (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 861
Földtudományok 2 143005 Madarász Balázs: Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 250
Földtudományok 2 143376 Kolláth Zoltán: Az éjszakai fényviszonyok feltérképezése és monitorozása (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 48 44 520
Földtudományok 2 143550 Sipos György: A folyóvízi teraszképződés mechanizmusának vizsgálata a Nyugati-Tien-san és a Középső-Pamír területén (Szegedi Tudományegyetem) 36 21 824
Komplex agrártudomány 142419 Hideg Éva: Vannak-e szisztémásan ható komponensei a növényi UV válaszoknak? (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 849
Komplex agrártudomány 142626 Fátyol Károly: Az Argonauta fehérjék szerepének feltárása az ausztrál vad dohány (Nicotiana benthamiana) RNS csendesítési folyamataiban (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Komplex agrártudomány 142858 Csóka György: Az inváziós tölgy-csipkéspoloska (Corythucha arcuata) tölgyesekre gyakorolt hatásainak vizsgálata, valamint a faj elleni biológiai védekezési program lehetőségeinek felmérése (Soproni Egyetem) 48 48 000
Komplex agrártudomány 142974 Posta Katalin: Konzorcium, fő p.: Arbuszkuláris mikorrhiza indukált rezisztencián alapuló stratégiák értékelése paradicsom lisztharmat és vírus kórokozók ellen. (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 23 984
Komplex agrártudomány 143122 Salánki Katalin: Konzorcium, társ p.: Arbuszkuláris mikorrhiza indukált rezisztencián alapuló stratégiák értékelése paradicsom lisztharmat és vírus kórokozók ellen. (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 24 000
Komplex agrártudomány 143453 Váczy Kálmán Zoltán: A szőlő tőkebetegségek kialakulását befolyásoló új gazda-mikroba és mikroba-mikroba kölcsönhatások felderítése (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 48 46 068
Növénytermesztés, állattenyésztés 142686 Nagy István: A Rhodococcus erythropolis NI86/21 talaj baktérium aflatoxin-bontás mechanizmusának feltárása a kulcsenzimek és képződő metabolitok azonosításával (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 48 47 982
Növénytermesztés, állattenyésztés 142934 Karsai Ildikó: Hő és szárazság stressztűrés genetikai alapjainak elemzése komplex megközelítéssel búzában (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 46 740
Növénytermesztés, állattenyésztés 142937 Doszpoly Andor: Önreplikálódó RNS-vakcinák használhatóságának vizsgálata hazai akvakultúrában (Állatorvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 143409 Szittya György: A paradicsom fedő és mirigyszőrfejlődés epigenetikai szabályozásának a vizsgálata (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 143458 Molnár Tamás Gergely: A fogassüllő táplálkozási viselkedésére, takarmány fogyasztására és takarmányhasznosítására a stressz által kifejtett lehetséges hatások genetikai vizsgálata (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 47 403
Ökológia és evolúció 142296 Hamer Andrew: Az urbanizáció, a kiszáradó európai éghajlat és az invazív halak hatása a magyarországi kétéltű közösségekre (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 988
Ökológia és evolúció 143077 Pongrácz Péter: Az ember mint korlátozott erőforrás - új paradigma a kutya társas viselkedésének megértéséhez (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 898
Ökológia és evolúció 143222 Hegyi Gergely: Összetett ornamentációs rendszerek szezonális és korfüggő meghatározói (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 468
Ökológia és evolúció 143270 Ódor Péter: A folyamatos erdőborítást fenntartó gazdálkodás és a vágásos üzemmód komplex ökológiai összehasonlítása hegyvidéki őshonos fafajú erdőkben (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 990
Ökológia és evolúció 143421 Vincze Timea Orsolya: Rákos megbetegedést célzó immunitás és variancia a daganatos rezisztenciában állatoknál (Ökológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Ökológia és evolúció 143622 Rózsa Lajos: Gazda-patogén kapcsolatok változásai a gyors klímaváltozás időszakában (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 952
Ökológia és evolúció 143697 Kröel-Dulay György: Éghajlatváltozás kicsiben: a terepkísérletek erősségei és korlátai (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 559
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142192 Radák Zsolt: A testedzés hatása a DNS metilációjára különböző szervekben (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem) 36 36 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142728 Szabó Attila József: Új terápiás lehetőségek vizsgálata a tüdőfibrózis kezelésében (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 47 488
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142738 Varró András: Új jódtartalmú amiodaronszerű antiaritmiás vegyületek hatásainak vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142764 Szentandrássy Norbert: A TRPM4 ioncsatorna elektrofiziológiai szerepének vizsgálata emlősszíven (Debreceni Egyetem) 48 31 200
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143464 Nagy Endre: Az orbita nyomásviszonyainak kórélettani szerepe endocrin orbitopathiában (Debreceni Egyetem) 48 44 760
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143509 Geiszt Miklós: A PXDNL fehérje élettani szerepének vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143690 Zupkó István: Potenciális antimetasztatikus vegyületek kutatása emlőkarcinóma sejteken: újrapozícionálható hatóanyagok, természetes vegyületek és szintetikus analógok hatáshechanizmusának vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143889 Csont Tamás Bálint: Hiperlipidémia-indukálta szülői epigenetikai változások hatásai a szív funkciójára és kondícinálhatóságára az utódokban (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142137 Székvölgyi Lóránt: A kromoszómális R-hurkok genetikai architektúrájának feltárása (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142188 Nagy László: A soksejtűségben részt vevő fő szignál-transzdukciós útvonalak vizsgálata gombákban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 976
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142674 Boldogkői Zsolt: A transzkriptom szerveződési alapelvei: vírus modelleket alkalmazó integrált tanulmány (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142801 Pócsi István: bZIP típusú transzkripciós faktorok funkcióanalízise Aspergillus flavusban - genetikai és omikai megközelítés (Debreceni Egyetem) 48 47 679
Idegtudományok 142357 Liposits Zsolt: A reprodukciót vezérlő hypothalamikus idegsejtcsoportok prokineticin 2 általi szabályozása nőstény egérben (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 47 992
Idegtudományok 143179 Varga Csaba: A csökkent interneuronális h-áram szerepe a patologiás oscillációk kialakulásában (Pécsi Tudományegyetem) 48 45 168
Idegtudományok 143391 Juhász Gabriella: A pozitív és negatív környezeti hatásokra való érzékenység genetikai és agyi összetevői: új markerek stresszkezelési intervenció sikerességének előrejelzésére (Semmelweis Egyetem) 48 47 835
Idegtudományok 143816 Hernádi István: A vigilancia és a figyelem elektrofiziológiai korrelátumainak transzlációs vizsgálata és neuromodulációja patkányokban és nem-humán főemlősökben (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 923
Idegtudományok 143885 Barthó Péter: A grand mal epilepszia talamikus útvonalai (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142604 Lotz Gábor: Felső tápcsatornai daganatos betegségek és megelőző állapotaik patogenetikai, diagnosztikus, prognosztikus és prediktív tényezőinek klinikopatológiai és kísérletes vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142799 Sebestyén Anna: Metabolikus jellegzetességek szerepe a tumorprogresszióban, a metasztázis kialakulásában; ezzel összefüggő vizsgálati lehetőségek fejlesztése a személyre szabott kezelés- és gyógyszerfejlesztéshez (Semmelweis Egyetem) 48 47 984
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143198 Kovács L. Kornél: Gázok anaerob átalakítása kevert miroba közösségekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 540
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143255 Körmöndiné Buzás Krisztina: Tumor eredetű extracelluláris vezikulák által kiváltott immunválaszok és diagnosztikai potenciáljuk vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 976
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143533 Lontay Beáta: Malignus melanóma célzott fotoablációja Hsp90 inhibitorokkal (Debreceni Egyetem) 48 47 868
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143576 Szabó Kornélia: A TLR aktivációs folyamatok jellegzetességeinek és funkcionális hatásainak vizsgálata keratinocitákban (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 808
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143769 Schmidt Edward Eric: Oxidatív stressz-érzékenység vizsgálata preklinikai daganatmodellekben (Állatorvostudományi Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143771 Vereb György: T-sejteket aktiváló természetes ölősejtek (TaNK) HER2-pozitív szolid tumorok "off-the-shelf" biológiai terápiájára (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 142142 Vág János: A digitális palatális morfológia koncepciójának igazolása az emberi azonosításban (Semmelweis Egyetem) 48 39 240
Klinikai Orvostudományok 142273 Harangi Mariann: A lipid és szénhidrát anyagcsere kapcsolt működése gyakori, metabolikus eltérésekkel és korai érelmeszesedéssel járó kórképekben (Debreceni Egyetem) 48 27 480
Klinikai Orvostudományok 142348 Szegedi Andrea: Keratinocyta eredetű citokineket célzó terápiák fejlesztésének új megközelítése atópiás dermatitiszben (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 142479 Janszky József: Long COVID-19 idegrendszeri tüneteinek patomechanizmusa (Pécsi Tudományegyetem) 48 42 840
Klinikai Orvostudományok 142939 Rőszer Tamás: Az interferon szabályozó faktor 7 szerepe a gyermekkori elhízásban (Debreceni Egyetem) 36 34 200
Klinikai Orvostudományok 143021 Kiss Csongor: Akut leukémia mikro-RNS és metabolomikus profiljának tanulmányozása transzlációs medicina módszereivel a betegség klinikai és biológiai tulajdonságainak összefüggésében (Debreceni Egyetem) 48 46 388
Klinikai Orvostudományok 143549 Molnár Tamás: Az új JAK-gátlókra adott terápiás válasz multidiszciplináris megközelítéssel történő értékelése és előrejelzése fekélyes vastagbélgyulladásban szenvedő betegekben (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 143683 Hangody László: Mesterséges intelligencia létrehozása térd porc MOCART pontszámának automatizált megállapítására porcfelszínképző eljárások értékelése céljából (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142322 Welker Ervin: Prime editing mechanizmusának megértése  és hatékonyságának növelése (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142385 Szüts Dávid: Homológiafüggő DNS-hibaelkerülő útvonalak mechanizmusa és a mutagenezisre gyakorolt hatása (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142851 Tantos Ágnes: A súlyos fejlődési rendellenességet okozó Exon 38/39 misszensz szindróma molekuláris hátterének részletes vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 952
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142899 Janda Tibor: Hajtás-gyökér jelátvitel növényekben stresszkörülmények alatt (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142904 Bősze Szilvia: A fertőzés helyének támadása: peptidszármazékok és peptiddel módosított nanohordozók hatóanyagok célbajuttatására és biohasznosíthatóságuk növelésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 588
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143071 Panyi György: Ioncsatorna gátló peptid toxinok fejlesztése (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143248 Timinszky Gyula: A POLE3 és POLE4 deficiens sejtek a daganatellenes PARP gátlókkal szembeni érzékenységének molekuláris alapjai (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143321 Kellermayer Miklós Sándor Zoltán: Bakteriofág életciklus biofizikája (Semmelweis Egyetem) 48 47 988
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143620 Szabados László: Fotoszintézis, prolin és aszkorbát metabolizmus a stresszválaszban. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143627 Ambrus Attila: Idegrendszeri károsodást okozó mitokondriális alfa-ketosav-dehidrogenáz enzimkomplex mutációk szerkezet-funkció analízise (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 142141 Bay Péter: A tankirázok szerepének vizsgálata a zsírdifferenciációban és a zsírsejtek működésében (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 142371 Kiricsi Mónika: A nem-kódoló RNS-ek szerepe az ER stresszválasz modulálásában és az ER stressztűrés közvetítésében a tumoros mikrokörnyezetben (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 872
Sejt- és Fejlődésbiológia 142961 Villányi Zoltán: Az Sgs1 és a Rad14 DNS hibajavító fehérjék UV-indukált transzlációs szabályozása (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 143766 Deli Mária Anna: A gáttulajdonságok érése agyi endotélsejtek őssejtekből létrehozott modelljeiben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 13.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?